logokart Lenker Bibliografier Film og lydFoto og trykk AmerikabrevArtikler og bøker Tidslinje

Forfatter:

Rasmussen, Janet E.

Tittel:

The best place on earth for women: the American experience of Aasta Hansteen

Vertsdokument:

Norwegian-American Historical Association
Norwegian-American studies

Trykt:

Northfield, Minn., vol. 31 (1986), s. 245 - 267

Utgitt:

1986

Plassering:

Nasjonalbiblioteket, avdeling Oslo - Norsk-am. saml.


Fulltekst


{short description of image}