logo kart Lenker Bibliografier Film og lyd Foto og trykk Amerikabrev Artikler og bøker Tidslinje

  lenker
          Klikk for å se nettsteder http://www.naha.stolaf.edu/flash.htm http://digitalarkivet.uib.no/index.htm http://www.museumsnett.no/mka/ssa/ http://ellisisland.org/ http://homepages.rootsweb.com/~norway/index.html http://www.15thwisconsin.net/ http://www.norseman.no/ http://www.hfaa.org/  
 
 

Emigrantens historie:
Vandreutstilling i norske bibliotek
- bakgrunnsmateriale


Organisasjoner/institusjoner og foreninger:

American Coordinating Council of Norway (ACCN) 
Paraplyorganisasjon for medlemsorganisasjoner i Norge. Fremmer norsk-amerikanske relasjoner i Norge og arbeider for å styrke båndene mellom Norge og USA.

The Art of European Emigration
Dette nettstedet inneholder malerier med utvandring som tema. Gjennom malerier kan man følge historien til millioner av mennesker som flyttet fra Europa til Nord-Amerika i løpet av 1800- og 1900-tallet. Maleriene er blitt samlet ved hjelp av medlemsorganisasjonene i Association of European Migration Institutions (A.E.M.I.)

The Association of European Migration Institutions (AEMI) 
Sammenslutning av europeiske institusjoner og organisasjoner som arbeider med utvandringshistorie (museumsvirksomhet, utvandringsarkiver eller forskningsvirksomhet). A.E.M.I. møtes en gang i året.

Døtre av Norge
Døtre av Norge er en ideell organisasjon som har som formål bevare norsk kulturarv i Amerika. De utgir avisen Døtre av Norge/Daughters of Norway som inneholder historier om nordmenn og norsk-amerikanere. Det er 19 losjer i det vestlige USA.

Hardanger Fiddle Association of America
Arbeider for å fremme tradisjonell norsk folkemusikk og folkedans. Norges nasjonalinstrument, hardingfela, er også gjenstand for intensive studier.

Hva skjer i USA.
Norwegian Online Information Service har samlet denne nyttige oversikten over nordiske begivenheter i USA.

Library of Congress – American Memory
Dette er del av Library of Congress’ digitale bibliotekprogram. Inneholder over 70 samlinger som bidrar til å fortelle Amerikas historie. Det er også bidrag fra norsk-amerikanernes historie.

Longfellow Institute
Longfellow Institute ved Harvard University, Massachusetts, er ansvarlig for et prosjekt som søker å bringe frem i lyset litteratur som er skrevet i Amerika på andre språk enn engelsk. Johns Hopkins University Press skal utgi en serie: The Longfellow Anthology of American Literature: A Multilingual Reader with English Translations. I denne serien utkommer A Saloonkeeper’s Daughter (En saloonkeepers datter) av Drude Krog Janson, oversatt av Playford Thorson, redigert og med forord av Orm Øverland.

Lutheran Brotherhood
Forsikringsselskap i Minneapolis, Minnesota, som ble stiftet av norsk-amerikanere i 1917. Har gitt midler til Norway-America Heritage Fond. Fondet administreres av Nordmanns-Forbundet og Norge-Amerika Foreningen som gir stipend til norsk-amerikanere som har utmerket seg i amerikansk samfunnsliv. 

New York University Press
Den første antologien i sitt slag: The Multilingual Anthology of American Literature: A Reader of Original Texts with English Translations. Edited by Marc Shell and Werner Sollors Forskjellige lands litteratur er oversatt fra originalspråket til engelsk. Det er to norske bidrag i antologien: The Copper Kettle av Dorthea Dahl og The Road to the Golden Gate av O.A. Buslett, begge oversatt av Orm Øverland.

Nordmanns-Forbundet
Nordmanns-Forbundet er en verdensomspennende organisasjon med lokalavdelinger i mer enn 25 land. Hovedoppgaven er å styrke kulturelle og personlig bånd mellom Norge og nordmenn, deres etterslekt og norgesvenner i alle land. Hovedkontoret ligger i Oslo. Utgir tidsskriftet The Norseman.

