{short description of image}


  {short description of image}


 

Norsk-amerikanske institusjoner / Norwegian-American Institutions

Kirkehistorie / Church History

(se også Biografi)

Norlie, O. M. Presternes literære virksomhed. (I forf.'s: Norsk lutherske prester i Amerika. 1843-1913. Minneap. 1914. S. 593-608; Norsk lutherske prester i Amerika. 1843-1915. 2. rev. udg. Minneap. 1915. S. 658-74.)

The Lutheran world almanac and annual encyclopedia. Comp. by O. M. Norlie [and others]: Publ. by the National Lutheran council. 1921-26, 1929-37. N.Y. 1920-37.

Preus, Herman A. Syv foredrag over de kirkelige forholde blandt de norske i Amerika. Chra 1867. 144 s.

Hvistendahl, Christian. Lidt amerikansk-luthersk kirke-statistik [1873]. (I: Luthersk kirketidende, ny r. 10 (1874), s. 91-93.)

Muus, Bernt J. Den norsk-lutherske kirke i Amerika. (I: Kirkelig kalender for Norge, 1 (1875), s. 156-67.)

Hatlestad, Ole J. Historiske meddelelser om den Norske Augustana-synode samt nogle oplysninger om andre samfund i Amerika. Decorah, Iowa 1887. 254 s.

Andersen, Rasmus. Den evangelisk-lutherske kirkes historie i Amerika. Fra dens begyndelse til nutiden. Et forsøg. Grundlæggelse og videre udvikling fra 1620 til 1820. N.Y. 1889. 672 s. Illustr.

History of Scandinavians, and successful Scandinavians in the United States. Comp. and ed. by O. N. Nelson. Minneap., Minn. 1893-97. 2 b. - Inneholder en rekke artikler om norsk-amerikanske kirkesamfunn. - 2. rev.ed. 1901. 2 b. i 1. - 2. rev. ed. [Reprint.] N.Y. 1969. 2 b.

Krogness, Samson M. Den norsk-lutherske kirkes grundlæggelse i Amerika. Et historisk tilbageblik. (I: Luthersk kirketidende, r. 5, 17 (1895), s. 55-63, 106-12, 184-91.)

Lenker, John N. Lutherans in North America. (I forf.'s: Lutherans in all lands. 5. rev. and enl. ed. Milwaukee, Wis. 1896. S. 765-830, 3 bl.

Bothne, Trond. Kort udsigt over det lutherske kirkearbeide blandt nordmændene i Amerika. Chic. 1898. Særtrykk av H. G. Heggtveit: Illustreret kirkehistorie. S. 813-903.

Kildahl, John N. Lidt om hvad de norske i Amerika har udrettet for kirke og skole. (I: Symra, 1 (1905), s. 65-71.)

Bergh, Johan A. Den norsk lutherske kirke i Amerika. Lidt om dens grundlæggelse og udvikling. Minneap., Minn. 1907. 28 s.

Sverdrup, Georg. Den norsk lutherske kirke i Amerika. (I forf.'s: Samlede skrifter i udvalg. B. 1. Minneap., Minn. 1909. S. 219-28.) Opprinnelig trykt i Vestlandsposten 1897, 13/3, 16/3.

Gade, John A. Norske kirker i Amerika. (I: Nordmands-Forbundet, 5 (1912), s. 357-66.)

Bergh, Johan A. Den norsk lutherske kirkes historie i Amerika. Minneap., Minn. 1914. 528 s.

Eggen, Thore. Oversigt over den norsk-lutherske kirkes historie i Amerika. (I: Norsk-amerikanernes festskrift 1914. Decorah, Iowa 1914. S. 204-44.) - Også trykt i Nordmands-Forbundet, 7 (1914), s. 243-54, 302-15, 434-41, 615-28.

De norsk-lutherske kirkesamfund i Amerika. Af G. M. Bruce, H. G. Stub, O. M. Norlie, A. Helland og A. Green. (I: J. S. Johnson: Minnesota. Minneap., Minn. 1914. S. 173-322.)

Bergh, Johan A. Den norsk lutherske kirke i Amerika. (I: Firehundredaarig lutherdom. Red. av Henrik Voldal, Olaf Lysnes, E. Kr. Johnsen. Minneap., Minn. 1917. S. 194-223.)

Norlie, O. M., utg. Norsk lutherske menigheter i Amerika 1843-1916. Minneap., Minn. 1918. 2 b.

Hageman, Gustav E. The evangelical Lutheran church in the United States. (I forf.'s: Sketches from the history of the church. St. Louis, Mo. [1923]. S. 198-289.)

Malmin, Gunnar J. Litt norsk-amerikansk kirkehistorie fra de norske arkiver. (I: Lutheraneren, 8 (1924), s. 75-79.)

Malmin, Rasmus. Den norsk-amerikanske kirke. (I: Nordmanns-Forbundet, 18 (1925), s. 168-77.)

Rohne, J. Magnus. Norwegian American Lutheranism up to 1872. N.Y. 1926. 271 s.

- The historical value of church records. (I: Norwegian-American historical association. Studies and records, 3 (1928), s. 73-81.)

Preus, Johan C. K. Widening the frontier. Sketches and incidents from the Home mission field. Minneap., Minn. 1929. 229 s.

Fra pioner-presternes saga. Oplevelser og hændelser fra livets løb mellem menigmand gjennem pionertiden, skrevet af dem som levede med. Udg. af M. O. Wee, O. M. Norlie [o.a.]. Decorah, Iowa 1931. 199 s.

Glasoe, Paul M. A singing church. (I: Norwegian-American studies and records, 13 (1943), s. 92-107.)

Nerhus, Hans. Sunnhordlendske kyrkjelydar i Amerika. Litt historikk til 100-årsminnet for den norsk-amerikanske kyrkja. Stord 1943. 27 s. Særtrykk av Sunnhordland, 24 (1943).

Wentz, Abdel R. A basic history of Lutheranism in America. Philad. 1955. 430 s.

Preus, Johan C. K. Kirken og utflytterfolket. (I: De tok et Norge med seg. Oslo 1957. S. 178-215.)

Nelson, E. C. The Lutheran church among Norwegian-Americans. A history of the evangelical Lutheran church. 1825-1959. By E. Clifford Nelson and Eugene L. Fevold. Minneap., Minn. 1960. 2 b.

Cartford, Gerhard M. Music in the Norwegian Lutheran church. A study of its development in Norway and its transfer to America 1825-1917. Thesis. (Minneap.) Ann Arbor, Mich. 1961. 384 s. Mikrofilm.

Mamen, Hans C. Kontakten med det norsk-lutherske Amerika. (I: Årbok for den norske kirke, 10 (1961), s. 190-95.)

Olson, Iver. Fra kirkelivet i det norske Amerika. (I: Fast grunn, 16 (1963), s. 94-98.)

Tavuchis, Nicholas. Pastors and immigrants. The role of a religious elite in the absorption of Norwegian immigrants. The Hague 1963. 84 s. (Studies in social life. 8.)

Cartford, Gerhard M. Music for youth in an emerging church. (I: Norwegian-American studies, 22 (1965), s. 162-77.)

Fevold, Eugene L. The Norwegian immigrant and his church. (I: Norwegian-American studies, 23 (1967), s. 3-16.)

Magelsen, Sverre. Luther og Norge i Amerika. (I: Kirke og kultur, 72 (1967), s. 353-62,)

Mamen, Hans C. Prestegårdsliv blant nybyggere. (I: Prestegårdsliv. Red. av Elisabeth Christie. Saml. 4. Oslo 1969. S. 44-65.)

Preus, Johan C. K. From Norwegian state church to American free church. (I: Norwegian-American studies, 25 (1972), s. 186-224.)

Bloch-Hoell, Nils. Norwegian ideas of American Christianity. (I: Americana Norvegica. 4. Oslo 1973. S. 69-88.)

Waldeland, Ole. Zionsforeningen for Israelsmissionen blandt norske lutheranere i Amerika. (I forf.'s: Jøderne og jødemissionen. B. 1. Minneap., Minn. 1896. S. 97-132.)

Blegen, John H. Zionsforeningens historie. Et tilbageblik ved femogtyveaarsjubilæet. Udg. af Zionsforeningen for Israel. Minneap., Minn. 1903. 400 s. Illustr.

Solberg, Carl K. A brief history of the Zion society for Israel. 50th anniversary edition. (1878-1928.) Minneap., Minn. 1928. 158 s. Illustr.

Kirkesamfunnene / Norwegian-American Synods

(Etter stiftelsesår. Menighetenes historie se Lokalhistorie)

DEN EVANGELISK-LUTHERSKE KIRKE I AMERIKA (“Eielsens synode”) 1846-

Budbæreren. Organ for den Evangelisk-lutherske kirke i Amerika. 1868/69-1874/75. Minneap., Minn. o.fl.st. 1868-75. 1875 ukomplett. - Fra juli 1875 organ for Hauges synode.

Den christelige lægmand. Organ for den “Evang.-lutherske kirke” i Amerika. 1 (1882/83) - 3 (1885). Keyser, Wis. 1882-85.

Evangelisk-lutherske kirke i Amerika. Kirke-constitution for den Evangelisk-lutherske kirke i Jeffersons prairie & c. i Nord-Amerika [1846]. (I: Kirkelig tidende, Fredrikshald, 3 (1850/51), s. 297-303.)

 • Kirke-constitution for den Evangelisk- lutherske kirke i Amerika. Porsgrund 1861. 16 s. - Også trykt i: J. A. Bergh: Den norsk-lutherske kirkes historie i Amerika. Minneap. 1914. S. 27-33; E. O. Mørstad: Elling Eielsen og den “Evangelisk-lutherske kirke” i Amerika. Minneap. 1917. S. 457-66.
 • The “Old constitution”. [Transl.] (I: J. M. Rohne: Norwegian-American Lutheranism up to 1872. N.Y. 1926. S. 107-10.)
 • Report of the annual meeting of the Haugean churches held at Lisbon, Illinois in June, 1854. Transl. and ed. by J. Magnus Rohne. (I: Norwegian-American historical association. Studies and records, 4 (1929), s. 15-42.)
 • Forhandlinger i det paa Spring-Prairie i Wisconsin afholdte aarsmøde den første mandag og tvende følgende dage i juni maaned 1855. [Red. og med et efterord af] P. A. Rasmussen. Kendall co., Ill. 1855. 16 s.

Brohaugh, Christoffer O. Kortfattet beretning om Elling Eielsens liv og virksomhed.Ved Chr. O. Brohaugh og I. Eisteinsen. Chic. 1883. 208 s. - Elling Eielsens Certificate of ordination, 3/10 1843, s. 204-06.

Mørstad, Erik O. Elling Eielsen og den “Evangelisk-lutherske kirke” i Amerika. Minneap., Minn. 1917. 474 s.

[Luther, Martin] Eielsen's catechism. Photographically reprod. from the original [1841]. Norse-American centennial ed. publ. by O. M. Norlie. Minneap., Minn. 1925. 36 s.

DEN NORSK-EVANGELISK-LUTHERSKE KIRKE I AMERIKA 1853-1917

Fra 1868: Synoden for den norsk evangelisk lutherske kirke i Amerika. “Den Norske synode”

Norske synode. Beretning om . . . synodemøde for den Norsk-evangelisk lutherske kirke i Amerika. 1855-1917. Decorah, Iowa 1855-1917. - Beretning for 1853 er trykt i Maanedstidende 1853, februar, mars, august. (UB mangler mars og august.) - Beretning for 1855 med tittel: Forhandlinger i den Norsk-evangelisk-lutherske kirkes synodalmøde, afholdt 1., 2. og 3. october 1855 i Springprairie kirke. - Beretning for 1857 er trykt i Kirkelig maanedstidende, 3 (1858), s. 4-16. - Beretning for 1859 er trykt i Kirkelig maanedstidende, 5 (1860), s. 7-24, 33-38, 65. - Beretning om 32te ordentlige synodemøde er trykt i: Norsk lutherske kirke i Amerika. Organisationsmødet. Minneap., Minn. 1917. S. 116-275. - Distriktsberetninger: Minnesota distrikt, 1-23, 1879-1912. Vestlige eller Iowa distrikt, 1-23, 1877-1912. Østlige distrikt, 1-23, 1879-1912. Pacific district, 2-12, 1895-1912. Nordvestlige distrikt, 1-3, 1909-1912.

Maanedstidende for den Norsk-evangelisk-lutherske kirke i America. Red. af denne kirkes præster. Udg. af den Skandinaviske presseforening. 2 (1852/53), h. 1, 3, 6-7, 10-11. Inmansville, Wis. 1852-53.

Kirkelig maanedstidende. Organ for den Norsk-evangelisk-lutherske kirke i Amerika. 1-18. Inmansville, Wis. o. fl. st. 1855-73. Årg. 1-2, 1855/56 - 1856/57 i folioformat. Trykt på nytt i Decorah, Iowa 1900 i samme format som resten av tidsskriftet. - Forts. som: Evangelisk luthersk kirketidende.

Evangelisk luthersk kirketidende. Organ for Synoden for den Norsk-evangelisk-lutherske kirke i Amerika. 1-44. Decorah, Iowa 1874-1917. - Forts. av: Kirkelig maanedstidende og også med Kirkelig maanedstidendes bind-betegnelse i tillegg.

Evangelisk-luthersk folke-kalender. 1879-87, 1889-90, 1896-1900, 1905, 1907, 1909-10, 1913, 1915-17. Decorah, Iowa [ 1878]-1916. Fra 1918 utgitt av den Norske synode af den amerikanske evangelisk lutherske kirke.

Nødtvungent forsvar. 1 (1882/83). La Crosse, Wis. 1882-83.

Missionslæsning. 1 (1890/91) - 7 (1896/97). Decorah, Iowa 1890-97.

Teologisk tidsskrift. 1 (1899) - 9 (1907). Decorah, Iowa 1899-1907.

Børneblad. 28 (1902), 41 (1915). Decorah, Iowa 1902-15.

Lutheran Herald. A religious weekly. Publ. by the Synod for the Norwegian evangelical Lutheran church of America. 2-3 (1907-08), 5 (1910). Decorah, Iowa 1907-10.

Dietrichson, Johannes W. C. Den Norsk-evangelisk-lutherske kirke i Amerika. (I: Theologisk tidsskrift for den norske kirke, 3 (1851), s. 510-27.) lnneholder et brev fra pastor C. L. Clausen i Amerika, datert 1/4 1851.

Larsen, Laurentius. Foredrag over de kirkelige forhold blandt de norske i Amerika. (I: Kirkelig maanedstidende, 6 (1861), s. 40-51.) Opprinnelig trykt i Morgenbladet.

Muus, Bernt J. Correspond. fra Nordamerika til et norsk blad. (I: Kirkelig maanedstidende, 12 (1867), s. 37-44.)

Preus, Herman A. Syv foredrag over de kirkelige forholde blandt de norske i Amerika. Chra 1867. 144 s.

(Lawson, Iver) Decision of John A. Jameson in the case of Iver Lawson, et al. vs. Torjus Kolbenson et al. (With reference to the Norwegian evangelical Lutheran church in Chicago.) [Chic. 1869.] 15 s.

[Norske synode]. Forhandlinger om absolutionen ved synodemødet i Holden, Minn., juni 1874. La Crosse, Wis. 1874. 45 s.

Asperheim, Ole. Missourisynoden og den Norske synode. Et bidrag til disse samfunds bedømmelse. N.Y. 1878. 194 s.

Janson, Kristofer. Lidt om kirkelige forholde i Amerika. Den Norske synode. Minneap., Minn. 1882. 36 s.

Rasmussen, Peter A. Til den Norske synodes menigheder. (I: Lutherske vidnesbyrd, 1 (1882), s. 347-52.)

[Koren, Vilhelm]. Det gamle hus. Alle redelige sjæle i den Norske synode tilegnet. [Decorah, Iowa 1884.] 31 s.

Norske synode. Protokol over Kirkeraadets forhandlinger ved møde i Minneapolis 8de - 16de januar 1884 angaaende Immanuels og Brooklyn menigheders henvendelse til Kirkeraadet om O. C. Ottesens ordination. Decorah, Iowa 1884. 53 s.

 • Protokol over Prestekonferencens forhandlinger i Decorah, Iowa, fra 22. til 29. oktober 1884. Decorah, Iowa 1884. 134 s.
 • Til menighederne i den Norske synode. En redegjørelse. U. s. 1884. 16 s. - Trykt i 20 000 ekspl. 14 000 var forutbestilt. Også trykt i Evangelisk luthersk kirketidende, 1884 og i avisene.

Gjerpen og Valders norsk evangelisk-lutherske menighed, Manitowoc county, Wisconsin. Menighedsordning. U.s. [189?] 8 s.

Menighedsordning for Norsk-evangelisk-lutherske menighed i: - - -. Decorah, Iowa [189?] 8 s.

Skandinavisk evangelisk lutherske Treenigheds menighed, Jersey City, New Jersey. Menighedsordning. [Jersey City, N. J. 189?] 8 s.

Koren, Vilhelm. Hvad den Norske synode har villet og fremdeles vil. Decorah, Iowa 1890. 71 s.

Norske synode. Synodalforfatning for Synoden for den Norsk-evang. luth. kirke i Amerika, Inkorporationsartikler og bilove for det Norske Luther college i Decorah, Iowa, samt den Norske synodes inkorporation. Decorah, Iowa 1893. 31 s.

- Synodalhaandbog, indeholdende den Norske synodes forfatning samt inkorporationsartikler, bilove og gjældende bestemmelser for dens institutioner, embedsmænd og virksomhed. Samlet ved Laur. Larsen. Decorah, Iowa 1901. 69 s.

Ottesen, Jacob Aa. Kort uddrag af den Norske synodes historie. Decorah, Iowa 1893. 68 s. - Med litteraturhenvisninger til læreforhandlingene på synodemøtene, s. 56-68.

Koren, Vilhelm. Til den Norske synodes præster. Decorah, Iowa 1895. 23 s.

Ruh, Martin P. Et ringe indlæg for oprettelsen af alderdomshjem i den Norske synode. [Decorah, Iowa 1895.] 68 s.

Amherst evangelisk lutherske menighed, Amherst, Portage co., Wisconsin. Menighedsordning. Rev. 20de nov. 1896. Iola, Wis. 1897. 8 s. - Rev. 19 de febr. 1898. 1898. 9 s.

Koren, Vilhelm. De rette principer for kirkens styrelse. Indledningsforedrag for synodemødet i Spring Grove 1899. U. s. [1899]. 23 s.

Norske synode. 1853-1903. Femtiaarsfest for den Norske synodes stiftelse i Luther Valley menighed, afholdt torsdag den 8. oktober 1903. [Decorah, Iowa 1903.] 32 s. Illustr.

 • Beretning om femtiaars-jubilæet. Det 27. fællesmøde af Synoden for den norsk-ev.-luth. kirke i Amerika, afholdt i Decorah, Iowa fra 18.-24. juni 1903. Decorah, Iowa 1903.
 • Festskrift til den Norske synodes jubilæum 1853-1903. Efter Synodens beslutning udg. af H. Halvorsen. Decorah, Iowa 1903. 456 s. Illustr.
 • Song festival of the Choral union of the Norwegian Lutheran synod, June 16th to June 19th 1908. Grand concert. Chic. 1908. 36 s. - Av innholdet: History of the Choral union of the Norwegian Lutheran synod, s. 19.

Koren, Vilhelm. Samlede skrifter. Samlede og udg. af Paul Koren. Decorah, Iowa. 1911-12. 4 b.

Seehuus, K. Et par smaatræk fra immigrantmissionen for 25 aar siden. (I: Symra, 7 (1911), s. 89-94.)

Sverdrup, Georg. Splittelsen i den Norske synode. (I forf.'s: Samlede skrifter i udvalg. B. 4. Minneap., Minn. 1911. S. 84-86.) Opprinnelig trykt i Folkebladet, 1887, 20/8.

