{short description of image}


  {short description of image}


 

THE IMMIGRANT IN AMERICA

Guide to the Microfilm Collection

TITLE LISTING

AABENBARINGEN udlagt paa historisk grundlag for det kristne folk / av P. A. Nykreim. Grand Forks, N. D., Normanden's Bogtrykkeri, 1911. NYKREIM, P. A.Reel 19, No. 278

AABNINGSPRÆDIKEN holdt ved synodemødet i Spring Grove den 15de Juni 1899 / af A. K. Sagen. Minnesota, [Spring Grove, 1899]. SAGEN, A. K. (Andreas Kittelsen), 1851-1907. Reel 23, No. 345

ABRAHAM Lincoln / ved N. N. Rønning. Minneapolis, K. C. Holter Publishing Co., [1909?] RØNNING, N. N.,(Nils Nilsen), 187O-1902. Reel 22, No. 332

ÆGTESKAB eller fri kjærlighed / foredrag Af Fredrik Petersen. Chicago, Skandinaven's Boghandel, 1887. PETERSEN, Fredrik, 1839-1903. Reel 20, No. 300

AFHOLDSSAGENS historie / av J. L. Nydahl. Minneapolis, The author, 1896. NYDAHL, J. L. (John Ludvigsen), 1863-1928. Reel 18, No. 275

ALTERBOG, til brug ved den offentlige Gudstjeneste og de Kirkelige handlinger for Synoden for den norsk-ev-luth kirke i Amerika. Decorah, Iowa, Lutheran Publishing House, 1901. Reel 1, No. 5

ALVOR og gammen. Fortællinger / af E. Mau. Chicago, Vort Blad, 1890. MAU, Edvard, 1808-1885. Reel 15, No. 227

The "AMERICA Letters" / by Theodore C. Blegen. Oslo, Norway, I Kommisjon Hos Jacob Dybvad, 1928. BLEGEN, Theodore Christian, 1891-1969. Reel 3, No. 25

AMERICANISM versus Bolshevism / by Ole Hanson. Garden City, New York, Doubleday, Page & Company, 1920.HANSON, Ole, 1874-1940. Reel 8, No. 113

AMERIKA-breve fra P. A. Smevik til hans far og bror i Norge / samlet ved Paal Mørck [pseud.]. Minneapolis,Augsburg publishing house, 1912. RØLVAAG, O. E. (Ole Edvart), 1876-1931. Reel 21, No. 324

AMERIKA ikke opdaget af Columbus. [Chicago?, c. Chrest?, 1878?]. ANDERSON, Rasmus Bjørn, 1846-1936. Reel 1, No. 7

Den AMERIKANSKE Borgerkrigs Historie / Fremstillet af David Monrad Schøyen. Chicago, Udgivet af "Skandinaven," 1876. SCHØYEN, David Monrad, 1835-1896. Reel 23, No. 356

AMNOR / af M. O. Teigen. St. Paul, Minnesota, M. Moe's Bogtrykkeri, 1901. TEIGEN, Knut Martin Olson, 1854-1914. Reel 26, No. 411

ANEKDOTER / af Smør Lars. St. Paul, Minn., Capital Publishing Co., 19--? LARS, Smør. Reel 13, No. 206

APOSTELKIRKEN og den protestantiske kirke: En sammenlignende kritik for vor kirketid / av P.A. Nykreim. Minneapolis, the author, 1917. NYKREIM, P. A. Reel 19, No.279

Den APOSTOLISKE kristendom / af Sven Rud. Gunnersen. 3die Hefte. Minneapolis, Augsburg Seminarium, 1880.GUNNERSEN, Sven Rudolf, 1844-1904. Reel 8, No. 104

1814-1905 17de mai og 7de Juni 1814-1905 / Tale af J. O. Hougen. Minneapolis, Augsburg Publishing House, 1906. HOUGEN, J. O. (John Olai), 1857-1927. Reel 10, No.136

AUGSBURG Seminar: Gjennem Femti Aar 1869-1919 / Ved Andreas Helland. Minneapolis, Folkebladet Publishing Companys Trykkeri, 1920. HELLAND, Andreas Andersen, 1870-1951. Reel 9, No. 122

AUGUST Hermann Francke / af Storjohann. Chicago, Skandinavens Boghandel, 1885. STORJOHANN. Reel 25, No. 395

BARNEDAABEN: i lyset af Guds Ord og den kristne Kirkes historie / Af W. M. H. Petersen. Decorah, Iowa, Lutheran Publishing House's Bogtrykkeri, 1899. Reel 20, No. 302

BENEDIKTUS og Jacobus: Fortælling / O. A. Buslett. Eau Claire, Wisconsin, Fremad Publishing Co., 1920. BUSLETT, O. A. (Ole Amundson), 1855-1924. Reel 4, No. 48

BERETNING om det 18de ordentlige synodemøde. Decorah, Iowa, Den Norske Synodes Forlag, 1904. Reel 2, No. 13

BERETNING...Organisationsmødet det for Den Norsk Luthersk Kirke i Amerika. Minneapolis, Augsburg Publishing House, 1917. EVANGELICAL LUTHERAN CHURCH. Reel 5, No. 69

BESKRIVELSE over Hans Nielsen Hauges reiser, vigtigste hændelser og tildragelser, / Hans Nielsen Hauge. Chicago, [s.n.] 1878. HAUGE, Hans Nielsen, 1771-1824. Reel 8, No. 118

Et BESØG hos Presten / Af B. B. Haugan. Faribault, Minn., O. A. Ostby, 1895. HAUGAN, Bernt B., 1862- . Reel 8, No. 116

BETRAGTNINGER over bibelens hovedlærdomme / Af O. P. Petersen. Chicago, Den Norsk-Danske Boghandel's Trykkeri, 1900. PETERSEN, Ole Peter, 1822-1901. Reel 20, No. 301

BETRAKTELSER för hwar dag i Året / samlade ur C. O. Rosenii. Chicago, Engberg & Holmbergs Forlag, 1878. ROSENIUS, C. O. (Carl Olaf), 1816-1868. Reel 22, No. 338

BIBELENS Forklarer: og Tvivlerens Veileder forfattet og udgivet / af Johan A. J. Bomsta. Lake Lilliar, Kandiyohi County, Minnesota, 1881. BOMSTA, Johan A. J., 1809 or 10 Reel 3, No. 28

BIBELKONFERENTSEN i Belgrade, Mina., fra 2den til 6te November 1898 / Udgivet af M. A. Pederson og Andreas Helland. Minneapolis, Minnesota, Den Lutherske Missionar's Trykkeri, [1896]. PEDERSON, Mathew A. og Andreas Helland (co-author). Reel 29, No. 297

BJØRNSTJERNE Bjørnson's En Glad Gut / edited with introduction, composition by Guy Richard Vowles. 2d. and rev. ed. Minneapolis, The Lutheran Free Church Publishing Co., 1927. BJØRNSON, Bjørnstjerne, 1832-1910. Reel 3, No. 23

BLANDA eller snurrige greier: Gjort, Skrevet, Diktet, Stjaalet, Laant og Lavet / Af Lasse C. Grundeland. Chicago, Udgivet Paa Forfatterens Forlag, 1920. GRUNDELAND, Lasse Christiansen. Reel 8, No. 102

Et BLIK paa en del aandelige foreteelser fra en fremmed leir / af M. H. Kittelson. Spokane, Washington, American-Scandinavian Publishing Co.,1912 KITTELSON, M. H. (Matthias H.). Reel 12, No. 183

BLIKKET paa Jesus til aandeligt liv og kristelig praksis, ved O. H. Quie. Minneapolis, Augsburg Publishing House, 1906. Reel 20, No. 317

BREVE fra Amerika / Af Axel Bruun. Christiania [Oslo]. I Kommission hos Alb. Cammermeyer, [1870] BRUUN, Axel. Reel 4, No. 44

BRINNANDE hjõrtan / Av Gustaf F. Johnson. Minneapolis, Veckobladets Tryckeri, 1922. JOHNSON, Gustaf F. Reel 11, No. 162

BRYDNINGER i den Forenede Kirke / af K. B. Birkeland. Minneapolis, C. Rasmussen's Bogtrykkeri, 1892. BIRKELAND, Knut B. (Knut Bergesen), 1857-1925. Reel 2, No. 17

BØRNEHARPEN: IV. Sange og Musik for Søndagsskolen / Af E. Jensen. Decorah, Iowa, E. Jensens Forlag, 1894. Reel 11, No. 151

BØRNEHARPEN: Tredie Del. En Sangbog for Uge- og Søndagsskolen og Hjemmet / Af John Dahle med Bistand af E. Jensen. Story City, Iowa, Story City Pubisning Company, 1889. DAHLE, John. Reel 5, No. 57

BØRNENES Harpe.Aandelige sange for Søndagsskolen og Hjemmet / Musikken arrangeret af Kristian Nilsson. [s.l., s.n.], 1899. NILSSON, Kristian. Reel 16, NO. 249

CHICAGO anarkisterne: historisk skildring / af L. A. Stenholt. Minneapolis, Waldm. Kriedt Publishing Co., 1894. STENHOLT, L. A. (Lars A.) Reel 25, No. 383

CHRISTI livs aabenbarelse / ved H. Edw. B. Halse. Sioux Falls, South Dakota, Edw. B. Halse, 1925. HALSE, H. Edw. B. Reel 8, No. 108

CONCORDIA. A collection of Hymns and spiritual songs / Prepared by Andr. Bersagel; V. E. Boe; S. O. Sigmond Minneapolis, Augsburg Publishing House, 1926. Reel 5, No. 54

COON Prairie: En Historisk... / av Hjalmar R. Holand. Minneapolis, Minn., Augsburg 1927. HOLAND, Hjalmar Rued, 1872-1903. Reel 10, No. 134

DÆMRING og dag / Af Olaf Sanning. Chicago, Skandinaven's Boghandel, 1889. SANNING, Olaf.Reel 23, No. 354

DIGTE og smaafortællinger / Laura Ringdal Bratager. Minneapolis, s.n., 1910. BRATAGER, Laura Ringdal, 1862-. Reel 4, No. 42

DISKUSION med en adventist om søndagsskolespørgsmaalet / Aftryk af D. Juuls "Erindringer". Decorah, Iowa, Lutheran Publishing House, 1910. JUUL, Ole, 1838-1903. Reel 12, No. 173

DR. John. Nathan Kildahl: en mindebok / utgit ved R. Malmin. Minneapolis, Minnesota, Augsburg Publishing House, 1921. KILDAHL, J. N. (John Nathan), 1857-192O. Reel 12, No. 176

ERINDRINGER / af John T. Nystuen. New London, Minn., the author, 1917. NYSTUEN, John T. Reel 19, No. 281

ERINDRINGER / af O. Juul. Decorah, Iowa, Lutheran Publishing House, 1902. JUUL, Ole, 1833-1903. Reel 12, No. 174

ERINDRINGER / Af O. Paulson. Minneapolis, Minn., The Free Church Book Concern, 1907. PAULSON, O. (Ole), 1832-1907?. Reel 19, No. 293

ERINDRINGER / av Peer Strømme. Minneapolis, Minn., Augsburg Publishing House Trykkeri, 1923. STRØMME, Peer O. (Peer Olsen), 1856-1921. Reel 26, No. 402

