{short

Author:

Nelson, Knute

Title:

En hard og lang livsvei : Knute Nelsons egen livsskildring

Subjects:

Autobiographies

Host document:

Nordmanns-Forbundet

Printed:

49 (1956), s.240 - 43

Published:

1956

Owner:

Nasjonalbiblioteket, avdeling Oslo - Norsk-am-sml.


Full text


{short