{short

Author:

Haugen, Einar

Title:

Talt og skrevet i Amerika

Subjects:

Norwegian language, Emigrants in literature

Host document:

De tok et Norge med seg

Printed:

Oslo 1957, s. 224 - 41

Published:

1957

Owner:

Nasjonalbiblioteket, avdeling Oslo - norsk-am. sml.


Full text


{short