ESSAYS on Scandinavian Literature / by Hjalmar Hjorth Boyesen. New York, Charles Scribner's Sons, 1895. BOYESEN, Hjalmar Hjorth, 1843-1895. Reel 3, No. 32

EVANGELI harpe 3rd. ed. Chicago, Evangelisten Publ. Soc., 1906. JOSEPHSON, H. F. Reel 12, No. 170

EVANGELIETS seier: festskrift for Hauge Synode / Redigeret af Pastor Th. Himmle med Bistand af Pastor H N. Ronning og Pastor A. O. Oppegaard. Minneapolis, Trykt hos K. C. Holter Pub. Co., 1916. Reel 5, No. 70

EVIGHEDENS aabenbarelser i 1909 / Af Christian O. Bruflodt. Stoughton, Wisconsin [s.n.] 1917.BRUFLODT, Christian O. Reel 4, No. 45

FABRIKARBEIDERSKENS datter: Original fortælling / af Julius. Chicago, John Anderson Publishing Co., 1919. JULIUS, pseud. Reel 12, No. 172

FÆLLESMØDET for "Den forenede kirke," afholdt i Minneapolis Minn., 13de - 18de Juni 1890. Minneapolis, Fædrelandet & Emigranten Publishing Company, 1890. Reel 6, No. 73

FÆNGSLET og fri / Af Hesba Stretton. 2nd ed. Orfordville Rock, Wisconsin, Kirken og Hjemmets Forlag, 1895. STRETTON, Hesba, 1832-1911. Reel 26, No. 399

FAGERLIENS tvillinger: Eller hverdagslivet / af Olaf Revsdal. Chetek, Wis., [s.n.] 1912. REFSDAL, Olav, 1862-. Reel 21, No. 320

FALLITTEN Paa Braastad: Fortælling / Av Simon Johnson. Minneapolis, Augsburg Publishing House, 1922. JOHNSON, Simon. Reel 11, No. 167

FALSKT vidnesbyrd / af A. Weenas. Decorah, Iowa, [s.n.] WEENAAS, August, 1835-1924. Reel 28, No. 438

FANGEN paa djevleøen, Alfred Dreyfus: Et Billede af Nutidens største Sørgespil / af L. A. Stenholt. Minneapolis, Waldm. Kriedt Publishing Co., 1900. STENHOLT, L. A. (Lars A.) Reel 25, No. 384

FARLIGE mænd: fortælling / af K. B. Birkeland. Minneapolis, Den forenede Kirkes Trykkeri, 1896. BIRKELAND,Knut B. (Knut Bergesen), 1857-1925. Reel 2, No. 18

Et FATTEDES: Livsbillede fra Vækkelsestiden / Femtiaarene af Margrethe. Minneapolis, "Folkebladet"s Forlag, 1898. MARGRETHE. Reel 14 .No. 225

Det FEMTENDE Regiment Wisconsin frivillige / O. A. Buslett. Decorah, Iowa, author, [1894]. BUSLETT, O. A. (Ole Amandson), 1855-1924. Reel 4, No. 49

FESTISKRIFT Til Den Norske Synodes Jubilæum, 1853-1903. Decorah, Iowa, Den norske Synodes Forlag, 1903. Reel 6, No. 76

FESTSKRIFT udgivet i anledning af Red Wing Seminariums femogtyve aars jubilæum Red Wing, Minnesota, [s.n.], 1904. Reel 6, No. 77

FIFTY years in America / N. N. Rønning. Minneapolis, Friend Publishing Company, 1938. RØNNING, N. N. (Nils Nilsen), 1870-1962. Reel 22, No. 333

FILIP Tillung i Guldgrænden / Af Andreas Lavik. Minneapolis, K.C. Halter, 1907. LAVIK, Andreas. Reel 13, No. 210

FIRE avhandlinger / Wilhelm Pettersen. Minneapolis, Minnesota, The Lund Press, 1927. PETTERSEN, Wilhelm,1860- . Reel, 20, No.303

FIRE hundrede fortælinger for skolen og hjemmet / ved E. Man. Minneapolis; Chicago, C. Rasmussen Forlags boghandel, [189-?] Reel 6, No. 78

De FIRE store riger i økonomiens verden -- The four great kingdoms of the economical world / af Oluf Norman. [Minneapolis?, s.n.] 1908. NORMAN, Oluf. Reel 18, No. 262

FIREHUNDREDAARIG Lutherdom. Minneapolis, Augsburg Publishing House, 1917. Reel 6, No. 79

The FIRST chapter of Norwegian immigration (1821-1840), its causes and results: with an introduction on the services rendered by the Scandinavians to the world and to America / by Rasmus B. Anderson. 3rd. ed.Madison, Wis., the author, 1896. ANDERSON, Rasmus Bjørn, 1846-1936. Reel 1, No. 8

FOLKENE og missionen / af Wilhelm Høyer Minneapolis, Konferentsens Forlags forenings Trykkeri, 1884. HØYER, Wilhelm. Reel 10, No. 139

FOLKESANGE: songs for all occasions -- religious, patriotic and lyric / compiled by B. B. Haugan. [Duluth, s.n.], 1900. Reel 7, No. 82

FOLKESNAK / af M. H. Woldhagen. [s.l., s.n., 1926]. WOLDHAGEN, M. H.Reel 28, No. 443

FOLKET som utvandrer / av Christian Gierløff.Oslo, H. Aschehoug & Co., 1925. GIERLØFF, Christian, 1879- Reel 7, No. 93

FOREDRAG holdt for de theologiske studenter ved Luther-Seminar / af V. Koren. [s.l., s.n.] 1896. KOREN, V. (Vilhelm), 1826-1910. Reel 13, No. 188

Den FORENEDE Kirke: Fred og Strid eller Lidt Forenings-historie / Af T. H. Dahl. Stoughton, Wisconsin, Trykt i "Normannen"s Trykkeri, 1894. DAHL, T. H. (Theodor Halvorson), 1845-1923. Reel 5, No. 56

Den FORENEDE norsk lutherske kirke i Amerika og dens forskjellige gjøremaal / Ved E. Kr. Johnsen. Minneapolis, Minn., Augsburg Publishing House Trykkeri, 1905. JOHNSEN, E. Kr. (Erik Kristian), 1863-1923. Reel 11, No. 157

De FORENEDE staters histoire, udarbeidet / af Joh. A. Enander. La Crosse, Wisconsin, Trykt i "Fædrelandet og Emigrantens" Officin, 1874. ENANDER, Joh. A. (Johan Alfred), 1842-1910. Reel 5, No. 67

FORENINGSSAGENS gang: Supplement to Evang. Luthersk Kirketidende, April 19, 1916 / ved H. G. Stub. [s.l., s.n., [1916?] STUB, Hans Gerhard, 1849-1931. Reel 26, No. 404

FORHANDLINGER om absolutionen ved synodemødet i Holden, Minn., Juni, 1874. La Crosse, Wisc., Norske Synodes Forlag, 1874. Reel 7, No. 86

FORHAABNINGER / Otte Skitser af Forskjellige Forfattere; samlede og udgivne af "Ungdommens Ven". Minneapolis, Ungdommens Vens, 1896. Reel 7, No. 85

FORTÆLLINGER for ungdommen. Decorah, Iowa, Lutheran Publishing House Forlag, 1890. Reel 7, No. 87

FRA en Norgestur i 1919 / av Anton A. Nybroten. Minneapolis, Author, 1922. NYBROTEN, Anton A. Reel 18, No. 274

FRA pioneertiden / Uddrag af Fru Elisabeth Korens dagbog og breve fra femtiaarene. Udg. af hendes børn. Decorah, Iowa, Udgivernes forlag, 1914. KOREN, Elisabeth, 1832-1918. Reel 13, No. 187

FRA sjælenes verden: Nogle Optegnelser / af T. Aug. Lillehei. Minneapolis, Augsburg Publishing House [1921?] LILLEHEI, T. Aug. Reel 14, No. 218

FRA Skjærgaarden skizzer / af Alexander Erbe. Chicago, J. T. Relling & Co., 1887. ERBE, Alexander. Reel 5, No. 68

FREDSBASUNEN: Salmer og sange til brug i menigheden ved siden af salmebogen. Minneapolis, Skoog & DeLander, Music Printers, 1899. Reel 7, No. 89

FREDSTANKER: prædikener over kirkeaarets evangelier, anden tekstrække / af prester og professorer i den forende kirke. Minneapolis, Augsburg Publishing House Forlag, 1901. Reel 7, No. 90

FREM eller tilbage? Et alvorsord / Af Andreas Helland. Minneapolis, [s.n.] 1901. HELLAND, Andreas Andersen, 1870-1951. Reel 9, No. 123

FRI menighed i fri Kirke / af Georg Sverdrup. Minneapolis, [Folkebladet, 1884?] SVERDRUP, Georg, 1848-1907. Reel 26, No. 406

FRIHETENS hjem / av Simon Johnson. Minneapolis, Augsburg Publishing House, 1925. JOHNSON, Simon. Reel 12, No. 168

FROM army camps and battle-fields by Gustav Stearns. Minneapolis, Augsburg Publishing House, 1919. STEARNS, Gustav, 1847- Reel 25, No. 381

FROM fjord to prairie or in the new kingdom / Simon Johnson; translated from the Norwegian by C. O. Solberg. Minneapolis, Minn., Augsburg Publishing House, 1916. JOHNSON, Simon. Reel 12, No. 169

FULDSTÆNDIG Norsk-Amerikansk brev og formularbog / udgiven af O. M. Peterson. Chicago, Skandinaven's Boghandel, 1887. PETERSON, O. M., 1867. Reel 20, No. 304

Den GAMLE og den nye retning / af N. Paulsen; udgivet af J. Samuelsen. Neenah, [Wisconsin] "Danskerens" Bogtrykkeri, 1898. POULSEN, N. Reel 20, No. 312

Det GAMLE og det ny menneske / af O. L. Kirkeberg. Minneapolis, Augsburg Publishing House, 1912. KIRKEBERG, Ole Larson, 1849-1925. Reel 12, No. 181

GAMLELANDETS sønner: fjerde tusen / Waldemar Agar. Oslo, H. Aschehoug & Co., 1926. AGER, Waldemar, 1869-1941. Reel 1, No. 2

GEN. U. S. Grants liv og virksomhed / O. M. Peterson. Chicago, John Anderson & Co., 1885. PETERSON, O. M. Reel 20, No. 305

Et GENI / Simon Johnson. Eau Claire, Wisconsin, "Reforms" Trykkeri, 1907. JOHNSON, Simon. Reel 11, No. 166

GJENSVAR og varsko / av E. M. Hanson. [s.l., s.n.] 1916. HANSON, Eldor Mekal, 1862-Reel 8, No. 112

GJENSVAR til pastor Melands "redegjørelse" osv / H. H. Bergsland. Red Wing, Minnesota, Hauges Synodes Trykkeri, 1895. BERGSLAND, H. 11. Reel 2, No.15

GLIMT fra Amerika / C. J. Hambro. Oslo, H. Aschehoug & Co., (W. Nygaard), 1925. HAMBRO, C. J. (Carl Joacaim), 1885-Reel 8, No. 110

GODE mænd og kvinder: Ni interessante og belærende Biografier over ædle mænd og Kvinder. Minneapolis, Minn., Ungdommens Ven Publishing Co., [18-?] Reel 8, No. 100

