{short

Author:

Koren, Ulrik Vilhelm

Title:

Nogle erindringer fra min ungdom og fra min første tid i Amerika

Subjects:

History, Autobiographies

Related places:

Iowa - Winneshiek county

Host document:

Symra

Printed:

1 (1905), s.11 - 37

Published:

1905

Owner:

Nasjonalbiblioteket, avdeling Oslo - Norsk-am. sml.


Full text


{short