{short

Author:

Hamsun, Knut

Title:

Over havet [med skibet "Geiser" 1886] : Rejsebreve til Dagbladet

Subjects:

Journey to America 1886

Host document:

Dagbladet

Printed:

1886, 14/11, 22/11

Published:

1886

Owner:

Nasjonalbiblioteket, avdeling Oslo - Norsk-am. sml


Full text


{short