The GOLDEN Calf: A novel / by Hjalmar Hjorth Boyesen. Meadville, Pennsylvania, Flood and Vincent, 1892. BOYESEN, Hjalmar Hjorth, 1848-1895. Reel 3, No. 33

GRUNDIG Forklaring over Dr. Martin Luthers Lille Katechismus: Fremstillet i Spørgsmaal og Svar / af Dr. Johann Conrad Dietrich. Decorah, Iowa, Den norske Synodes Forlag, Trykt hos B. Anundjen, 1875. DIETRICH, Johann Conrad, 1812-1868. Reel 5, No. 60

GUDS Børns daglige adgang til naade-stolen, eller udvalgte morgen-og Aften-Bønner, tilligemed Madison, Wis., Trykt og forlagt af C. Fr. Solberg, 1862. Reel 8, No. 103

GUDS rige i det gamle testamente / Af E. Kr. Johnsen. Minneapolis, Augsburg Publishing House, [19--?]. JOHNSEN, E. Kr. (Erik Kristian), 1863-1923. Reel 11, No.158

GUDS veie med et gjenstridigt... / af Th. Himle. Red Wing, Minn., Kinamission s-bestyrelsen, 1902. HIMLE, Thorstein, 1857-Reel 9, No. 129

GUNNAR. A Tale of Norse Life / by Hjalmar Hjorth Boyesen.7th ed. New York, Charles Scribner's Sons, 1888. BOYESEN, Hjalmar Hjorth, 1848-1895. Reel 3, No. 34

HAANDBOK for indvandreren (Til De Forenede Stater). Oslo, J. W. Cappelens forlag, [1928?] Reel 8, No. 107

HAANDSRÆKNING for nybegyndere i religionsundervisning / af O. C. Farseth. Minneapolis, Augsburg Publishing house, 1910. FARSETH, O. C. (Olaus Christiansen), 1852-1913. Reel 6, No. 74

HAN kommer: fortælling i to dele / af K. B. Birkeland. Minneapolis, Ungdommens Ven's Trykkeri, 1895. BIRKELAND, Knut B. (Knut Bergesen), 1857-1925. Reel 2, No. 19

HANS Peter Børresens liv og arbeide / Af K. B. Birkeland. Minneapolis, udgtvet af Santalkomiteen, [1911]. BIRKELAND, Knut B. (Knut Bergesen), 1857-1925. Reel 2, No. 20

HAR en kvinde ret til at tale og stemme i menighetens forsamling? / Av M. O. Bøckman Decorah, Iowa, Lutheran Publishing house, 1921.BØCKMAN M. O. (Marcus; Olaus), 1849- Reel 3, No. 26

HAR ortodoksien ret? En Række Undersøgelser / Af Kristofer Janson. Chicago, Trykt i "Skandinaven"s Bogtrykkeri, 1886. JANSON, Kristofer Nagel, 1841-1917. Reel 11, No. 150

HARALD Hegg: Billeder fra prærien med skildringer af norsk-amerikansk folkeliv / af M. Falk Gjertsen. Minneapolis, Augsburg Publishing House, c1914. GJERTSEN M. Falk (Melchior Falk), 1847-1913. Reel 7. No. 96

HARPEN: En Sangsamling med Musik / Udgivet af L. Lund og G. Hoyme. 4th ed. Chicago, "Scandinavens" Bogtrykke 1888. Reel 8, No. 114

HAUGEANISM: A brief sketch of the movement and some of its chief exponants / by M. O. Wee. St. Paul, Minnesota, the author, 1919. WEE, M. O. (Mans Olson), 1871-1942. Reel 28, No. 437

HAUGES synodes kinamissionsmøde i Roland, Iowa / Udgive ifølge Mødets Beslutning af Chr. D. Brohaugh. Red Wing, Minn., Hauges Synodes Trykkeri, 1900. Reel 9, , No. 120

"Den HELE skrift er indblæst af gud" / ved I. L. P. Dietrichson. Minneapolis, Augsburg Publishing House, 1916. DIETRICHSON, Isak Levin Preus, 1840-1920. Reel 5 No. 61

Den HELLIGAANDS Vednisbyrd om Kristus / af Eskild P. Jensen. Decorah, Iowa, Den norske Synodes Forlag, 1889. JENSEN, Eskild P., 1843-1903. Reel 11, No. 154

HEMMELIGE foreninger samfundets vrængebilleder / Et overblick ved O. L. Kirkeberg. [s.l.] Udgiverens forlag, 1910. KIRKEBERG, Ole Larson, 1849-1925. Reel 12, No.182

HERREN till Lövsjö; originalberõttelse / Av Leonard Strömberg Chicago, Simon P. Englund Co., 1925. STRÍMBERG, Leonard. 1871-1941. Reel 26, No. 400

HISTORISK fremstilling af den strid, som i Aarene 1861 til 1868 indenfor den norske Synode i Amerika ... Madison Wisconsin, B. W. Suckow's Bogtrykkeri, 1868. Reel 10, No. 130

HISTORISKE meddelelser om den norske Augustana-synode / af O. J. Hatlestad. Decorah, Iowa, Trykt i "Decorah Postens" Bogtrykkeri, 1887. HATLESTAD, Ole Jensen, 1823-1892. Reel 8, No. 115

A HISTORY of Norwegian immigration to the United States: From the earliest beginning down to the year 1848 / by George T. Flom. Iowa City, Iowa, privately printed, 1909. FLOM, George T. (George Tobias), 1871 Reel 6, No. 81

HISTORY of the Norwegian people in America / by Olaf Morgan Norlie. Minneapolis, Minn., Augsburg Publishing House, 1925. NORLIE, Olaf Morgan, 1876-. Reel 17, No. 57

HJALMAR, or, The immigrant's son / by James A. Peterson. Minneapolis, Minn., K. C. Halter Publishing Company, 1922. PETERSON, James A., 1859- . Reel 20, No. 303

HOSPITALSMISSIONEN i tvillingbyerne: Oplevelser og erfaringer / Af A. L. Dahl. Minneapolis, Augsburg Publishing House trykkeri, 1917. DAHL, Andreas Larson, 1844-1923. Reel 5, No. 55

HUMORISTISKE oplæsnings-stykker / af forskjellige Forfattere. Eau Claire, Wis., Fremad Publishing Co., 1916. Reel 10, No. 142

100 Timer i Engelsk / Af O. M. Peterson. Chicago, John Anderson Publishing Company, 1924. PETERSON, O. M. Reel 20, No. 306

HUS-Postil: eller en Samling af / af Hans Nielsen Hauge. Madison, Wis., Forlagt af "Den Evangeliske Lutherske Forlagsforening," 1894. HAUGE, Hans Nielson, 1771-1824. Reel 9, No. 119

HUSANDAGTS-BOG: Bibelstykker med Betragtninger til hver dag i Kirkeaaret. Decorah, Iowa, Norske Synodes forlag, 1893. ReeL 10, No. 143

HVAD den norske synode har villet og fremdeles vil / af V. Koren. Decorah, Iowa, Lutheran Publishing House's Bogtrykkeri, 1890. KOREN, V. (Vilhelm), 1826-1910. Reel 13, No. 189

HVAD er en lutheraner? eller hvorfor kalder du dig luthersk? Decorah, Iowa, Lutheran Publishing House, 1903. Reel 11, No. 146

HVAD gjælder det? En redegjørelse Minneapolis, [s.n.] 1919. Reel 11, No. 145

HVAD Jeg oplevede under de 6 første aar af min Virksomhed i America / Af C. J. P. Pedersen. [Chicago?] Trykt hos C. Fr. Solberg, 1867. PETERSEN, C. J. P. (Carl Johan Peter), 1825-1897. Reel 19, No. 299

HVORFOR er der ingen kirkelig enighed mellem norske Lutheranere i Amerika? / af V. Koren. [s.l., s.n., 1900] KOREN, V. (Vilhelm), 1826-1910. Reel 13, No. 190

HVORLEDES bør vi som lutherske kristne stille os til medlemmer af Hemmelige Selskaber? / Af A. J. Lee. Hills, Minn., Separatastryk af Iowa Distrikts Mode, 1900. LEE, Atle Johnson, 1853-1940. Reel 14, No. 211

HVORLEDES Halvor blev prest, / af P. O. Strømme. Decorah, Iowa, Trykt i "Decorah-Postens" Damptrykkeri, 1893. STRØMME Peer O. (Peer Oslen), 1856-1921. Reel 26, No. 403

I villskogen / Matias Orheim. Bjørgvin, [Norway?] A/S Lunde & Co.S Forlag, 1929. ORHEIM, Matias. Reel 19, No. 288

I tvende verdener: Et Livsbillede / af Rudolf Hermann Gurland. Chicago, Zions røst, 1912. GURLAND, Rudolf Hermann, 1831-1905. Reel 8, No. 106

Illustreret Kirkehistorie med et Tillæg om Norske Kirkeforholde/ Ved H. G. Heggtveit. Chicago, Knut Taklas Forlag, 1898. HEGGTVEIT, H. G. (Hallvard Gunleson), 1850-1924. Reel 9, No. 121

IMMIGRATION: An address delivered before the Washington Conference, December 7, 1887 / by H. H. Boyesen. New York, Evangelical Alliance for the United States, 1888. BOYESEN, Hjalmar Hjorth, 1848-1895. Reel 3, No. 30

INDLEDNINGSFOREDRAG / Af V. Koren. [s.l., s.n., 18--]. KOREN, V. (Vilhelm), 1826-1910. Reel 13, No. 191

INNTRYKK fra Amerika / Av Absalon Taranger. Oslo, Lutherstiftelsens Bokhandel A/S, 1927. TARANGER, Absalon, 1858..1930 1930. Reel 26, No. 410

The INSPIRATION of the holy scriptures / an address by Vilhelm Koren. Minneapolis, Augsburg Publishing House [1908] KOREN, V. (Vilhelm), 1826-1910. Reel 13, No. 192

JEG leder efter mine brødre nogle ord om indremissionen / af Andreas Helland. Minneapolis, The Free Church Book Concern's Trykkeri, 1898. HELLAND, Andreas Andersen, 1870-1951. Reel 9, No. 124

JESU Kristi menighed / af Gustav Olsen. Thief River Falls, Minnesota, [s.n.] 1898. OLSEN, Gustav. Reel. 19 No. 284

JOHN F. Deitz / af L. A. Stenholt.Minneapolis, Waldmar Kriedts Forlag, 1912. STENHOLT, L. A. (Lars A.). Reel 25, No. 385

I de dage: Fortælling om norske nykommere i Amerika / O. E. Rølvaag. Kristiania [Oslo] H. Auschehoug & Co., 1924. RØLVAAG, O. E. (Ole Edvart), 1876-1931. Reel 21, No. 325

I De Dage -- Riket Grundlægges / av O. E. Rølvaag. Oslo, H. Aschehoug & Co., (W. Nygaard), 1925. RØLVAAG, O. E. (Ole Edvart), 1876-1931. Reel 22, No. 330

I hvilestunder: (efterladte papirer) / G. Hoyme. Minneapolis, Augsburg Publishing House, 1902. HOYME, Gjermund, 1847-1902. Reel 10, No. 140

I kirke / af E. Kr. Johnsen. Minneapolis, Minn., Augsburg Publishing House,1913. JOHNSEN, E. Kr. (Erik Kristian), 1803-Reel 11, No. 159

