{short

Author:

Semmingsen, Ingrid

Title:

Utvandringen til Amerika 1866 - 73

Subjects:

Emigration

Host document:

Historisk tidsskrift

Printed:

Vol. 31 (1938), s. 237 - 279

Published:

1938

Owner:

Nasjonalbiblioteket, avdeling Oslo - Norsk-am. sml.


Full text


{short