{short description of image}


  {short description of image}


 

Innvandring. Emigrantliv / Immigration. The Immigrant Experience

Nelson, O. N. Bibliography of the Scandinavian-American historical literature of the nineteenth century. (I: History of the Scandinavians, and successful Scandinavians in the United States. B. 1. 2. rev. ed. Minneap., Minn. 1901. S. 265-95.)

Wist, Johs. B. Vor historiske literatur. (I: Symra, 5 (1909), s. 127-43.) Annotert bibliografi over norsk-amerikansk litteratur.

Bibliografi til Norges historie. 1916 - . Oslo 1917 - . Hver årgang registrerer norsk-amerikansk historisk litteratur.

Some recent publications relating to Norwegian-American history. Annual bibliography. - Trykt i Norwegian-American historical association. Studies and records, 5 (1930) - .

Qualey, Carlton C. Bibliography [relating to Norwegian-American history]. (I: forf.'s: Norwegian settlement in the United States. Northfield, Minn. 1938. S. 255-72.)

Øksnevad, Reidar. Sambandsstatene i norsk litteratur. En bibliografi. Oslo 1950. 94 s. - Av innholdet: Nordmenn i Amerika, s. 68-86.

Grønland, Erling. Emigration and immigrant life. America. (I forf.'s: Norway in English. Books on Norway and by Norwegians in English 1936-1959. Oslo 1961. S. 133-40.)

Norge og Amerika. Et maanedligt flyveblad. [Udg.] af J. R. Reiersen. No 1-12. Arendal 1845-46.

Billed-magazin. Et ugeblad til nyttig og belærende underholdning. 1 (1868/69) 2 (1870), no 1-25. Madison, Wis. 1869-70. - Tidsskriftet inneholder viktige bidrag til norsk-amerikansk innvandringshistorie, som f. eks. Svein Nilssons artikkelserie: De skandinaviske setlementer i Amerika.

Symra. En aarbog for norske paa begge sider af havet. Udg. af Kristian Prestgard og Johs. B. Wist. [B. 1]-10. Decorah, Iowa 1905-14.

Nordmanns-forbundet. 1 (1907/1908)- . Kra, Oslo 1908-. Sakregister: Årg. 1-45, (1908 -1952).

Norge-Amerika. Red.: Nanna With. Aarg. 1 (1913/14). Kra 1913-14.

Norsk-Amerikaneren. Illustreret kvartalsmagasin af historisk art. Udg. af Martin Ulvestad. Seattle, Wash. 1916-30. - Uregelmessig heftenummerering.

Norwegian-American historical association. Studies and records. 1-. Northfield, Minn. 1926-. Fra b. 6 med tittel: Norwegian-American studies and records; fra b. 21 med tittel: Norwegian-American studies. - Inneholder norsk-amerikansk bibliografi i hvert bind fra b. 5.

Americana Norvegica. Norwegian contributions to American studies. Publ. by the American institute, University of Oslo. Vol. 1-. Oslo 1966-.

Bromwell, William J. History of immigration to the United States, exhibiting the number, sex, age, occupation, and country of birth, of passengers arriving in the United States by sea from foreign countries, from September 30, 1819, to December 31, 1855. Comp. entirely from official data . . . and an appendix containing the naturalization and passenger laws of the United States ... N.Y. 1856. 225 s.

Hendrickson, Peter. Om det norske nybyggerliv i Amerika. Af P. Henrichson. (I: Norden, Kra, 5 (1868), s. 345-66.)

Bruun, Axel. Breve fra Amerika. Chra [1870]. 75 s. Tidligere trykt i Norsk folkeblad.

Anderson, Rasmus B. Tale ved femti-aarsfesten for den norske utvandring til Amerika. Holdt i Chicago den 5te juli 1875. Chic. 1875. 27 s.

Wallem, Fredrik M. De norske i Amerika. En række reisebreve fra “Bergenspostens” korrespondent (F.M.W.) B. 1. Bergen 1875. 142 s. Særtrykk av Bergensposten 1871.

Janson, Kristofer. Nordmændene i Amerika. (I forf.'s: Amerikanske forholde. Kbh. 1881. S. 81-114.)

[Bætzmann, Samuel F.] Det udflyttede Norge. Udg. af Folkeskriftselskabet. Kra 1884. 48 s.

Langeland, Knud. Nordmaendene i Amerika. Nogle optegnelser om de norskes udvandring til Amerika. Chic. 1888. 224 s. - 4. tus. 1889.

Astrup, Hans J. S. Blik paa amerikanske forhold, særlig med hensyn paa de fra Norge indvandrede. Kra 1893. 78 s.

History of the Scandinavians, and successful Scandinavians in the United States. Comp. and ed. by O. N. Nelson. Minneap., Minn. 1893-97. 2 b. - 2. rev. ed. 1901. 2 b. i 1. - 2. rev ed. [Reprint.] N.Y. 1969. 2 b. Bibliografi.