I parnassets Lunde Dramatisk Eventyrdigt / O. A. Buslett. Northland, Wis., [s.n.] 1911. BUSLETT, O. A. (Ole Amundson), 1855-1924. Reel. 4, No. 50

I Strømmen / af Waldemar Ager; Illustreret af B. Blessum. 2. udg. Eau Claire, Wis., Fremad Publishing Co., 1908. AGER, Waldemar, 1869 -1941. Reel 1, No. 3

I Ørneskyggen / Af A. H. Mason. Eau Claire, Wisconsin, Fremad Publishing Co., 1907. MASON, A. H. Reel 14, No. 226

JONASVILLE (Et Kulturbillede) / Af Arnljot. Decorah, lowa Amundsen Publishing Co., [18--?] ARNLJOT.Reel 1, No 11

JOSVA: Drama i fem vendingar / Jon Norstag.Watford Cit: N. D., s.n., 1916. NORSTOG, Jon, 1878-Reel 18, No. 271

JULEBLUSS; digte for Juletiden / av Johannes Hoifjeld. 2nd. ed. Duluth, Minn., J. J. Fuhr, [19--?] HOIFJELD, Johannes,1889- Reel 10, No. 132

JULEGAVE for søndageskoler og familier. Minneapolis, Fari & Rothie, 1886. Reel 12, No. 171

KALENDERMANDEN fra Veitsborg / AS O. Glaubrecht. La Crosse, Wis., Trykt "Fædrelandet og Emigranten" Office, 1869. GLAUBRECHT, O. Reel 8, No. 99

KAN og bør en Christen være vis paa sin Salighed? / Af V. Koren. Decorah, Iowa, Norske Synodes Bogtrykkeri, 1881. KOREN, V. (Vilhelm), 1826-1910. Reel 13, No. 193

De KIRKELIGE partier blandt vort folk i America / af V. Koren. Decorah, Iowa, Den norske synodes Bogtrykkeri, 1878. KOREN, V. (Vilhelm), 1826-1910. Reel 13, No. 194. KIRKENS historie: Gjennen de tre første aarhundreder Eusebius af Caesarea / af Carl Höffding Muus. Decorah, Iowa, Den Norske Synodes Forlag, 1895. MUUS, Carl Höffding. Reel 16, No. 248

KIRKERAADET har talt ilde / af den af den Forende Kirke nedsatte Komite J. N. Kildahl, M. O. Bøckman, N. J. Ellestad. Minneapolis, Augsburg Publishing House Trykkeri, 1904. KILDAHL, J. N. (John Nathan), 1857 1920. Reel 12, No. 177

KJÆRLIGHETENS seier og andre fortællinger: og Andre Fortællinger / Av Johan Selnes. 4de oplag. [s.l., s.n.] 1920. SELNES, Johan, 1901- Reel 24, No. 361

KLAR og usvigelig veiledning til fred / af C. O. Rosenius 9de oplag. Chicago, John Anderson Publishing Co., 1898. ROSENIUS, C. O. (Carl Olof), 1816-1868. Reel 22, No. 339

KOMME DIT RIKE! Rikets Evangelium / K. O. Lundeberg. Minneapolis, Augsburg Publishing House, 1927. LUNDEBERG, K. O. (Knut Olafson), 1859-1942. Reel 14, No. 222

KONGENS kaper / M. G. Leijonsköld-Orenstierna; oversat fra svensk af K. G. Nielsen. Chicago, John Anderson Publishing Co., 1902. LEIJONSKÍLD-ORENSTIERNA, M. G. Reel 14, No. 212

KONKORDIEBOGEN, eller den evangelisklutherske kirkes bekjendelsesskrifter. Madison, Lisbons Forlags forening, 1866. Reel 13, No. 186

KONKORDIEFORMELENS kjerne/ af C. F. W. Walther. Decorah, Iowa, Den norske Synodes forlag, 1877. WALTHER, C. F. W. (Carl Ferdinand Wilhelm), 1811--87. Reel 28, No. 436

KORALBOG, indeholdende melodier til salmebog for lutherske kristne i Amerika, / Ludv. M. Lindemans; med et Tillæg samlet og ordnet af Oluf Glasor. Minneapolis, Augsburg Publishing House, 1899. LINDEMAN, Ludvig Matthis, 1812-1887. Reel 14, No. 219

KORSANGE for det Norsk-Lutherske Sangerforbund udgivne af Musikkomiteen. Minneapolis, [Norvegian Lutheran Church?] 1895. Reel 13, No. 202

KORT uddrag af den norske synodes historie / sammendraget af Jacob Aall Ottesen. Decorah, Iowa, Den norske Synodes forlag, 1893. OTTESEN, J. A. (Jacob Aall). Reel 19, No. 290

En KORT udredning / ved E. Kr. Johnson. Chicago, Anderson Printing Co., 1895. JOHNSON, E. Kr. (Erik Kristian), 1863-1923. Reel 11, No. 160

KORTFATTET beretning om Elling Eielsens Liv og Virksomhed / ved Chr. O. Brohaugh and I. Eisteinsen. Chicago, Skandinavens bogtrykkeri, 1883. BROHAUGH, Christopher O., 1841-1908, Reel 4, No. 43

En KORTFATTET skildring af det Femtende Wisconsin Regiments Historie og Virksomhed Under Borgerkrigen / Af Peter G. Dietrichson. Chicago, Ill., John Anderson and Co., 1884. DIETRICHSON, P. G. (Peter Gabriel), 1844-1891. Reel 5, No. 63

KRISTUS for Pilatus: en norsk-amerikansk Fortælling / Af Waldemar Ager. Eau Claire, Wis., Fremad Publ. Co., 1910. AGER, Waldemar, 1869-1941. Reel 1, No. 4

LÆNGSELENS baat: Film -- Billeder / av O. E. Rølvaag. Minneapolis, Augsburg Pubishing House, 1921. RØLVAAG, O. E. (Ole Edvart), 1876-1931. Reel 21, No. 326

LÆSEBOG for Børn: Tredje trin / O. L. Kirkeberg. Minneapolis, Minn., Augsburg Publishing House, 1910. Reel 13, No. 204

LANGT ud / Anna Pettersen. Minneapolis, Oscar W. Lunds Trykkeri, 1903. PETTERSEN, Anna. Reel 20, No. 307

"LARS Lee", the boy from Norway / By J. N. Rønning. Minneapolis, The Christian Literature Co., 1928. RØNNING, N. N. (Nils Nilsen), 1870-Reel 22, No. 334

LARS Oftedal, i hans storhed og i hans fald, en karakterskildring / af L. A. Stenholt. Minneapolis, Waldm. Kriedt, 1892. STENHOLT, L. A. (Lars A.) Reel 25, No. 386

LAUDATE Aandelige sange for mandskor / Udgivet Af H. N. Hendrickson. Minneapolis, Minnesota, K. C. Holter Publishing Co., 1908. Reel 13, No. 209

LENIN eller De Leon / En Parallell. av Ellis Peterson. [Chicago, Scand. Workers Educational Society, 1926]. Reel 14, No. 213

LIFE of John Ericsson / W. C. Church. New York, Charles Scribner's Sons, 1890. CHURCH, William Conant, 1836 1917. Reel 4, No. 52

The LIFE of Knute Nelson / by Martin W. Odland. Minneapolis, The Lund Press, Inc., 1926. ODLAND, Martin W. (Martin Wendel), 1875-. Reel 19, No. 282

LIFE Story of Rasmus B. Anderson / Rasmus Bjørn Anderson; with the assistance of Albert O. Barton. Madison, Wisconsin, Rasmus B. Anderson, 1915. ANDERSON, Rasmus Bjørn, 1846-1936. Reel 1, No. 9

The LIGHT of Her Countenance / by Hjalmar Hjorta Boyesen. New York, D. Appleton and Company, 1889. BOYESEN, Hjalmar Hjorth, 1848-1895. Reel 3, No. 35

LIGT og uligt / af Knut Martin Teigen. Andet reviderede oplag. Minneapolis, Wm. Kriedts Forlag, 1907. TEIGEN, Knut Martin Olson, 1854-1914. Reel 26, No. 412

LILLE humor: Allegorie / af Lise B. Henning Hommefoss. Minneapolis, Forfatterens, L. B. Henning Hommefoss, 1916. HENNING HOMMEFOSS, Lise B. (Lise Bentsen), 1862 Reel 9, No. 125

En LITEN visebok for hjemmet / Utgit av Karl Seip. Oslo, H. Aschehoug and Co., 1929. Reel 14, No. 220

LIVSBILLEDER af pastor O. P. Petersen, grundlægger af Den Biskoppelige methodistkirke i Norge og medgrundlægger af Den Norsk-danske Methodisme i Amerika. / Af C. F. Elkholtz. Chicago, C. H. Johnson, 1903. ELKHOLTZ, C. F. Reel 5, No. 66

LIVSERINDRINGER fra Norge og Amerika / af August Weenaas. Bergen [Norway] A. S. Lunde, 1935. WEENAAS, August, 1835-1924. Reel 28, No. 439

Læg og lærd: Fortælling / Av P. C. Danielson. Minneapolis, Augsburg Publishing House, 1920. DANIELSON, P. C. (Pater Clarian), 1870. Reel 5, No. 58

LUTHER College through sixty years, 1861-1921 / By The Luther College Faculty. Minneapolis, Augsburg Publishing house, 1922. Reel 14, No. 223

LUTHERDOM med lutefisk, etc: Første del av Brudd og Gjennembrudd / av Johannes Høifjell. Minneapolis, author, [19--?]. HØIFJELL, Johannes, 1889- Reel 10, No. 133

LUTHERS liv: Fortalt for Børn og Ungdom / af O. Nilsen. Minneapolis, Den forenede kirkes forlag, 1895. NILSEN, O. (Ole), 1344-1933. Reel 16, No. 250

LUTHERSK og uluthersk opdragelseslære og praksis / af Paul Vigenstad. Decorah, Iowa, Lutheran publishing House, 1901. VIGENSTAD, Paul T., 1839- Reel 28, No. 433

LYS i "de sidste dager" / av C. M. Nøtvedt. 2nd ed. Minneapolis, Augsburg Publishing House trykkeri, 1918. NØDTVEDT, Christian Magnussen, 1853- Reel 16, No. 252

LYSGLIMT i mørket eller kristendom og hedenskab / af K. B. Birkeland. Minneapolis, Minnesota, Minnehaha Publishing Company, 1900. BIRKELAND, Knut B. (Knut Bergesen), 1857-1925. Reel 2, No. 21

The LUTHERAN Free Church Handbook / edited by J. L. Nydahl [et al.] Minneapolis, The Lutheran Free Church Publishing Co., 1928. NYDAHL, J. L. (John Ludvigsen), 1863-1928. Reel 19, No. 276

LÆGMANDSVIRKSOMHETEN i luthersk lys / Ved Atle Svanøe. [s.l.] Den Norsk Luth. Kirke i Amerika, [18--?] SVANØE, Atle. Reel 26, No. 405

MD. Petersens logerende humoristiske fortællinger / af Jul Strandberg. St. Paul, Minnesota, Capital Publishing Co., 119--?] STRANDBERG, Julius. Reel 26, No. 398

MENE tekel: Norsk-amerikansk arbeider fra slutten af det nittende aarhundrede / af E. L. Mengshoel. Minneapolis, Standard press, 1919. MENGSHOEL, Emil Lauritz, 1867- . Reel 15, No. 232