Norsk Høstfest
Hvert år i oktober samler Norsk Høstfest i Minot i Nord-Dakota tusenvis av mennesker. Norsk Høstfest begynte beskjedent i 1978 og er nå den største skandinavisk-amerikanske markeringen i USA. 

Det norske utvandrersenteret
Det norske utvandrersenteret i Stavanger ble stiftet i 1986 for å fremme kontakten mellom nordmenn og norgesvenner ute i verden. Satsningsområdene er turisme og genealogi. Arrangerer emigrantfestival i Stavanger hver sommer i juni. 

Norway-America: Connections
Den amerikanske ambassaden i Oslo har samlet en rekke lenker. Foruten lenker som også finnes på Det løfterike landets nettsted, finnes en rekke nyttige lenker vedrørende Norge og norske forhold.

Norwegian-American Bygdelagenes Fellesraad
Bygdelagenes Fellesraad, som ble grunnlagt 17. november 1916, er en paraplyorganisasjon for 32 bygdelag i Amerika. Bygdelagenes Fellesraad organiserte 100-årsjubileet for bygdelagsbevegelsen i 1999 på Luther College i Decorah, Iowa.
På denne siden finner man liste over bygdelag i Amerika. Etterkommere av utvandrere fra spesielle områder i Norge er organisert i individuelle bygdelag. Hvert lag holder kontakten med sitt opprinnelig distrikt i Norge. Slektsforskning utgjør en viktig del av lagenes arbeid. Mange bygdelag utgir sine egne publikasjoner og holder stevner i USA. Ved å slå opp på fylkene i Norge, finner man representanter for de respektive bygdelag i USA. Nyttig for de som søker etterkommere etter utvandrede slektninger i USA.

Norwegian American Foundation
Norwegian American Foundation har som målsetning å styrke samarbeidet både mellom alle norsk-amerikanske organisasjoner i USA og mellom Norge og norskættede i Nord-Amerika. De har en søkbar database som inneholder ca. 900 norsk-amerikanske organisasjoner og en kalender som viser hvor og når norsk-amerikanske feiringer finner sted.

Norwegian Society of Texas
The Norwegian Society of Texas (N.S.T.) ble grunnlagt 8. mars 1975 med det formål å bevare og fremme den norske kulturarven i USA. De utgir et newsletter som heter Nyheter. Foreningen har ni lokalavdelinger i Texas.

Sønner av Norge
Den største organisasjonen av personer av norsk herkomst i USA. Fremmer norsk kulturarv i USA og Norge. Hovedkontoret ligger i Minneapolis. Foreningen har losjer over hele USA og også i Norge. Utgir medlemsbladet Viking.

US-Norway Forum
Formålet med denne organisasjonen er samle alle aktørene innen det norsk-amerikanske feltet slik at man bedre kan informere amerikanere om Norge og norsk kultur. 
 

Historielag og nettsteder med historiske kilder:

15th Wisconsin Infantry Home Page
Nettstedet er viet det 15de Wisconsin Regiment som kjempet under den amerikanske borgerkrigen (1861-1865). Det ble kalt det skandinaviske regimentet. Formålet med nettstedet er å ære og bevare minnet om oberst Hans Christian Heg og hans soldater, særlig med sikte på deres etterkommere.

Minnesota Historical Society
Samler og dokumenterer staten Minnesotas historie. Utgir tidsskriftet Minnesota History. Har en stor samling mikrofilm som inkluderer mange norsk-amerikanske aviser. Har også en stor fotosamling (også norsk-amerikansk materiale).

The Norwegian Immigration Association
The Norwegian Immigration Association samler og bevarer historien til norske immigranter i New York. De bidrar til å belyse immigranthistorien til norske innvandrere på østkysten.The NIA Research Center holder til på biblioteket til den Norske Sjømannskirken på Manhattan

The Nordic-American Web Ring
Her kan man lære om skandinavisk språk, historie etc. Det er et sted amerikanere av nordisk herkomst kan bli kjent med sine røtter. 

Nordmenn i Amerika
Thor M. Andersens bibliografi (TMA). En online bibliografi over dokumenter trykket mellom 1825 og 1930. Referanser til bøker, brosjyrer, artikler i aviser og tidsskrifter skrevet av og om norsk-amerikanere. Basen gir også biografiske opplysninger (på engelsk) om de fleste inkluderte forfattere - samt kilde for disse opplysningene. 48.682 poster.

