{short

Author:

Koht, Halvdan

Title:

Marcus Thrane i Amerika

Person/institution as subject:

Thrane, Marcus

Host document:

Syn og segn

Printed:

7(1901), s. 111 - 120

Published:

1901

Owner:

Nasjonalbiblioteket, avdeling Oslo - Norsk-am. saml.


Full text


{short