logokart Lenker Bibliografier Film og lydFoto og trykk AmerikabrevArtikler og bøker Tidslinje

Forfatter:

Ulvestad, Martin

Tittel:

Norsk-amerikanske blade og tidsskrifter

Vertsdokument:

Nordmændene i Amerika, deres historie og rekord
Forfatter: Ulvestad, Martin

Trykt:

Minneapolis 1907, s. 430-444

Utgitt:

1907

Plassering:

Nasjonalbiblioteket, avdeling Oslo - Norsk-am. saml.

Note:

Transkribert av Dina Tolfsby.


Fulltekst


{short description of image}