Norske synode. Hilsen til hundredaarsfesten i Norge 1914. Decorah, Iowa [1914]. 12 bl.

Harstad, Bjug Aa. Aabent brev til Kirkeraadet for den Norske synode. Albert Lea, Minn. 1915. 11 s.

Norske synode. Kirkeraadets svar paa pastor Harstads “Aabent brev”, besørget af den af Kirkeraadet nedsatte komite. [Decorah, Iowa] 1916. 30 s. Supplement til Evangelisk luthersk kirketidende april 1916.

Fire hundred aars reformationsfest. 1517-1917. [Red. af] S. J. N. Ylvisaker. [Red Wing, Minn. 1917.] 15 s.

Norsemen found a church. An old heritage in a new land. Ed.: J. C. K. Preus [a. o.]. Prep. on the occasion of the centennial of the founding of the Synod for the Norwegian evangelical Lutheran church in America, 1853-1953. Minneap. 1953. 427 s. Bibliografi.

Meyer, Carl S. Pioneers find friends. [The collaboration between the old Norwegian synod and the Missouri synod.] Luther college lectures February 21, 22, 1962, Decorah, Iowa. Minneap., Minn. 1963. 99 s.

Slaveristrid

Hans[s]en, Søren J. Menneskelighed og orthodoxi casuelt afhandlede i aabne breve til norske præster i Nord-Amerika og nærmest til professor Larsen og dem, der bifalde visse af ham især i den senere tid offentlig udtalte “orthodoxe” doctriner. Madison, Wis. 1861. 80 s. 2. brev om slaveristriden.

Koren, Vilhelm. Gjenmæle mod pastor C. L. Clausens opsats i “Emigranten”, nr 7 angaaende slaveri. (I forf.'s: Samlede skrifter. B. 3. Decorah, Iowa 1911. S. 5-44.) - Opprinnelig trykt i 1862.

Norske synode. Aktstykker i slaverisagen. Brevvexling med det Theologiske fakultet [i Christiania] i anledning af Skriftens lære om slaveri. (I: Norske synode. Beretning om det 3. overordentlige synodemøde, 1866, s. 40-66.)

Preus, Herman A. [Om slaveristriden og en redegjørelse for den Norske synodes lære om slaveriet.] (I forf.'s: Syv foredrag om de kirkelige forholde blandt de norske i Amerika. Chra 1867. S. 131-39.)

[Larsen, Laurentius]. Historisk fremstilling af den strid, som i aarene 1861 til 1868 indenfor den Norske synode i Amerika har været ført i anledning af Skriftens lære om slaveri. Udg. af nævnte synodes Kirkeraad. Madison, Wis. 1868. 54 s.

Clausen, Claus L. Gjenmæle mod Kirkeraadet for den Norske synode i anledning af dets skrift, kaldet: “Historisk fremstilling af den strid som i aarene 1861 til 1868 inden for den Norske synode i Amerika har været ført i anledning af Skriftens lære om slaveri”. - Chic. 1869. 86 s.

Om pastor C. L. Clausens “Gjenmæle”. (Indsendt efter Præstekonferentsens beslutning af pastorene H. A. Preus, R. Brandt, V. Koren og I. A. Ottesen.) Decorah, Iowa 1870. 7 s. Særtrykk av Kirkelig maanedstidende.

Torgerson, Torger A. Mærkelige tildragelser i Shell Rock, Silver Lake, Lime Creek og Round Prairie forenede N. E. L. menigheder. Afnødet i selvforsvar mod pastor C. L. Clausens og “tilhængeres” angreb i “Skandinaven”. La Crosse, Wis. 1870. 58 s.

Øxnæs, C. B. Slaverispørgsmaalet. Chic. 1878. 11 s.

Bredesen, Adolph. Slaveristriden i ny belysning. Decorah, Iowa 1905. 34 s. Særtrykk av Teologisk tidsskrift, jan. 1905.

Bergh, Johan A. Slaveristriden. Nogle rettelser til pastor Bredesens nye indlæg i den gamle strid. Madison, Wis. 1905. 16 s.

Blegen, Theodore C. The slavery controversy and the church. (I forf.'s: Norwegian migration to America. The American transition. Northfield, Minn. 1940. S. 418-53.)

Nelson, David T. Rebellion and slavery. (I forf.'s: Luther college. 1861-1961. Decorah, Iowa 1961. S. 75-88.)

Tavuchis, Nicholas. The slavery issue. (I forf.'s: Pastors and immigrants. The Hague 1963. S. 55-70.)

Nådevalgsstriden se Kirkestrid og foreningssak

MISSOURI SYNODEN

Tysk

Walter, Carl F. W. Frikirken eller en af Staten uafhængig evangelisk-luthersk steds-menigheds rette skikkelse ... Overs. fra det tyske ved præsterne i den Norsk-evang.-luth. synode i Amerika. Madison, Wis. 1867. 132 s.

Olson, H. Et kontradikt til det af professor Walther udgivne skrift, kaldet “Frikirken”, eller “En evangelisk-luthersk steds menigheds rette skikkelse”. Rochester, Minn. 1868. 165 s.

Walther, Carl F. W. Konkordieformelens kjerne. Paa den Evangelisk-lutherske Synodalkonferences opfordring forsynet med en historisk indledning og korte oplysende anmærkninger. Overs. fra tydsk. D. 1-2. Decorah, Iowa 1877. 64, 72 s.

Asperheim, Ole. Missourisynoden og den Norske synode. Et bidrag til disse samfunds bedømmelse. N.Y. 1878. 194 s.

Gräbner, A. L. “Bis hieher”. Kurzgefasste Geschichteder Missouri-Synode. U. s. 1897. 23 s.

Pieper, F. “Ich glaube, darum rede ich”. Eine kurze Darlegung der Lehrstellung der Missouri-Synode. Im jubiläumsjahr 1897. U. s. 1897. 20 s.

Walther, Carl F. W. Den evangelisk-lutherske kirke, Guds sande synlige kirke paa jorden. Et referat for Missourisynodens møde i St. Louis den 3 1. okt. 1860 og følgende dage. Overs. af J. A. Ottesen. Decorah, Iowa 1901. 154 s.

Pieper, F. Udtog af F. Piepers “Zur Einigung”. (“For at fremme sand trosenighed i læren om omvendelsen og naadevalget inden den amerikansk-lutherske kirke.”) Overs. fra tysk ved M. Fr. Wiese. U. s. [191?]. 14 s.

Meyer, Carl S. Pioneers find friends. [The collaboration between the old Norwegian synod and the Missouri synod.] Luther college lectures February 21, 22, 1962, Decorah, Iowa. Minneap., Minn. 1963. 99 s.

DEN EVANGELISK LUTHERSKE SYNODALKONFERENCE I NORD-AMERIKA.

(Den Norske synode var tilsluttet 1872-83)

Om retfærdiggjørelsen. Overs. fra “Forhandlinger i det 1. møde af den Evangelisk-lutherske synodal-konference i Nord-Amerika, afholdt i Milwaukee, Wis. 10.-16. juli 1872”. Decorah, Iowa 1872. 51 s. (Traktat. 4.) - 2. opl. 1873.

En udførlig fremstilling af grundene hvorfor de til en synodal-konferents for den evangelisk-lutherske kirke i Nordamerika sammentrædende synoder ikke have kunnet slutte sig til en af de hertillands allerede bestaaende forbindelser af synoder. Overs. fra tysk. Decorah, Iowa 1872. 32 s.

Evangelisk lutherske synodal-konference i Nord-Amerika. 7. Fort Wayne 1878. Verhandlungen der siebenten Versammlung der Evangelisch-Lutherischen Synodal-Conferenz von Nord-Amerika. St. Louis 1878. 68 s.

Allgemeine Pastoralconferenz der Synode von Missouri, Ohio u. a. Staaten. Chicago 1880. Verhandlungen über die Lehre von der Gnadenwahl. St. Louis, Mo. 1880. 116 s.

Evangelisk lutherske synodal-konference i Nord-Amerika. Chicago 1882. Forhandlinger ved Synodalkonferencen i Chicago, Illinois 4.- 10. oktober 1882 om prof. Schmidts anerkjendelse som delegat, læren om naadevalget, negermission m.m. Decorah, Iowa 1883. 93 s.

Bakke, Nils J. Illustrated historical sketch of our colored mission. St. Louis, Mo. 1914. 94 s.

DEN SKANDINAVISKE AUGUSTANA SYNODE 1860-1870

Den norske lutheraner. 1. (1866) - 3 (1869). Chic. 1866-69. Ukomplett. - Forts. som organ for Konferentsen for den norsk dansk evangelisk-lutherske kirke i Amerika med tittel: Lutheraneren, 4 (1870).

Skandinaviske Augustana synode. Protokoll hållet vid Skandinaviska ev. lutherska Augustana synodens förste möte i Clinton, Rock county, Wisconsin 5.-11. juni 1860. Chic. 1860. 24 s.

Augustana Lutheran church. Centennial essays. 1860-1960. Ed. staff: Emmer Engberg, Conrad Bergendoff [and] Edgar M. Carlson. Rock Island, Ill. 1960. 267 s.

DEN NORSKE AUGUSTANA SYNODE 1870-1890

Norske Augustana synode. Beretning. 11 (1870) - 17 (1876). Marshall, Wis. o. fl. st. 1871-76. - Beretning 31 (1890) trykt i den Forenede norsk-lutherske kirke i Amerika. Beretning, 1 (1890).

Luthersk kirketidende. Udg. af den Norsk-danske Augustana-synode. Ny r. 1874, nr 3-6; 1882. La Crosse, Wis., Beloit, Iowa 1874-82.

Hatlestad, Ole J. Historiske meddelelser om den Norske Augustana-synode samt nogle oplysninger om andre samfund i Amerika. Decorah, Iowa 1887. 254 s.

KONFERENTSEN FOR DEN NORSK-DANSK EVANGELISK-LUTHERSKE KIRKE I AMERIKA (“Den Norsk-danske konferentse”) 1870-1890

Konferentsen for den norsk-dansk evangelisk-lutherske kirke i Amerika. Beretning. 1 (1870) -12 (1881), 16 (1885) - 20 (1889). Minneap., Minn. [1870] - 89. - Beretning 1 (1870) med tittel: Protokol over 1. aarsmøde. - Beretning 21 (1890) trykt i den Forenede norsk-lutherske kirke i Amerika. Beretning, 1 (1890).

Lutheraneren. 4 (1870) - 24 (1890). Hartland, Wis., Minneap., Minn. 1870-90. - Årg. 8-19 med tittel: Lutheraneren og missionsbladet; årg. 20-24 med tittel: Lutheraneren og Bibel-budet. - Forts. av Den norske lutheraner. 3 (1869), som var organ for den Skandinaviske Augustana synode.

Kvartal-skrift for den Norsk lutherske kirke i Amerika. 1 (1875) - 7 (1881). Minneap., Minn. 1875-81.

Luthersk børneblad. 6 (1880). Chic. 1880.

Sverdrup, Georg. Prof. Georg Sverdrups angrep og pastorerne J. Olsens og C. L. Clausens tilsvar ved Konferentsens aarsmøde i Rock Creek, Iowa, i 1881 med belysende anmærkninger. Udg. af C. L. Clausen. Chic. 1881. 90 s.

- Fri menighed i fri kirke. Svar paa de 30's erklæring. [Minneap. 1882.] 28 s. Særtrykk av Folkebladet.

Bergh, Johan A. Den gamle og nye retning, eller Forsøg til bedre forstaaelse af striden i Konferentsen. Chic. 1884. 74 s.

Sverdrup, Georg. Lidt om “den nye retning”. (I forf.'s: Samlede skrifter i udvalg. 4. Minneap., Minn. 1911. S. 253-59.) Opprinnelig trykt i Folkebladet, 1884, 16/12.

HAUGES NORSK EVANGELISK LUTHERSKE SYNODE I AMERIKA (“Hauges synode”) 1875-1917

Hauges norsk evangelisk lutherske synode. Beretning. 45 (1890), 47 (1892), 49 (1894), 53 (1898), 58 (1903) - 59 (1904). Red Wing, Minn. 1890-1904.

Budbæreren. Organ for Hauges norsk evangelisk lutherske synode i Amerika. 1875/76-1917. Chic. o. fl. st. 1875-1917. 1884 og 1903 ukomplett. - Fra 1868 - juni 1875 organ for Eielsens synode.

Børnevennen. Et luthersk børneblad af opbyggelig og belærende indhold. Udg. af “Hauges trykke- og forlagsforening”. 6 (1883), 9 (1886). Red Wing, Minn. 1883-86.

Folke-kalender for aaret efter Kristi fødsel 1905. Udg. af Hauges evang. luth. synode. Red Wing, Minn. [1904].

Tidsskrift for kirke og samfund. 1 (1912); 2 (1913), nr 5. Red Wing, Minn. 1912-13.

Hauges norsk evangelisk lutherske synode i Amerika. Referat fra aarsmødet afholdt i Trempealeau Valley menighed, Jackson co, Wis. fra. 3. til 11. juni 1885. Udg. af C. Lillethun. Red Wing, Minn. 1885. 57 s.

Meland, Ole S. Redegjørelse for mine anker mot prof. H. Bergsland. Red Wing, Minn. 1894. 76 s.

Bergsland, Hans H. Gjensvar til pastor Melands “Redegjørelse” o. s. v. Red Wing, Minn. 1895. 139 s.

Johnson, Erik K. En kort udredning af de lærespørgsmaal som nu er oppe i Hauges synode. Chic. 1895. 16 s.

Oftedal, Sven. Betænkning afgivet af Augsburg seminariums theologiske fakultet i anledning af “de omstridte lærespørgsmaal som nu er oppe i Hauges synode”. [Af] Sven Oftedal og Georg Sverdrup. U. s. [1895]. 8 s.

Hauges norsk evangelisk lutherske synode i Amerika. Minutes of the first English convention of Hauge's synod, November 5th to 7th, 1901 held at Trinity Norwegian Ev. Lutheran church, Chicago, Ill. U. s. 1901. 16 s.

Bergsland, Hans H. Den historiske udvikling af lærebegrebet om forsoningen. Red Wing, Minn. 1907. 100 s.

Hauges norsk evangelisk lutherske synode i Amerika. Constitution & directory of Hauges evangelical Lutheran synod of America. Prep. by Gustav M. Bruce. Red Wing, Minn. 1913. 20 s.

- Evangeliets seier. Festskrift for Hauge synode Kina-missions 25 aars jubilæum 1891-1916. Red. af Th. Himle med bistand af H. N. Rønning og A. O. Oppegaard. Minneap., Minn. 1916. 251 s. Illustr.

The Hauge movement in America. Publ. by the Hauge movement inner mission federation. [Ed. by] S. S. Gjerde [and] P. Ljostveit. Minneap., Minn. 1941. 512 s. Illustr.

DET ANTIMISSOURISKE BRODERSKAB 1887-1890

Antimissouriske broderskab. Beretning. 2 (1889). Northfield, Minn. 1889. - Beretning 3 (1890) trykt i den Forenede norsk-lutherske kirke i Amerika. Beretning, 1 (1890).

Altes und Neues. Theologisches Zeitblatt von Standpunkte des evangelisch-lutherischen Bekenntnisses. 1 (1880) - 3 (1882), Madison, Wis. 1880-82.

Lutherske vidnesbyrd. Gamle og nye. 1 (1882) - 9 (1890). Madison, Wis. 1882-90.

Søndagsskole blad. 1 (1887/88). Wittenb., Wis. 1887-88.

DEN FORENEDE NORSK-LUTHERSKE KIRKE I AMERIKA

(“Den Forenede kirke”) 1890-1917

Forenede norsk-lutherske kirke i Amerika. Beretning. 1 (1890) - 27 (1916). Minneap., Minn. 1890-1916. - Beretning 28 (1917) trykt i: Norsk lutherske kirke i Amerika. Organisationsmødet. Minneap., Minn. 1917. S. 276-459.

Luthersk kirkeblad. Udg. af den Forenede norsk-lutherske kirke i Amerika. 1 (1891) - 5 (1895). Minneap., Minn. 1891-95. - Nr. 33-52, 16. aug. - 27. des. 1890 ble utgitt uten årgangsbetegnelse som en fortsettelse av Lutherske vidnesbyrd 9 (1890), Lutheraneren 24 (1890) og Luthersk kirketidende 1890.

Folke-kalender. Udg. af den Forenede kirkes boghandel. 1892-94, 1901, 1904-06, 1911-12, 1914-17. Minneap., Minn. [1891-1916]. - Fra årg. 1918 organ for den Norsk lutherske kirke i Amerika.

Samfundet. 1 (1893/94) - 2 (1894/95). Minneap., Minn. 1893-95.

Lutheraneren. Organ for den Forenede norsk-lutherske kirke i Amerika. 1908-17. Minneap., Minn. 1908-17. - Fra 1918 organ for den Norsk lutherske kirke i Amerika.

Forenede norsk-lutherske kirke i Amerika. Fællesmødet for “Den Forenede kirke”, afholdt i Minneapolis, Minn., 13de - 18de juni 1890. Stenografisk referat ved D. C. Jordahl og G. T. Lee. Minneap., Minn. 1890. 123 s.

Birkeland, Knut B. Brytninger i den Forenede kirke. Minneap., Minn. 1892. 112 s.

Forenede norsk-lutherske kirke i Amerika. Forhandlingerne ved den Forenede kirkes 3. aarsmøde i Dawson, Minnesota, fra 15de til 23de juni 1892. Referat ved G. T. Lee og D. C. Jordahl. Chic. 1892. 159 s.

Dahl, Theodor H. Den forenede kirke. Fred og strid eller lidt foreningshistorie. Stoughton, Wis. 1894. 128 s.

[Roseland, Jens C.], utg. Samfunds haandbog for medlemmer af den Forenede norsk lutherske kirke i Amerika. Indeholdende oplysninger om alle samfundets gjøremaal, saasom dets missionsarbeide, skoler, barmhjertighedsanstalter, barnehjem, foreninger etc. Samlet og udg. af J. C. Jensson. Minneap., Minn. 1896. 196 s. Illustr. - Rev. og forbedret udg. af 1913. Minneapolis 1913. 181 s. - Rev. og forbedret udg. af 1916. Minneap. 1916. 250 s.

Forenede kirke. Rapport fra Syvmandskomiteen i anledning ordningen af skolesagen i den Forenede kirke. Fællesindstilling. [Hartland, Wis. 1899.] 16 s. Supplement til Lutheraneren, 1899, nr 1.

Hoyme, Gjermund. Prest og formand i den Forenede norsk-lutherske kirke i Amerika. Efterladte papirer. Samlede ved E. Kr. Johnsen. Minneap. 1904. 421 s. - Av innholdet: Indberetninger [til aarsmødene 1891-1902], s. 217-387.

Johnsen, Erik K. Den Forenede norsk lutherske kirke i Amerika og dens forskjellige gjøremaal. Minneap., Minn. 1905. 30 s.

Norlie, Olaf M. The United church home missions. Minneap., Minn. 1909. 200 s. Illustr.

Evjen, John O. Et kapitel fra symbolforpligtelsens historie med henblik paa den Forenede kirkes og Frikirkens ordinationsbeviser, satsvæsenet og Konkordiebogen. Minneap., Minn. 1911. 39 s. Særtrykk av Folkebladet.

Forenede norsk-lutherske kirke i Amerika. The United church hospital association. The Fairview hospital and the Thomas hospital. Catalog for 1910. Minneap., Minn. 1911. 35 s. Illustr.

Sæterlie, Martin. Madagaskar. Oversigt over den Forenede kirkes missionsmark paa øen, m.m. Minneap., Minn. 1912. 266 s. Illustr.

Norlie, Olaf M. Den Forenede norsk lutherske kirke i Amerika. Minneap., Minn. 1914. 104 s. Illustr.

Brun, Nils G, red. Fra ungdomsaar. En oversigt over den Forenede norsk lutherske kirkes historie og fremskridt i de svundne femogtyve aar. Minneap., Minn. 1915. 371 s. Illustr.

