{short

Author:

Ruh, Martin Pedersen

Title:

En reise til Minnesota i 1856 og dannelsen av Christiania-settlementet

Subjects:

History, Autobiographies

Related places:

Minnesota - Dakota county

Host document:

Symra

Printed:

5 (1909), s. 96 - 112

Published:

1909

Owner:

Nasjonalbiblioteket, avdeling Oslo - Norsk-am. sml.


Full text


{short