MENNESKETS forhold: En liden historisk undersøgelse / Af J. G. Monson. St. Paul, Lutheran Press Forlag, l904. MONSON, J. D. Reel 16, No. 240

MENNESKETS hjertes speil Chicago, John Anderson Publishing Co., 1906. Reel 15, No. 233

En MENNESKEVEN: Hans Peter Børresens liv og arbeide / Af K. B. Birkeland. Minneapolis, Minnehaha Publishing Co., [18--?] BIRKELAND, Knut B. (Knut Bergesen), 1857- 1925. Reel 2. No. 22

MIN gud og jeg: En Samling Digte for Kristendom og Afhold / af Angell Watland Hansen. Minneapolis, by Angell Watland Hansen, 1911. HANSEN, Angell Watland. Reel 8, No.111

MIN Ledsager og Jeg: Kristelig fremstilling af de mest.. / ved O. O. Brache. Minneapolis, Minn., the author, printed by the Augsburg Publishing House, c1911. BRACHE, Ole O. (Ole Olsen), 1863-1926. Reel 4, No. 40

MINDEBLADE: eller Otte Aar in Amerika / ved A. Weenas. Bolden, [Norway?] R. P. Hjelles forlag, 1890. WEENAAS, August, 1835-1924. Reel 28, No. 440

MINDEBOGEN for Boknefolket / af A. Buckneberg. [Larson, U. Dak., mail., 19291 BUCKNEBERG, A., 1875. Reel 4, No. 46

MINDEBOK om Hans Nielsen Hauge: Utgit i anledning hundreaaret efter / Redigert af M. O. Wee og O. E. Rølvaag. Minneapolis, Augsburg Publishing House, c1926. Reel 15, No. 236

MINDELSKRIFT over Formand G. Hoyme. Minneapolis, Augsburg Publishing House Trykkeri, 1902. Reel 15, No. 237

MINNESOTA En Kortfattet Historie av Nordmændenes... / ved J. S. Johnson. Saint Paul, Minnesota, Minnesota-Norway 1914 Centennial Exposition Association," 1914. JOHNSON, J. S. (John Sabert), 1856-Reel 11, No. 163

MINNESSKRIFT 1858-1908 tillegnad Minnesota-Konferensens ... [Minneapolis? s.n.] 1908. Reel 16, No. 238

MISSIONSERFARINGER fra nybyggerlivet i Amerika / af Louis Halswick. Brookfield, Illinois, Pacific Press Publishing Assn., [19--?]. HALSWICK, Louis. Reel 8, No. 109

De MODERNE hemmelige selskaber i guds ords lys / af R. K. Fjelstad. [Springfield, Minn., the author, 1906]. FJELSTAD, R. K. Reel 6, No. 80

MORGENRØDENS vinger: En fortælling / Af George Taylor Rygh. Minneapolis, Augsburg Publishing House, 1909. RYGH, George Taylor, 1860- Reel 23, No. 342

MUSIK -- ABC / Af E. Jensen. Chicago, author, E.Jensen,1889. JENSEN, Erik, 1841-1927. Reel 11, No. 152

MÆRKELIGE tildragelser / Forfattet af T. A. Torgerson. La Crosse, Wisconsin, "Fædrelandet og Emigrantens" Officin, 1870. TORGERSON, T. A. Reel 27, No. 421

MØDET i Red Wing, Minn. / af V. Koren. St. Paul, Minnesota, Nordvesten's Bogtrykkeri, 1886. KOREN, V. (Vilhelm), 1826-1910. Reel 13, No. 195

MØRKESTE Minnesota og andre steder / Af Oluf Glasøe. [s.l., Minneapolis?] Den forenede kirkes Indremissionskomite, [19--?]. GLASØE, Oluf, 1859-1918. Reel 7, No. 97

NAADEGAVERNE og Embedet / Av John O. Evjen. Willmar, Minn., Peder Fostervold; Camrose, Alberta, E. L. Scotvold, 1920. EVJEN, John O. (John Oluf), 1874-1942. Reel 6, No. 71

NAADEVALG-Striden ved F. A. Schmidt. Chicago, Nordens Bogtrykkeri, 1881. SCHMIDT, F. A. (Friedrich August), 1837-. Reel 23, No. 355

NAAR Jesus Kommer ind i huset / av J. N. Kildahl. Minneapolis, Minn., Augsburg Publishing House, 1906. KILDAHL, J. N. (John Nathan), 1857-1920. Reel 12, No. 178

NAAR samvitet vaknar / Av J. O. Sæter. Minneapolis, Augs burg Publishing House, c1927- SÆTER, J. O. (Johannes Olavson), 1860-. Reel 23, No. 344

NANSENFÆRDEN et Omrids / ved Kristian Prestgard. Minneapolis, C. Rasmussen, 1896. PRESTGARD, Kristian, 1866 1945. Reel 20, No. 313

NATIONALE fortællinger for det norske folk / Af Immanuel Christian Grave.Fierde Oplag. Chicago, J. T. Relling & Co., 1882. GRAVE, Immanuel Christian. Reel 8, No. 101

NESS Jubelskrift, 1911: Ness norsk luthersk menighed Meeker County, Minn. / ved O. M. Norlie. Minneapolis, Augsburg Publishing House, 1911. NORLIE, Olaf Morgan, 1876-. Reel 17, No. 258

NIELS Juel og Tordenskjold ... / ved J. C. Turen. Chicago, "Amerika"s Boghandel, 1893. TUREN, J. C. Reel 27, No. 423

NOGLE af en prests erfaringer i en af de store byer / af A. Mikkelsen. Decorah, Iowa, Den norske synodes bogtrykkeri, 1893. MIKKELSEN-LØTH, Aksel, 1849-1929. Reel 15, No. 234

NORSK læsebog for menighedsskoler / udarbeidet af en komite, efter beslutning af konferentsen for den n.d.e.l. Kirke i Amerika. Minneapolis, Konferentsens Forlagsforen. Trykkeri, 1839. Reel 18, No. 269

NOGLE, af verdenshistoriens vigtigste begivenheder i den hellige skrifts... / ved P. P. Iverslee. Minneapolis, Augsburg Publishing House Trykkeri, 1902. IVERSLEE, P. P. (Peter P.), 1844-1921. Reel 11, No. 149

NORSK Læsebok; Bind III for de høiere skoler og hjemmet. Norge i saga og digtning / av O. E. Rølvaag og P. J. Eikeland. Minneapolis, Augsburg Publishing House, 1925. RØLVAAG, O.E. (Ole Edvart), 1876-1931, (and P. J. Eikeland, co-author). Reel 21, No. 327

NOGLE Blade / af John Mortensen. Eau Claire, Wis., Fremad Publishing Co., 1914. MORTENSEN, John. Reel 16, No. 242

NORDISK folke-sangbog / Samlet af P. Jensen, H. J. Petersen, K. R. Oftergaard. 2nd. ed. Chicago, C. Rasmussen Forlag, [cI878] Reel 16, No. 254

NORDISK sang-album for mandskor / ved John Dahle. Chicago, John Anderson Publishing Co., 1912. Reel 16, No. 255

NORDMÆND og Norske hjem i Amerika / Samlet Av Hans Jervell. Fargo, North Dakota, Hans Jervell Publishing Co., c1916. JERVELL, Hans, 1865. Reel 11, No. 156

NORDMÆNDENE i Amerika ... / Uf Knud Langeland. Chicago, John Underson & Co., 1888. LANGELAND, Knud, 1813- 1888. Reel 13, No. 205

NORGE i Amerika L. A. Stenholt. Minneapolis, Waldm. Kriedts, 1396.STENHOLT, L. A. (Lars A.). Reel 25, No. 387

NORGE i Amerika: Livsbilleder fra nordmændenes liv og historie i de Forenede stater / Samlet og utgit av Nordahl Rolfsen; Under medvirkning av W. Ager, Gisle Bothne, N. B. Thvedt. Kristiania [Oslo], J. Dybwad, 1915. Reel 17, No. 256

NORGE i Amerika med Kart ... / Udarbeidet af Martin Ulvestad. Minneapolis, Norge i Amerika Publishing Co., 1901. ULVESTAD, Martin, 1865-1896. Reel 27, No. 427

NORMÆENDENES opdagelse af Amerika / Af L. A. Stenholt. Minneapolis, Waldm. Kriedt Publishing Co.'s Forlag, 1893. STENHOLT, L. A. (Lars A.) Reel 25, No. 388

NORSE-AMERICAN centennial 1825-1925. Minneapolis, Augsburg Publishing House, [1925?] Reel 18, No. 263

The NORSE discovery of America: A compilation in extenso of ... / Rasmus B. Anderson, Editor-in-Chief. London; New York, Norroena Society, 1907. Reel 18, No. 265

A NORSE Emigrant: A story of pioneering history and developing a Christian community / written by Mr. Will Northrop. [s.l., s.n., 19--?] NORTHROP, Will. Reel 18, No. 272

NORSK Luthersk kirkelig forening / L. P. Qualben og Claus, Morgan. Minneapolis, Minnesota, The Lutheran Free Church Publishing Co., 1928. QUALBEN, Lars P. (Lars Pederson), 1891-Reel 20, No. 316

Den NORSK lutherske kirkes historie i Amerika / ved J. Bergh. Minneapolis, Minn., the author, printed by Augsburg Publishing House, 1914. BERGH, J. A. (Johan Arndt), 1847-. Reel 2, No. 14

NORSK lutherske menigheter i Amerika, 1843-1916 / Samlet av O. M. Norlie. Minneapolis, Minn., Augsburg publishing house, 1918. NORLIE, Olaf Morgan, 1876 Reel 17, No. 259

NORSK lutherske prester i Amerika 1843-1913 / Samlet af O. M. Norlie Minneapolis, Augsburg Publishing house, 1914. NORLIE, Olaf Morgan, 1876 Reel 17, No.260

NORSK sprog i dets udviklingsstadier historisk fremstillet / af S. Sondresen. Decorah, Iowa, Lutheran Publ. House's Bogtrykkeri, 1902. SONDRESEN, S. (Siguard), 1862 Reel 25, No. 377

NORSK-AMERIKANEREN: vikingesaga samt pioneerhistorie, statistik og biografiske oplysninger om nordmænd i Amerika. Seattle, Wash., Martin Ulvestads sidste Bog, 1928. Reel 18, No. 266

NORSK-AMERIKANERNES festskrift 1914 / under hovedredaktion av Johs. B. Wist. Decorah, Iowa, Symra Company, c1914. Reel 18, No. 267

Det NORSKE Amerika: Blant udvandrede Nordmænd Vore Landsmænds liv og vilkaar i den nye verden / af Thorlav Klavenless. Kristiana [Oslo], Alb. Cammermeyers Forlag, 1904. KLAVENESS, Thorlav. Real 12, No. 184

Det NORSKE Luther college Decorah, Iowa / ved J. Th Ylvisaker. Decorah, Iowa, Lutheran Publishing House 1890. YLVISAKER, Johan Thorbjørn, 1858-1890. Reel 28 No. 444

Det NORSKE Luther College, 1861-1897 / Af Gisle Bothne. Decorah, Iowa, Trykt paa forfatterens forlag, 1897. BOTHNE, Gisle, 186o. Reel 3. No. 29

NORSKE paa Staten Island / Utarbeidet av Th. Tallaksen og Paul H. Wiig. [Brooklyn] Nordisk Tidendes Forlag, 1927. TALLAKSEN, Th. Reel 26, No. 409