Forenede kirke. Jubilæumskatalog. Den Forenede kirkes forlagsvirksomhed i de forløbne 25 aar, 1890-1915. En oversigt i anledning 25-aarsjubilæet 1915. Minneap., Minn. 1915. 80 s.

Sæterlie, Martin. Den Forenede kirkes hedningemission. 1890-1915. En kort historisk oversigt. Minneap., Minn. 1915. 62 s. Illustr.

Dahl, Andreas L. Hospitalsmissionen i Tvillingbyerne. Oplevelser og erfaringer. Minneap., Minn. 1917. 109 s. - 3. opl. 1919. 150 s.

- The hospital mission. Incidents and experiences. Minneap., Minn. 1918. 137 s. Illustr.

Glasøe, Oluf. Omsorg for sine egne. Indremissions-artikler. Samlet og red. af O. M. Norlie. Minneap., Minn. 1919. 604 s. Illustr.

AUGSBURGS VENNER. 1893-1897. DEN LUTHERSKE FRIKIRKE 1897-

Augsburgs venner, Nordamerika. Beretning. 4 (1896). Minneap., Minn. 1896. - Forts som: Lutherske frikirke, Nordamerika. Beretning 1 (1897).

Lutherske frikirke, Nordamerika. Beretning. 1 (1897) - 11 (1907), 17 (1913), 19 (1915), 21 (1917), 23 (1919), 25 (1921), 32 (1928). Minneap., Minn. 1897-1929. - Beretning 1-2 med tittel: Beretning om Frikirkens møde.

Luthersk tidsskrift. Et maanedsblad for kirkelige spørgsmaal og menighedsarbeide. 2 (1907) - 3 (1908). Minneap., Minn. 1907-08. - Årg. 2 ukomplett.

Kristelig folkekalender for aaret efter Kristi fødsel: 1911, 1914, 1922, 1924-26, 1928-29, 1935. Minneap., Minn. [1910-34].

Folkebladet. Et blad for menigheten og folket. Den Lutherske frikirkes organ. 37 (1917) - 60 (1940), 63 (1943). Minneap., Minn. 1917-43. - Årg. 60 ukomplett.

Tou, Erik H. Den lutherske frikirkes hedningemission paa Madagaskar. Et foredrag. Minneap., Minn. [1898]. 38 s. Illustr. - Ny og forøg. udg. 1899. 62 s. Illustr.

Sverdrup, Georg. Den Lutherske frikirkes “ledende principer”. Minneap., Minn. 1899. 46 s. Særtrykk av Folkebladet.

Evjen, John O. Et kapitel fra symbolforpligtelsens historie med henblik paa den Forenede kirkes og Frikirkenes ordinationsbeviser, satsvæsenet og Konkordiebogen. Minneap., Minn. 1911. 39 s. Særtrykk av Folkebladet.

Helland, Andreas. Our Madagascar mission. A word to the young people of the Lutheran Free church from the Lutheran board of missions. Minneap., Minn. 1908. 32 s.

Sverdrup, Georg. Samlede skrifter i udvalg. Udg. ved Andreas Helland. Minneap., Minn. 1909-12. 6 b. - Et utdrag, overs. av Melvin A. Helland, er utkommet i Minneapolis 1969 med tittel: The heritage of faith.

Helland, Andreas. Den Lutherske frikirke og dens fællesgjøremaal. Minneap., Minn. 1914. 58 s. Illustr.

Sverdrup, Georg. Veiledning i den Lutherske frikirkes principer. Artikler og afhandlinger. Af Georg Sverdrup og Sven Oftedal. Udg. ved John O. Evjen. Minneap., Minn. 1914. 200 s.

Lutherske frikirke, Nordamerika. Den Lutherske frikirkes missionsoppgaver. Utg. av Indremissionskomiteen og Hedningemissionskomiteen. Minneap., Minn. 1917. 95 s. Illustr.

Hanson, Eldor M. Gjensvar og varsko. U. s. 1918. 40 s.

Carlsen, Clarence J. The years of our church. Minneap., Minn. 1942. 221 s.

Our fellowship. Ed. by A. B. Batalden. Minneap., Minn. [1947]. 155 s. Illustr.

Fevold, Eugene L. The Lutheran Free church. A fellowship of American Lutheran congregations, 1897-1963. Minneap. 1969. 342 s. Illustr.

DET LUTHERSKE BRODERSAMFUND 1900-

Lundeberg, Knut O. Svar paa spørgsmaal om hvorfor jeg forlot Brodersamfundet og gik ind i den Forenede kirke. Minneap., Minn. [1911]. 28 s.

Broen, Engebret M. Gjensvar til K. O. Lundeberg. Grand Forks, N. D. 1911. 56 s.

Brodersamfundet. Oversigt over Brodersamfundets Kinamission. Udg. af Missionsbestyrelsen. Minneap., Minn. 1914. 59 s. Illustr.

Lillehei, Lars. Nogen bemerkninger [om det Lutherske brodersamfund]. [Minneap.] 1921. 28 s. Særtrykk av Folkebladet, 1920, nr 45-48, 51 52; 1921, nr. 1.

DEN NORSKE SYNODE AF DEN AMERIKANSKE EVANGELISK LUTHERSKE KIRKE 1917-

Evangelisk-luthersk folke-kalender. Udg. af den Norske synode af den amerikanske evangelisk lutherske kirke. 1929-32. Decorah, Iowa [1928-31].

DEN NORSK LUTHERSKE KIRKE I AMERIKA (NORWEGIAN LUTHERAN CHURCH OF AMERICA) 1917-1946. EVANGELICAL LUTHERAN CHURCH 1946-1960. AMERICAN LUTHERAN CHURCH 1960-

Norsk lutherske kirke i Amerika. Organisationsmødet for den Norsk lutherske kirke i Amerika afholdt i St. Paul, Minnesota fra 6te til 14de juni 1917. Udg. af N. J. Løhre. Minneap., Minn. 1917. 751 s. - Inneholder også: Beretning om Hauges synodes 72de aarsmøde, s. 3-115, den Norske synodes 32te ordentlige synodemøde, s. 116-275, den Forenede kirkes 28de aarsmøde, s. 276-459.

- Beretning. 1918-58. Minneap., Minn. 1918-58. - I 1922 utkom norsk og engelsk utgave. Fra 1924 bare engelsk med tittel: The Norwegian Lutheran church of America. Report. Fra 1947 med tittel: The Evangelical Lutheran church. Annual report.

Teologisk tidsskrift. Utg. av den Norsk lutherske kirke i Amerika. 1 (1917/18) - 11 (1927/28), h. 1-2. Minneap., Minn. 1917-28.

Folke-kalender.1918-40, 1942, 1954. Minneap., Minn. [1917-53]. -Tidligere utgitt av den Forenede kirkes boghandel.

Lutheran almanac. 1918, 1924, 1927, 1929-32, 1934-38, 1940-45, 1947-48, 1950, 1952, 1954. Minneap. 1918-54. - Fra 1952 med tittel. Lutheran year book of the Evangelical Lutheran church.

Lutheraneren. Organ for den Norsk lutherske kirke i Amerika. 1918, 1920-38, 1940-56. Minneap., Minn. 1918-56. - Årg. 1941-42 og 1956 ukomplett. - Fra 1895-1917 organ for den Forenede kirke.

Lutheran Book mission booklets. Publ. by the Book mission of the Norwegian Lutheran church of America. Minneap., Minn. [etter 1920]. No 4-39. Ukomplett. Delvis engelsk og delvis norsk tekst.

Lutheran Book mission tract. Publ. by the Book mission of the Norwegian Lutheran church of America. Minneap., Minn. [etter 1920]. No 1-16. 18, 20-27, 29, 32-35, 37. Delvis engelsk og delvis norsk tekst.

Theological forum. Publ. by the Norwegian Lutheran church of America. 1 (1929) - 7 (1935). Minneap., Minn. 1929-35. - Ukomplett.

Norsk ungdom. Publ. monthly by Federated Norwegian Lutheran young people's societies of America. 28 (1940) - . Minneap., Minn., Chic. 1940 - .

The Lutheran standard. Official publication of the American Lutheran church. 1-4. 14- . Minneap., Minn. 1961-64, 1974 - . - Forts. av Lutheran Herald 1960.

Norsk lutherske kirke i Amerika. Forslag til konstitution eller menighetsordning for menigheter i den Norsk lutherske kirke. Minneap., Minn. [1917?]. 8 s.

Dahl, [Rebekka Oline]. Kvindernes missionsforbund av den Norsk lutherske kirke i Amerika. Organisert 12te juni 1917 i St. Paul, Minnesota. [Av] Mrs. T. H. Dahl. U. s. 1919. 14 s.

The Norwegian Lutheran church of America. White unto harvest. A survey of Lutheran united mission, the China mission of the Norwegian Lutheran church of America. Written by the missionaries in the field. Minneap., Minn. 1919. 253 s. Illustr.

- Navneforandringen. En kort utredning om hvorledes “Den Norsk lutherske kirke i Amerika” fik sit navn, strævet med at faa navnet forandret, de vigtigste grunde for forandringen og nogen bemerkninger til disse. Av Johannes Granskou, H. Bjørnson [o. fl.]. Decorah, Iowa [193?]. 16 s.

Haugen, Kristine. Norsk luthersk ungdom i Amerika. (I: Nordmanns-Forbundet, 27 (1934), s. 179 83.)

Our church at work. Vol. 2. Ed. by N. N. Rønning. Minneap., Minn. 1935. 140 s. Illustr.

The Forward march of faith. Ed. by Philip S. Dybvig and Randolph E. Haugan. Minneap., Minn. 1943. 167 s. Illustr.

Hjelmeseth, Eilert. The pioneer name issue in the Norwegian Lutheran church of America. Chic. [1946?]. 2 bl.

Berggrav, Eivind. “Mer enn kirke”. Litt om vår søsterkirke “E. L. C.” i Amerika. (I: Kirke og kultur, 60 (1955), s. 5-27.)

KIRKESTRID OG FORENINGSSAK

(Her nådevalgsstriden. Se også de enkelte kirkesamfunn)

Hans[s]en, Søren J. Menneskelighed og orthodoxi casuelt afhandlede i aabne breve til norske præster i Nord-Amerika og nærmest til professor Larsen og dem, der bifalde visse af ham især i den senere tid offentlig udtalte “orthodoxe” doctriner. Madison, Wis. 1861. 80 s.

(Eielsen, Elling) Forsvarsskrift for Elling Eielsen fra Amerika, heri indtaget hans eget forsvar. [Udg. af ] A. E. Kolstad. Chra 1862. 40 s.

(Eielsen, Elling) Her fremtræder en skare af troende sjæle fra Amerika og Norge for at aflægge sit vidnesbyrd i denne sag om Elling Eielsens levnet og lære, imod hans modstandere, og siden faar sagen henvises til den øverste domstol, og til de levendes og dødes dommer, Jesus Christus. Tilligemed et brev om de norske præsters synodalmøde i Minesota den 12te juni 1862, m. m. Chra 1863. 32, 8 s.

(Eielsen, Elling) Her fremtræder atter en skare af troende sjæle, som frit ud bekjende sit troes vidnesbyrd om den af Gud høit benaadede og det Guds udvalgte redskab Elling Eielsen, præst i en norsk menighed i Nordamerika, tilligemed nogle breve angaaende denne sag fra forskjellige steder. Chra 1863. 80 s.

Koren, Vilhelm. Historisk oversigt over striden mellem Augustanasynoden og den Norske synode om læren om absolutionen. (I: Kirkelig maanedstidende, 12 (1867), s. 337-49.)

Frikonferents, Decorah, Iowa 1871. Referat af forhandlingerne i en fri conferents i Decorah, Iowa, mellem nordmænd som bekjende sig til den evangelisk lutherske kirke, fra 13de til 21de juni 1871. Udg. af M. F. Gjertsen og B. J. Muus. La Crosse, Wis. 1872. 84 s.

Om retfærdiggjørelsen. Overs. fra “Forhandlinger i det 1. møde af den Evangelisk-lutherske synodal-konference i Nord-Amerika, afholdt i Milwaukee, Wis. 10.-16. juli 1872”. Decorah, Iowa 1872. 51 s. (Traktat. 4.) - 2.opl. 1873.

Frikonferents, Rock Prairie, Wisconsin 1872. Referat af forhandlingerne i en frikonferents paa Rock Prairie, Wis., mellem nordmænd, der bekjende sig til den evang.-lutherske kirke, fra 13de til 22. nov. 1872. Udg. af M. F. Gjertsen og J. B. Frich. Chic. 1873. 128 s.

Weenaas, August. Ogsaa et ord om Moderkirken. Chic. 1873. 17 s. - Opptrykt etter “Skandinaven og Amerika”.

Fællesdiscussionsmøderne, Minneapolis, Minn. 1873-74. Referat fra Fællesdiscussionsmøderne i Minneapolis, Minn. 20de decbr. 1873 og 15de januar 1874. Ved O. Nilsen og Gerh. Gjertsen. Minneap., Minn. 1874. 52 s.

[Norske synode.] Forhandlinger om absolutionen ved synodemødet i Holden, Minn. juni 1874. La Crosse, Wis. 1874. 45 s.

Oftedal, Lars. Beretning om reisen til Amerika. (I: Bibelbudet, Stavanger, 3 (1874/75), no 39-44, 49-52.)

[Oftedal, Sven.] Aaben erklæring. Af August Weenaas og Sven Oftedal. (I: Skandinaven, Chic., 1874, 30/1.) - Også trykt i Andreas Helland: Augsburg seminar gjennem femti aar. 1869-1919. Minneap. 1920. S. 440-42.

Nogle vidnesbyrd fra Moderkirken. [Udtalelser fra professorerne Johnson, Caspari og Bugge i anledning af professorerne Oftedals og Weenaas's Aaben erklæring.] Decorah, Iowa 1874. 22 s. Tidligere tildels trykt i Luthersk kirketidende, Kra, ny r. 11 (1874) og Evangelisk luthersk kirketidende, 1874.

Weenaas, August. Wisconsinismen belyst ved historiske kjendsgjerninger. Chic. 1875. 138 s. - 2. opl. 1876.

Preus, Herman A. Professorerne Oftedals og Weenaas's “Wisconsinisme” betragtet i sandhedens lys. Et gjensvar til professor Weenaas. Decorah, Iowa 1875. 146 s.

Koren, Vilhelm. Vore kirkelige modstanderes vaaben. En exempelsamling, uddragen af prof. Weenaas's bog “Wisconsinismen”. Decorah, Iowa. 1876. 38 s.

Rasmussen, Peter A. Nødtvungne bemærkninger til L. Oftedals “Beretning om reisen til Amerika”. Bergen 1876. 32 s. - Decorah, Iowa 1876. 35 s.

Ylvisaker, Niels T. Om absolutionen. Bergen 1876. 24 s.

Sverdrup, Georg. Guds ord og den rene lære. (I forf.'s: Samlede skrifter i udvalg. B. 1. Minneap., Minn. 1909. S. 279-91.) - Opprinnelig trykt i Kvartalskrift for den Norske kirke i Amerika, 3 (1877) s. 30-44.)

- Retfærdiggjørelse af tro og verdensretfærdiggjørelse. (I forf.'s: Samlede skrifter i udvalg. B. 1. Minneap., Minn. 1909. S. 255-78.) - Opprinnelig trykt i Kvartalskrift for den Norsk lutherske kirke i Amerika, 3 (1877) s. 180-206.

Asperheim, Ole. Missourisynoden og den Norske synode. Et bidrag til disse samfunds bedømmelse. N.Y. 1878. 194 s.

Koren, Vilhelm. De kirkelige partier blandt vort folk i Amerika. Decorah, Iowa 1878. 40 s.

Sverdrup, Georg. Kirkestriden. (I forf.'s: Samlede skrifter i udvalg. B. 4. Minneap., Minn. 1911. S. 88-93.) - Opprinnelig trykt i Lutheraneren og missionsbladet, 1878 no 5.

Muus, Bernt J. Falsk vidnesbyrd af prof. Weenaas. Decorah, Iowa 1879. 52 s.

Sverdrup, Georg. Den kirkelige stilling blandt de norske lutheranere i Amerika. (I forf.'s: Samlede skrifter i udvalg. B.4. Minneap., Minn. 1911. S. 221-33.) - Opprinnelig trykt i Kvartalskrift for den Norsk lutherske kirke i Amerika. 5 (1879) s. 129-42.

Altes und Neues. Theologisches Zeitblatt von Standpunkte des evangelisch-lutherischen Bekenntnisses. Hg. von F. A. Schmidt. 1 (1880) - 3 (1882). Madison, Wis. 1880-82.

Sverdrup, Georg. Forening mellem de norsk lutherske samfund. (I forf.'s: Samlede skrifter i udvalg. B. 4. Minneap., Minn. 1911. S. 94-100.) - Opprinnelig trykt i Kvartalskrift for den Norsk lutherske kirke i Amerika, 6 (1880), s.139-44.

- Lærestriden mellem professor Schmidt og Missourisynoden. (I forf.'s: Samlede skrifter i udvalg. B. 4. Minneap., Minn. 1911. S. 63-66.) - Opprinnelig trykt i Lutheraneren og missionsbladet, 1880, no 4.

Frikonferents, St. Ansgar, Iowa 1881. Referat af forhandlingerne i en frikonference i St. Ansgar, Iowa, mellem nordmænd, som bekjender sig til den evang.-luth. kirke, fra 24. til 30. juni 1881. Udg. af L. Larsen og J. A. Bergh. Decorah, Iowa 1881. 67 s.

Koren, Vilhelm. Kan og bør en christen være vis paa sin salighed? Decorah, Iowa 1881. 43 s.

Schmidt, Friedrich A. Naadevalg-striden. Nogle foredrag til belysning af den i Synodalkonferentsen opkomne lærestrid om prædestinationen. Chic. 1881. 90 s.

Stub, Hans G. Om naadevalget. Guds ords og den lutherske bekjendelses lære derom, med specielt hensyn til de to læreformer, under hvilke den er bleven fremstillet. Decorah, Iowa 1881. 41 s.

Sverdrup, Georg. Den lutherske kirke i Amerika og striden om naadevalget. (I forf.'s: Samlede skrifter i udvalg. B. 4. Minneap., Minn. 1911. S. 67-70.) - Opprinnelig trykt i Lutheraneren og missionsbladet, 1881, no 5.

 • Forening mellem vore kirkesamfund. (I forf.'s: Samlede skrifter i udvalg. B. 4. Minneap., Minn. 1911. S. 101-105.) - Opprinnelig trykt i Lutheraneren og missionsbladet, 1881, no 6.
 • Den Norske synode og den norske børnelærdom. (I forf.'s: Samlede skrifter i udvalg. B. 1. Minneap., Minn. 1909. S. 292-310.) - Opprinnelig trykt i Kvartalskrift for den Norske kirke i Amerika, 7 (1881), s. 49-68.

Lutherske vidnesbyrd. Gamle og nye. Red. af F. A. Schmidt. 1 (1882) - 9 (1890). Madison, Wis. 1882-90.

Nødtvungent forsvar. Red. af H. Halvorsen. 1 (1882/83). La Crosse, Wis. 1882-83.

Ottesen, Jakob Aa. Det egentlige stridspunkt. (I: Evangelisk luthersk kirketidende, 1882, 24/11, 1/12.) - Også trykt i Nødtvungent forsvar, l (1882/83), no 9.

Rasmussen, Peter A. Et vidnesbyrd i naadevalgs-striden, fremstillet i samtaleform. Med et tillægsord af pastor Storjohann. Chic. 1882. 88 s.

- Til den Norske synodes menigheder. (I: Lutherske vidnesbyrd, 1 (1882), s. 347-52.)

Stub, Hans G. Eksegetiske og dogmehistoriske bidrag til den første eller konkordieformelens læretypus om udvælgelsen. Kra 1882. 104 s. Særtrykk av Theologisk tidsskrift for den evangelisk-lutherske kirke i Norge. Ny r. 9, h. 1.

