logokart Lenker Bibliografier Film og lydFoto og trykk AmerikabrevArtikler og bøker Tidslinje

Forfatter:

Groth, Peter

Tittel:

Nogle eiendommeligheder ved de til Amerika utvandrede nordmænds sprog. Første og andre del.

Vertsdokument:

Morgenbladet

Trykt:

15, 16 (1897)

Utgitt:

1897

Plassering:

Nasjonalbiblioteket, avdeling Oslo - Norsk-am. saml.

Note:

Trykket i Morgenbladet 11. og 18 april 1897. Transkribert av Dina Tolfsby.


Fulltekst


{short description of image}