Anderson, Rasmus B. The first chapter of Norwegian immigration, (1821-1840). Its causes and results. With an introd. on the services rendered by the Scandinavians to the world and to America. Madison, Wis. 1895. 476 s. Illustr. - 2. ed. 1896. - 3. ed. 1896. - 4. ed. 1906.

Nelson, Knute. Immigration. One of the chief factors in the rapid growth and development of the country. Speech in the Senate of the United States, May 14, 1896. Wash. 1896. 18 s.

Sollid, A. En Amerikatur. Reiseerindringer. Skien 1896. 172 s.

Groth, Peter. Nordmænd. Særtrykk av Henrik Cavling: Fra Amerika. D. 2. Kbh. 1897. S. 197-324.

Stenholt, Lars A. Norge i Amerika. Skildringer af nordmændenes liv i Amerika. Minneap., Minn. 1898. 152 s.

Gierløff, Christian. Til Amerika med emigrantene. Dagbogblade sommeren 1903. Kra 1903. 184 s.

Klaveness, Thoralv. Det norske Amerika. Blandt udvandrede nordmænd. Vore landsmænds liv og vilkaar i den nye verden. Kra 1904. 262 s. Illustr.

Seland, Hans. Um Amerika og frendefolket i Vesterheimen. Kra 1904. 71 s.

Kiær, A. N. Den norsk-amerikanske befolknings geografiske udbredelse i de Forenede Stater. (I: Norske geografiske selskabs aarbog, 17 (1905-1906), s. 17-64.)

Ulvestad, Martin. Nordmændene i Amerika, deres historie og rekord. Minneap., Minn. 1907-13. 2 b. - En del av opplaget mangler avsnittet: Sammenstilling af norske sambygdinger i Amerika, b. 1, s. 503-871.

Holand, Hjalmar R. De norske settlementers historie. En oversigt over den norske invandring til og bebyggelse af Amerikas Nordvesten fra Amerikas opdagelse til indianerkrigen i Nordvesten. Med bygde- og navneregister. Ephraim, Wis. 1908. 603 s. - 3. opl. 1909. - 4. rev. opl. Chic. 1912.

Flom, George T. A history of Norwegian immigration to the United States from the earliest beginning down to the year 1848. Iowa City 1909. 407 s.

Sundby, Jon. Emigrationsstudier under en Amerika-reise. Kra 1909. (38 s.) (Mot emigrationen. 2.)

Gjerset, Knut. Norsk-amerikanerne. (I: Samtiden, 21 (1910), s. 250-58.)

Dieserud, Juul. De Forenede Staters etniske bestanddele. Den skandinaviske indvandring og dens aarsager. (I: Symra, 7 (1911), s. 16-36.)

Jansen-Fuhr, J. Gjennem U.S. Amerika. Populære foredrag. Kra 1912. 24 s. (Mot emigrationen. 11)

Gottenborg, G. H. Hjemvendte norsk-amerikanere, deres livsforhold i Amerika, og i Norge efter hjemkomsten [ordnet fylkesvis]: (I: Nordmanns-Forbundet, 6 (1913), s. 213-36.)

Takla, Knut. Det norske folk i de Forenede Stater, deres daglige liv og økonomiske stilling, historik over Amerika, landets fremtidsmuligheter for en indvandrer. Kra 1913. 464 s.

Babcock, Kendric C. The Scandinavian element in the United States. Urbana, Ill. 1914. 223 s. (University of Illinois studies in the social sciences. 3. No 3.) - Reprint of 1914 ed. N.Y. 1969.

Gjerset, Knut. Litt om nordmændene i Amerika i 1914. (I: Symra, 10 (1914), s. 135-51.)

Norsk-amerikanernes festskrift 1914. Under hovedred. av Johs. B. Wist. Med bidrag av Carl Hansen, Th. Eggen, M. K. Bleken, Waldemar Ager, Juul Dieserud og Gisle Bothne. Decorah, Iowa 1914. 352 s. Illustr.

Fonkalsrud, Alfred O. The Scandinavian-American. With the collab. of Beatrice Stevenson. Minneap., Minn. 1915. 167 s.

Nelson, Knute. Norske vikinger i det 19 de aarhundrede. (I: Samtiden, 26 (1915), s. 68-72.)

Rolfsen, Nordahl. Norge i Amerika. Livsbilleder fra nordmændenes liv og historie i de Forenede Stater. Kra 1915. 578 s. Illustr. (Nordahl Rolfsen. Boken om Norge. D. 5.) - Foreligger også som selvstendig verk uten bindbetegnelse.

Takla, Knut. Forholdene i de Forenede Stater. Referat av foredrag holdt i Kgl. Selskap for Norges vel 31. okt. 1916. (I: Ny jord, 4 (1917), s. 58-83.)

Norge-Amerika. Utg. i anledning av den Norsk-amerikanske utstilling [i Kristiania 1919]. Utstillingens officielle katalog. Kra 1919. 61 s.