Sverdrup, Georg. Et ord om “Det egentlige stridspunkt”. (I forf.'s: Samlede skrifter i udvalg. B. 4. Minneap., Minn. 1911. S. 71-83.) - Opprinnelig trykt i Lutheraneren og missionsbladet, 1882, no 25.

Tre samtaler om naadevalget og omvendelsen. Decorah, Iowa 1882. 27 s.

Frikonferents, Roland, Story county, Iowa 1882. Referat. Udg. af H. C. Holm og S.Gunderson. Chic. 1883.

Frikonferents, Holden, Minnesota 1883. Referat af forhandlingerne i en frikonference i Holden, Minnesota, mellem nordmænd, der bekjender sig til den evang. luth. kirke, fra 27. juni til 4. juli 1883. Udg. af S. M. Krogness og Th. Eggen. Decorah, Iowa 1883. 126 s.

Preus, Hans A. Fremstilling af naadevalgsstriden i Norway Grove menighed. Ved H. A. Preus og C. K. Preus. (I: Evangelisk luthersk kirketidende, 10 (1883), s. 261-67, 341-49, 353-62.)

Rasmussen, Peter A. Svar paa tiltale og redegjørelse for min skrivelse til synodens menigheder. Chic. 1883. 29 s. Supplement til Skandinaven 24. april 1883.

Fosmark, Ole N. En afhandling om de to udvælgelsesbegreber, som har været brugte i den lutherske kirke. Fergus Falls, Minn. 1884. 21 s.

Koren, Vilhelm. Prof. Schmidts fredsforslag indeholder en snare. (I forf.'s: Samlede skrifter. B. 3. Decorah, Iowa 1911. S. 143-54.) - Opprinnelig trykt i 1884.

- Vor fremgangsmaade og vor stilling i den nærværende lærestrid. (I forf.'s: Samlede skrifter. B.3. Decorah, Iowa 1911. S. 155-210.) - Opprinnelig trykt i 1884.

Norske synode. Protokol over Prestekonferencens forhandlinger i Decorah, Iowa fra 22. til 29. oktober 1884. Decorah, Iowa 1884. 134 s.

- Til menighederne i den Norske synode. En redegjørelse. U. s. 1884. 16 s. - Trykt i 20 000 ekspl. 14 000 var forutbestilt. Også trykt i Evangelisk luthersk kirketidende 1884 og i avisene.

Sverdrup, Georg. Foreningssagen. (I forf.'s: Samlede skrifter i udvalg. B. 4. Minneap., Minn. 1911. S. 125-42.) - Opprinnelig trykt i Folkebladet, 1884, 7/2, 14/2, 28/2, 4/3, 25/3, 12/4, 6/5.

Fællesmøde af norsk-lutherske kirkesamfund i Amerika, 1., Chicago 1885. Referat af forhandlingerne i det første fællesmøde for de fire norsk-lutherske kirkesamfund i Amerika, afholdt i Chicago, Illinois fra 28 de jan. til 5te febr. 1885. Udg. af J. A. Bergh. Chic. 1885. 84 s.

Weenaas, August. Afskedsord til de norsk evang. lutherske menigheder i Amerika. Red Wing, Minn. 1885. 64 s.

Ylvisaker, Johannes. Til sammenligning og prøvelse. [Decorah, Iowa 1885.] 16 s. Særtrykk av Evangelisk luthersk kirketidende, 12 (1885).

Fællesmøde af norsk-lutherske kirkesamfund i Amerika, 2., Gol, Goodhue co., Minnesota 1886. Referat af forhandlingerne i andet fællesmøde af norsk-lutherske kirkesamfund i Amerika, afholdt i Gol, Goodhue co., Minn. fra 14de til og med 20de mai 1886. Udg. af S. M. Krogness. Chic. [1886]. 56 s.

Hartmann, Hagbart A. Falske vidnesbyrd med mere. Aaben skrivelse til pastor T. A.Torgerson. Chic. 1886. 14 s.

Koren, Vilhelm. Mødet i Red Wing, Minn. (1885). St. Paul, Minn. 1886. 32 s.

Preus, Herman A. Til den Norske synodes menigheder og prester. U. s. [1886]. 12 s. - Om Red Wing møtet 1885.

Fællesmøde af norsk-lutherske kirkesamfund i Amerika, 3., Willmar, Kandiyohi county, Minnesota 1887. Referat af forhandlingerne i tredje fællesmøde af norsk-lutherske kirkesamfund i Amerika, afholdt i Willmar, Kandiyohi county, Minnesota, fra 6. til 12. okt. 1887. Udg. af S. M. Krogness. Chic. 1887. 72 s.

Halvorsen, Halvor. Skal det blive fred? Nogle velmente ord i naadevalgsstriden til overveielse for kirkefolket i den Norske synode. Chic. 1887. 84 s.

Koren, Vilhelm. Endnu et forsøg. (I forf.'s: Samlede skrifter. B. 3. Decorah, Iowa 1911. S. 283-326.) - Opprinnelig trykt i 1887.

- Indledende bemærkninger til forhandlingerne om “Retfærdriggjørelsen af troen” ved fællesmødet i Willmar, Minnesota. Chic. 1888. 16 s.

Krohn, Jens I. Den missouriske lære om udvælgelsen, omvendelsen og om vished om udvælgelsen belyste og imødegaaede. Northfield, Minn. 1888. 48 s.

Norske lutheraneres møde, Minneapolis 1888. Referat af forhandlingerne ved de norske lutheraneres møde, afholdt i Minneapolis, marts 22-29, 1888. Udg. af L. M. Biørn. Northfield, Minn. 1888. 35 s.

Norske lutheraneres møde, Baldwin, Wisconsin 1888. Referat af forhandlingerne ved de norske lutheraneres møde afholdt i Baldwin, Wis. 21.-27. juni 1888. Udg. af J. N. Kildahl. Northfield, Minn. 1888. 52 s.

Janson, Kristofer. Om naadevalget. [Minneap., Minn. 1889? ] 4 s. Særtrykk av Saamanden, 2 (1889).

Stub, Hans G. Svar paa pastor Ellestads og hans partis pamflet. Paa Scandinavia menigheds vegne. Minneap., Minn. 1889. 36 s.

Citater fra begge sider om omvendelsen, bønnen, absolutionen etc. som viser “den egentlige forskjel.” Samlede og arr. af Fergus Falls specialkonferens. Hayfield, Minn. [ca. 1890]. 24 s.

Koren, Vilhelm. Hvad den Norske synode har villet og fremdeles vil. Decorah, Iowa 1890. 71 s.

Shirley, Martin. Frugter fra Northfield-skolen og lidt fra Augsburg seminar. Minneap., Minn. 1890. 80 s.

Petersen, Wilhelm M. H. Om Skriftens inspiration. Hovedbeviserne for og hovedindvendingerne imod denne lære, samt nogle af de nyere teorier om den. Decorah, Iowa 1892. 122 s.

Liabø, Johannes. Udvælgelsen. Et forsøg paa en harmonisk løsning af dette omtvistede spørgsmaal. Af J. L. Watertown, S. Dak. 1893. 75 s.

Koren, Vilhelm. Til den Norske synodes præster. Decorah, Iowa 1895. 23 s.

Muus, Bernt J. Omvendelse. Studier i kirkens ældre lærere. Minneap., Minn. 1895. 125 s.

Frikonferents, Lanesboro, Fillmore county, Minnesota 1897. Stenografisk referat af forhandlingerne ved frikonferensen i Lanesboro, Fillmore county, Minn. 15de - 22de sept. 1897. Udg. af J. A. Bergh. Orfordville, Rock, Wis. 1897. 141 s.

En efterklang fra kirkestridens dage. [Om B. J. Muus og hans strid med den Norske synode.] (I: Folke-kalender, 1932, s. 49-64.) - Hentet fra Minnesota distrikts Aarsberetning for 1898.

Poulsen, N. Den gamle og den nye retning i den norske lutherske kirke, belyst af Guds ord. Udg. af J. Samuelsen. Neenah 1898. 88 s.

Frikonferents, Austin, Minnesota 1899. Referat af forhandlingerne ved frikonferentsen i Austin, Minn. 18de - 25de januar 1899. Udg. af G. O. Skaret og J. A. Bergh. Decorah, Iowa 1899. 128 s.

Møller, Fred. A. En missourier. To begreber. Urne, Wis. 1900. 16 s.

Amlund, Nils. Har læren om udvælgelsen nogen sær betydning for kristenlivet? Decorah, Iowa 1901. 44 s.

Jensen, Erik. Foreningssagen og dr. F. A. Schmidt. Minneap., Minn. 1901. 160 s.

Fjelstad, Rolf K. Forenings-sange tilegnet det norsk-lutherske kirkefolk i Amerika. Springfield, Minn. 1903. 24 s. Med innlegg om kirkestriden.

Jensen, Erik. Hvad lærer dr. F. A. Schmidt? Minneap., Minn. 1903. 64 s.

Norske synode. Træk af prof. dr. F. A. Schmidts færd. Beviser for rigtigheden af den erklæring, som den Norske synodes kirkeraad har givet desangaaende. Hamline, Minn. 1903. 37 s.

Kildahl, John N. Kirkeraadet har talt ilde. Svar paa “Træk af prof. dr. F. A. Schmidts færd”. Af J. N. Kildahl, M. O. Bøckman [og] N. J. Ellestad. Minneap. 1904. 54s.

Fritschel, G. Traktat om naadevalget. Udg. paa beslutning af den Evang. luth. synode af Iowa og andre stater. Overs. fra tysk af O. G. U. Siljan. Forord [af] M. O. Bøckman. Minneap. 1904. 32 s.

Monson, Ingvar G. Menneskets forhold. En liden historisk undersøgelse. St. Paul, Minn. 1904. 100 s.

Koren, Vilhelm. Hvorfor er der ingen kirkelig enighed mellem norske lutheranere i Amerika? Svar til M. Ulvestad og til mange andre. U. s. [1905]. 32 s.

Helland, Andreas. Om skriftemaal og absolution. Nogle historiske bemerkninger. Kra 1908. 88 s.

Kleven, Anders N. Nadverden, skriftemaalet, boden og absolutionen. (Historisk belyst.) Minneap., Minn. 1908. 63 s.

Koren, Vilhelm. Om den Hellige skrifts inspiration. Synodaltale ved den Norske synodes fællesmøde i Chicago, juni 1908. Decorah, Iowa 1908. 51 s.

- Hvad hindrer sammenslutning af de forskjellige norsk-lutherske synoder til et samfund? (I forf.'s: Samlede skrifter. B. 2. Decorah, Iowa 1911. S. 77-107.)

Naadevalget og foreningssagen. Udg. af den Forenede kirkes foreningskomite. Minneap., Minn. [1911?]. 32 s.

Stub, Hans G. Hvad staar iveien for det kirkelige enighedsarbeide blandt os? Decorah, Iowa 1911. 47 s. Særtrykk av Evangelisk luthersk kirketidende.

Astrup, Hans J. S. Den Hellige Skrifts inspiration. Decorah, Iowa 1913. 96 s.

Brandt, Olaf E. Bønskrift i sand trosenigheds interesse. [Af ] O. E. Brandt, Johs. Ylvisaker [og] E. Hove. (I: Evangelisk luthersk kirketidende, 1913, s. 592-93.)

Pieper, F. Udtog af F. Piepers “Zur Einigung”. (“For at fremme sand trosenighed i læren om omvendelsen og naadevalget inden den amerikansk-lutherske kirke”.) Overs. fra tysk ved M. Fr.Wiese. U.s. [1913]. 14 s.

Stub, Hans G. Advarsel. [Af] H. G. Stub og Laur. Larsen. (I: Evangelisk luthersk kirketidende, 1913, s. 483.)

- Til den Norske synodes menigheder og prester. (I: Evangelisk luthersk kirke-tidende, 1913, s. 540-41.)

Schmidt, Friedrich A. Sandhed og fred (Sak. 8, 16, 19). En afhandling om de to inden den lutherske kirke brugelige læreformer om udvælgelsen. Minneap., Minn. 1914. 106 s.

Fosmark, Ole N. Presten og skolelæreren i samtale om foreningssagen. Overgivet i trykken af en selvbestaltet komite i minoriteten. Grand Forks, N. Dak. 1915. 86 s.

Petterson, S. Den gamle grund. En samtale om foreningssagen. U. s. 1915. 46 s.

Stub, Jacob A. O. Verbal inspiration. Publ. by request of the Madison-Chicago special conference of the Norwegian synod. Decorah, Iowa 1915. 108 s.

Wiese, Markus F. Nogle bidrag til retledning og forsvar. Saml. og udg. af M. F. Wiese. Deerfield, Wis. 1915. 63 s.

Dietrichson, Isak L. P. Den hele skrift er indblæst af Gud. Minneap., Minn. 1916. 123 s.

[Foreningsdokumentene] Dokumenter i foreningssagen, som medlemmer af Synodens menigheder bør kjende. 1. Opgjør. 2. Foreningsbetingelser. 3. Konstitution for det nye samfund. Decorah, Iowa [1916?]. 22 s. - Også trykt i: Norsk lutherske kirke i Amerika: Organisationsmødet ... i St. Paul, Minnesota fra 6te til 14de juni 1917. Minneap., Minn. 1917.

- The Union documents of the Evangelical Lutheran church. With a historical survey of the union movement. [Transl. by G. M. Bruce.] Minneap., Minn. 1948. 87 s.

Petterson, S. Bibelens lære om de sande kristnes forening. Rolette, N. Dak. 1916. 61 s.

Stub, Hans G. Foreningssagens gang. [Decorah, Iowa] 1916. 48 s. Supplement til Evangelisk luthersk kirketidende, 1916, 19/4.

Svar paa tiltale. Dr. Stubs pampflet “Foreningssagens gang” seet efter i sømmene af C. K. Preus, Joh. Ylvisaker [m. fl.]. Ved O. Turmo. U. s. [1916]. 64 s.

Wee, Mons O. Absolution. Foredrag holdt under aarsmødet i Red Wing 19. juni 1916. Minneap., Minn. [1916]. 20 s.

Anderson, Christian. Til oplysning og forsvar i anledning af beskyldninger og ubeføiede domme i forbindelse med min resignation fra Zions menighed, og antagelsen af kald til Fairview menighed. Minneap., Minn. 1917. 32 s.

Gullerud, Sven O. M. Nødtvungen redegjørelse i anledning past. J. E. Thoens kaldelse til Tracy. Princeton, Minn. 1917. 40 s.

Anderson, Christian. Nødtvungent gjenmæle i anl. af gjorte beskyldninger. Minneap., Minn. 1920.

Preus, Christian K. Austin-forliket. Prof. C. K. Preus's og past. I. B. Torrisons henvendelse til Foreningskomiteen [okt. 1916]. - Tale i Synoden i anledning av det saakaldte Austinforlik den 7. juni 1917. (I: (Preus, Christian K.) Christian Keyser Preus. Minneap., Minn. 1922. S. 297-305.)

Qualben, Lars P. Norsk luthersk kirkelig forening. Av L. P. Qualben og Claus Morgan. Minneap., Minn. 1928. 40 s.

Boe, Lars W. God's moment and the next step in American Lutheranism. Minneap., Minn. 1934. 4 bl. (The Lutheran church, 1 (1934), no 2.)

Joint union committee [of the] American Lutheran church, the Evangelical Lutheran church, Lutheran free church, United evangelical Lutheran church. Report to the conventions of the negotiating bodies. 1954, 1956. [Minneap. 1955-57?]

Wist, Johs. B. Kirkestrid og foreningssak. Et kapitel av den norsk- amerikanske kirkes historie. (I: Nordmanns-Forbundet, 5 (1912), s. 511-36.)

Hansen, Carl. Norsk kirkeliv i Amerika. Foreningssaken - sprogstriden. (I: Nordmanns-Forbundet, 8 (1915), s. 352-56.)

ANDRE KIRKESAMFUNN

Kortfattet symbolik. Forskjellen mellem nogle af de fornemste sekter og den lutherske kirke. [Udg. og overs. af Torbjørn] Sætveit & [Ingvar G.] Monson. Wittenb., Wis. 1896. 44 s. - Bygger på T. J. Grosse: Unterscheidungslehren der hauptsächlichsten sich lutherisch nennenden Synoden, sowie der namhaftesten Sectenkirchen in der Vereinigten Staaten von Nord-Amerika.

Günther, Martin. Populær symbolik. Luthersk veiviser til prøvelse af de forskjellige kirker og religiøse samfund. Efter 2. opl. overs. af Jacob Aall Ottesen. Decorah, Iowa 1897. 374 s.

Monson, Ingvar G. The difference. A popular guide to denominational history and doctrine. 3. ed. Minneap., Minn. 1926. 116 s. - 4. ed. Rev. 1928.

Adventister

Kirkeberg, Ole L. Adventismen, dens historie og vigtigste lærdomme. Et overblik. Minneap., Minn. 1923. 47 s. (Luthersk bokmissions småskrifter. Nr. 16.)

Halswick, Louis. Missionserfaringer fra nybyggerlivet i Amerika. Brookfield, Ill. [efter 1933]. 96 s. Illustr.

Christian, Lewis H. Sons of the North and their share in the Advent movement. Mountain view 1942. 249 s. Illustr.

Baptister

Paulson, Ole. Samtale om daaben mellem baptist og lutheraner. 2. opl. Minneap., Minn. 1896. 48 s.

Stiansen, Peder. History of the Norwegian baptists in America. Publ. by the Norwegian baptist conference of America and the American baptist publication society. Wheaton, Ill. 1939. 344 s. Illustr.

Brødremenigheten

Broen, Engebret M. En missionsmenighed af Guds naade. Et under i missionshistorien. Minneap., Minn. 1909. 32 s. Illustr.

Schafer, Joseph. Scandinavian Moravians in Wisconsin. (I: Wisconsin magazine of history, 24 (1940/41), s. 23-28.)

Christian science

Christian science quarterly. (Bible lessons.) [Ed. by] Mary Baker Eddy. 1928-45. Også med norsk tittel og parallelløpende tekst på norsk. - Bare spredte nummer.

Bergesen, Bernhard E. Christian science. Referat oplæst ved Puget Sound præstekonferens. Decorah, Iowa 1912. 16 s. Særtrykk av Evangelisk luthersk kirketidende.

Kildahl, John N. The chief teachings of Christian science compared with the teachings of the Bible. 4. ed. Minneap., Minn. 1926. 19 s. (Lutheran book mission. Booklets. 4.)

- Hvad “Christian science” lærer. Overs. fra engelsk af Th. Eggen. Minneap., Minn. 1916. 32 s.

Eddy, Mary B. Rudimental divine science. Boston, Mass. [1928?]. 17 bl. - Også med tittelblad på norsk og parallelløpende norsk tekst.

- Retrospection and introspection. Boston cop. 1933. 95 bl. Også med tittelblad på norsk og parallelløpende norsk tekst.

Den episkopale kirke

Missions-bog for den Protestantisk-episkopale kirke. Overs. fra det engelske af Erik L. Petersen. Chic. 1875. 126 s.

Guds menighed i Chicago

Judgment trumpet. [Ed. by Aanen Reinertsen.] No 1-9. Chic. 1888-89.

Den katolske kirke

Jensen, Erik. Jesuiterne. U. s. [1906]. 28 s.

Den Katolske kirkes udfordring til lutheranere og andre protestanter vedrørende hviledagen. Udg. af den Internationale forlagsforening. College View, Nebr. [1893]. 32 s. Oversettelse av redaksjonsartikler i Catholic mirror, sept. 1893.

Kvekere

Cadbury, H. De første norske kvekere i Amerika. (I: Decorah-Posten, mai-juni 1926.)

- The Norwegian Quakers of 1825. (I: Norwegian-American historical association. Studies and records, 1 (1926), s. 60-94.)

