logo kart Lenker Bibliografier Film og lyd Foto og trykk Amerikabrev Artikler og bker Tidslinje

  Fotografier og trykk
 
  Klikk for  se lysbilder {short description of image} Klikk for  se K0006 Klikk for  se E2100 Klikk for  se E2141 Klikk for  se E2073 Klikk for  se E2051  
 

Foto, trykk og malerier gir et unikt bilde av norsk-amerikansk liv og virke. Ikke bare beskrives sentrale medlemmer av et innvandrersamfunn, men man får også innsikt i folks dagligliv og andre sider ved innvandrernes tilværelse i Amerika.

Her presenteres bilder av kjente norsk-amerikanere, også forfattere og kirkeledere. Videre bilder og malerier som illustrerer utvandrernes reise over havet og det amerikanske kontinentet, bosetningen i byer og på landsbygda samt institusjoner de bygget opp. Faksimiler av forsider til aviser, bøker og tidsskrifter foruten uttrykk for satire og humor er også inkludert.

Materialet er stort sett hentet fra samlingen til Norsk Utvandrermuseum på Hamar, men bilder fra andre samlinger er også inkludert: Nordmanns-Forbundet, Oslo; Norwegian-American Historical Association, Northfield, MN; Minnesota Historical Society, St. Paul, MN; og State Historical Society of Wisconsin, Madison, WI.

 
{short description of image}