{short

Author:

Preus, Johan Carl Keyser

Title:

Kirken og utflytterfolket

Subjects:

Church history

Host document:

De tok et Norge med seg

Printed:

Oslo 1957. S. 178 - 215

Published:

1957

Owner:

Nasjonalbiblioteket, avdeling Oslo - Norsk.am. sml.


Full text


{short