Swansen, H. F. The Norwegian Quakers of Marshall county, Iowa. (I: Norwegian-American studies and records, 10 (1938), s. 127-34.)

Metodister

Müller-Eggen, Johannes. Foredrag mod methodisterne over skrøbeligheds-synd og christelig fuldkommenhed, afholdt i Racine. Forord af A. Weenaas. Madison, Wis. 1869. 42 s.

Krohn, Jens. Foredrag om nadværens sakramente. Mod methodisterne. Chic. 1871. 16 s.

Sihler, W. Methodismen. Samtale mellem to lutheranere. Decorah, Iowa 1878. 54 s.

Haagensen, A. Methodismens og lutheranismens virkeligelighed og ulighed i troeslæren. Chic. 1879. 171 s.

Methodist episcopale kirke. Protokol over forhandlingerne ved den norske og danske aarskonference. Niende sammenkomst holdt i St. Paul 1ste kirke fra 19. til 24. sept. 1888. Chic. 1888. 46 s.

Haagensen, A. Den norsk-danske methodismes historie. Paa begge sider havet. Chic. 1894. 326 s. Illustr.

Bergh, Hans P. Femtiaarsskrift. Udg. i anledning af den Norsk-danske methodismes femtiaarsjubilæum 1901. Chic. 1901. 88 s.

Eltzholtz, C. F. Livsbilleder af O. P. Petersen, grundlægger af den biskoppelige methodistkirke i Norge og medgrundlægger af den norsk-danske methodisme i Amerika. Chic. 1903. 372 s. Illustr.

Kittelson, Matthias H. Et blik paa en del aandelige foreteelser fra en fremmed leir. Spokane, Wash. 1912. 92 s.

Andersen, Arlow W. Norwegian- Danish methodism on the Pacific coast. (I: Norwegian-American studies and records, 19 (1956), s. 89-115.)

- The salt of the earth. A history of Norwegian-Danish methodism in America. [Evanston, Ill.] 1962. 338 s. Illustr.

Mormoner

Dietrichson, Johannes W. C. [Mormonsecten.] (I forf.'s: Reise blandt de norske emigranter i “De forenede nordamerikanske fristater”. Stvg. 1846. S. 95-112.)

Breve fra Amerika om mormonernes religion, sæder og vandel. [Udg. af Caspar Holten Jensenius.] Chra 1856. 16 s.

Young, Joseph W. Israels indsamling og Zions forløsning. U.s. 1873. 16 s. Inneholder stoff om mormonene i Amerika.

Lee, John D. J. D. Lee's bekjendelse, samt fuldbyrdelsen af hans dom paa de blodige Mountain Meadows marker. 2. opl. Salt Lake City, Utah 1877. 35 s. Illustr.

Franson, Fredrik. Forførelsens kunstgreb afslørede, eller 70 af mormonernes misforstaaede bibelsprog betragtede i Skriftens lys. I særdeleshed tilegnet skandinaverne i Utah, samt alle med mormonismen bekjendte i Norge, Sverige og Danmark saavelsom andre lande. Chic. 1880. 213 s.

Lærdommens og pagtens bog for Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige, indeholdende Guds aabenbaringer til profeten Joseph Smith. Indelt i vers med henv. af Orson Pratt. Rev. og tildels overs. af Anthon H. Lund. Salt Lake City 1900. 528 s.

Kirkeberg, Ole L. Mormonismen, dens historie, lærdomme og nuværende stilling. Kbh. 1902. 77 s.

Talmage, James E. Trosartiklerne. En betragtning over Jesu Kristi Kirke av de Sidste Dages Helliges hovedlærdomme. Rev. og delvis omskrevet. 1. utg. [på] norsk overs. av Stephen Stockseth efter 16. engelske utg. Salt Lake City, Utah 1933. 479 s.

Widtsoe, John A. Seven claims of the Book of Mormon. A collection of evidences. By John A. Widtsoe and Franklin S. Harris, jr. Independence, Mo. [1936]. 198 s.

Mulder, William. Norwegian forerunners among the early Mormons. (I: Norwegian-American studies and records, 19 (1956), s. 46-61.)

- Homeward to Zion. The Mormon migration from Scandinavia. Minneap., Minn. 1957. 374 s.

Bjork, Kenneth O. Mormon missionaries and Minnesota Scandinavians. (I: Minnesota history, 36 (1959), s. 285-93.)

- A covenant folk, with Scandinavian colorings. [The Scandinavian portion of the Mormon population of nineteenth-century Utah.] (I: Norwegian-American studies, 21 (1962), s. 212-51.)

Christiansen, Alfred. Norske mormoner i U.S.A. (I: Nordmanns-Forbundet, 64 (1971), s. 30-33.)

Unitarer

Saamanden. Et religiøst maanedsskrift. Udg. af Kristofer Janson. 1 (1888) - 7 (1894). Minneap., Minn. 1888 - 94. - Årg. 8 (1898) - 10 (1900) utkom i Norge.

Frie kristne menighed, Minneapolis, Minnesota. Konstitution for den Fri kristne kirke i Minneapolis. Minneap., Minn. 1886. 19 s.

- Konstitution og bilove for den Frie kristne menighed af Minneapolis, Minn. Minneap., Minn. [etter 1886]. 16 s.

Janson, Kristofer. Hvorfor er unitarismen til? [Minneap., Minn. 1888.] 4 bl. Særtrykk av Saamanden, 1 (1888).

Draxten, Nina. Kristofer Janson's beginning ministry. (I: Norwegian-American studies, 23 (1967), s. 126-74.)

Norwegian and Danish evangelical free church association of North America. De evangeliske frikirkeforeningers aarsrapport. 1923/25, 1927, 1929. Minneap., Minn. [1925-30.].

- Statistics, denominational history, doctrine, and organization. Wash. 1928. 9 s. (Department of commerce. Bureau of the census. Census of religious bodies 1926.)

Medisinske og sosiale institusjoner / Medical and Social Institutions

Illinois

Meyer, Baltazar. A history of the Scandinavian-American medical society of Chicago on the occasion of its twenty-fifth anniversary (1887-1912). Chic. 1913. 82 s.

Lutheran deaconess home and hospital, Chicago. Report. 1927/28. Chic. [1929?] 48 s. Illustr.

Grevstad, Nicolay A. The Norwegian-American hospital. Chic. 1930. 23 s. Illustr.

The Lamp. News from the Norwegian-American hospital. 8 (1951) - 17 (1960), Chic. 1951-60. Spredte nummer.

Norwegian Lutheran children's home society, Chicago. Annual report. 35 (1931). Chic. 1931.

Norwegian old peoples' home society of Chicago. Annual report. 35 (1931). Chic. 1931.

Bowes, Leon M. A history of the Norwegian old people's home. Chic. 1940. 128 s. Illustr.

Minnesota

Bethesda homes, Eagle Lake, Willmar, Minnesota 1898-1913. Willmar, Minn. [1913]. 45 s. Illustr.

Bratager, Laura R. Over hav og land. Lyngblomstens historie. Pionerliv i Minneapolis med flere skildringer. Minneap., Minn. 1925. 128 s.

Lyngblomsten. Thirtieth anniversary. (1903-1933. Souvenir book covering a thirty year period of the Lyngblomsten corporation's history.) [St. Paul 1933.] 64 s. Illustr.

Ebenezer. Publ. quarterly by the Ebenezer home society. 14 (1947), no 2. Minneap., Minn. 1947.

New York

Norwegian Lutheran deaconesses' home and hospital, Brooklyn, New York. A brief history. Publ. on the occacion of the fortieth anniversary of the Norwegian Lutheran deaconesses' home and hospital April 19 th, 1923. N.Y. 1923. 46 s. Illustr.

- A brief history. Publ. on the occasion of the fiftieth anniversary of the Norwegian Lutheran deaconesses' home and hospital April 19th, 1933. N.Y. [1933]. 53 s. Illustr.

Norwegian children's home, Brooklyn, New York. Annual fair. 1940, 1957-59. N.Y. 1940-59.

Rygg, Andreas N. The Norwegian children's home. The story of the institution for forty years from 1909 to 1949. N.Y. 1949. 47 s. Illustr.

Norwegian children's home, Brooklyn, New York 1909-1959. [Publ. by] the Norwegian children's home association. N.Y. [1959]. 56 s. Illustr.

Wisconsin

Folkedahl, Beulah. A dream come true. The Homme homes at Wittenberg. Wittenb., Wis. 1956. 184 s. Illustr.

Skoler / Norwegian-American Schools

(se også Biografi)

Hvistendahl, Christian. Beretning om et møde til fremmelse af folke-oplysning blandt skandinaverne i Amerika, afholdt i Madisons norsk-lutherske kirke den 5te marts 1869. Decorah, Iowa 1869. 16 s.

Schøyen, David M. Bennett-loven. Wisconsins og Illinois's love om tvungen skolegang m. m. i originalsproget samt overs., tilføiede anm. og oplysninger. Stoughton, Wis. 1890. 32 s.

Forenede kirke. Rapport fra Syvmandskomiteen i anledning ordningen af skolesagen i den Forenede kirke. Fællesindstilling. [Hartland, Wis. 1899.] 16 s. Supplement til Lutheraneren, 1899, nr 1.

The Norwegians. A booklet of facts and figures about the Norwegians and Danes in the United States. With illustrations of all higher institutions of learning built and maintained by the Norwegians and Danes in this country. Decorah, Iowa 1909. 12 bl. Vesentlig billedstoff.

Sverdrup, Georg. Commonskolen. (I forf.'s: Samlede skrifter i udvalg. B. 1. Minneap. 1909. S. 358-84.)

Bothne, Gisle. Norske skoler og norsk sprog i Amerika. (I: Nordmanns-Forbundet, 4 (1911), s. 147-60.)

Foght, Harold W. The American rural school. Its characteristics, its future and its problems. N.Y. 1912. 361 s.

Røgt mine lam. Foredrag holdt ved skolemødet i Eagle Grove, Ia., fra 19de til 22de mars 1912. U. s. 1912. 80 s.

Aslakson, Osmund. De burde havt et ord. De norske skolelærere i Amerika. (I: Symra, 10 (1914), s. 253-60.)

Bleken, Martinus K. De norsk-amerikanske skoler. (I: Norsk-amerikanernes festskrift 1914. Decorah, Iowa 1914. S. 245-65.)

[Den Forenede kirkes skoler.] (I: N. C. Brun, red.: Fra ungdomsaar. Minneap., Minn. 1915. S. 81-197.)

Norsk lutherske lærerforening i Amerika. Røgt mine lam. Aarbog 1917. [Minneap., Minn. 1917?] 39 s. Illustr.

Larson, Laurence M. “Skandinaven, professor Anderson, and the yankee school.” (I forf.'s: The changing West and other essays. Northfield, Minn. 1937. S. 116-46.)

Paulson, Arthur C., utg. A school and language controversy in 1858. A documentary study. Transl. and ed. by Arthur C. Paulson and Kenneth Bjork. (I: Norwegian-American studies and records, 10 (1938), s. 76-106.) Inneholder innlegg av Rasmus Sørensen, A. C. Preus og Jacob Andersen Loftstuen [psevd.], trykt i Emigranten 1858.

Blegen, Theodore C. The immigrant and the common school. (I forf.'s: Norwegian immigration to America. The American transition. Northfield, Minn. 1940. S. 241-76.)

Norlie, Olaf M. It pays to go to school. Seen in some attendance statistics at Norwegian-American higher schools. Northfield, Minn. 1956. 71 pag. bl. - Stensilert.

Tavuchis, Nicholas. The common school controversy. (I forf.'s: Pastors and immigrants. The Hague 1963. S. 37-54.)

Nelson, Frank C. The school controversy among Norwegian immigrants. (I: Norwegian-American studies, 26 (1974), s. 206-19.)

RELIGIONSSKOLEN

Strand, Svein. Barneskolens betydning for barna selv som for kirken og staten. [Decorah, Iowa] u.å. 16 s.

Wright, Andreas. Religionsskolen. Minneap. 1904. 26 s.

Laurhammer, Peder O. Religionsskolen. Nødvendigheden af at oplære vore børn i den lutherske barnelærdom. Foredrag holdt under kredsmødet i Seattle 13.-18. marts 1906. Tacoma, Wash. 1906. 32 s.

Strand, Svein. Religionsskolen. Indledningsforedrag under kredsmødet i Lake Mills, Iowa 1906. Minneap., Minn. 1910. 14 s.

AKADEMIER

Ristad, Ditlef G. Om de norsk-lutherske høiskoler i Amerika. (I: Symra, 2 (1906), s. 181-95.)

Hilleboe, Hans S. Willmar seminary. (I: Symra, 9 (1913), s. 196-203.)

Norlie, Olaf M. The academy for princes. Minneap. 1917. 240 s. Illustr.

Narveson, B. H. The Norwegian Lutheran academies. (I: Norwegian-American studies and records, 14 (1944), s. 184-226.)

Folkedahl, Beulah. Marshall academy. A history. (I: Wisconsin magazine of history, 47 (1963/64), s. 249-60.)

NORMALSKOLER

Lutheran normal school, Sioux Falls, South Dakota, Catalogue 1899/1900. Decorah, Iowa 1900. 26 s.

Posse normal school of gymnastics, Boston, Massachusetts. Posse normal school of gymnastics 1924 - 25. [Boston, Mass. 1926.] 36 s. Illustr.

Possum 1928. Publ. by the senior class, Posse-Nissen school of physical education. Boston, Mass. 1928.

COLLEGER OG SEMINARER

Augustana college and theological seminary

Augustana college and theological seminary, Rock Island, Illinois. Catalogue 1909/1910. Jubilee ed. Rock Island, Ill. 1910. (Augustana bulletin. Ser. 6, 1910, no 2.)

- Corner stone laying and dedication of Denkmann memorial library, Augustana college and theological seminary, Rock Island, Ill., 1911. Rock Island, Ill. 1912. 95 s. Illustr. (Augustana bulletin. Ser. 8, 1912, no 1.)

Augsburg college and seminary

Augsburg seminary, Minneapolis, Minnesota. Catalog. 1895/96-1955/56, 1966/67-1967/68. Minneap., Minn. 1896-1956, 1968. Ukomplett. Fra 1915/16 med tittel: Augusburg college and theological seminary. Catalog. - 1966/67-1967/68 med tittel: Augsburg college contact.

Augsburg ekko. Utg. av studenterne ved Augsburg seminarium. No 115-205. Minneap., Minn. 1910-22. Enkelte nummer mangler.

Augsburgian. Official biennial of Augsburg college and theological seminary. 1922, 1928, 1932, 1935, 1950, 1962, 1969. Minneap., Minn. 1922-69. - Årgang 1969 utgitt som festskrift ved hundreårsjubileet for Augsburgian 1868-1969.

Augsburg seminary, Minneapolis, Minnesota. Program for Augsburg seminarium med college-afdelinger, vedtaget i direktionsmøde 31. aug. 1874 tilligemed forklarende bemærkninger af fakultetet. Minneap., Minn. [1874]. 16 s.

Saugstad, Christian. Augsburgs historie. Foredrag holdt i Bardo menighed september 1893. Minneap. 1893. 42 s.

Pettersen, Wilhelm M. Festdigt i anledning Augsburg seminariums 25 aarsjubilæum oktober 1894. Tekst ved Wilhelm Pettersen. Musik ved P. C. Pettersen. Minneap., Minn. [1894]. 26 s.

Augsburg seminary, Minneapolis, Minnesota. Om og fra Augsburg seminar. Minneap., Minn. [190?]. 8 bl.

- Mindeblade om indvielsen af Augsburg seminariums nye bygning, 1ste - 3dje januar 1902. Minneap. 1902. 84 s.

Caspersen, H. C. Norsk-amerikanske skoler. 3: Augsburg seminarium. (I: Symra, 6 (1910), s. 163-84.)

Sverdrup, Georg. Augsburg seminarium. (I forf.'s: Samlede skrifter i udvalg. B. 3. Minneap., Minn. 1910. S. 1-252.)

Augsburg seminary, Minneapolis, Minnesota. Historiske oplysninger, fagfordeling, graduenter m. m. Minneap., Minn. 1912. 39 s. Illustr.

Augsburg college and theological seminary, Minneapolis, Minnesota. Augsburg college og teologiske seminar, Minneapolis, Minnesota. Historiske oplysninger, studiefag, graduenter m. m. Minneap., Minn. 1916. 40 s.

Helland, Andreas. Augsburg seminar gjennem femti aar. 1869-1919. Minneap., Minn. 1920. 482 s. Illustr.

Christensen, B. M. Building at Augsburg, Minneap., Minn. [193?]. 30 s. (Builders series. 2.)

Kleven, Bernhardt J. The story of Augsburg. Minneap., Minn. [19 3?]. 32 s. (Builders series. 1.)

Helland, Andreas. Den ældste norske presteskole i Amerika, [Augsburg seminar]. (I: Nordmands-Forbundet, 23 (1930), s. 46-49.)

Weenaas, August. Oprettelsen af Augsburg seminarium. Tre aar i Marshall, Wisconsin, 1869-72. - De tre sidste aar ved Augsburg seminarium, 1873-76. (I forf.'s: Livserindringer fra Norge og Amerika. Bergen 1935. S. 122-39, 144-67.)

(Sverdrup, George) George Sverdrup 1879-1937. President Augsburg college and theological seminary. Minneap., Minn. 1938. 34 s.

Chrislock, Carl H. From fjord to freeway. 100 years. Augsburg college. Minneap. 1969. 262 s. Illustr.

Støylen, Kaare. Inntrykk fra det norske Amerika og Augsburg college's 100 års jubileum. (I: Årbok for Agder bispedømme, 20 (1970), s. 91-105.)

Hamre, James S. Georg Sverdrup and the Augsburg plan of education. (I: Norwegian-American studies, 26 (1974), s. 160-83.)

Concordia college

Korstad, K. R. With the Concordia band in Norway. Moorhead, Minn. 1936. 121 s.

Bogstad, Rasmus. The early history of Concordia college, [Moorhead, Minnesota]. U. s. [1941]. 212 s.

Seminary of the United Norwegian Lutheran church

Seminary of the United Norwegian Lutheran church, St. Paul, Minnesota. Catalog. 1912/13. St. Paul, Minn. 1913.

- Den Forenede kirkes seminar. 1890-1917. Minneap., Minn. 1917. 104 s. Illustr.

Illinois state university

Evjen, Henry O. Scandinavian students at Illinois state university. (I: Norwegian-American studies and records, 11 (1940), s. 17-29.)

Luther college

Luther college, Decorah, Iowa. Katalog. 1861-72, 1882/83-1890/91, 1929/30. Decorah, Iowa 1872, 1883-91, 1930. Noe ukomplett.

Ervingen. Et kvartalskrift. Udg. af eleverne ved Luther college. 1 (1908/09)-6 (1913/14), no 1. Decorah, Iowa 1908-13.

Pioneer. Publ. by the junior class of Luther college, Decorah, Iowa. 1929, 1959. Decorah, Iowa 1929, 1959.

Martin Luther lectures. [Publ. by] Luther college. Vol. 1-5. Decorah, Iowa 1957-61.

Luther. A quarterly publication of Luther college. I (1964) - 3 (1966), no 2. Decorah, Iowa 1964-66.

Luther college. Festtaler, afholdte ved det gjenreiste Luther colleges indvielse den 14 de oktober 1890. [Red. af J. B. Frich.] Chic. 1890.

- Det gjenreiste Luther college's indvielse, Decorah, Iowa 14. og 15. oktober 1890. Decorah, Iowa 1890. 6 bl.

Ylvisaker, Johannes T. The Norwegian Luther college, Decorah, Iowa. An outline of its history from 1861 to 1890. Decorah, Iowa.1890. 63 s. Illustr.

Bothne, Gisle. Det Norske Luther college. Decorah, Iowa 1897. 471 s. Illustr.

Luther college, Decorah, Iowa. Luther college. Decorah, Iowa [1903]. 25 s. Illustr.

