{short

Author:

Rynning, Ole

Title:

Sandfærdig beretning om Amerika til oplysning og nytte for bonde og menigmand

Subjects:

America - Guide books, Handbooks, Emigration

Published:

Christiania, 1839

Pages:

40 s.

Owner:

Nasjonalbiblioteket, avdeling Oslo - Norsk-am. sml.

Further information:

Forfattet af en norsk, som kom derover i juni maaned 1837


Full text


{short