logo kart Lenker Bibliografier Film og lyd Foto og trykk Amerikabrev Artikler og bøker Tidslinje


  fotologo


 

Bestilling av kopier

Nasjonalbiblioteket har innhentet tillatelse til å legge ut billedmaterialet som finnes på dette nettstedet. Ny bruk må klareres med de individuelle rettighetshavere uavhengig av Nasjonalbiblioteket. Eierinstitusjon og identifikasjonsnummer for hvert enkelt bilde/trykk er oppgitt i beskrivelsesposten. Se nedenstående liste over institusjoner.

Institusjoner:

Minnesota Historical Society
345 Kellogg Blvd. West,
St. Paul, MN 55102-1906,
(651)296 6126
Website: http://www.mnhs.org/

Nordmanns-Forbundet,
Rådhusgaten 23B,
N-0158 Oslo,
Norway

Telefon: 23 35 71 70
Fax: 23 35 71 75
E-post: info@nww.no
Website: http://nww.no/norsk

Norsk-Amerikansk Samling,
Nasjonalbiblioteket, avdeling Oslo,
Postboks 2674 Solli
0203 Oslo

Tel. 23 27 61 67
Fax. 23 27 60 10
E-post: norwam@nb.no
Website: http://www.nb.no/html/norsk-amerikansk_samling.html

Norsk Utvandrermuseum,
Åkershagan,
2312 Ottestad

Tel. 62 57 48 50
Fax. 62 57 48 51
E-post: museum@emigrant.museum.no
Website: http://www.museumsnett.no/emigrantmuseum/

Wisconsin Historical Society
816 State Street
Madison WI 53706
(608) 264 6470
Website: http://www.wisconsinhistory.org/
Email: askphotos@wisconsinhistory.org

 

{short description of image}