Solheim, Ola A. Norsk- amerikanske skoler. 4: Luther college. (I: Symra, 6 (1910), s. 217-38.)

Luther college, Decorah, Iowa. Luther college. Semi-centennial 1861-1911. [Decorah, Iowa 1911.] 123 bl. Illustr.

Larsen, Laurentius. Nogle gamle minder. (I: Symra, 9 (1913), s. 162-70.)

Norgesfærden. Luther college concert band og chorus. Konsertturneen 1914. Decorah, Iowa 1914. 430 s. Illustr.

Torrison, Isaac B. Kildahl ved Luther college. (I: (Kildahl, John Nathan) En mindebok. Minneap., Minn. 1921. S. 105-24.)

Luther college, Decorah, Iowa. Luther college through sixty years. 1861-1921. Minneap., Minn. 1922. 512 s. Illustr.

(Preus, Christian K.) Christian Keyser Preus. Samlet av O. A. Tingelstad og O. Norlie. Minneap., Minn. 1922. 406 s. Illustr. Artikler om og av C. K. Preus. Preus-bibliografi av Carl W. Strom, s. 237-46.

Larsen, Karen. Laur. Larsen, pioneer college president. Northfield, Minn. 1936. 358 s. Illustr. (Publications of the Norwegian-American historical association.)

Luther college, Decorah, Iowa. Alumni directory. Prep. by the Luther college alumni association. 1939. Decorah, Iowa 1939. 158 s. (Luther college bulletin, 19 (1939), no 1.)

Hambro, Johan. The centennial of Luther college. (I: American-Scandinavian review, 49 (1961), s. 272-78.)

- En lang vei fra Halfway Creek. [Luther college.] (I: Nordmanns-Forbundets julehefte, 1961, s. 9-14.)

Nelson, David T. Luther college. 1861-1961. Decorah, Iowa 1961. 429 s. Illustr.

- Luther college. [Publ. by] the State historical society of Iowa. Iowa city, Iowa 1961. S. 321-84. Illustr. (The Palimpsest, 42 (1961), no 8.)

Luther college museum, se Museer

Luther theological seminary

Luther theological seminary, St. Paul, Minnesota. 1876-1936. St. Paul, Minn. 1936. 47 s.

Pacific Lutheran college

Saga. [Publ. by] the associated students of Pacific Lutheran college. 1937, 1950. [Parkland, Wash. 1937, 1950.]

Red Wing seminary

Hanson, Martin G. Red Wing seminarium. Et kort omrids af skolens historie. Ved M. G. H. og H[ans] E[lstad]. Red Wing, Minn. 1898. 30 s.

Red Wing seminary. Festskrift udgivet i anledning af Red Wing seminariums femogtyve aars jubilæum, indeholdende skolesagens historie i Hauges synode, de taler som blev holdt ved indvielsesfesten den 3dje og 4de juni 1904. Red Wing, Minn. 1904. 128 s. Illustr.

Rønning, Nils N. Norsk-amerikanske skoler. I: Red Wing seminar. Hauge synodes college og presteskole. (I: Symra, 6 (1910), s. 38-50.)

Red Wing seminary. Fifty years of service. Published on the occasion of the fiftieth anniversary, which was celebrated September 15 to 17, 1929. Ed.: Arthur Rholl. [Red Wing, Minn. 1929.] 148 s. Illustr.

Weenaas, August. Tre aar i Red Wing, Minnesota, 1882-85. (I forf.'s: Livserindringer fra Norge og Amerika. Bergen 1935. S. 187-205.)

Brye, Edvin. The graduates of the college department of Red Wing seminary, Red Wing, Minnesota 1910-1917. Chic. 1971. 45 pag. bl.

St. Olaf college

St. Olaf college, Northfield, Minnesota. Catalog. 1925/26, 1929/30, 1935/36, 1946-47, 1949, 1952-57, 1959-61. Northfield, Minn. 1926-61. Særnummer av St. Olaf college bulletin.

Muus, Bernt J. Ved indvielsen af den nye skolebygning for St. Olaf s school den 6. novbr. 1878. (I forf.'s: Søger hjem. Decorah, Iowa 1881. S. 117-32.)

St. Olaf college, Northfield, Minnesota. Twenty-fifth anniversary of the founding of St. Olaf college. [Northfield, Minn. 1899.] 16 bl. Illustr. (Northfield news. 1899, November 11. Supplement.)

Aasgaard, Johan A. Quarter centennial 1874-1899. Souvenir of St. Olaf college. Ed. and comp. by J. A. Aasgaard. Northfield, Minn. 1900. 67 bl. Illustr.

The Viking. Publ. by the class of '05, St. Olaf college. Northfield, Minn. 1904. 198 s. Illustr.

Kildahl John N. St.Olaf gutternes Norgesfærd. (I: Symra, 3 (1907), s. 48-58.)

Randall, Harry. St. Olafstudenternes Norgesfærd 1906. Chic. 1907. 239 s. Illustr.

Brun, Nils C. Norsk- amerikanske skoler. 2: St. Olaf college. (I: Symra, 6 (1910), s. 81-113.)

Kildahl, Harald B. Minder fra St. Olaf skolens ungdom. (I: Symra, 10 (1914), s. 232-38.)

Rølvaag, Ole E. Kildahl ved St. Olaf. (I: (Kildahl, John Nathan) En mindebok. Minneap., Minn. 1921. S. 125-47.)

Simpson, Eugene E. A history of St. Olaf choir. Minneap., Minn. 1921. 188 s. Illustr.

Mellby, Carl A. St. Olaf college through fifty years. 1874-1924. U. s. 1924. 93 s. Illustr.

Grose, Ingebrikt F. Fifty memorable years at St. Olaf, marking the history of the “College of the hill” from its founding in 1874 to its golden jubilee celebration in 1925. [Northfield, Minn.] 1925. 46 s. Illustr. Særtrykk av Northfield news.

- The beginnings of St. Olaf college. (I: Norwegian-American historical association. Studies and records, 5 (1930), s. 110-21.)

Granskou, Clemens M. St. Olaf college. (I: American-Scandinavian review, 32 (1944), s. 205-15.)

Benson, William C. High on Manitou. A history of St. Olaf college 1874-1949. Northfield, Minn. 1949. 366 s. Illustr.

Mohn, Thorbjørn N. Thorstein Veblen and St. Olaf college. A group of letters by Thorbjørn N. Mohn. Ed. by Kenneth Bjork. (I: Norwegian-American studies and records, 15 (1949), s. 122-30.)

St. Olaf college. An adventure in faith. A historical pageant for the seventy-fifth anniversary of the founding of Saint Olaf college. 1874 -1949. [Northfield, Minn. 1949.] 16 s.

- The seventy-fifth anniversary of the founding, November 4, 5, and 6, 1949. Program. [Northfield, Minn. 1949.] 6 bl.

Hegland, Georgina D. As it was in the beginning. Northfield, Minn. 1950. 163 s. Illustr.

St. Olaf college. Fram! Fram! (St. Olaf centennial decade, 1964-74.) Northfield, Minn. 1965. 20 s. Illustr.

Bergmann, Leola N. Music master of the Middle West. The story of F. Melius Christiansen and the St. Olaf choir. 2. ed. N.Y. 1968. 230 s.

Shaw, Joseph M. History of St. Olaf college 1874-1974. Northfield, Minn. 1974. 694 s. Illustr.

SKANDINAVISKE STUDIER VED AMERIKANSKE UNIVERSITETER

Scandinavian studies. Journal of the Society for the advancement of Scandinavian study. 1 (1911/14)- Urbana, Ill. 1911- Vol. 1-15 med tittel: Publications of the Society for the advancement of Scandinavian studies. Vol. 4-15 også med tittel: Scandinavian studies and notes. Årlig bibliografi.

Breda, Olaus J. Minnesota's universitet. Minneap., Minn. 1886. 19 s.

Flom, George T. Nordiske studier ved amerikanske universiteter. (I: Symra, 2 (1906), s. 151-80.)

- A history of the Scandinavian studies in American universities, together with a bibliography. Iowa City 1907. 60 s. (Iowa studies in language and literature. [1.] , no 2.)

Bothne, Gisle. Nordiske studier ved amerikanske universiteter. (I: Norsk-amerikanernes festskrift 1914. Decorah, Iowa 1914. S. 330-38.)

Flom, George T. Norwegian language and literature in American universities. (I: Norwegian-American historical association. Studies and records, 2 (1927), s. 78-103.)

Larson, Laurence M. The Norwegian pioneer in the field of American scholarship. (I: Norwegian-American historical association. Studies and records, 2 (1927), s. 62-77.)

Larsen, Laurentius. A newcomer looks at American colleges. Transl. and ed. by Karen Larsen. (I: Norwegian-American studies and records, 10 (1938), s. 107-26.) Dagbok mai 1866.

Bronner, Hedin. Scandinavian studies in institutions of learning in the United States. Report. 1-7. By Hedin Bronner and Gösta Franzen. (I: Scandinavian studies, 19 (1946-47), s. 239-60; 23 (1951), s. 173-98; 27 (1955), s. 173-95; 30 (1958), s. 157-77; 33 (1961), s. 187-207; 36 (1964), s. 303-22; 39 (1967), s. 345-67.) Report 1-2 med tittel: Scandinavian courses offered in institutions of learning in the United states.

Haugen, Einar. Wisconsin pioneers in Scandinavian studies: [Rasmus B.] Anderson and [Julius E.] Olson. (I: Wisconsin magazine of history, 34 (1950/51), s. 28-39.)

- A study of the Norwegian university entrance examination or “artium” degree with notes on the University of Wisconsin policy for foreign students. 3. rev. ed. Madison 1951. Reprinted by Kirke- og undervisningsdepartementet, Oslo. Oslo 1951. 27 s.

Bronner, Hedin. A centenary of Norwegian studies in American institutions of learning. (I: Norwegian-American studies and records, 20 (1959), s. 158-69.)

- Nordiske studier i Vesterheimen. [100 år siden professorat i norsk og dansk ble opprettet ved New York university.] (I: Samtiden, 69 (1960), s. 245-52.)

Bibliotek / Libraries

Skandinaviske selskabs bibliothek, New York. Fortegnelse over Skandinavisk selskabs bibliothek. N.Y. 1867. 21 s.

Dieserud, Juul. Norsk literatur og nordmænd i amerikanske biblioteker. (I: Symra, 1 (1905), s. 82-92.)

Hanson, James C. M. Thorvald Solberg, the first register of copyrights. (I: Scandinavia, 1 (1924), no 2, s. 75-78.)

(Hanson, James C. M.) Papers in honor of the seventieth birthday of James Christian Meinich Hanson. Chic. 1934. S. 127-370. (Library quarterly, 4 (1934), no 2.) Hanson-bibliografi, s. 131-35. - UB har 13 kapsler med xerox-kopier av J. C. M. Hansons manuskripter og korrespondanse.

Swansen, H. F. A pioneer church library. (I: Norwegian-American studies and records, 11 (1940), s. 57-65.)

Museer / Museums

Gjerset, Knut. Luther college museum. Decorah, Iowa 1923. 23 s.

Rohne, Magnus. With a pioneer through Luther college museum. [Dr. Knut Gjerset.] (I: Scandinavia, 1 (1924), no 2, s. 54-60.)

Norwegian-American historical museum. Decorah, Iowa u.å. 16 s.

Gjerset, Knut. The Norwegian-American historical museum. (I: Norwegian-American studies and records, 6 (1931), s. 153-61.)

Grimley, O. B. Utvandrermuseet og det utflyttede Norge. Utg. av Nordmanns-Forbundets arbeidsutvalg for museet. [Oslo 1949?] 27 s. Illustr.

Presse / Press

Ulvestad, Martin. Blade og tidsskrifter. (Norsk-amerikanske.) (I forf.'s: Norge i Amerika med kart. Minneap., Minn. 1901. S. 598-602.) Ordnet alfabetisk etter sted.

- Norsk-amerikanske blade og tidsskrifter. (I forf.'s: Nordmændene i Amerika, deres historie og rekord. B. 1. Minneap., Minn. 1907. S. 430-44.)

Norlie, Olaf M. Norwegian-Americana papers 1847-1946. Northfield, Minn. 1946. 37 pag. bl. Illustr. Stensilert.

Norwegian-American newspapers 1847-1973. Up-dated and listed both alphabetically & chronologically. Xerox-kopi av artikkel i Vinland, 1973, no 32-33.

Luther college forbereder en bibliografi over sine norsk-amerikanske aviser og den ventes å foreligge høsten 1975.

Anderson, John. Pastor C. J. P. Petersen og bogtrykkerisagen. Chic. 1867.

Langeland, Knud. [Norske blad i Amerika. Med en gammel abonnentliste for “Nordlyset” og “Demokraten”.] (I forf.'s: Nordmændene i Amerika. Chic. 1888. S. 94-112.)

Hansen, Carl. Et stykke norsk-am. pressehistorie. (I: Det Norske selskab i Amerika. Kvartalskrif t, 3 (1907), s. 14-28.)

- Den norsk-amerikanske presse før Borgerkrigen. (I: Symra, 4 (1908), s. 25-44.)

Holand, Hjalmar R. Norsk-amerikanske blade og tidsskrifter. [Med subskribenttall.] (I: Nordmands-Forbundet, 2 (1909), s. 201-03.)

Dieserud, Juul. Den norske presse i Amerika. En historisk oversigt. [Kra 1912. S. 153-82. Særtrykk av Nordmanns-Forbundet, 5 (1912), h. 3. Inneholder bibliografi.

Christensen, P. S. Lidt aviskrønike. Skandinaviske blade i Østen. (I: Symra, 10 (1914), s. 261-70.)

Den norsk-amerikanske presse: Pressen til Borgerkrigens slutning. Av Carl Hansen. - Pressen efter borgerkrigen. Avjohs. B. Wist. (I: Norsk-amerikanernes festskrift 1914. Decorah, Iowa 1914. S. 9-203.)

Barton, Albert O. The beginnings of the Norwegian press in America. [Madison 1917.] S. 186-212. Særtrykk av State historical society of Wisconsin. Proceedings, 1916.

Blegen, Theodore C. The early Norwegian press in America. (I: Minnesota history bulletin, 3 (1920), s. 506-18.)

Rølvaag, Ole E. Om vore aviser. Av O. E. Rølvaag, Carl G. O. Hansen og Johs. B. Wist. (I: O. E. Rølvaag og P. J. Eikeland: Norsk læsebok. B. 2. Minneap. 1920. S. 307-28.)

Park, Robert Ezra. The immigrant press and its control. N.Y. 1922. 487 s.

Den norsk-amerikanske presse. (I: Nordmanns-Forbundet, 18 (1925), s. 249-53.)

Aarnes, Hans. Den norske pressa i Amerika, og ein glytt innum døri til amerikanske storblad. Krsand 1925. 44 s.

Reymert, Martin L. James Denoon Reymert and the Norwegian press. (I: Norwegian-American studies and records, 12 (1941), s. 79-90.)

Hansen, Carl G. O. Den norske presse i Amerika. (I: Nordmanns-Forbundet, Grand Forks, N. Dak., 35 (1942), s. 117-22.)

Andersen, Arlow W. Knud Langeland. Pioneer editor. (I: Norwegian-American studies and records, 14 (1944), s. 122-38.)

Aarnes, Hans. Den norske pressa i Amerika frå 1847-1925. Oslo 1945. 15 s.

Hartvigsen, R. G. Norsk-amerikansk presse i 100 år. (I: Nordmanns-Forbundet, 40 (1947), s. 216-20.)

Andersen, Arlow W. Venturing into politics. The Norwegian-American press of the 1850's. (I: Wisconsin magazine of history, 32 (1948/49), s. 58-79.)

- The immigrant takes his stand. The Norwegian-American press and public affairs. 1847-1872. Northfield 1953. 176 s. (Publications of the Norwegian-American historical association.)

Lund, Einar. Utflytterpressens saga. (I: De tok et Norge med seg. Oslo 1957. S. 242-57.)

Ljone, Oddmund. Fra pionerenes saga. Den norsk-amerikanske presse blir til. (I: Nordmanns-Forbundet, 52 (1959), s. 242-46; 53 (1960), s. 54-57.)

Løvoll, Odd S. History of Norwegian-language publications in North Dakota. Thesis. Grand Forks, N. Dak. 1969. 151 pag. bl. Stensilert. Bibliografi, bl. 144-51.

- The Norwegian press in North Dakota. (I: Norwegian-American studies, 24 (1970), s. 68-101.)

Spetland, Olaf H. Den norsk-amerikanske presse. - Utklipp av Aftenposten, morgennr. 1971, 24/11.

- Den norsk-amerikanske pressa. (I: Syn og segn, 80 (1974), s. 35-38.)

Decorah-Posten

Decorah-Posten. 1867-1897. [Decorah, Iowa 1897.] XX s., 6 bl.

Anundsen, B. Hvordan “Posten” blev til. Hvad dens grundlægger B. Anundsen selv har fortalt herom. (I: Decorah-Posten, 1924, 5/9.)

Foss, Hans A. Nogle gamle lyse minder. Husmandsguttens forfatter om sin forbindelse med Posten. (I: Decorah-Posten, 1924, 519.)

Lund, Einar. “Decorah-Posten” fylder 75 aar. Mindeord om grundlæggeren, Brynild Anundsen. (I: Decorah-Posten, 1949, 1/9.)

Innvik, Erling. Decorah-Posten's historie gjennem 90 aar. (I: Decorah-Posten, 1964, 3/9.)

Jorgenson, Theodore. Decorah-Posten og norsk literatur. (I: Decorah-Posten, 1964,3/9.)

Emigranten og Fædrelandet

Tolo, Harald M. The political position of Emigranten in the election of 1852. A documentary article. (I: Norwegian-American studies and records, 8 (1934), s. 92-111)

Andersen, Arlow W. Lincoln and the Union. A study of the editorials of Emigranten and Fædrelandet. (I: Norwegian-American studies and records, 15 (1949), s. 85-121.)

Solberg, Carl F. Reminiscences of a pioneer editor. Ed. by Albert O. Barton. (I: Norwegian-American historical association. Studies and records, 1 (1926), s. 134-44.)

Nordisk Tidende

Nordisk Tidende. Hvordan Nordisk Tidende blir til. Innblikk i den kompliserte prosess som ligger mellem en “nyhet” og det ferdige produkt: en moderne norsk-amerikansk avis, i lesernes hender. N.Y. [194?]. 32 s. Illustr.

- Facts about the Norwegian-American colony in Brooklyn, N.Y. and Nordisk Tidende, “America's leading Norwegian Newspaper”. Publ. in connection with Nordisk Tidende's 50th anniversary. N.Y. 1941. 32 s. Illustr.

The Norwegian-American press and Nordisk Tidende. A content analysis by Inga Wilhelmsen Allwood, Knud K. Mogensen, Carl Nesjar and Martin S. Allwood. [Ed. by] Institutet för samällsforskning, the Institute of social research, Marston Hill, Mullsjö, Sweden. Mullsjö 1950. 40 pag. bl. - Stensilert.

Nordisk Tidende. 60 år. 1891-1951. N.Y. 1951. - Særnummer av Nordisk Tidende, 1951, 10/5.

Roedder, Karsten. Av en utvandreravis' saga. Nordisk Tidende i New York gjennom 75 år. N.Y. 1966-68. 2 b.

Nordlyset

Haugen, Einar. “Nordlyset” - den første norske avis i Amerika. Et hundre års jubileum. (I: Morgenbladet, 1947, 8/10.)

Normannen

Nilsen, Evelyn. Buslett's editorship of Normannen from 1894 to 1896. (I: Norwegian-American studies and records, 12 (1941), s. 128-43.)

Skandinaven

Larson, Agnes M. The editorial policy of Skandinaven, 1900-1903. (I: Norwegian-American studies and records, 8 (1934), s. 112-35.)

Larson, Laurence M. “Skandinaven, professor Anderson, and the yankee school.” (I forf.'s: The changing West and other essays. Northfield, Minn. 1937. S. 116-46.)

