logo kart Lenker Bibliografier Film og lyd Foto og trykk Amerikabrev Artikler og bøker Tidslinje


  film


 

Spirit of the Vikings 1942-47:Klikk for å høre på...

Tittel: Norsk-amerikanske avisers reaksjoner på nazi-propaganda : presseklipp
Sendedato: 1941.08.12
Tid: 11'19
Programleder: Tor Myklebost

Innhold: USAs reaksjon på Hitlers propaganda; nordmenns reaksjon på Finlands veivalg.Klikk for å høre på...

Tittel: Norwegians abroad
Sendedato: 1942.10.14
Tid: 12'41
Programleder: Gladys Petch

Innhold: Edvard Hambro om Nordmanns-Forbundet, stiftet 1907 for å styrke solidariteten mellom nordmenn ute og hjemme.Klikk for å høre på...

Tittel: Patriotiske holdninger blant norsk-amerikanere
Sendedato: 1943.05.20
Tid: 1'46
Programleder: Sigurd Stoveland

Innhold: Avkreftelse av rykter om nazi-sympatier blant norsk-amerikanere.Klikk for å høre på...

Tittel: Den norske pressen i De forente stater
Sendedato: 1943.05.28
Tid: 10'03
Programleder: -

Innhold: Om norske aviser i USA, 10-12 stk, og deres innsats for å holde norskamerikanere orientert om utviklingen i Norge, og for å fremme Norges sak i USA.Klikk for å høre på...

Tittel: The 99th Infantry Batallion
Opptaksdato: 1943.06
Tid: 13'40
Programleder: Gladys Petch

Innhold: Thor Krog: om sin militære avdeling stasjonert i Rocky Mountains, Colorado. Om trening og underholdning. Om soldatene, som alle behersker norsk språk, selv om de fleste er amerikanske statsborgere. Om leiravisa "The Viking", hvor Krog er redaktør. Om sin kommende bok; "Guri og Sverdrup" (?), m.m.Klikk for å høre på...

Tittel: Norwegians in the USA
Sendedato: 1944.10.17
Tid: 13'19
Programleder: Gladys Petch

Innhold: Redaktør Carl Søyland om en spørreundersøkelse hans avis, N.T., med base i Brooklyn, New York, hadde blant nordmenn, om deres syn på USA m.m. Mrs Petch og en mannlig reporter (?) medvirker som fortellere av enkelte eksempler fra resultatene i spørreundersøkelsen.Klikk for å høre på...

Tittel: Sons of Norway - 50th anniversary.
Sendedato: 1945.01.09
Tid: 14'15
Programleder: Gladys Petch

Innhold: Ernest Eriksen, leder av Sons of Norways Brooklyn-losje; om foreningens bakgrunn, idealer og mål. Om medlemmer i krigstjeneste, om den forestående jubileumsmiddag med prominente gjester som Kronprinsesse Märtha, ambassadør Wilhelm Morgenstierne m.fl., m.m.Klikk for å høre på...

Tittel: Per Høst on the making of a documentary film about Norwegian-Americans
Sendedato: 1945.07.17
Tid: 13'12
Programleder: Gladys Petch

Innhold: Per Høst om sine reiser i USA, norske immigranter til USA, norske bosettinger bl.a. i New York, Midt-Vesten og i Seattle, om Ole Bulls Oleanna, m.m.Klikk for å høre på...

Tittel: Bonds of cultural friendship between Norway and the USA
Sendedato: 1945.09.25
Tid: 13'36
Programleder: Arne Skouen

Innhold: Einar Haugen (f. i Iowa, av norske foreldre, professor, og leder for skandinaviske studier ved Univ. of Wisconsin, Madison) om sin jobb som USAs kulturattache i Norge.Klikk for å høre på...

Tittel: Mr Nelson's contribution to the war as a teacher of Norwegian
Sendedato: 1945
Tid: 13'30
Programleder: Gladys Petch

Innhold: Dr Frank Nelson and Mrs Nelsons arbeid for Den norske regjering, Informasjonskontoret, New York. Norsk-kurs for amerikanske soldater av norsk eller europeisk avstamning, ved Universitstet i Minneapolis, Minnesota. Engasjement ved Universitetet i Oslo.


Andre Spirit of the Vikings programmer
 

{short description of image}