logokart Lenker Bibliografier Film og lydFoto og trykk AmerikabrevArtikler og bøker Tidslinje

Forfatter:

Hansen, Carl Gustav Otto

Tittel:

Norsk musik i Amerika

Vertsdokument:

Nordmændene i Amerika, deres historie og rekord. Bind 1.
Redaktør: Ulvestad, Martin

Trykt:

Minneapolis 1907, s. 456-464

Utgitt:

1907

Plassering:

Nasjonalbiblioteket, avdeling Oslo - Norsk-am. saml.

Note:

Opprinnelig trykket i "Minneapolis Tidende", skrevet for "Det norske Selskabs Aarbog", Høsten 1903. Transkribert av Dina Tolfsby.


Fulltekst


{short description of image}