Skandinavia

Dieserud, Juul. “Skandinavia” ikke “Nordlyset” var det første norsk- danske blad i Amerika. (I: Nordmanns-Forbundet, 22 (1929), s. 14-17.)

Vinland

Vinland, Chicago's Norwegian newspaper. Et blad fra det norske Chicagos historie. (I: Nordmanns-Forbundet, 56 (1963), s. 87-89.)

Washington Posten

Avisen på USA's vestkyst, Washington Posten som ble til Western Viking går i sitt 83. år og er den eneste norske avis i det vestlige USA. (I: Nordmanns-Forbundet, 65 (1972), s. 263-64.)

Historielag / Norwegian-American Historical Societies

Norwegian-American historical association. Studies and records. 1- . Northfield, Minn. 1926- . Fra b. 6 med tittel: Norwegian-American studies and records; fra b. 21 med tittel: Norwegian-American studies. - Inneholder norsk-amerikansk bibliografi i hvert bind fra b. 5.

- Newsletter. Northfield, Minn. 1961- . Ukomplett.

Rølvaag, Ole E. Da Norsk-amerikansk historielag blev organisert ved St. Olaf college. (I: Morgenbladet, 1925, no 338.)

Ristad, Ditlef G. The Norwegian-American historical association. (I: Norwegian-American historical association. Studies and records, 1 (1926), s. 147-51.)

Qualey, Carlton C. A hunt for Norwegian-American records. (I: Norwegian-American studies and records, 7 (1933), s. 95-120.)

Larson, Laurence M. The collection and preservation of sources. (I: Norwegian-American studies and records, 9 (1936), s. 95-105.)

Norwegian-American historical association. A review and a challenge. Northfield, Minn. 1938. 33 bl. Stensilert.

Blegen, Theodore C. The second twenty-five years. (I: Norwegian-American studies and records, 17 (1952), s. 149-58.) Tale holdt ved 25 års jubileet for NAHA i Northfield, Minnesota 6. okt. 1950.

Scott, Franklin D. Controlled scholarship and productive nationalism. (I: Norwegian-American studies and records, 17 (1952), s. 130-48.) Rev. utg. av en tale holdt ved 25 års jubileet for NAHA i Northfield, Minnesota 6. okt. 1950.

Whitehill, Walter M. The independent historical society. (I: Norwegian-American studies, 22 (1965), s. 198-209.)

Hustvedt, Lloyd. The NAHA and its antecedents. (I: Americana Norvegica. 3. Oslo 1971. S. 294-306.)

Foreningsliv / Societies and Organizations

Hansen, Carl. Det norske foreningsliv i Amerika. (I: Norsk-amerikanernes festskrift 1914. Decorah, Iowa 1914. S. 266-91.)

Johnson, Simon. Glimt av norsk foreningsliv i Amerika. (I: Nordmanns-Forbundet, 18 (1925), s. 189-97.)

Barton, Albert O. Norwegian-American emigration societies in the forties and fifties. (I: Norwegian-American historical association. Studies and records, 3 (1928), s. 23-42.)

Gomsrud, Arthur A., red. Scandinavia in U.S.A. A directory of Danish-Finnish-Icelandic-Norwegian- and Swedish organizations, institutions [etc.]. East Norwalk, Conn. 1955. 80 s.

Norske nationalforbund, Chicago. (The Norwegian national league.) Aarsberetning. 1908. Chic. 1908. 16 s.

Osland, Birger. Norwegian clubs in Chicago. (I: Norwegian-American studies and records, 12 (1941), s. 105-27.)

BYGDELAGENE

Anderson, Rasmus B. Bygdejævning. Artikler af repræsentanter fra de forskjellige bygder i Norge om, hvad deres sambygdinger har udrettet i Vesterheimen. Udg. af Rasmus B. Anderson (Kvelve) overjævner. Madison, Wis. 1903. 415 s.

Prestgard, Kristian. De norske fylkeslag i Vesterheimen. (I: Symra, 5 (1909), s. 50-58.)

Syttende mai festskrift. Hundredaars-festen. Red. af N. N. Rønning. St. Paul. 1914. 160 s. Illustr. - Av innholdet: De norskamerikanske bygdelag, s. 73-127.

Jervell, Hans. Nordmænd og norske hjem i Amerika, samt kirker, skoler, hospitaler, alderdomshjem og lignende institutioner reist væsentlig av nordmænd. Saml. 1. Illustreret slægts- og settlementshistorie. Navnene ordnede efter bygdelag. Fargo, N. Dak. 1916. 208 s. Illustr.

Norse-American centennial of the United States and Canada 1825-1925 at the Minnesota State Fair grounds, Hamline, Minnesota Sunday, Monday and Tuesday, june 7-8-9 th 1925. National convention of Bygdelags at the grounds Saturday, June 6, 1925. Prep. by Oscar Arneson. Hamline, Minn. [1925]. 8 s.

Veblen, Andrew A. De norsk-amerikanske bygdelag. (I: Skandinaven almanak og kalender, 1926, s. 45-57. Med et tillegg, s. 57-61)

Bygdelagenes fællesraad. Aarbok og julehilsen 1929. Minneap., Minn. [1929] 188 s. Illustr.

Gimmestad, L. M. Bygdelagsbevægelsen. (I: Skandinaven almanak og kalender, 1929, s. 97-103.)

Høverstad, Helge. De norsk-amerikanske bygdelags indflydelse paa vort land og paa vort folks kultur. (I: Skandinaven almanak og kalender, 1929, s. 70-75.)

Bergsagel, K. Bygdelagsbevægelsen i Canada. (I: Nordmanns-Forbundet, 23 (1930), s. 184-85.)

Gimmestad, Lars M. Bygdelagsbevægelsen i de Forenede stater. (I: Nordmands-Forbundet, 23 (1930), s. 181-84.)

Hjellum, John. Bygdelagene i 1929. Ved J. H. (I: Skandinaven almanak og kalender, 1930, s. 69-79.)

Bruce, Gustav M. The Bygdelag movement. Minneap. 1937. 24 s.

- Bygdelagene. (I: Nordmanns-Forbundet, 32 (1939), s. 7-10.)

Grimley, O. B. Bygdelagene i America. (I: Nordmanns-Forbundet, 34 (1941), s. 74-77.)

Hodnefield, Jacob. Norwegian-American bygdelags and their publications. (I: Norwegian-American studies and records, 18 (1954), s. 163-221)

Narvestad, Carl T. Bygdelagene i Amerika. (I: Nordmanns-Forbundet, 57 (1964), s. 144-45.)

- The bygdelags of Norse America. By Carl T. and Amy Narvestad. (I: American-Scandinavian review, 58 (1970), s. 376-79.)

Guttormsen, Bjarne. Bygdelagene i Amerika setter Norges-arven høyt. - Xerox-kopi av artikkel i Aftenposten, aftennr. 1972, 18/2.

Løvoll, Odd S. The bygdelag movement. [Northfield, Minn. 1972.] S. 3-26. Særtrykk av Norwegian-American studies, 25 (1972).

Løvoll, Odd S. A folk epic. The bygdelag in America. N.Y. 1975. - Under trykning.

Bergenslaget

Vigrestad, Ruth W. Brief history of Bergenslaget's 60 years. (I: Minnesota Posten, 1967, 28/12.)

Gudbrandsdalslaget

Gudbrandsdalslaget. Aarbog. 1-23. St. Paul, Minn. o. fl. st. 1911-38, 1941, 1949. Komplett.

Gudbrandsdølernes julehilsen. 1923 - 26. Eau Claire, Wis. 1924-26.

- Gudbrandsdølen. Organ for gudbrandsdølerne i Amerika. Årg. 1-4. Eau Claire, Wis. 1927-31. Komplett.

Skare, Ingvald. Gudbrandsdalslaget i Amerika 1909-1959. (I: Årbok for Gudbrandsdalen, 27 (1959), s. 165-69.)

Hadelandslaget

Hadelandslaget [i Amerika. Aarbok.] 1917. [Sacred Heart, Minn. 1917.]

- Brua. No 19, 33-35. Hudson, Wis. o.fl. st. 1933, 1949-51. - 35 nummer er utkommet 1921-51.

Hvamstad, Per Th. Hadelendingenes “Brua”. Et norsk-amerikansk skrift gjennom en mannsalder. (I: Nordmanns-Forbundet, 58 (1965), s. 62-63.)

Hadelandslagets historie 1910-1963. (I: Gamalt frå Hadeland, 8 (1964), nr 1, s. 43-56.)

Hallinglaget

Hallinglaget i Amerika. Halling-minne. H. 3, 6, 11. Walcott, N. Dak. 1909-12. 12 nummer er utkommet 1908-12.

- Hallingen. Utg. av og for Hallinglaget i Amerika. No 1 - . Fargo & Minneap. 1912- .

Hardangerlaget

Hilleboe, H. S. Hardangerlaget 1911-1925. Sioux Falls, S. Dak. 1925. 112 s. Illustr.

Kongsberglaget (Se også Numedalslaget)

Kongsberglaget. Aarbog. 1 (1924), 3 (1927), 4 (1928), 6 (1930). Decorah, Iowa 1924-30. - 6 bind er utkommet.

Kristianialaget se Oslolaget

Landingslaget

Landingslaget. Landings-bogen. 1924. Decorah, Iowa [1924]. - Det utkomne.

Mjøsenlaget

Mjøsenlaget. Mjøsenlagets aarbok. 1915-17, 1920-22, 1927-30. [Red Wing, Minn.] 1915-30. - 10 bind er utkommet 1915-22, 1927-30.

Modum-Eikerlaget

Modum-Eikerlaget i Amerika. 25 aars jubileum 1925-50. Små fortellinger og minder fra Norge og Amerika. Samlet og red. av Nels Hilsen. Duluth, Minn. 1950. 34 pag. bl. På omsl.: Yearbook for 1950. - Årbok 1-3 utkom 1933, 1937, 1938/40.

Namdalslaget

Namdalslaget i Amerika. Naumdøla. Offisielt organ for Naumdøla samband. No 1, 1929. - Tillegg: Snaasingen. Offisielt organ for Snaasalaget i Amerika. Astoria, S. Dak. 1929. 333 s. - Det utkomne.

Nerstrandslaget

Nerstrandslaget. En kortfattet oversigt over lagets virke samt biografier med billeder over vore gutter, der deltog i verdenskrigen, og biografier med billeder over lagets medlemmer. Decorah, Iowa 1920. 103 s. Illustr. Omslagstittel: Nerstrendinger i Amerika.

Nordfjordlaget

Nordfjordlaget. Nordfjordlagets aarbok. 1918-1948/50. Minneap., Minn. 1918-50.

Gimmestad, Lars M. Nordfjordingernes historie i Amerika. [Utg. av Nordfjordlaget.] Minneap., Minn. 1940. 508 s. Illustr.

Nordfjordlaget. Nordfjordlaget's 5o years. 1910-60. U. s. [1960]. 35 s.

Nordhordlandslaget

Hordhordlandslaget [i Amerika]. Aarbog. 1-3. Minneap., Minn. [1915]-32. - Det utkomne.

Taranger, Absalon. Nordhordlandslaget. (I forf.'s: Inntrykk fra America. Oslo 1927. S. 21-27.)

Nordhordlandslaget i Amerika. Festskrift for Nordhordlandslaget i America. Utg. i anledning lagets 40-aars jubileum. (1913-1953.) Minneap., Minn. [1953]. 65 s. Illustr.

Nordlandslaget

Nordlandslaget [i Amerika]. Festskrift udg. af Nordlandslaget i anledning aarsmødet i Minneapolis, Minn., den 24de - 26de juni 1909. St. Paul, Minn. [1909]. 15 s. Illustr.

- Nord-Norge. Nr. 1-2, 14/15, 39, 41/42, 44-47/48, 63, 70, 73, 132, 135-50, 152-70, 172-81, 200-12. Minneap., Minn. 1912-69. - Nr. 1-2, 1912-13 med tittel: Nordlandslaget.

Numedalslaget

Numedalslaget i Amerika. Aarbog for Numedalslaget. 1-14. Minneap., Minn. 1915-28. - Det utkomne.

- Festskrift. 1908-1933. [Sacred Heart, Minn. 1933.] 24 s. Illustr.

Numedal, Kongsberg og omegn lag. Aarbok. 1-4, 7, 9-13, 15-20, 22-23. Decorah, Iowa 1929-52.

Opdalslaget

Opdalslaget. Opdalslagets aarbok. 1921-23, 1925-31, 1933-41. Decorah, Iowa, Everett, Wash. o. fl. st. 1921-41. 13 årbøker. Komplett.

Oslolaget

Kristianialaget. Vikværingen. Aarg. 2, nr. 3. Minneap., Minn. 1917. - Årg. 1-7, 1915-22 utkommet.

Ringerikeslaget

Johnson, O. S. Udvandringshistorie fra Ringerikesbygderne. Utg. av Ringerikeslaget. [1] - 4. Minneap., Minn. 1919-30. 4 b. Illustr.

Selbulaget

Selbulaget. Selbygbogen. Meddelelser om selbyggernes slægt i Amerika og deres virke. B. 1. 2. Minneap., Minn. 1921-31.

Setesdalslaget

Anderson, Bergit I. Saga of Setesdalslaget. Fergus Falls [1959]. 161 s. Illustr.

Sigdalslaget

Sigdalslaget. [B. 1.]- 4. Minneap., Minn., Decorah, Iowa [1914]-32.

Smaalenslaget se Østfoldlaget

Snåsalaget

Snaasalaget i Amerika. Snaasingen. (I: Naumdøla, 1929, s. 305-27.)

Sognalaget

Sognalaget paa Vestkysten. Festskrift. Utgj. av Sognalaget paa Vestkysten til minne om laget[s] femti aars jubileum 1912-1962, Tacoma, Seattle, Everett. Samla [av] Hans Lavik. Tacoma 1962. 155 s. Illustr. Også med engelsk tittel. Artikler på norsk og engelsk.

Solunglaget

Solunglaget i Amerika. Solunglagets aarbog og medlemsliste. Minneap. [1916]. 62 s.

Solørlaget (Se også Solunglaget)

Solørlaget. Soløringen. 3, no 7. Minneap., Minn. 1920. - Årg. 1 (1918)-4 (1921) er utkommet.

Stavanger amtlaget

Folkestad, Sigurd. Stavangerlaget. (I: Nordmanns-Forbundet, 18 (1925), s. 308-12.)

Stavanger amt-laget i Amerika. Festskrift for Stavanger amt-laget i Amerika 1911-1936. Red. av Nils Klungstvedt. Story City, Iowa 1936. 112 s. Illustr.

Stavangeren, Chicago. “Stavangeren” gjennem 20 aar. Udg. i anledning foreningens 20 aars jubileum 1924-1944. Chic. 1944. 59 s. Illustr.

Sunnfjordlaget

Sunnfjordlaget i Amerika. Sunnfjordsoga. B. 1-4. Fargo, N. Dak. 1913-16. - Komplett.

Sunnhordlands laget

Hofstead, J. A. Sunnhordlands laget - en historisk oversigt. (I: Skandinaven, 1933, 15/8.)

Søndmørelaget

Søndmørelaget. Aarbog. 1927. Decorah, Iowa 1927. - Årg. 1916, 1924 og 1927 er utkommet

Telelaget

Telelaget. Telesoga. Ved Torkel Oftelie. No 1-8, 10-53. Fargo, N. Dak., Minneap., Minn. 1909-24. - Ser. 2. No 1-5. Minneap. 1938-53.

- Aarbok for Telelaget. [Utg.] av Torkel Oftelie. 1926. Fergus Falls, Minn. 1926.

Saxe, Ludvig. Hvordan Telesoga blev til. (I: Nordmanns-Forbundet, 28 (1935), s. 346-47.)

Hvamstad, Per. Telesoga. Utgjeve fyr Telelaget i Amerika ved Torkel Oftelie. Nokre glimt frå den fyrste tida Telesoga var til. (I: Årbok for Telemark, 1965, s. 57-63.)

Totenlaget

Totenlaget i Amerika. Aarbok. 1929. [Red Wing, Minn.] 1929. - Årbok 1-3 utkom 1912-16, 1921.

Trønderlaget

Trønderlaget i Amerika. Trønderlagets aarbok. 1910, 1912-17, 1919-21, 1924-34, 1938-41, 1952. Minneap. o. fl. st. 1910-52.

 • Trønder-American. 1, no 1-3. Duluth, Minn. 1935-38. - No 4 er utkommet 1939.
 • Trønderlagets 50-års jubileumsbok. 1908-1958. [Minneap., Minn.] 1958. 66 s. Illustr.

Valdris samband

Veblen, Andrew A. Tale ved Valdris-stevne. I Como Park, St. Paul, den 8.sept. 1901. U.S. [1901?].

- Valdris samband. Beretninger og rapporter fra det sidste stevne, holdt i Como Park, St. Paul, aug. 31, 1902, og prof. John Dahles tale. St. Paul, Minn. 1902. 36 s.

Rudie, K. K. Valdris-sambandet. Minneap. 1903. 2 bl.

Valdris samband. Valdris helsing. No 1-30. Minneap., Minn. 1903-10. - Forts. som Samband. Et maanedsskrift. No 31.

 • Samband. Et maanedsskrift. No 31-114. Minneap., Minn. 1910-17. - Forts. av Valdris helsing. Komplett.
 • Samband. 3 (1927), no 1. 4; 4 (1928), no 2-4; 5 (1929), no 3; 6 (1930), no 2-3; 7 (1931)- 11 (1935). Minneap. 1927-35. - 1925-1935 er utkommet.

Veblen, Andrew A. The Valdris book. A manual of the Valdris samband. Minneap., Minn. 1920. 303 s.

Valdreser i Amerika. Aarbok 1922. Utg. av Valdris samband. Ved A. M. Sundheim. Minneap., Minn. 1922. 222 s.

Dieserud, Juul. “Valdris samband” og dets ledende mænd. Et kapitel av den norske bygdelagsbevægelses historie. (I: Nordmands-Forbundet, 16 (1923), s. 139-45, 194-201.)

[Veblen, Andrew A.] Valdris samband. (I: Valdres. 900-årsskrift 1923. Gjøvik 1923. S. 416-26.)

Hvamstad, Per. Gløtt fra “Valdres helsing” til “Newsletter”. (I: Tidsskrift for Valdres historielag, 42 (1965), s. 238-50.)

Valdres samband. Valdres, queen of the valleys. [Ed. by] Valdres brochure committee. Glencoe, Minn. [1969]. 32 s. Illustr.

Hovi, Nils. Valdris samband. Pioneren i bygdelagsrørsla i U.S.A. (I: Tidsskrift for Valdres historielag, 1972, s. 7-12.)

Narvestad, Carl. Valdres samband 1899-1974. A history of the oldest Norwegian bygdelag in America. By Carl and Amy Narvestad. Granite Falls, Minn. 1974. 378 s. Illustr.

Vestfoldlaget

Vestfoldlaget. Aarbok. 1929. Minneap., Minn. 1929. - Det utkomne.

Viknalaget

Rørvik, John. Viknaværinger i Amerika. Historiske og biografiske skildringer. Av John Rørvik og Paul Woxeng. Utg. av Viknalaget i Minneapolis. Minneap., Minn. 1933. 224 s. Illustr.

Vosselaget

Wossingen. Aarg. 1-2. Leland, Ill., Milwaukee, Wis. 1857-60. Mikrofilm.

(Vosseforeningen i Chicago) Noget om den gamle Vosseforening i Chicago [1858]. (I: Samband, no 91, 1915, s. 52-60.)

Vosselaget. Vossingen. Nr. 1-28, 30, 31, 35. Madison, Wis. 1920-50. - 35 nr. er utkommet.

Rene, Knut A. Historie om udvandringen fra Voss og vossingerne i Amerika. Med beskrivelse og historie af Voss, karter og billeder. Madison, Wis. 1930. 830 s.