The Norwegians as citizens. [N.Y. 192?] I sammenfold. bl. Særtrykk av Saturday Evening Post.

Rølvaag, Ole E. Norsk læsebok. B. 2. For akademiene, høiskolen og hjemmet. Minneap., Minn. 1920. 461 s. - Bidrag av norsk-amerikanske forfattere ordnet i avsnitt med følgende overskrifter: Fra de første aarene. Billeder fra vort eget liv, om os selv og av os selv. Fra krigens og ufredens dage. Blade fra vort arbeides saga. Omkring kirken vor. Om vore aviser.

Blegen, Theodore C. Cleng Peerson and the Norwegian immigration. (I: Mississippi Valley historical review, 7 (1920/21), s. 303-31.) - Også trykt i North Star, 3 (1921), s. 196-220 med tittel: Cleng Peerson, the pathfinder of Norwegian immigration.

Knutsen, Alfred, utg. Utklippsbind. [Avisutklipp om norsk-amerikansk historie og biografi ca 1920-50.] 57 b.+løse utklipp i 11 småtrykkskapsler.

Norman, Amandus. Nordmændene i Amerika. Kortfattet omrids av deres liv og virksomhed i fortid og nutid. Hanska, Minn. 1922. 30 s.

Malmin, Gunnar. Norske landnam i U. S. Dokumenter, breve, indberetninger og andre oplysninger om den ældste norske udvandring og den første pionertid i Amerika. 20 artikler. (I: Decorah-Posten, 1924, 14/11-1925, 27/3.)

Det utflyttede Norge. (I: Norges jubilæumsutstilling, Kristiania 1914. Officiel beretning. Ved N. A. Brinchmann. D. 2. Kra 1924. S. 505-24.)

Ebbell, Bendix. De som drog ut. Av den norske utvandrings historie. Oslo 1925. 118 s.

Kvale, Ole J. The Norse-American centennial speech. Wash. 1925. 20 s.

Norlie, Olaf M. History of the Norwegian people in America. Minneap., Minn. 1925. 510 s. Illustr. - Supplement. Minneap., Minn. 1926. S. 513-602. - Fotografisk reprod. av hoveddelen. N.Y. 1973.

Norse-American centennial. 1825-1925. Minneap., Minn. 1925. 96 s. Illustr.

Norse-American centennial of the United States and Canada 1825-1925, at the Minnesota State Fair grounds, Hamline, Minnesota Sunday, Monday and Tuesday, June 7 - 8 - 9th 1925. National convention of Bygdelags at the grounds Saturday, June 6, 1925. Prep. by Oscar Arneson. Hamline, Minn. [1925]. 8 s.

Det Norske Amerika 1825-1925. 2 utklippsbind. B. L: Utklipp 1925-27, spesielt om 100-årsjubileet 1925. B. 2.: Utklipp ca 1925-48. Inneholder bl. a. Carl G. O. Hansen: Det norske Amerika gjennem hundrede aar (artikkel-serie i Minneapolis Tidende 1925) og Glimt fra livet i det norske Amerika (artikkelserie i Minneapolis Tidende okt. 1925 - mai 1933). De 18 første artikler i sistnevnte serie omhandler norsk-amerikanske kvinners innsats i Amerika.

Norwegian-American centennial 1825-1925. Commemorating the one hundreth anniversary of Norwegian immigration to the United States. N.Y. 1925. 48 s.

Ring, Frederick. Hundredaarsfesten i Norge 4. juli 1925. En bok for mænd, kvinder og barn paa begge sider av havet. Oslo 1925. 23 s.

Stiansen, Peder. Nordmennenes hundredeårsjubileum i Amerika. [Tromsø] 1925, 22 s. Særtrykk av “Tromsø”, 1925.

Coolidge, Calvin. Address of president Coolidge before the Norwegian centennial celebration, at Minnesota State Fair grounds, June 8, 1925. Wash. 1926. 9 s. (69 th congress, 1st session. House document. No 143.) Også utgitt med tittel: The President's tribute to Norwegians, Decorah, Iowa [1925?].

Den gamle pioner-stue. Billeder fra livet i gamle dage. 12 artikler. (I: Decorah-Posten, 1926, 12/2 - 1926, 30/4.)

Souvenir “Norse -American women” 1825-1925. A symposium of prose and poetry, newspaper articles, and biographies, contributed by one hundred prominent women. Ed. by Alma A. Guttersen and Regina Hilleboe Christensen. St. Paul, Minn. 1926. 454 s. Illustr.

Stephenson, George M. A history of American immigration 1820-1924. Boston 1926. 316 s.

Taranger, Absalon. Inntrykk fra America. Oslo 1927. 110 s. Illustr.

Schafer, Joseph. Immigration and social amelioration. (I: Norwegian-American historical association. Studies and records, 4 (1929), s. 54 -62.)

Stephenson, George M. The mind of the Scandinavian immigrant. (I: Norwegian-American historical association. Studies and records, 4 (1929), s. 63-73.)

