{short

Author:

Haugen, Einar

Title:

Om en samlet fremstilling av norsk-amerikansk sprogutvikling

Subjects:

Norwegian language

Host document:

Avhandlinger utg. av det Norske videnskaps-akademi i Oslo

Printed:

11, 1938, no 3

Published:

Oslo, 1939

Pages:

10 s.

Owner:

Nasjonalbiblioteket, avdeling Oslo - norsk-am. sml.


Full text


{short