logokart Lenker Bibliografier Film og lydFoto og trykk AmerikabrevArtikler og bøker Tidslinje

Forfatter:

Rynning, Ole

Tittel:

Sandfærdig beretning om Amerika til oplysning og nytte for bonde og menigmand

Emneord:

Amerikabøker, Håndbøker, Utvandring

Utgitt:

Christiania, 1839

Sider:

40 s.

Note:

Trykt første gang i 1838. Utgivelsen ble besørget av Ansten Nattestad, korrekturen av presten Hans P. S. Krag i Eidsvoll, som etter Nattestads meddelelse strøk det kapitel av skriftet som omhandlet Norges kirkelige forhold sammenlignet med Amerikas. (J. B. Halvorsens Norsk forf. - lex.)

Plassering:

Nasjonalbiblioteket, avdeling Oslo - Norsk-am. sml.

Andre opplysninger:

Forfattet af en norsk, som kom derover i juni maaned 1837


Fulltekst


{short description of image}