Anderson Johan. Amerikabreve. [Reisebreve okt. 1920 - aug. 1921.] Av J. A. Tromsø 1930. 290 s.

Holand, Hjalmar R. Den sidste folkevandring. Sagastubber fra nybyggerlivet i Amerika. Oslo 1930. 331 s.

Blegen, Theodore C. Leaders in American immigration. - Xerox-kopi av artikkel i Illinois historical society. Transactions, 1931, s. 144-55.

- Norwegian migration to America, 1825-1860. Northfield, Minn. 1931. 413 s. Illustr. (Publications of the Norwegian-American historical association.) - Fotografisk reprod. av 1. utg. N.Y. 1969.

Ueland, Andreas. A minor melting pot. Minneap. 1931. 22 s. Særtrykk av Samband, 7 (19 3 1), no 1-2.

[Walen, G. J. M.] Norge og Amerika. - Xerox-kopi av artikkel i Mere lys, 20 (1933), s. 9-15.

Hambro, Carl J. Amerikaferd. Av emigrasjonens historie. Til den Norske amerikalinjes 25-års-jubileum. Oslo 1935. 96 s. Illustr.

Havighurst, Walter. Upper Mississippi. A wilderness saga. N.Y. 1937. 258 s. Illustr. (The rivers of America.)

Larson, Laurence M. The changing West and other essays. Northfield, Minn. 1937. 180 s.

Haugen, Einar. Language and immigration. (I: Norwegian-American studies and records, 10 (1938), s. 1-43.)

Sondresen, Sigvard. Norsk-amerikanere. Bergen 1938. 179 s. (Bibliotheca Norvegiae sacræ. 15.)

Haugen, Einar. Norsk i Amerika. Oslo 1939. 123 s. - 2. utg. 1975. (Uglebøkene. 119.)

Blegen, Theodore C. Norwegian migration to America. The American transition. Northfield, Minn. 1940. 655 s. Illustr. (Publications of the Norwegian-American historical association.) - Fotografisk reprod. av 1. utg. N.Y. 1969.

Semmingsen, Ingrid. Veien mot vest. [D. 1.] Utvandringen fra Norge til Amerika 1825-1865. D. 2. Utvandringen fra Norge 1865-1915. Oslo 1941-50. 2 b. Illustr.

Hansen, Marcus L. The immigrant in American history. Ed. with a foreword by Arthur M. Schlesinger. 2. print. Cambr., Mass. 1942. 230 s.

Koht, Halvdan. First Scandinavian settlers in America. (I: American-Scandinavian review, 32 (1944), s. 136-42.)

Adamic, Louis. Americans from Norway. (I forf.'s: A nation of nations. N.Y. 1945. S. 249-66.)

Useem, John. Minority-group pattern in prairie society. By John and Ruth H. Useem. - Xerox-kopi av artikkel i American journal of sociology, 50 (1945), s. 377-85.)

Blegen, Theodore C. Grass roots history. Minneap. 1947. 266 s.

Haugen, Einar. Nordmenn og svensker i Amerika. (I: Nordisk tidskrift för vetenskap, konst och industri, 23 (1947), s. 330-37.)

- Swedes and Norwegians in the United States. (I: Norsk geografisk tidsskrift, 11 (1947), s. 189-98.)

Davie, Maurice R. World immigration. With special reference to the United States. N.Y. 1948. 588 s.

Bergmann, Leola N. Americans from Norway. Philad. 1950. 324 s. (The Peoples of America series.)

Koht, Halvdan. Dei fyrste skandinaviske innflyttarane i Amerika. Sth. 1951. S. 109-17. Særtrykk av Scandia, 20 (1950).

Semmingsen, Ingrid. Utvandringen og det utflyttede Norge. Oslo 1952. 78 s. Illustr. (Nordmanns-Forbundets smiskriftserie. 1.) - 2. oppl. 1960. - 3. oppl. 1964. - 4. oppl. 1970.

Haugen, Einar. Norwegian migration to America. (I: Norwegian-American studies and records, 18 (1954), s. 1-22.) - Opprinnelig trykt i forf.'s: The Norwegian language in America: A study in bilingual behavior. Vol. 1. Oslo, Philad., Pa. 1953. S. 17-36.

Kildal, Arne. Nye slektledd. Det utflyttede Norge. (I: Samtiden, 63 (1954), s. 362-74.)

De tok et Norge med seg. Nordmanns-Forbundets saga gjennom 50 år. Hovedred.: Johan Hambro. Oslo 1957. 301 s. Illustr.

Munch, Peter A. History and sociology. (I: Norwegian-American studies and records, 20 (1959), s. 46-57.)

Strandenæs, T. Cleng Peersons forgjengere. (I: Nordmanns-Forbundet, 52 (1959), s. 40-41.)

Skirbekk, Håvard. Kan du glemme gamle Norge. Emigrantenes Amerika sett og opplevd. Elverum [1960]. 95 s.

