{short description of image}


  {short description of image}


 

Norsk språk i Amerika / Norwegian Language in America

Groth, Peter. Nogle eiendommeligheder ved de til Amerika udvandrede nordmænds sprog. Prøveforelæsning for doktorgraden [i Kristiania 1897]. (I: Morgenbladet, 1897, 11/4, 18/4, Extranr.) - Også trykt i Decorah-Posten, 1931, 8/9, 11/9.

Flaten, Nils. Notes on American-Norwegian with a vocabulary. (I: Dialect notes, 2 (1900/04), s. 115-26.)

Flom, George T. English elements in Norse dialects of Utica, Wisconsin. (I: Dialect notes, 2 (1900/04), s. 257-68.)

- The gender of English loan-nouns in Norse dialects in America. (I: Journal of English and Germanic philology, 5 (1903-05), s. 1-31.)

Bothne, Gisle. Norske skoler og norsk sprog i Amerika. (I: Nordmanns-Forbundet, 4 (1911), s. 147-60.)

Flom, George T. Det norske sprogs bruk og utvikling i Amerika. (I: Nordmands-Forbundet, 5 (1912), s. 233-52.)

Rølvaag, Ole E. Omkring fædrearven. Northfield, Minn. 1922. 200 s.

Flom, George T. English loanwords in American Norwegian as spoken in the Koshkonong settlement, Wisconsin. (I: American speech, 1 (1926), s. 541-58.)

- On the phonology of English loanwords in the Norwegian dialects of Koshkonong in Wisconsin. (I: Arkiv för nordisk filologi. Ny f. B. 40. Tillägsb. Lund 1929. S. 178-89.)

Simley, Anne. A study of Norwegian dialect in Minnesota. - Xerox-kopi av artikkel i American speech, 5 (1930), s. 469-74.

Flom, George T. Um det norske målet i Amerika. (I: Norsk aarbok, 1931, s. 113-24.)

Seip, Didrik A. Nordmenn og norsk språk i Amerika. (I forf.'s: Studier i norsk språkhistorie. Oslo 1934. S. 286-96.) - Opptrykt med en del tillegg etter Ord och bild, 1933, s. 253-59.

Haugen, Einar. Language and immigration. (I: Norwegian-American studies and records, 10 (1938), s. 1-43.) - Også trykt i forf.'s: The ecology of language. Stanford, Cal. 1972. S. 1-36.

- Phonological shifting in American Norwegian. (I: Language, 14 (1938), s.112-20.)

Paulson, Arthur C., utg. A school and language controversy in 1858. A documentary study. Transl. and ed. by Arthur C. Paulson and Kenneth Bjørk. (I: Norwegian-American studies and records, 10 (1938), s. 76-106.) Inneholder innlegg av Rasmus Sørensen, A. C. Preus og Jacob Andersen Loftstuen [psevd.] trykt i Emigranten 1858.

Flaten, Nils. Valdris-rispo. Sannferdiga skrøno på Minnesota-Valdris. Optegnet av Nils Flaten. (I: Maal og minne, 1939, s. 30-50.) - Også trykt i Tidsskrift for Valdres historielag, 1972, s. 71-79.

Haugen, Einar. Norsk i Amerika. Oslo 1939. 123 s. - 2.utg. 1975. (Uglebøkene. 119.)

- Om en samlet fremstilling av norsk-amerikansk sprogutvikling. Oslo 1939. 10 s. (Avhandlinger utg. av det Norske videnskaps-akademi i Oslo. 11, 1938, no 3.)

Blegen, Theodore C. Language and immigrant transition. (I forf.'s: Norwegian immigration to America. The American transition. Northfield, Minn. 1940. S. 69-99.)

Haugen, Einar. Intonation patterns in American Norwegian. (I: Language, 17 (1941), s. 40-48.)

Kimmerle, Marjorie M. Norwegian-American surnames. (I: Norwegian-American studies and records, 12 (1941), s. 1-32.) Bygger på forfatterens doktoravhandling med tittel: Norwegian surnames of the Koshkonong and Springdale congregations in Dane county, Wisconsin.

Ray, Olaf. Vore navne. En etymologisk navnebok med fyldige utredninger. Chic. 1944. 400 s.

Haugen, Einar. En ætling av Romerike forteller om livet i Wisconsin. Norsk-amerikanske språkprøver. (I: Romerike. Studier og samlinger. [1.] Oslo 1948. S. 39-49.)

Oftedal, Magne. Norsk talemål i Amerika. (I: Syn og segn, 55 (1949), s. 193-203.)

Haugen, Einar. The impact of English on American-Norwegian letter writing. (I: (Sturtevant, Albert M.) Studies in honor of Albert Morey Sturtevant. Lawrence, Kansas 1952. S. 76-102.)

  • The struggle over Norwegian. (I: Norwegian-American studies and records, 17 (1952), s. 1-35.) - Også trykt i forf.'s: The Norwegian language in America. Vol. 1. Oslo, Philad., Pa. 1953. S. 233-60.
  • The Norwegian language in America. A study in bilingual behavior. B. I: The bilingual community. B. 2: The American dialects of Norwegian. Oslo, Philad., Pa. 1953. 2 b.
  • Bilingualism in the Americas. A bibliography and research guide. Greensboro 1956. 159 s. (Publication of the American dialect society. 26.)
  • Talt og skrevet i Amerika. (I: De tok et Norge med seg. Oslo 1957. S. 224-41.)

Upstairs, Gunda. Minnesota-engelsk. (I: Romerike ættehistorielag. Årbok, 4 (1967), s. 94-95.)

Johansen, Kjell. Some observations on Norwegian in Bosque county, Texas. (I: Texas studies in bilingualism. Berl. 1970. S. 170-78.)

Haugen, Einar. The confusion of tongues. (I forf.'s: The ecology of language. Stanford, Cal. 1972. S. 110-32.) - Opprinnelig trykt i forf.'s: The Norwegian language in America. Vol. 1. Oslo, Philad., Pa. 1953. S. 53-73, 298-300.

- Problems of linguistic research among Scandinavian immigrants in America. (I forf.'s: The ecology of language. Stanford, Cal. 1972. S. 37-58.) Opprinnelig trykt i American council of learned societies. Bulletin, no 34, 1942, s. 35-57.

Sandaker, Arvid. Litt om navnebruk blant norske innvandrere i Amerika. (I: Norsk slektshistorisk tidsskrift, 23 (1972), s. 59-62.)

 

{short description of image}