logokart Lenker Bibliografier Film og lydFoto og trykk AmerikabrevArtikler og bøker Tidslinje

Forfatter:

Anderson, Rasmus B.

Tittel:

Tale ved femti-aarsfesten for den norske utvandring til Amerika

Emneord:

Innvandring, Utvandrere

Utgitt:

Chicago, 1875

Sider:

27 s.

Plassering:

Nasjonalbiblioteket, avdeling Oslo - Norsk-am. sml

Andre opplysninger:

Holdt i Chicago den 5 te juli 1875


Fulltekst


{short description of image}