Blegen, Theodore C. The saga of the immigrant. (I: Research opportunities in American cultural history. Ed. by John F. McDermott. Lexington, Ky 1961. S. 66-80.). - Også trykt i festskriftet til Theodore C. Blegen med tittel: Immigration and American history. Ed. by Henry Steele Commager. 2. print. Minneap. 1962. S. 139-52.

(Blegen, Theodore C.) Immigration and American history. Essays in honor of Theodore C. Blegen. Ed. by Henry Steele Commager. 2. print. Minneap. 1962. 166 s. Blegen-bibliografi, s. 157-61.

Hauge, Alfred. Gå vest -. Gjennom Amerika i emigrantspor. [Stvg.] 1963. 210 s. Illustr.

Wittke, Carl. We who built America. The saga of the immigrant. New ed. Cleveland 1964. 550 s.

(Wittke, Carl). In the trek of the immigrants. Essays presented to Carl Wittke. Ed. by O. Fritiof Ander. Rock Island, Ill. 1964. 325 s. (Augustana library publications. No 31.) Bibliografi, s. 39-46.

Haugen, Einar. The Norwegians in America. A students' guide to localized history. N.Y. 1967. 40 s. (Localized history series.)

- The Norwegians in America, 1825-1975. Rev. version. Publ. by Royal ministry of foreign affairs, Oslo, for the Norwegian information service in the United States. Oslo & N.Y. 1975. 35 s.

Malmberg, Carl. America is also Scandinavian. N.Y. 1970. 126 s. Illustr.

Boe, Eugene. Pioneers to eternity. Norwegians on the prairie. (I: The immigrant experience. Ed. by Thomas C.Wheeler. N.Y. 1971. S. 51-83.)

Scott, Franklin D. The dual heritage of the Scandinavian immigrant. (I: Americana Norvegica. 3. Oslo 1971. S. 25-37.)

Hillbrand, Percie V. The Norwegians in America. 4. print. Minneap., Minn. 1972. 78 s. Illustr. (In America series.)

Naeseth, Gerhard. Nordmenn i de Forente Stater. (I: Norsk slektshistorisk tidsskrift, 23 (1972), s. 42-58.)

Handlin, Oscar. The uprooted. 2. ed. enlarged. Boston 1973. 333 s.

Krontoft, Torben. Factors in assimilation. A comparative study. (I: Norwegian-American studies, 26 (1974), s. 184-205.)

Norborg, Sverre. Norge i vesterled. Folkeboken om norsk utvandring. Oslo 1974. 89 s. Illustr.

Andersen, Arlow W. The Norwegian-Americans. Boken er under trykning og ventes å foreligge i 1975.

SUNNHETSTILSTANDEN

Holmboe, Jens A. Den spedalske sygdom blandt de norske i Amerika. (I: Norsk magazin for lægevidenskaben. R. 2. 19 (1865), s. 153-97.)

Nelson, O. N. The nationality of criminal and insane persons in the United States. (I: History of the Scandinavians, and successful Scandinavians in the United States. Vol. 2. Minneap., Minn. 1897. S. 1-22.) - 2. rev. ed. 1901. - Reprint. N.Y. 1969.

Carlsen, S. Klimatets indflydelse paa de utvandrede nord-europæere og særlig nordmænd i Amerika. Kra 1909. (9 s.) (Mot emigrationen. 3.) - Opprinnelig trykt i Tidsskrift for den Norske lægeforening.

Gjerset, Knut. Health conditions and the practice of medicine among the early Norwegian settlers, 1825-1865. By Knut Gjerset and Ludvig Hektoen. (I: Norwegian-American historical association. Studies and records, 1 (1926), s. 1-59.)

Ødegaard, Ørnulf. Emigration and insanity. A study of mental disease among the Norwegian-born population of Minnesota. Cph. 1932. 206 s. (Acta psychiatrica et neurologica. Suppl. 4.) Dr. avh., Oslo.

Harstad, Peter T. Disease and sickness on the Wisconsin frontier. (I: Wisconsin magazine of history, 43 (1959/60), s. 83-96, 203-20, 253-63.)

Ødegaard, Ørnulv. Emigration and mental health. (I: Charles Zwingmann & Maria Pfister-Ammende: Uprooting and after .. . Berl., N.Y. 1973. S. 155-60) - Opprinnelig trykt i Mental hygiene, N.Y., 20 (1936), s. 546-53.)

- Norwegian emigration, re-emigration and internal migration. (I: Charles Zwingmann & Maria Pfister-Ammende: Uprooting and after ... Berl., N.Y. 1973. S. 161-77.)

Norsk-amerikanernes deltagelse i amerikansk samfunnsliv / Norwegian Americans in American Society

[Norsk-Amerikanere i kulturlivet.] Avisutklipp. (Alfred Knutsen, utg.: Utklippsbind. 9.)

[Norsk-Amerikanere i kunst- og musikkliv.] Avisutklipp. (Alfred Knutsen, utg.: Utklippsbind. 8.)