Den NORSKE presse i Amerika: En historisk oversigt / Av Juul Dieserud. 3deje hefte.Cs.1.3 Særtryk av Nomands-Forbundets, 1912. DIESERUD, Juul. Reel 5, No. 59

De NORSKE Settlementers Historie / av Hjalmar Rued Holand. Ephraim, Wis., the author, 1908. HOLAND, Hjalmar Rued, 1872-1963. Reel 10, No. 135

Den NORSKE studentersangforenings koncerttournÚ gjennem det norske Amerika i mai og juni 1905. Kristiania. I kommission hos Cammermeyers boghandel, 1906. Reel 18, No. 270

NORWEGIAN-American Lutheranism up to 1872 / by J. Magnus Rohne. New York, Macmillan Company, 1926. ROHNE, J. Magnus (John Magnus), 1891- Reel 21, No. 322

NORSK-AMERIKANSKE digte i udvalg / ved Ludvig Lima. Minneapolis, Ungdommens Ven pub. Co., 1903. Reel 18, No. 268

The NORWEGIAN farmers in the United States / by T. A. Hoverstad. Fargo, N. D., H. Jervell Pub. Co., 1912. HOVERSTAD, T. A. (Torger Anderson), 1868-1919. Reel 10, No. 138

NORWEGIAN immigrant contributions to America's making / Harry Sundby-Hansen. New York, The International press, 1921. Reel 18, No. 273.1

NORWEGIAN sailors on the Great lakes: A study in the History of American inland transportation / by Knut Gjerset. Northfield, Minn., The Norwegian-American historical association, 1928. GJERSET, Knut, l865-1936. Reel 7, No. 94

En NY slægt: dramatisk digt I fire handlinger / Wilhelm Pettersen. Minneapolis, Minnesota, Carl Hansens Trykkeri, 1895. PETTERSEN, Wilhelm, 1860. Reel 20, No. 309

En NY tid er nær! / Af J. B. Dimleby. Faribault, Minn., D. A. Østbys forlag, 1895. DIMLEBY, J. B. (Jabez Bunting), 1827-Reel 5, No. 65

Den NYE Minnesota bibelen / L. A. Stenholt. Minneapolis, Waldm. Kriedt, 1908. STENHOLT, L. A. (Lars A.) Reel 25, No. 389

ODD-Fellow-Ordenens Maal og Principer bedømt i Guds Ords Lys / Af J. B. Frich. 2det Oplag. Decorah, Iowa, Den norske Synodes forlag, 1897. FRICH, Johannes Bjork, 1635-1906. Reel 7, No. 91

OLAF den Hellige: Drama / Johan Bojer. Kristiania, Alb. Cammermeyers Forlag (Lars Swanstrom), 1897. BOJER, Johan, 1872- Reel 3, No. 27

The OLD Adam: A Novel / by --? Philadelphia, J. B. Lippincott Company, 1888. BOYESEN, Hjalmar Hjorth,1843-1895. Reel 3, No. 36

OLE Bull: A memoir / by Sara C. Bull. Boston, Houghton Mifflin and Company, 1883. BULL, Sara Chapman Thorp, 1850-1911. Reel 4, No. 47

OLE Rynning's true account of America / translated and edited by Theodore C. Blegen. Minneapolis, Minnesota, The Norwegian-American Historical Association, 1926. RYNNING, Ole, 1809-1838. Reel 23, No. 343

OM AT leve og regjere med Kristus i hans rige / Af Magnus Tidemann. Decorah, Iowa, Lutheran Publishing House, 1915. TIDEMANN, Magnus. Reel 27, No. 415

OM daaben / En afhandling af O. Juul. Chicago, Waisen-husets Forlag, 1834. JUUL, Ole, 1838-1903. Reel 12, No. 175

OM DEN HELLIGE skrifts inspiration / af V. Koren. Decorah, Iowa, Lutheran Publishing house [1908?] KOREN, V. (Vilhelm), l826-1910. Reel 13, No. 196

OM Guds evige forudviden og udvælgelse. Decorah, Iowa, Den Norske Synodes Bogtrykkeri, 1881. Reel 19, No. 286

OM kvindens stemmeret / af Jens C. Christian. Minneapolis, Augsburg Publishing House Trykkeri, 1913. ROSELAND, J. C. (Jens Christian), 1859-1930. Reel 22, No. 335

OM retfærdiggjørelsen. Oversat fra forhandlinger i det første møde af den evangelisk-lutherske ... Decorah, Iowa, Paa den norske Synodes Forlag trykt hos B. Anundjen, 1873. Reel 19, No. 285

OMSORG for sine egne: Indremissions-artikler / Af Oluf Glasøe. Minneapolis, Minn., Augsburg publishing House, GLASØE, Oluf, 1859-1918. Reel 7, No. 98

OMVENDELSE: Studier i kirkens ældre lærere / af B. J. Muus.Minneapolis, Den forenede kirkes trykkeri, 1895. MUUS, Bernt Julius, 1832-1900. Reel 16, No. 245

OPBYGGELIGE foredrag: over de syv sendebreve, tillige med sex andre prædikener / af J. Sether. 3rd ed. Minneapolis, author, 1912. Reel 24, No. 365

OPGJØR : skuespil i fem akter / af Nicolai Hustead. part 1. Minneapolis: Oscar W. Lund, 1898. Reel 10, No. 144

OVER hav og land: Lyngblomstens Historie, Pionerliv i Minneapolis med flere skildringer / Laura Ringdal Bratager. Minneapolis, Lutheran Free Church Publishing Co.'s trykkeri, 1925. BRATAGER, Laura Ringdal, 1862 Reel 4, No. 42

PAA glemte veie / av Paal Mørck. Minneapolis, Augsburg Publishing House, 1914. RØLVAAG, O. E. (Ole Edvart), 1876-1931. Reel 21, No. 328

PAA kongevei / af Sigurd Folkestad. Strum, Wis., Fremad, 1911. FOLKESTAD, Sigurd, 1877-. Reel 7, No. 83

PASTOR Claus Laurits Clausen / Kirkehistorisk Bidrag ved R. Anderson. New York, Faaes hos Forfatteren, vor Frelsers Danske ev. luth. kirke, [1921]. ANDERSON, R. (Rasmus), 1848-1930. Reel 1, No. 6

PASTOR P.A. Rasmussen / ved L. M. Bjørn. Minneapolis, Augsburg Publishing House Trykkeri, 1905. BIØRN, L. M. (Ludvig Marinus), 1835-1908. Reel 2, No. 16

PAUL O. Stensland og hans hiælpere eller milliontyvene i Chicago / Fortælling med Illustrationer af L. A. Stenholt. Minneapolis, Waldm. Kriedt, 1907. STENHOLT, L. A. (Lars A.) Reel 25, No. 390

PAULUS: En Livsskildring fra den første Menigheds Tid / Af E. Kr. Johnsen. Minneapolis, Ungdommens Ven Publishing Co., 1902. JOHNSEN, E. Kr. (Erik Kristian), 1863-1923. Reel 11, No. 161

PAVEN i Madison: eller Rasmus Kvelves merkværdige Liv og Hændelser / L. A. Stenholt. Minneapolis, Waldemar Kriedts, 1907. STENHOLT, L. A. (Lars A.). Reel 25, No. 391

PIONJÄRER (I de dage-) : berättelse om Norska emigranter i Amerika / O. E. Røllvag; Oversättning från norskan, av Jacob Tegengren. Stockholm, H. Gebers förlag, 1927. RØLVAAG, O. E. (Ole Edvart), 1876-1931. Reel 21, No. 329

POLITINOTITSER / af H. Metzler. Chicago, Amerika's Bog handel, 1893. MELTZER, H. (Harald), 1814-1862. Reel 15, No. 231

POPULÆR Symbolik: Luthersk Deviser til Prøvelse af de forskjellige Kirker og religiøse Samfund / Af Martin Günther. Decorah, Iowa, Den norste Synodes forlag. Trykt i Synodens Bogtrykkeri, 1897. GUNTHER, Martin, 1831-1893. Reel 8, No. 105

PRÆDIKEN ved indvielsen af Lee Menigheds kirke den 15de Oktober 1896 / af V. Koren. [s.l.] Ev. Luth. Kirketidende, [1896?] KOREN, V. (Vilhelm), 1826-1910. Reel 13, No. 197

PRÆDIKEN ved sørgefest over Præsident Garfield i Decorah norske-lutherske kirke / af Laur. Larsen. Decorah, Iowa, Den norske synodes Bogtrykkeri, 1881. LARSEN, L (Lauritz). Reel 13, No. 207

PRÆDIKENER og foredrag / af L. O. Skrefsrud. 2nd. ed. Minneapolis, Minnesota, "Ungdommens Vens" Trykkeri, 1897. SKREFSRUD, L. O. (Lars Olsen), 1840-1910. Reel 24, No. 370

PRÆSIDENT Lincolns snigmord / Af David Monrad Schøyen.Chicago, R. Sampson.& Co.'s Forlag, SCHØYEN David Monrad, 1835-1896. Reel 23, No. 357

PRAIRIE Vikings / By P. H. Pearson. East Orange, N. J., Karl J. Olson, 1927. PEARSON, P. H. (Peter Henry), 1864-1940. Reel 19, No. 295

PRAKTISK Haandbog i Amerikansk Ret / Af Henry J. Gjertsen. Minneapolis, Bernhard Hages forlag, 1897. GJERTSFN, Henry J., 1861-1911. Reel 7, No. 95

PREST og formand i Den Forende norsk-lutherske kirke i Amerika / G. Hoyme. Minneapolis, Augsburg Publishing House, 1904. HOYME, Gjermund, 1847-1902. Reel 10, No. 141

PRESTEN som ikke kunde brukes: Og andere skisser / av C. E. Nordberg. Minneapolis, the author, 1922. NORDBERG, Carl E. (Carl Edin), 1880. Reel 16, No. 253

PROGRAMHJÆLP for barnefester, ungdomsmøder, etc. ved Helge Høverstad. Minneapolis, Augsburg Publishing House, 1912. HØVERSTAD, Helge. Reel 10, No. 137

RECITATIONER for Ungdoms-og Afholdsmøder, Juletræ--og Barnefester / Samlet ved Ingv. Hustuedt. Minneapolis,1930. K. C. Holter Publishing Co., [18-?] Reel 20, No. 318

RECOLLECTIONS of an Immigrant / Andreas Ueland. New York, Minton, Balch & Co., 1929, UELAND, Andreas, 1853-1913. Reel 27, No. 425

RED Wing seminarium: Et kort omrids af stolens historie / ved M. G. H. og H. E. Red Wing, Minnesota, Hauges synodes Trykkeri, 1898. Reel 21, No. 319

REDEGJØRELSE for mine unter mod Prof. H. Bergsland / af O. S. Meland. Red Wing, Minn., [s.n.] 1894. MELAND, Ole Sjursen, 1854-1928. Reel 15, No. 229

REFERAT af forhandlingerne ved de norske lutheraneres møde avholdt i Baldwin, Wis., 21-27 Juni 1888 / Udgivet efter Forsamlingens Paalæg af J. N. Kildahl. Northfield, Minn., Northfield, Publishing Co.'s Forlag, 1888. KILDAHL , J. N. (John Nathan), 1857-1920. Reel 12, No. 179

