logo kart Lenker Bibliografier Film og lyd Foto og trykk Amerikabrev Artikler og bøker Tidslinje


  film


 

Programmer og innslag 1936-1964:



Klikk for å høre på...

Tittel: Sett og hørt. Samtale med jærbuen og norsk-amerikaneren Jesper Håland (93 år gammal)
Sendedato: 1936.11.01
Tid: 20'00
Programleder: Toralv Øksnevad

Innhold: Jesper Håland, født 1843, forteller om sitt liv på Jæren og utvandringen til Amerika i 1883. Det året emigrerte 63.000 nordmenn til Amerika. Han slo seg ned i Minnesota blant andre Jærbuer. Barna hans snakker og skriver norsk, mens barnebarna bare snakker engelsk. Jesper Håland må være en av de eldste utvandrere som er dokumentert på bånd.



Klikk for å høre på...

Tittel: Små overblikk ved kjente nordmenn i New York
Sendedato: 1938.07.21
Tid: 12'04

Innhold: I programmet forteller Fr. Rygg om søster Elisabeth Feddes store innsats for å få et norsk sykehus i Brooklyn. Stortingspresident C.J. Hambro forteller om det sosiale arbeid i Brooklyn, og redaktør i Nordiske Tidende, Hans Olav, snakker om den norsk-amerikanske pressens betydning for innvandrerne.



Klikk for å høre på...

Tittel: Fra det norske Brooklyn. Grammofonreportasje
Sendedato: 1939.06.26
Tid: 21'50
Programleder: Einar Schibbye

Innhold: Carl Søyland, redaktør i Nordisk Tidende, kjører rundt i Brooklyn, New York, mens han forteller om strøket. De besøker Danielsens butikk. Her kommer nesten bare norske kunder og kjøper norske varer. Høytidene blir feiret med samme mat som i Norge.



Klikk for å høre på...

Tittel: På jakt etter gull. Samtale med øksendlinger om gullfeberen i Nome
Sendedato: 1954.01.31
Tid: 30'07
Programleder: Arne Altern

Innhold: To av brødrene Sæther fra Øksendalen på Nordmøre forteller om gullgraving i Nome, Alaska, rundt århundreskiftet.



Klikk for å høre på...

Tittel: Norske dialekter i Amerika. Opptak ved professor Einar Haugen, Madison, Wisconsin, 1955.
Opptaksdato: 1955
Tid: 37'00

Innhold: Professor Einar Haugen, University of Wisconsin, Madison, forteller om norske dialekter i Amerika.



Klikk for å høre på...

Tittel: Telemarking på ski etter gull i Alaska. Sveinung Groven fortel i samtale med lærar Olav S Bjaaland
Sendedato: 1956.02.29
Tid: 24'34

Innhold: Sveinung Groven forteller i samtale med Olav S. Bjaaland om gullgraving i Alaska. Det ble også stiftet skiklubb i Nome, Alaska.



Klikk for å høre på...

Tittel: Norske Seattle. Reisebrev av Artur Klæbo
Sendedato: 1958.08.07
Tid: 21'44
Programleder: Arthur Klæbo

Innhold: Reisebrev fra Arthur Klæbo fra Seattle, der han forteller om norsk-amerikanere i området.



Klikk for å høre på...

Tittel: Husmannsstua og emigrantene. Samtale med konservator dr.philos Ingrid Semmingsen og Alf Prøysen.
Sendedato: 1960.10.22
Tid: 35'01
Programleder: Odd Nordland

Innhold: Dr. philos Ingrid Semmingsen samtaler med Alf Prøysen om utvandrede nordmenn, særlig i Minneosta.



Klikk for å høre på...

Tittel: Etter 67 år i Amerika. Samtale med Alice og Carl W. Schevenius
Sendedato: 1964.12.21
Tid: 24'42
Programleder: Trygve Fosstveit

Innhold: Carl W. Schevenius ble født 1881 og utvandret til Amerika i 1897 da broren sendte billett til ham. Både han og konen, Alice, reiste til Wisconsin.

 

{short description of image}