Ulvestad, Martin. Nordmænd i offentlige stillinger i Amerika. (I forf.'s: Nordmændene i Amerika, deres historie og rekord. [B. 1.] Minneap., Minn. 1907. S. 359-429.)

Sundby-Hansen, Harry, utg. Norwegian immigrant contribution to America's making. N.Y. 1921. 170 s.

Hansen, Carl G. O. Norske kvinders indsats i udviklingen i Amerika ... (I: Minneapolis Tidende, 1925.) - Også i UB's utklippsbind: Det Norske Amerika 1825-1925, b. 2.

Larson, Laurence M. A century of achievement 1825-1925. The New Norway in the New world. (I: American-Scandinavian review, 13 (1925), s. 333-47.)

Ristad, Ditlef G. Den norske innsats i amerikansk kulturliv. (I: Norsk pedagogisk årbok, 1927, s. 54-70.)

Christenson, Carroll L. Norsk indflydelse i de Forenede Stater. (I: Nordmanns-Forbundet, 24 (1931), s. 274-76.)

Hansen, Carl G. O. Norske kvinner i Midtvesten. (I: Nordmanns-Forbundet, 31 (1938), s. 286-90.)

Rygg, A. N. Norske kvinner i New York. (I: Nordmanns-Forbundet, 31 (1938), s. 37-40.)

Ore, Øystein. Norwegian emigrants with university training 1830-1880. (I: Norwegian-American studies and records, 19 (1956), s. 160-88.)

POLITIKK

[Norsk-amerikanere i amerikansk politikk.] Avisutklipp. (I: Alfred Knutsen, utg.: Utklippsbind. 13.)

Nelson, Knute. Speech on the right to acquire and govern additional territory in the Senate of the United States, January 20, 1899. Wash. 1899. 24 s.

Dieserud, Juul. Nordmændenes deltagelse i de Forenede Staters politiske liv. (I: Nordmanns-Forbundet, 1 (1907/1908), s. 97-113.)

Nelson, Knute. Speech of Knute Nelson of Minnesota in the Senate of the United States, February 26, 1908. (Protect depositors and keep reserves at home. The true remedy for panics.) Wash. 1908. 23 s.

Sartz, R. S. N. Nordmænd i de Forenede Staters nationalforsamling. (I: Nordmands- Forbundet, 5 (1912), s. 421-30.)

Dieserud, Juul. Nordmænd i det offentlige og politiske liv i Amerika. (I: Nordmanns-Forbundet, 7 (1914), s. 158-82.)

Hokanson, Nels. The Scandinavian element in Congress. (I: American-Scandinavian review, 9 (1921), s. 598-621.)

Dieserud, Juul. Norwegians in the public and political life of the United States. (I: Scandinavia, 1 (1924), no 3, s. 49-58.)

Bjørnson, H. De fem amerikanske guvernører av norsk æt. (I: Nordmanns-Forbundet, 18 (1925), s. 312-17.)

Dieserud, Juul. Nordmænd i den amerikanske politik. (I: Nordmanns-Forbundet, 18 (1925), s. 183-88)

Folwell, William W. Nelson and his times, 1893 - 95. (I forf.'s: A history of Minnesota. St. Paul 1926. S. 195-215.)

Haugen, Nils P. Pioneer and political reminiscences. Evansville, Wis. [1930?] 198 s. Særtrykk av Wisconsin magazine of history, 11 (1927/28) 13 (1929/30).

Larson, Laurence M. The convention riot at Benson Grove, Iowa, in 1876. (I: Norwegian-American studies and records, 6 (1931), s. 122-32.) - Også trykt i forf.'s: The changing West and other essays. Northfield, Minn. 1937. S. 39-48.

Still, Bayrd. Norwegian-Americans and Wisconsin politics in the forties. (I: Norwegian-American studies and records. 8 (1934), s. 58-64.)

Dieserud, Juul. Norsk-amerikanske politikere. (I: Nordmanns-Forbundet, 30 (1937), s. 5-8.)

Hambro, Johan. Norsk-amerikanere i politikken. (I: Nordmanns-Forbundet, 55 (1962), s. 284-86.)

Carlsson, Sten. Skandinaviska politiker i Minnesota 1882-1900. En studie rörande den etniska faktorns roll vid politiska val i en immigrantstat. Upps. 1970. 58 s. (Folia historica Upsaliensia. 1.)

- Scandinavian politicians in Minnesota around the turn of the century. A study of the role of the ethnic factor in an immigrant state. (I: Americana Norvegica. 3. Oslo 1971. S. 237-71.)

Wefald, Jon. A voice of protest. Norwegians in American politics, 1890-1917. Northfield, Minn. 1971. 94 s. (The Norwegian-American historical association. Topical studies. 1.) Bibliografi.

TEKNIKK

[Norsk-amerikanere i teknisk virksomhet.] Avisutklipp. (I: Alfred Knutsen, utg.: Utklippsbind. 12)

Gimnes, Trygve. Norske ingeniører i New York. (I: Nordmanns-Forbundet, 25 (1932), s. 38-39.)