REFERAT fra fællesdiscussionsmøderne i Minneapolis, Minn., 20de Decbr., 1873 og 15de Januar 1374 / ved O. Rilsen og Gerh. Gjertsen. Minneapolis, Konferentsens Forlagsforenings Trykkeri, 1874. NORWEGIAN-DANISH CONFERENCE. Reel 18, No. 273

REISE blandt de Norske Emigranter i "De Forenede Nordamerikanske Fristater" / af J. W. Dietrichson. Stavanger, C. Kielland, 1846. DIETRICHSON, J. W. C. (Johannes Wilhelm Christian), 1815-1883. ReeL 5, No. 69

REISEBREVE / Af Ola Johann Særvold. Tredie Bind. Minneapolis, Minn., Augsburg Publishing House, 1926. SÆRVOLD, Ola. Johann. Reel 24, No. 364

RELIGIONSSKOLEN indledningsforedrag under kredsmødet i Lake Mills, Iowa, 1906 / ved S. Strand. [s.l., s.n., 1906?]. STRAND, S. 1880. Reel 26, No. 397

RELIGIØSE korsange for mandsstemer / udgivne af E. Jensen. Minneapolis, Johnston & Lundquist, 1894. Reel 21, No. 321

De RETTE principer for kirkens styrelse / af V. Koren. [Decorah, Iowa? Augsberg Publishing House?, 1899?]. KOREN, V. (Vilhelm), 1826-1910. Reel 13, No. 196

En ROLIG bok. Minneapolis, Northern Home Publishing Co., [19--?] Reel 21, No. 323

RAAD og hjælp for søgende sjæle / Af C. O. Rosenius. Minneapolis, Minnesota, Nyts forlag, 1898. ROSENIUS, C. O. (Carl Olof), 1816-1868. Reel 22, No. 340

RAAD og vink i menighedsarbedet. Minneapolis, Augsburg, 1911. FARSETH, O. C. (Olaus Christiansen), 1852-1913. Reel 6, No. 75

SAINT Olaf Memories. [Northfield, Minnesota?, St. Olaf College, 191-?] Reel 23, No. 346

SALMER og sange for kirke og hjem / o Amandus Norman. Kanska, Minnesota, The Herald Publishing Co., 1923. Reel 23, No. 347

SAMFUNDS haandbog / Af J. C. Jensson. Minneapolis, Den forenede kirkes Trykkeri, 1896. JENSSON, J. C. Reel 11, No. 155

SAMFUNDS haandbog / Samlet og udgivet af Rev. J. C. Jensson. Minneapolis, Minnesota, Den Forenede kirkes Trykkeri, 1896. ROSELAND, J. C. (Jens Christian), 1859-1930. Reel 22, No. 336

SAMFUNDS-haandbog for den forenede norsk lutherske kirke i Amerika / Samlet ifølge Paalæg af Aarsmødet af Rev. Jens C. Roseland. [Minneapolis?] Augsburg Publishing House, 1908. ROSELAND, J. C. (Jens Christian), 1859. Reel 22, No. 337

SAMLEDE Sange og Digte / Af O. S. Sneve. Silvana, Washington, author, 1912. SNEVE, O. S. (Ole Svendsen), 1846 Reel 24, No. 373

SAMLEDE skrifter / af V. Koren; Samlede og udgivne af Paul Koren. Decorah, Iowa, Lutheran Publishing House, 1912. KOREN, V. (Vilhelm), 1826-1910. Reel 13, No. 199

SAMTALE om daaben mellem baptist og lutheraner / af O. Paulson. Minneapolis, Minnesota, Kirkens Boghandels Forlag, 1896. PAULSON, O. (Ole), 1832-1907? Reel 19, No. 294

SANDFÆRDIGE skrøner og sligt noget / Fortalte af M. Skeibrok; Illustrerede af Th. Kittelsen. St. Paul, Minn., Capital Publishing Co., [18--?] SKEIBROK, Mathias Severin Berntsen, 1851-1896. Reel 24, No. 367

SANG-GUDSTJENESTE nr. 2 / Tale ved J. N. Kildahl; musik ved F. Melius Christiansen. Minneapolis, Minnesota, Augsburg Publishing House, 1908Minn.,. Reel 23, No. 353

SANGBOG for afholdsforeninger / Samlet og udgivet Af Theo. S. Reimestad, Wilhelm Pettersen, og H. Askeland. Første Hefte. Minneapolis, French, Perkins & Company, 1890. Reel 23, No. 348

SANGBOG for børn til brug i skolen / Udgiven af G. Jensen. Decorah, Iowa, by author, 1882. Reel 23, No. 349

SANGE og digte tilegnet afholdssagens venner / af O. S. Sneve. 3rd series. Reforms Trykkeri, Eau Claire, Wisconsin, l904. SNEVE , O. S. (Ole Svendsen), 1846-. Reel 11, No. 165

SANGE og viser Decorah, Iowa, The Anundsen Publishing Company [19--?] Reel 23, No. 350

SANGE til børneharpen. 3rd ed. Decorah, Iowa, E. Jensens forlag, 1893. Reel 23, No. 351

SCANDINAVIAN immigrants in New York, 1830-1874 by John O. Evjen. Minneapolis, Minn., K. C. Holter Publishing company, 1916. EVJEN, John O. (John Oluf), 1874-1942. Reel 6, No. 72

SECRET Societies / by G. G. Blesheim. Mason City, Iowa, [Trinity Lutheran Church] 1910. BELSHEIM, G. G. Reel 2, No. 12

SELBYGBOGEN: meddelelser om selbyggernes slægt i Amerika og deres virke. Minneapolis, Selbulagets Forlag, 1921. Reel 23, No. 360

SELSKABS-SPIL: med Kort, Kort-Kunster samt at spaa med Kort til selskabelig Underholdning. Minneapolis, J. Leachman & son, [19--?] Reel 24, No. 363

SITTING Bull / L. A. Stenholt. St. Paul, Minnesota, Capital Publishing Co., 1917. STENHOLT, L. A. (Lars A.) Reel 25, No. 392

Den SJUNGENDE mand, paa hav og strand. St. Paul, Minnesota, Capital Publishing Co., [19--?] Reel 24, No. 366

SKANDINAVISK temperance-kalender / ved N. S. Stovby. Brooklyn, N. Y., Udgiverens Forlag, 1896. STOVBY, N. S. Reel 25, No. 396

SKITSER, fortællinger og digte af forskjellige forfattere. Minneapolis, Minnesota "Folket Ven's" Forlag, [1909?] Reel 24, No. 368

En SKOLEMESTER efter herrens Hjerte, Efter "Billebog til det hellige Fadervor" / af A. Fries. Decorah, Iowa, Den norske Synodes Bogtrykkeri, 1878. FRIES, A. Real 7, No. 92

SKOMAGER og meierist:og andre udvalgte fortællinger, med mange Illustrationer. Cedar Rapids, Iowa, Fr. Hansens Boghandel, 1895. Reel24, No. 369

SKRIV til mo'er en rørende smuk sang om hvorledes den gamle mo'r gennem mange aar ventede. København Forlagsboghandelen, Vingaard stræde [18--?] Reel 24, No. 371

SKRØNEBOG: muntre historier / af forskjellige forfattere. Femte oplag. Chicago, John Anderson Publishing Company, 1916. Reel 24, No. 372

SMAASTYKKER af pagtesfolkets historie / af H. J. Villesvik. Minneapolis, Trykt hos The Missionary publishing house, [1904]. VILLESVIK, H. J. Reel 28, No. 435

SOCIAL Strugglers: A Novel / by Hjalmar Hjorth Boyesen. New York, Charles Scribner's Sons, 1893. BOYESEN, Hjalmar Hjorth, 1848-1895. Reel 3, No. 37

SOCIALISMEN / Af O. S. Johnson. Spring Grove, Minnesota, O. S. Johnson, 1906. JOHNSON, O. S. (Ole S.), 1843-1913. Reel 24, No. 374

SØK herren! prækener over anden tekstrækkes evangelier .../ samlet og utgit ved Andreas Helland og Johan Mattson. Minneapolis, Krikirkens bokhandels forlag, 1914. Reel 24, No. 375

SØKRIGEN i Amerika 1861-65: Fremstiliet væsentligst efter officielle rapporter / ved H. J. Mülller. Christiania, [Oslo] I commision hos B. M. Bentzen, 1863. MÜLLER, H. J. Reel 16, No. 243

SOLSTREIF: fortællinger og digte. Nos. 1 & 3. / samlet af J. L. Nydahl. Minneapolis, The Free Church Book, Concern, 1910-11. NYDAHL, J. L. (John Ludvigsen), 1863-1928. Reel 19, No. 277

SOME pioneers and pilgrims on the prairies of Dakota or, From the ox team to the aeroplane / edited and published by John B. Reese; assisted by h. B. Reese. Mitchell, South Dakota, [Augsburg Publishing House] 1920. Reel 24, No. 376

SOUVENIR "Norse-American Women," 1825-1925:A symposium of prose and poetry, newspaper articles, and biographies, contributed by one hundred prominent women / edited by Mrs. Alma A. Guttersen and Mrs. Regina Hilleboe Christensen. St. Paul, Minnesota, [The Lutheran Free Church Publishing Co.] 1926. Reel 25, No. 378

SOUVENIR of St. Olaf College Quarter Centennial 1874-1899. Northfield, Minnesota, From the Northfield News Printery, 1900. Reel 25, No. 379

SOUVENIR of the twenty-fourth festival of the North-American Sængerbund, held... Wisconsin, Committee on Printing, [1886?] Reel 25, No. 380

SPIRITUALISMENS afsløring: Seet i bibelens lys samt nogle ord om de sidste Ting / Af N. J. M. Minneapolis, General Printing Company, [1922?] MORSTAD, N. J. Reel 16, No. 241

STÆRKE hænder / G. Aagard. Minneapolis, Folkebladet, 1900. AAGAARD, G. (Gustav), 1852-. Reel 1, No. 1

STENHOLTS politihistorier / Billeder af Minneapolis Bystyre; med mange Illustrationer. Minneapolis, Waldm. Kriedt, 1903. STENHOLT, L. A. (Lars A.) Reel 25, No. 393

STENOGRAFISK referat af forhandlingerne ved frikonferensen i Lanesboro, Fillmore County, Minn. Orfordville Rock, Wisconsin, J. A. Bergh, 1897. Reel 25, No. 394

STJÄRNOR i en stormig natt eller ljus från katakomberna / Engelskt original Af E. L. M.; svensk bearbetning af E. R-Y. Rock Island, ill., Lutheran Augustana Book Concern, [1900?] M., E. L. Reel 14, No. 224

STRENGELEK: Dikt og Sange / Av Einar Hilsen. Fargo, North Dakota, Ulsa-ker Printing Co.'s Forlag, 1915. HILSEN, Einar, 1878-. Reel 9, No. 128

STRØMME af naade over et forkomment folk Minneapolis, "Gammelt og Nyt" Trykkeri, 1397. Reel 26, No. 401

Det SUNDE og syge Menneske / Af Mathias Johnson. Decorah, Iowa, Mathias Johnson, 1895. JOHNSON, Mathias, Reel 11, No. 164

SUNDHEDSLÆRE / Af Jean Pio; Gjennemseet af Jul. Petersen. Chicago, Den Norsk-Danske Boghandel, 1882. PIO, Jean, 1333-1864. Reel 20, No. 310