Norskland
Et nettsted der amerikanere av nordisk opprinnelse kan bli kjent med sine røtter og lære mer om hvor forfedrene kom fra og hvordan de kom til USA.

Norwegian-American Historical Association
Norwegian-American Historical Association (NAHA), Northfield, Minnesota, ble stiftet i 1925. Formålet er å dokumentere den norsk-amerikanske historien. NAHAs kontor og arkiv er ved St. Olaf College. I løpet av årene har NAHA utgitt rundt 90 bøker. NAHA har en avdeling i Norge.

Norwegian-American Homepage
Et nettsted rettet mot personer i USA med norsk bakgrunn

Registreringssentral for historiske data
Registreringssentral for historiske data (RHD) har som formål å gjøre historisk kildemateriale, som folketellinger og kirkebøker lettere tilgjengelig ved at man dataregistrerer originalmaterialet og produserer alfabetiske registre i bokform.

Scandinavian East Coast Museum, Brooklyn, New York
De første skandinavene kom til Brooklyn for nesten 400 år siden. De som slo seg ned i New York-området har en like rik historie som norsk-amerikanere i Midtvesten. De var involvert i arbeiderbevegelsen, annen verdenskrig og utviklingen av New York som en av verdens største havnebyer. De skapte også sosial institusjoner som fortsatt eksisterer. Scandinavian East Coast Museum dokumenterer historien til skandinavene på Amerikas østkyst.

South Dakota State Historical Society
Samler og bevarer staten Syd-Dakotas historie. Utgir tidsskriftet South Dakota History

The Norwegian Immigration Association
The Norwegian Immigration Association samler og bevarer den levende historien til norske immigranter i New York og omegn. NIA gjør det mulig for personer med norsk bakgrunn å utforske sin kulturelle arv. NIAs forskningssenter holder til i biblioteket i den norske sjømannskirken på Manhattan. Her finnes bøker, utklipp og annet materiale.

The State Historical Society of North Dakota
Samler og bevarer staten Nord-Dakotas historie. North Dakota History: Journal of the Northern Plains.

Wisconsin Historical Society
Samler og bevarer staten Wisconsins historie foruten å dekke Nord-Amerika og Canadas historie. I tillegg inneholder samlingene Andreas (Andrew) Larsen Dahls fotosamling, norsk-amerikansk materiale og viktige kilder for genealogiske studier. Utgir tidsskriftet Wisconsin Magazine of History.

Genealogiske ressurser:

Ancestors from Norway
Dette nettstedet, som er utviklet av John Føllesdal, Houston, Texas, ble lansert i 1996 som en startside til forskjellige ressurser når det gjelder norsk-amerikansk slektshistorie. Nettstedet inneholder mange nyttige artikler, bl.a. en innføring i hvordan man går frem for å søke etter slekt i USA.

Ancestry.com
Dette er et nettsted med ressurser for slektshistorikere generelt. Nettstedet inneholder tusenvis søkbare databaser. Basen Social Security Death Index er også tilgjengelig via dette nettstedet.

Cyndi’s list of genealogy sites on the Internet (Norway) 
Cyndi’s nettsted inneholder register over genealogiske ressurser på Internett; liste over lenker til genealogiske ressurser på Internett; en ”kortkatalog” over biblioteket Internett utgjør og en genealogiske portal til Internett. I det alfabetiske registeret finnes en liste om Norge.

Det norske utvandrersenteret
Emigrantprotokoller fra Kristiania, Kristiansand og Stavanger. Det norske utvandrersenteret i Stavanger eier dette materialet som er lagt ut i Digitalarkivet. 

Digitalarkivet
Digitalarkivet inneholder folketellingene fra 1801, 1865 og 1900 og andre kilder. Dette er et samarbeidsprosjekt mellom Arkivverket, Statsarkivet i Bergen, og Historisk institutt, Universitetet i Bergen. Den nasjonale emigrasjonsdatabasen (lansert 4. juli 200) inneholder navn og data på mer enn 700.000 norske emigranter og mer enn 330.000 nordmenn registrert i den amerikanske folketellingen fra 1880.