Clausen, Otto. Norske ingeniører i Amerika. (I: Nordmanns-Forbundet, 29 (1936), s. 215-17.)

Bjork, Kenneth. A migration of skills. (I: Norwegian-American studies and records. 14 (1944), s. 1-40.)

 • Saga in steel and concrete. Norwegian engineers in America. [Publ. by the] Norwegian-American historical association. Northfield, Minn. 1947. 504 s. Illustr.
 • Norske ingeniørers innsats i Amerika. (I: Teknisk ukeblad, 1960, s. 505-08.)

Eide, Sverre. The Norwegian-American engineers' role in the American industrial expansion. (I: Society of Norwegian American engineers, Inc. 1925-1975. N.Y. 1975. S. 72-77.)

SJØFART

[Norsk-amerikanere i sjømannsyrket.] Avisutklipp. (I: Alfred Knutsen, utg.: Utklippsbind. 10.)

Furuseth, Andrew. Sea-power and its development. Written in answer to the shipowners' proposition and the recommendation of the Chamber of commerce about seamen. Wash. u. å. 7 s.

 • The Seamen's act. A protest against the construction of section 13 of the Seamen's act as promulgated by the Department of commerce. Wash. 1917. 25 s. (U.S. Congress. 64. Session 2. Senate document. 694.)
 • Watch-and-watch at sea. A protest from the International seamen's union and a warning to shipowners. Wash. 1917. (U.S. Congress. 64. Session 2. Senate document. 693.)
 • American sea power and the Seamen's act. Article. Wash. 1918. 32 s. (U. S. Congress. 65. Session 2. Senate document. 228.)

[-]A message to seamen. A call to the sea and to seamanship. [Publ. by the] International seamen's union of America. Chic. [1918]. 32 s.

Raker, John E. American seamen. Extension of remarks in the House of representatives, April 30, 1918 [presenting five articles by Andrew Furuseth] Wash. 1918. 24 s.

Furuseth, Andrew. Second message to seamen. His relationship to the harbor workers and the shipowners. Issued by the International seamen's union of America. Chic. 1919. 29 s.

International seamen's union of America. Petition and memorial on behalf of International seamen's union of America to the Navigation laws revision committee of U.S. shipping board 1919. [Submitted by] Andrew Furuseth, V.A. Olander, Patrick Flynn. Wash. [1919]. 8 s.

- Committee on policies and education. Report on seamanship skill efficiency in the American merchant marine. Submitted by Andrew Furuseth. Adopted at the 24th annual convention, Philadelphia, Pa, Jan. 10-20, 1921. [Chic. 1921]. 6 s.

Bruun, Christen. Norske sjømænd i amerikanske farvande. (I: Nordmanns-Forbundet, 18 (1925), s. 525-29.)

Furuseth, Andrew. The report upon International code for seamen [sent] to the International seamen's union of America. Wash. 1925. 8 s.

International seamen's union of America. Memorial to the honorable United States senators and members of the House of representatives, relating to the shipowners' monopoly, and the case of Street v. Shipowners' association of the Pacific coast and the Pacific American shipowners' association. [Submitted by] Andrew Furuseth. S. Franc. 1925? 11 s.

Gjerset, Knut. Norwegian sailors on the Great lakes. A study in the history of American inland transportation. Northfield, Minn. 1928. 211 s. Illustr. (Publications of the Norwegian-American historical association.)

- Norwegian sailors in American waters. A study in the history of maritime activity on the eastern seabord. Northfield, Minn. 1933. 271 s. Illustr.

(Publications of the Norwegian-American historical association.)

Furuseth, Andrew. “Lest we forget.” U.s. [1935]. 52 s.

ANDRE GRUPPER

Norsk indsats i amerikansk næringsliv. (I: Nordmanns-Forbundet, 18 (1925), s. 256-58.)

Hoverstad, T. A. The Norwegian farmers in the United States. Fargo, N. Dak. 1915. 31 s. Illustr.

Jacobsen, O. P. B. De norske farmere i Amerika. (I: Nordmanns-Forbundet, 18 (1925), s. 178-83.)

Hansen, Carl G. O. Skisporten i Amerika. (I: Jul i Vesterland, 1920, s. 21-24.)

Holter, Aksel H. Nordmænds indflydelse i Amerikas sportsliv. (I: Nordmanns-Forbundet, 18 (1925), s. 198-204.)

Elkins, Frank. Norwegian influence on American skiing. (I: American-Scandinavian review, 35 (1947), s. 335-40.)

Borgerkrigen 1861-1865 / The Civil War 1861-1865

[Norsk-amerikanere i Borgerkrigen, i den spansk-amerikanske krig og i første verdenskrig.] Avisutklipp. (I: Alfred Knutsen, utg.: Utklippsbind. 10.)