Østerdalslaget

Østerdalslaget. Østerdalslagets aarbok. 1925/1926. Decorah, Iowa 1926. - Årg. 1-6 er utkommet 1913, 1914, 1917, 1920, 1923, 1926. Årg. 1-4 med tittel: Østerdalslagets mindeskrift.

Nilsen, K. G. Østerdølenes saga. Duluth, Minn. 1938. 517 s. Illustr.

Østfoldlaget

Smaalens-laget. Aarbok. 1922. Kasson, Minn. [1922] - Årg. 1919, 1922, 1927, 1930 er utkommet.

SØNNER AV NORGE

Sønner af Norge. Offisielt organ. 24 (1927) - . Minneap., Duluth, Minn. 1927-. Fra 1943 med tittel: Sons of Norway. Fra november 1963 også med tittel: The Viking. - Årg. 26 (1929)-32 (1935) ukomplett.

Nordkap. Maanedligt logeorgan for Nordkap, S[ønner] af N[orge]. 3 (1928), no 11. St. Paul, Minn. 1928.

Klaveness, Eivind. Et tilbageblik og et utsyn (fremsyn) over assurance-medlemmernes stilling i Sønner af Norge. Foredrag. Minneap. [1931]. 16 s.

- “Fuit ilium, fuimus troes”, eller Tilbakemarschen's fortsættelse i “Sønner af Norge”. Foredrag. Minneap. [1934]. 16 s.

Sønner av Norge. Oslo loge no 2, Minneapolis, Minnesota. 40 aars jubileum. 1899-1939. Minneap., Minn. [1939?]. 12 bl. Illustr. - Også trykt i logens 50-års-beretning.

- Fiftieth anniversary 1899-1949. Minneap., Minn. [1949]. 4 bl.+12 bl. Illustr. - Innhold: 10 year history (1940-1949) prior to the 50-year anniversary. 40 aars jubileum 1899-1939.

Hansen, Carl G. O. History of Sons of Norway. An American fraternal organization of men and women of Norwegian birth or extraction. Minneap., Minn. 1944. 431 s. Illustr.

Sons of Norway. Golden anniversary convention Minneapolis, Minnesota August 10, 11, 12 1944. Wash. D.C. 1944. 36 bl. Illustr.

- Golden anniversary banquet (1895-1945), Hotel St. George ballroom, Brooklyn, New York, Saturday, January 13, 1945. (Golden jubilee journal ed. by Carl W. Refsland.) N.Y. [1945]. 22 bl. Illustr.

Sons of Norway. District lodge no 6. Convention, 8, Los Angeles 1966. Eighth biennial convention, Los Angeles June 22-23-24-25, 1966. [Los Angeles 1966.] 32 s. Illustr.

Norborg, Sverre. An American saga. (Sons of Norway. 1895-1970.) Minneap., Minn. 1970. 232 s. Illustr.

DØTRE AV NORGE

Døtre av Norge. Hovedlosjemøte, 25, Minneapolis 1939. Hovedlosjemøte, juni 22, 23, 24de 1939, Nicollet hotel, Minneapolis, Minn. Minneap., Minn. [1939]. 47 s. Illustr.

Døtre av Norge. Hovedlosjemøte, 27, Minneapolis 1947. Hovedlosjemøte, 18, 19, 20 og 21de juni 1947, Nicollet hotel, Minneapolis, Minn. (Femti aars jubileum.) Minneap., Minn. 1947. 80 s. Illustr.

LITTERÆRE FORENINGER

Næss, Harald S. Ygdrasil literary society 1896-1971. (I: Americana Norvegica. 4. Oslo 1973. S. 31-45.)

Norske selskab i Amerika. Aarbog. 1903. Minneap., Minn. 1904. 158 s.

- Kvartalskrift. Red: Waldemar Ager. 1 (1905), h. 2-4; 2 (1906)- 4 (1908); 5 (1909), h. 1; 8 (1912), h. l; 12 (1916), h. 3. Minneap., Minn., Eau Claire, Wis. 1905-16.

Symra. En aarbog for norske paa begge sider af havet. Udg. af Kristian Prestgard og Johs. B. Wist. [B. 1.]-10. Decorah, Iowa 1905-14.

Forfang, Halvard G. “Symra”. Et femtiårsminne. (I: Nordmanns-forbundet, 49 (1956), s. 5-7.)

Symra society. Fiftieth anniversary. 1907-1957. [Decorah, Iowa 1957.] 7 s. Illustr.

Norden. Tidsskrift for det norske Amerika. Utg. av det Litterære samfund, Chicago. Årg. 1 (1928)-5 (1933). Chic. 1928-33.

Litterære samfund, Chicago. Festskrift til det Litterære samfunds 50 års jubileum 18. april 1975. Chic. 1975. 8 bl.

Wilt, Napier. Two early Norwegian dramatic societies in Chicago. By Napier Wilt and Henriette C. Koren Naeseth. (I: Norwegian-American studies and records, 10 (1938), s. 44-75.

SANGFORENINGER

(se også skolene)

Sangerhilsen. Udg. af det Norske sangerforbund i Amerika. (“Singers' greeting”.) 3 (1912)-31 (1940), 46 (1956)-49 (1959). Minneap., Minn. 1912-59. - Årg. 31 og 46-49 ukomplett.

Sangerfærden til Norge 1914. Udg. af det Norske sangerforbund i Amerika ved Th. F. Hamann. Minneap., Minn. 1915. D. 1-2. 304 s. Illustr. - D. 2: Forbunds-historier, s. 167-304.

Minnesota-korets Norgesfærd. Den Norske gleeklub, Minneapolis, Normanna mandskor, Duluth. Utg. av Th. F. Hamann. Minneap., Minn. [1924? ]. D. 1.-2. 184 s. Illustr. - D. 2: Th. F.Hamann: Skitser fra en lynreise i Norge, Danmark, Tyskland, Holland, Belgien, Pariserfronten, s. 151-84.

Bergh, Martin. Det norske sangerforbund i Amerika. (I: Nordmands-Forbundet, 18 (1925), s. 205-08.)

Sang- og musikliv paa østkysten. (I: Nordmanns-Forbundet, 18 (1925), s. 209-11.)

Norwegian singers' association of America. Twentieth bi-ennial international Norwegian sangerfest, University of Wisconsin, Madison, Wisconsin, June 2, 3, 4, 1932. Madison, Wis. 1932. 64 s. Illustr.

Norwegian glee club, Minneapolis. History of the Norwegian glee club of Minneapolis 1912-1937. [Minneap. 1937.] 53 s. Illustr.

Norwegian singers' association of America 1892-1942. Golden jubilee. Sangerfest, Minneapolis, Minnesota, June 19th and 20th 1942. Minneap., Minn. [1942]. 40 s. Illustr.

Hansen, Maurice B. Brief history of Nordmendenes sangforening, Chicago, Illinois 1870-1945. Comp. by Maurice B. Hansen and Norman [F.] Blessum. Chic. [1946?]. 43 s. Illustr.

Norwegian singers' association of America. Souvenir booklet of the sangerfest in Chicago of the Norwegian singers' association of America, June 15-16-17, 1950. Ed. by Norman F. Blessum. [Chic. 1950.] 22 bl. Illustr.

Gunderson, Carl M. History of Pacific Coast Norwegian singers' association. Historical record of past and present member choruses of the association. Los Angeles, Cal. 1964-65. 5 b. - Utklippsbind.

SPORTSFORENINGER

Turner-Sværta. Utg. av Norwegian American athletic association. No 21 (1927)-24 (1930). Chic. 1927-30.

Norge ski club. 25th anniversary review. 1905-1930. Chic. [1930]. 32 s. Illustr.

SELSKAPELIGE FORENINGER

Chicago

Chicago norske klub. Historical sketch published on the occasion of the dedication of its new club house, 2350 Kedzie Blvd, 1917. Chic. 1917. 49 s. Illustr.

 • Yearbook. 1930. Chic. [1931]. 23 s. Illustr.
 • 1890-1950. Ed. by Otto Clausen. Chic. [1950]. 69 s. Illustr.

Minneapolis

Torske klubben, Minneapolis. Anniversary meeting. 20th, 25th, 30th, 35th, 40th. Minneap., Minn. 1953-73.

- Norwegian-American graduate fellowships at the University of Minnesota. 1955, 1973. Minneap., Minn. 1955-73.

New York

Skandinavisk selskabs bibliothek, New York. Fortegnelse over Skandinavisk selskabs bibliothek. N.Y. 1867. 21 s.

Rygg, Andrew N. The Norwegian club. A history of the club 1904-1944. (Det Norske selskab, New York. Jubileumsskrift 1904-1944.) N.Y. 1944. 93 s. Illustr. - Med norsk og engelsk tekst.

Norwegian club, New York. 1904 - 1954. (Det Norske selskab.) N.Y. [1954.] 108 s. Illustr.

- The Norwegian club, inc. (Det Norske selskab.) 1904-1964. Ed. by Erik J. Friis. N.Y. 1964. 104 s. Illustr.

San Francisco

Enger, Ralph. The history of the Norwegian club of San Francisco. S. Franc. 1947 (reprint. 1970). 88 s. Illustr.

AVHOLDSFORENINGER

Nationale afholdsforbund. Det 6te generalmøde afholdt i Calumet, Mich. 23de, 24de og 25de juni 1911. Eau Claire, Wis. 1911. 48 s.

Illinois

Weardahl, Henry. Illinois norske goodtemplars historie, med adressebog og kalender for de norske goodtemplars af I.O.G.T. i de Forenede Stater og Canada. Til minde om 30-aars dagen for I.O.G.T.'s virksomhed blandt de norske i staten Illinois. (1879-1909.) Udg. af den Norske distriktsloge, Chicago, Illinois. [Chic. 1909.] 109 s. Illustr.

Minnesota

Minnesota totalafholdsselskab. Aarbog. 1899, 1908, 1912-14. Minneap., Minn. 1899-1914. - Årg. 1899 med tittel: Beretning fra Minnesota totalafholdsselskabs 14de aarsmøde.

- Festskrift utgivet av Minnesota totalavholdsselskap med rapport fra det 34te aarsmøte avholdt i Madison, Minn. 20., 21. og 22. juni 1919. Minneap., Minn. [1919]. 64 s. Illustr.

[Internasjonale Godtemplarorden.] Loge Enigheden, Minneapolis. 1889-1914. Minneap. 1914. 16 s. Illustr. - Utgitt som jubileumsnummer av Løvspræt, årg. 22, nr 14.

 • Fästskrift med anledning av Minnesota's Skandinaviska storloge, I.O.G.T. tjugefemårsjubileum. 1891-1916. Minneap., Minn. [1916]. 80 s. Illustr.
 • 1891-1941. In commemoration of the fiftieth anniversary of the Northwest grand lodge, I.O.G.T. (Minnesota jr.) August 28, 1941. Ed. by A. Bergsobranden, Carl J. Carlson, George H. Nilsen. Minneap., Minn. [1941]. 47 s. Illustr.
 • Jubileumsskrift vid de Skandinaviska Goodtemplarnes i Minneapolis 40-årsfest, den 20. juni 1926. 1886-1926. Minneap., Minn. [1926]. 37 s. Illustr.

New York

[Internasjonale Godtemplarorden.] Brooklyns distrikt. Loge no 1. Minnesskrift utgifven med anledning af Brooklyns distrikt loges no 1 välkomstfest för New Yorks skandinaviska storloge ... 23dje nov. 1904. N.Y. [1904]. 12 s.

Norge. Maanedsblad for loge Norge, no 26 af I.O.G.T. 1 (1905), no 1-5. [N.Y.] 1905.

[Internasjonale Godtemplarorden.] Loge Dovre. No 20. Jubilæums-skrift i anledning stiftelsen af loge Dovre no 20. Den første norske loge under New Yorks Skandinaviske storloge af International order of Good Templars. 1900-1910. Udg. af Eidsvold distrikt loge no 4. N.Y. 1910. 86 s. Illustr.

Wisconsin

Wisconsin's totalafholds-selskab. Beretning. 10 (1897)-11 (1898). Eau Claire, Wis. 1897-98.

Coon Valleys afholdsforening, Westby, Wisconsin. Coon Valleys afholdsforenings 20-aars fest 5te august 1906. [Westby, Wis.] 1906. 16 s. Illustr.

Stenholt, L. A. Mod drik. To foredrag. Decorah, Iowa 1887. 40 s.

Olson, Ole B. Haandbog for afholdsvenner. Chic. 1888. 2 b.

Bredesen, Adolph. Saloonerne maa bort. Tale holdt paa Opera hall, Stoughton, Wis. 23de febr. 1890. Stoughton, Wis. 1890. 20 s.

Dahl, Theodor H. Tale i Stoughton, Wis., angaaende saloonforretningen, afholdt paa Opera hallen, 5te januar 1890. Stoughton, Wis. 1890. 16 s.

Wright, Andreas. Hvorledes bør præster og menigheder stille sig til drikketrafiken. Indledningsforedrag ved afholdsmødet i La Crosse 24de jan. 1893. Eau Claire, Wis. 1893. 8 s.

Nydahl, Johannes L. Afholdssagens historie. Minneap., Minn. 1896. 320 s.

Thorvilson, Thorvild K. Drikkeondet. Tre foredrag. Eau Claire, Wis. 1899. 84 s.

Olson, Ole B. Mindeblade efter Ole Br. Olson. Udg. af en kommitte til fordel for den efterladte familie. Eau Claire, Wis. 1903. 152 s. Illustr.

Temperancesagen: Imod temperance. Af C. B. Øxnæs. - For temperance. Af Jno Bakke. Hawley, Minn. 1907. 50 s.

Ager, Waldemar. Norsk-amerikanerne og Asbjørn Kloster. (I: Nordmanns-Forbundet, 5 (1912), s. 595-600.)

Sumstad, Martin O. Afholdsforedrag. Udg. af Minnesota afholdsselskab. Minneap. 1912. 8 s.

Afholdsfolkets festskrift 1914. En kortfattet oversigt over den norsk-amerikanske afholdsbevægelse til 1914. Eau Claire, Wis. 1914. 24 s. Illustr. Utgitt som jubileumshefte av “Reform”, 1914.

Foss, Hans A. Trediveaarskrigen mod drikkeondet. Kort oversigt over avholds- og forbudsarbeidet, særlig blandt skandinaver i Nord Dakota. [Av] H. A. Foss, Simon Johnson og B. Olson. Minot, N. Dak. [1922]. 278 s. Illustr.

Wik, Sverre S. Under samfundets skygge. Træk fra Blaa Kors arbeidet blandt skandinaver i Brooklyn og New York. N.Y. 1926. 124 s.

HEMMELIGE SELSKAPER

Frich, Johannes B. Odd-Fellow-ordenens maal og principer, bedømt i Guds ords lys. Decorah, Iowa 1880. 18 s.

Stub, Hans G. Foredrag mod det humanistiske og saakaldte kristelige frimureri, holdte i Kristiania og Drammen. Som tillæg: OddFellowordenen, Druidernes orden, vidnesbyrd mod hemmelige selskaber. Kra 1882. 161 s.

Forenede kirke. Hvilken stilling bør kirken og dens lemmer indtage til hemmelige selskaber? Udg. af en af den Forenede kirkes formand udnævnt komite ifølge beslutning af aarsmødet i Dawson, Minn. 1892. Minneap., Minn. 1893. 32 s. Supplement til Luthersk kirkeblad, årg. 3, 1893, no 23.

Hemmelige selskaber. Forhandlinger ved Minnesota distrikts synodemøde i Lake Park, Minn. fra 25de juni til 1ste juli 1897. Decorah, Iowa 1897. 19 s. Særtrykk av Minnesota distrikts beretning for 1897.

Tolo, Thore O. Modern woodmen of America. U. s. [ 1897]. 18 s.

Lee, A. J. Hvorledes bør vi som lutherske kristne stille os til medlemmer af hemmelige selskaber? (Separataftryk af Iowa distrikts møde i Hills, Minn., 1900, med mindre tillæg og rettelser.) U. s. [1900?] 45 s.

Oppedahl, Thorsten J. Foredrag om de hemmelige selskaber. Holdt ifølge anmodning fra Madison kreds af Hauges synode paa kredsens aarsmøde afholdt i Toronto, S. D., 27de okt. 1904. U. s. [1904?]. 32 s.

Fjelstad, Rolf K. De moderne hemmelige selskaber i Guds ords lys. Springfield, Minn. [1906]. 141 s.

Belsheim, Gulbrand G. Secret societies. Mason City, Iowa. 1910. 7 s.

Kirkeberg, Ole L. Hemmelige foreninger. Samfundets vrængebilleder. Et overblik. [Hoople, N. Dak.] 1910. 191 s.

Belsheim, Gulbrand G. Hemmelige selskaber. U. s. 1912. 16 s.

FORENINGER FOR SJØMENN, INGENIØRER OG TEKNIKERE

Bøyesen, Hjalmar H. Tale ved det første offentlige møde af the Norwegian-American seamen's association i Athenæum, Brooklyn den 6. april 1889. N.Y. 1889. 7 s.

Norwegian-American technical journal. Publ. quarterly by the Norwegian American technical society. 1 (1928)-22 (1955). Chic., N.Y. 1928-1955. - Spredte nr.

Bjork, Kenneth. The engineers organize. (I forf.'s: Saga in steel and concrete. Northfield, Minn. 1947. S. 432-59.)

Society of Norwegian American engineers, Inc. 1925-1975. A fiftieth anniversary publication. Ed. by Erik J. Friis. N.Y. 1975. 104 s. Illustr.

NORDMANNS-FORBUNDET

Nordmanns-Forbundet. 1 (1907/1908) - . Kra, Oslo 1908 - . Sakregister: Årg. 1-45, (1908-1952).

Morgenstierne, Wilhelm. Et norsk nationalforbund i Canada. Tilsluttet Nordmanns-Forbundet. (I: Nordmanns-Forbundet, 18 (1925), s. 417-25.)

Særvold, Ola J. Det store stævne i Camrose, Canada, [for Nordmands-Forbundet i Canada - The League of Norsemen in Canada] fra 3die til 6te juli 1926. [Chic. 1926?] 45 s. Illustr.

Morgenstierne, Wilhelm. Et større Norge. Fra Nordmanns-Forbundets arbeidsmark. Oslo 1932. 120 s.

De tok et Norge med seg. Nordmanns-Forbundets saga gjennom 50 år. Hovedred: Johan Hambro. Oslo 1957. 301 s. Illustr.

AMERICAN-SCANDINAVIAN FOUNDATION

American Scandinavian review. Publ. by the American Scandinavian foundation. 1 (1913)- . N.Y. 1913 - .

American-Scandinavian foundation. Annual report. 36 (1947), 41 (1952). N.Y. 1948-1953.

Scan. A monthly bulletin. [Publ. by] the American-Scandinavian foundation. 1 (1952) - . N.Y. 1952 - . - Ukomplett.

Scandinavian-American bulletin. [Publ. by the American-Scandinavian foundation.] 10 (1966), no 7- . N.Y. 1966-

Larsen, Hanna A. American-Scandinavian foundation. (I: Symra, 10 (1914), s. 68-74.)

Friis, Erik J. The American-Scandinavian foundation. 1910-1960. A brief history. With a foreword by Lithgow Osborne. N.Y. 1961. 135 s. Illustr.

NORGE-AMERIKA-FONDET

Norge-Amerika-fondet. Fem og tyve års utveksling av stipendiater mellem Norge og Amerika. The American-Scandinavian foundations og Norge-Amerika-fondets virksomhet. Jubileumsskrift utg. av Norge-Amerika-fondets styre. Oslo 1939. 51 s. Illustr.

NORGE -AMERIKA FORENINGEN

Norge-Amerika foreningen. (Norway-America association.) Annual report. 1951- . Oslo 1952 - .

Rygg, Andrew N. American relief for Norway. A survey of American relief work for Norway during and after the Second World War. Chic. 1947. 320 s. Illustr.

 

{short description of image}