logo kart Lenker Bibliografier Film og lyd Foto og trykk Amerikabrev Artikler og bøker Tidslinje

  Bibliografier
 
  bib_pic Orm Øverland Peder Nelson TMA basen Jostein Moldes bibliografi Johanna Barstads bibliografi  
 
 

Bibliografier registrerer tilgjengelig materiale. Bibliografiene som presenteres her, inneholder referanser til norsk-amerikana utgitt på engelsk og norsk: bøker, tidsskrifter, aviser og artikler utgitt mellom 1825 og 2000.00

Bibliografier/lister - fulltekst

Lenker til bibliografiske baser utenfor Det løfterike landet.

  • Nordmenn i Amerika (Thor M. Andersens bibliografi, TMA) er en online bibliografi over dokumenter trykket mellom 1825 og 1930 av eller om norske innvandrere i USA og Canada. Inneholder ca. 50.000 poster.
  • Peder Nelsons boksamling ved Gran bibliotek supplerer TMA. Inneholder ca. 3.000 poster.
  • Norsk-amerikanske aviser I sin bibliografi fra 1946 oppgir O.M. Norlie navn på 570 publikasjoner. 400 av disse er aviser. Norsk-amerikansk samling har rundt 164 av disse avisene tilgjengelig på mikrofilm. Mikrofilmene kan benyttes på mikrofilmlesesalen i Nasjonalbibliotekets lokaler i Oslo. Ved utlån til annet bibliotek, må titlene søkes opp i Bibsys. En oversikt over tilgjengelig materialet finner du her.
  • Bibsys. Bøker og annet materiale, også antikvarisk, som er innkjøpt etter 1990, er katalogisert i Bibsys. Man kan søke på Deyeynr. og emneord. Det er også mulig å søke på materialet i Norsk-amerikansk samling i avansert søk. Velg da Norsk-amerikansk samling som en bibliografi i rullegardinmenyen. Hvis man ikke kjenner forfatter eller tittel, søk på emneord,
 

{short description of image}