logokart Lenker Bibliografier Film og lydFoto og trykk AmerikabrevArtikler og bøker Tidslinje

Forfatter:

Øverland, Orm

Tittel:

Augsburg publishing house : The penultimate chapter of Norwegian-American literature

Vertsdokument:

Norwegian-American Essays

Trykt:

1993

Utgitt:

1993

Plassering:

Nasjonalbiblioteket, avdeling Oslo - Norsk-am. saml.


Fulltekst


{short description of image}