DIS-Norge
Formålet med foreningen er å skape et landsomfattende forum for databehandling i slektsforskning og stimulere slektsforskermiljøet i Norge. DIS-Norge har god kontakt med tilsvarende foreninger i Norden. Foreningen har mange lokallag. Medlemsbladet Slekt og Data kommer ut fire ganger i året. 

DistantCousin.com
Kilder til genealogiske og historiske foreninger, lenker til lokalhistoriske lag og mulighet for å søke i fødsels- og dødsregistre. Lenker til nettsteder med transkriberte passasjerlister.

Family Chronicle
Genealogiske nettsteder vurderes. Her kan man finne ut hvilke som er de mest nyttige. 

Familysearch
Tilgang til å søke i basene til Church of Jesus Christ of Latter-Day Saints (mormonerne) i Salt Lake City. De har mikrofilm med kopier av de viktigste genealogiske kildene i Norge og andre land og også amerikanske immigrasjonskilder.

GenealogyDatabase.com
Alle folketellingene i USA fra 1790 til 1920 er nå digitalisert. Tjenesten er tilgjengelig via abonnement.

The Genealogy Homepage
Liste over genealogiske kilder i hele verden, gruppert etter kildetyper.

The Genealogy Page
Slektsforskere topper listen over besøkende i National Archives and Records Administration (NARA), i Washington, DC. Her finnes mange ressurser og mye interessant kildemateriale.

From Gjerpen to America
Jan Christensen har samlet informasjon om utvandringen fra Gjerpen i Telemark til Amerika. Passasjerlister og informasjon om personer som utvandret i perioden 1843–1927.

How to trace your ancestors in Norway
Offisiell publikasjon utgitt av Det norske utenriksdepartementet fra 1958-1996. Utkommer nå bare i elektronisk utgave og blir løpende oppdatert.

Immigrant and Passenger Arrivals
National Archives and Records Administration. Oversikt over mikrofilmet materiale vedrørende immigrasjon til USA.

Minnesota Genealogical Society
Stiftet i 1969. Formålet er å øke interessen for lokalhistorie og genealogi. Foreningen holder møter og kurs.

Norsk Slektshistorisk Forening
Norsk Slektshistorisk Forening (NSF), grunnlagt i 1926, er Norges eldste riksdekkende forening for slektsforskere. Foreningens hovedmål er å utgi publikasjoner som fremmer kunnskapen om slekter og slektsforskning i Norge.Foreningen utgir Norsk Slektshistorisk Tidsskrift (NST) og medlemsbladed, Genealogen.

Norway Genealogy
Her er samlet en del norsk kildemateriale. Siden henvender seg til et engelsktalende publikum.

Ships & Immigrants Norway to Canada 
Her finnes noe informasjon om nordmenn som reiste til Canada. Man kan søke i en database som inneholder ca. 15.000 navn (flest fra Storbritannia). 

Slektshistoriske kilder (1500–1900)
Databasen er ledd i et omfattende prosjekt; en kartlegging av eksisterende kilder i Norge for slektsforskere som skal gjøres tilgjengelig på Internett. Kildene omfatter Bygdebøker, tidsskrifter o.l.; Folketellinger og manntall, Kirkebøker, Skattemanntall, Matrikler og jordebøker, Tingbøker, Pantebøker og panteregistre, Skifteprotokoller, Militære ruller

100 Years of Emigrant Ships from Norway
Nettstedet inneholder informasjon om skip som reiste fra Norge til Amerika med emigranter mellom 1825 og 1925. Skip som reiste fra andre havner i Europa er også inkludert. Man kan søke på skipsnavn enten alfabetisk eller etter år. Det er også lagt ut endel passasjerlister. 

University of North Dakota Libraries
Slektsforskere finner her primær- og sekundærkilder. Primærkildene er hovedsakelig regionale med hovedvekt på Nord- og Syd-Dakota og Minnesota.

University of Minnesota, genealogisk kildemateriale
Har også et utvalg genealogisk kildemateriale av interesse for dem som holder på med norsk og norsk-amerikansk slektsforskning.

Norwegian-American Genealocigal Center & Naseth Library
Grunnlagt i 1974 i Madison, Wisconsin, av professor Gerhard B. Naeseth. Har mye genealogisk kildemateriale og tar imot henvendelser fra nordmenn og norsk-amerikanere. Utgir Norwegian Tracks..
 

