logo kart Lenker Bibliografier Film og lyd Foto og trykk Amerikabrev Artikler og bøker Tidslinje

  Artikler og bøker
 
  {short description of image} Klikk for å se E2136 Klikk for å se E2193 Klikk for å se E2076 Klikk for å se E2010 Klikk for å se E2015  
 

Bøker og artikler gir uttrykk for mye som rører seg i et samfunn. Mer enn 800.000 nordmenn utvandret til Amerika mellom 1875 og 1930. Disse utvandrerne skapte sine egne samfunn. Etter hvert vokste også en egen litteratur fram som beskriver årsakene til utvandringen, selve reisen, bosetningen i det nye landet, menigheter og hele det kulturelle livet i disse samfunnene. Den norsk-amerikanske historien er gjenstand for studier på begge sider av Atlanteren og gir et betydelig bidrag til generell migrasjonshistorie.

Her presenteres bøker, utdrag fra bøker og artikler i fulltekst som belyser forskjellige sider ved norsk utvandring til Amerika og norsk-amerikanernes historie mellom 1825 og 2000.

 

{short description of image}