{short

Author:

Torvik, Ingvald

Title:

Jon Norstog : Landsmålsdiktaren på prærien i Nord-Dakota

Person/institution as subject:

Norstog, Jon

Host document:

Syn og segn

Printed:

58 (1952).

Published:

Oslo, 1952

Pages:

10 s.

Owner:

Nasjonalbiblioteket, avdeling Oslo - Norsk-am. saml.


Full text


{short