Museer og arkiver i Norge og USA:

Ellis Island Immigrant Museum
Mellom 1892 og 1954 passerte 12 millioner immigranter Ellis Island. 40% av dagens amerikanere har forfedre som kom til USA via denne mottaksstasjonen som overtok etter Castle Garden.

Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane
Fylkesarkivet samler og systematiserer informasjon om utvandringen fra Sogn og Fjordane.

Little Norway
Her står bygningen som var Norges paviljong under Verdensutstillingen i Chicago i 1893. Arkitekt og byggherre var M. Thams & Co., Orkanger i nærheten av Trondheim. Bygningen, som var bygget etter mønster av 1100-tallets norske stavkirker, ble fraktet til Chicago og satt opp der. Little Norway ligger vest for Madison, i Blue Mounds, Wisconsin.

The Nordic Heritage Center
Dokumenterer den skandinaviske utvandringen til vestkysten av Amerika og viser glimt fra innvandrernes nye liv der.

Norskedalen Nature and Heritage Center
Utendørsmuseum i Coon Valley, Wisconsin, sydøst for LaCrosse.

Norsk lokalhistorisk institutt
NLI er en statsinstitusjon under Kulturdepartementet, og har som oppgave å fremme lokal- og regionalhistorisk virksomhet i Norge. NLI publiserer kilder og håndbøker, litteratur- og kildeoversikter, spørrelister og andre hjelpemidler for lokalhistorikere. Utgir meldingsbladet Kringsjå. 

Norsk Utvandrermuseum
Museet er delt i en utendørsavdeling og et forsknings-/dokumentasjonssenter. Bygningene på museet gir et bilde av utvandrernes liv i Amerika på 1880-tallet. Forsknings- og dokumentasjonssentereret omfatter bibliotek, foto- og klipparkiv og mye annet kildemateriale.

Norsk utvandring til USA
En utstilling laget av Digitalarkivet som består av tre deler: Norge, overfarten og USA.

Norske Gaardnavne. Oluf Rygh (Dokumentasjonsprosjektet)
Her kan man søke i bind 1-17 av O. Ryghs serie Norske Gaardnavne (til sammen 18 bind). Disse bindene omfatter alle de moderne fylkene utenom Finnmark

U. S. National Archives, Washington, DC
Genealogisk kildemateriale i det nasjonale arkivet i Washington, DC.

Vesterheim Norwegian-American Museum, Decorah, Iowa.
Museet dokumenterer utvandringen fra Norge og norsk-amerikanernes liv i Amerika. Amerikas største og eldste museum som er viet en immigrantgruppe. Organiserer Nordic Fest hvert år i slutten av juli.

The Waldemar Ager Association
Forfatteren Waldemar Agers hjem i Eau Claire, Wisconsin, er nå museum. I 1992 ble det stiftet en forening som bærer Waldemar Agers navn. 
 

Læresteder i USA grunnlagt av norsk-amerikanere:

Augsburg College 
Augsburg Seminar begynte som presteskole. Fikk college-avdeling i 1874. Holder til i Minneapolis, Minnesota. 

Augustana College, Sioux Falls, Syd-Dakota
Augustana College startet i Canton i Syd-Dakota. Ble i 1918 flyttet til Sioux Falls.

Concordia College , Moorhead, Minnesota.
Concordia startet som et akademi i 1891 i Moorhead i Minnesota. 

Luther College, Decorah, Iowa.
Grunnlagt i 1861 i Decorah, Iowa.

Luther Seminary, St. Paul, Minnesota.
Har holdt til i St. Paul, Minnesota siden 1917. Biblioteket har mye materiale vedrørende norsk-amerikansk kirkehistorie.

Pacific Lutheran University, Tacoma, Washington
I 1894 ble det startet et akademi i Tacoma, og i 1905 et i Everett, begge i staten Washington. I 1920 ble disse slått sammen og fikk navnet Pacific Lutheran College. Fra 1960 Pacific Lutheran University. 

St. Olaf College, Northfield, Minnesota.
St. Olaf School ble grunnlagt av B.J. Muus i 1875 i Northfield, Minnesota. I 1886 ble en college-avdeling opprettet.

 

{short description of image}