{short

Author:

Jacobson, Clara

Title:

En Amerika-reise for seksti aar siden [med seilskibet "Tegner" 1853]

Subjects:

Journey to America 1853

Host document:

Symra

Printed:

10 (1913), s. 120 - 137

Published:

1913

Owner:

Nasjonalbiblioteket, avdeling Oslo - Norsk-am. Sml


Full text


{short