SYND og Naade: Prækener over tredje række af kirkeaarets eveilgelietekster / af J. N. Kildahl. Minneapolis, Minn., Augsburg Publishing House, 1912. KILDAHL, J. N. (John Nathan), 1857-1920. Reel 12, No. 180

SYNER fra Patmos eller "Det som snart skal ske" / af L. J. Pedersen. Chicago, Evangelisten publishing Society's forlag, 1919. PEDERSON, L. J., 1919. Reel 19, No. 296

SYNODALHAANDBOG, indeholdende den norske synodes forfatning / samlet ved Laur. Larsen. Decorah, Iowa, Lutheran Publishing House, 1901. LARSEN, Lauritz, 1882-Reel 13, No. 208

SYTTENDE Mai festskrift hundredeaars-festen. Minneapolis, K. C. Holter, 1921. MELBY, Gustav. Reel 15, No. 407

Den TABTE og gjenfundne ædelsten ... Chicago, Skandinaven's Boghandel, 1889, Reel 26, No. 408

TAL dit Modersmaal ... / by J. N. Lenker. Minneapolis, Luther Press, 1914. LENKER, John Nicholas, 1858-1929. Reel 14, No. 215

TEGNING af Carl Olof Rosenii liv og virksomhed / Carl Olof Rosenii; oversat af Chr. Dick. Chicago, John Anderson Publishing Co., 1905. ROSENIUS, C.O. (Carl Olof), l816-1868. Reel 22, No. 341

TEMPERANCESAGEN / I mod temperance af C. B. Ornæs; for Temperance af Jno. Bakke, Udgiver. Hawley, Minnesota, Herald Trykkeri, 1907. ORNÆS, C. B. Reel 19, No. 289

TIDSAANDENS platform og festprogram ... Decorah, Iowa, Lutheran Publishing House's Bogtrykkeri, 1906. Reel 27, No. 416

TIL den norske synodes præster: Et brev / fra V. Koren. Decorah, Iowa, Es.n.] 1895. KOREN V. (Vilhelm), 1826-1910. Reel 13, No. 200

TO fortællinger for ungdommen. Chicago, J. T. Relling & Co., 1884. ReeL 27, No. 417

TO Tullinger : et Billede Fra Idag / av O. Z. Rølvaag. Minneapolis, Augsburg Publishing. House, 1920. RØLVAG, O. E. (Ole Edvart), 1876-1931. Reel 21, No. 331

225 (TO hundrede og femogtyve) Anvisninger. Tredie Udgave. Chicago, Skandinavens Boghandel, 1889. Reel 27, No. 418

TO hundrede og sex og tyve fortællinger for skolen og hjemmet / ved F. Man. Chicago, Rasmussens Forlags boghandel, 1885 Reel 27, No. 419

TORSTEIN i Nybygden; Virkelighedsfortælling fra det norske Nord-Amerika / Af O. A. Buslett. Fergus Falls, Minn., Rodhuggeren's Føljeton, 1897. BUSLETT, O. A. (Ole Amandson), 1855-1924. Reel 4, No. 51

TRANGE tider og hvorledes de kan forebygges / af Halle Steensland. Madison, Wis., [s.n.] 1899. STEENSLAND, Halle, 1832-1910, Reel 25, No. 382

TROENs speil eller guds børns kjendetegn / Af Erik Pontoppidan; oversat fra Tydsk af Westi Egeberg. Chicago, "Skandinavens" Boghandel, 1877. PONTOPPIDAN, Erik. Reel 20, No. 311

TRØST for Tvilere "Min Omvendelse" og andre religiøse Taler / af Advokat Jno. W. Arctander. Minneapolis, Arctander Publishing Co., 1900. ARCTANDER, John W.(John William), 1849-1920. Reel 1, No. 10

TWILIGHT: A collection of verse / by Gustav Melby. Minneapolis, K. C. Holter Publishing Co., 1914. Reel 26, No. 230

TAALE Tangen: En historie for Børn og Ungdom / af O. Nilsen. Minneapolis, Augsburg Publishing House, 1892. NILSEN, O. (Ole), 1844-1933. Ree l 16, No. 251

UDFRIELSEN af Babel og varslerne derom ... / af P. C. Trandberg. Chicago, R. Egeberghs Bogtrykkeri, 1887. TRANDBERG, P. C. (Peter Christian), 1832-1896. Reel 27, No. 422

UDVALGTE fortællinger / af forskjellige forfattere. Chicago, Folek-Vennens, 1887. Reel 27, No. 424

UDVALGTE Skrifter: Skitser fra Norges natur og folkeliv / af H. Schulze. Chicago, John Anderson Publishing Co., 1905. SCHULZE, Hans Henrik Schreiber, 1823-1873. Reel 23, No. 358

UDVÆLGELSEN: Et forsøg paa en harmonisk løsning af dette omtvistede spørgsmaal / Af J. L. Watertown, S. D., author, 1893. LIABØ, Johs. (Johannes), 1853. Reel 14, No. 217

UL verden for Kristus:Beretning om Verdensmissionskonferensen i Edinburg, 14de til 23de Juni 1910 / ved J. H. Blegen. Minneapolis, [s.n.] 1911. BLEGEN, J. H. (John Hansen), 1851-1928. Reel 3, No. 24

UNDER ansvarets svøbe / Fortælling af Palma. Eau Claire, Wisconsin, Fremad Publishing Co., 1923. PALMA. Reel 19, No. 298

UNDER Den Högstes Beskarm en berättelse från Trettioåriga Krigets dagar / Margareta Lenk. Chicago, Engberg-Holmberg Publishing Co.1908. LENK, Margareta, 1841-. Reel 14, No. 214

UNDERHOLDENDE tildragelser af Norges historie: Fortellingen fortalt / af P. A. Munch. Chicago, Skandinaven's Boghandel, 1889. MUNCH, Peter Andreas, 18l0-1863. Reel 16, No. 244

UNDERVIS den unge om den vei, han skal vandre! / fire foredrag af S. K. Thollehaug. Decorah, Iowa, Den norske synodes bogtrykkeri, 1904. THOLLEHAUG, S. K. Reel 27, No. 414

UNGDOM og kristendom / af O. Klykken. Decorah, Iowa, Den Norske Synodes forlag, 1908. KLYKKEN, O. Reel 13, No. 185

De UNGES sangbog for Søndags- og Hverdagsskolen, Ungdommen, Hjemmet O. S. V. / Af E. Jensen. Minneapolis, E. Jensen, author, 1899. JENSEN, Erik, 1841-1927. ReeL 11, No. 153

UNIONSPERIODEN og Norges gjenreisning: overblik over Norges politiske historie / af Hagbert Miller. Chicago, Ill., J. S. Ziegler, 1906. MILLER, Hagbert. Reel 15, No. 235

TheUNITED church home missions / by Olaf Morgan Norlie. Minneapolis, Augsburg Publishing House, 1909. NORLIE, Olaf Morgan, 1876- Reel 17, No. 261

Den UOVERVINDELIGE faste Borg af Johannes Olearius; ved L. Fr. Staib, Præst i Gärtringen; oversat fra Tysk ved C. O. Heltberg. Chicago, the author, 1885. OLEARIUS, Johannes. Reel 19, No. 283

VAGABOND Tales / by Hjalmar Hjorth Boyesen. Boston, D. Lothrop Company, 1889. BOYESEN, Hjalmar Hjorth, 1846-1895. Reel 3, No. 39

The VALDRIS book: A manual of the Valdris samband / by Andrew A. Veblen. Minneapolis, The author, 1920. VEBLEN Andrew A. (Andrew Anderson), 1848 Reel 27, No. 429

VED hovedkirken / O. S. Hervin. St. Paul, Minn., O. S. Hervin, 1904. HERVIN, Ole S. Reel 9. No. 126

VED Juletid: fortællinger for barn. Minneapolis, Augsburg Publishing House, [1907?] Reel 27, No. 430

VERBAL inspiration / By Jacob Aall Ottesen. Decorah, Iowa, Lutheran Publishing House, 1915. OTTESEN, J. A. (Jacob Aall). Reel 19, No. 291

VERDENS Haab. Brookfield, Illinois, Pacific Press Publishing Assn., 1919. Reel 27, No. 431

VERDENSHISTORIEN: Frestillet i Fortællinger ... / af A. Mauer. Chicago, J. T. Relling, 1876-1879. MAUER, A. ReeL 15, No. 228

VERTSHUSET: eller kampen mod de berusende drikke. Chicago, Scandinaven's Boghandel, 1886. Reel 27, No. 432

VESTERLANDSKE digte / af Knut Martin Teigen. Minneapolis, Gode Venners Forlag, 1905. TEIGEN, Knut Martin Olson, 1354-1914. Reel 26, No. 413

VESTLANDSTONER: Digte og Fortællinger. 4th ed. / av Johan Selnes. Minneapolis, K. C. Holter Publishing Co., 1919. SELNES, Johan, 1901- . ReeL 24, No. 362

VIKINGS and Their Descendants Norsk-Amerikaneren Vikingesaga ... Seattle, Washington, Martin Ulvestads sidste Bog, 1926. Reel 28, No. 434

VINLANDSKE digte / Af Johan Ovren. Madison, Wisconsin, Amerika Publishing Co., 1915. OVREN, Johan. Reel 19 , No. 292

VOLRATH Vogts Bibelhistorie med nogle Forandringer / af B. J. Muus. Decorah, Iowa, Den Norske Synodes Trykkeri, 1875. MUUS, Bernt Julius, 1832-1900. Reel 16, No. 246

VOLRATH Vogts bibelhistorie ned nogle forandringer / af B. J. Muus. Decorah, Iowa, Den Norske Synodes Forlag, 1888. MUUS, Bernt Julius, 1832-1900. Reel 16, No. 247

VORE kirkelige modstanderes vaaben / af V. Koren. Decorah, Iowa, Den norske synodes forlag, 1876. KOREN, V. (Vilhelm), 1826-1910. Reel 13, No. 201

VÆGTERRØSTEN: Musik til Sange i "Vægteren" og andre gode Sange / af B. B. Haugan og Chr. D. Brohaugh. Første hefte. Chicago, Udgivernes Forlag, 1887. HAUGAN, Bernt B., 1862- . Reel 8, No. 127

VAAGN op / Af N. Lunde. Minneapolis, Augsburg Publishing house, 1910. LUNDE, Nils, 1857-1929. 14, No. 221

WELLHAUSENS hypothese om mosebøgerne / Af G. Schumann. Minneapolis, Augsburg Publishing House, 1906. SCHUMANN, G. Reel 23, No. 359

WHO'S Who Among Pastors in All the Norwegian Lutheran Synods of America, 1843-1927 / Translated and revised by Rasmus Malmin, O. M. Norlie and O. A. Tingelstad. Reel 28, No. 442

WISCONSINISMEN belyst ved historiske kjendsgjerninger / af A. Weenas. Bog- og Accidentstrykkeri, Chicago, - Scandinaven's, 1875. WEENAAS, August, 1835-1924. Reel 28, No. 441

For innførsler på "AA" se først i dokumentet.

YLVISAKER, Johan Thorbjørn, 1858-1890. Det Norske Luther college Decorah, Iowa / ved J. Th.Ylvisaker. Decorah, Iowa, Lutheran Publishing House, 1890 Reel 28, No. 444

 

{short description of image}