Grorud, Hans. Minder og oplevelser fra den store amerikanske krig. Det 82 de Illinois infanteriregiments saga. 53 bl. Forfatteren deltok som frivillig på Nordstatenes side i den amerikanske borgerkrig. Xerox-kopi av egenhendig manuskript finnes i UB's håndskriftsamling.

Fra krigsskuepladsen i Nordamerika. Udtog af et brev fra en nordmand der tjener som soldat i Nordstaternes krigshær. Dateret 31/3, 5/4 og 19/6, 1862. (I: Morgenbladet, 1862, 27/5 og 24/7.)

- Three Civil war letters from 1862. Transl. and ed. by Brynjolf J. Hovde. (I: Norwegian-American historical association. Studies and records, 4 (1929), s. 74-91.)

Den amerikanske borgerkrig. Efter Cucheval, Clarigny, Elisee Reclus o. a. Chic. 1869. 216 s. Føljetong i Skandinaven.

Johnson, J. A. Det Skandinaviske regiments historie. (15de Wisconsin regiment.) En kortfattet historie om dets organisation og de feldt-toge, hvori det det tog del. La Crosse, Wis. 1869. 134 s.+navnefortegnelse. 27 s.

Enander, Joh. A. Borgerkrigen i de Forenede Stater i Nord-Amerika. Med en kortfattet beretning om det 15. Wis. regiments deltagelse i krigen. La Crosse, Wis. 1881. 128 s.

Dietrichson, Peter G. En kortfattet skildring af det Femtende Wisconsin regiments historie og virksomhed under Borgerkrigen, samt nogle korte træk af fangernes ophold i Andersonville. Chic. 1884. 32 s.

Peterson, O. M. Gen. U. S. Grants liv og virksomhed. Udarb. efter de bedste kilder i det engelske sprog. Chic. 1885. 380 s. Illustr. - 2. opl. 1886. - [Nyt opl.] 1900.

Janson, Kristofer. Femtende Wisconsin. Minneap. 1890. 148 s. (Skandinavisk national-bibliothek. 6. No 34.) - 2. opl. 1891.

Buslett, Ole A. Det Femtende regiment Wisconsin frivillige. Samlet og bearb. af O. A. Buslett. Decorah, Iowa [1894]. 696 s. Illustr.

Torgersen, Torkel. Minder fra Borgerkrigen. (I: Martin Ulvestad: Nordmændene i Amerika, deres historie og rekord. [B. 1.] Minneap., Minn. 1907. S. 348-54.)

Ulvestad, Martin. Nordmænd i amerikanske krige. (I forf.'s: Nordmændene i Amerika, deres historie og rekord. [B. 1.] Minneap., Minn. 1907. S. 251-341.)

Ager, Waldemar. Det norske regiment i slaget ved Chicamauga. (I: Nordmanns-Forbundet, 6 (1913), s. 492-501.)

Lien, Andrew L. Liste over nordmænd blandt Wisconsin tropper i Borgerkrigen. (I: Samband, no 69-79, 1914; no 81, 1915.) - Også trykt i Waldemar Ager: Oberst Heg og hans gutter. Eau Claire, Wis. 1916. S. 289-320 med tittel: Fortegnelse over officerer og menige i 15 de Wis. reg. frivillige.

Ager, Waldemar. The Fifteenth Wisconsin. (I: American-Scandinavian review, 3 (1915), s. 325-33.)

- Oberst Heg og hans gutter. Ved Waldemar Ager. Eau Claire, Wis. 1916. 326 s. Illustr. Inneholder bl. a. en rekke brev fra fronten, som f. eks. Bersven Nelson: Optegnelser fra Borgerkrigen, s. 15-61. - Bersven Nelsons optegnelser er overs. av C. A. Clausen med tittel: Notes of a Civil war soldier, og trykt i Norwegian-American studies, 26 (1974), s. 118-45.

Blegen, Theodore C. Colonel Hans Christian Heg. Menasha, Wis. 1920. 28 s. Særtrykk av Wisconsin magazine of history, 4 (1920/21), no 2.

Ylvisaker, Erling. Norwegian boys in blue. (Fifteenth Wisconsin infantry.) (I: forf.'s: Eminent pioneers. Minneap., Minn. 1934. S. 81 - 90.)

Heg, Hans C. The Civil war letters of colonel Hans Christian Heg. Ed. by Theodore C. Blegen. Northfield, Minn. 1936. 260 s. (Publications of the Norwegian-American historical association.)

Hambro, Carl J. Hans Heg. (I forf.'s: Portræter og profiler. Oslo 1937. S. 9-39.)

Heg, E. Biddle. Stephen O. Himoe, Civil war physician. (I: Norwegian-American studies and records, 11 (1940), s. 30-56.) - Stephen O. Himoes brev fra fronten er trykt i Waldemar Ager: Oberst Heg og hans gutter. Eau Claire, Wis. 1916. S. 150-54.

Cramer, Richard S. Ole Balling. Painter of Civil war heroes. (I: American-Scandinavian review. 54 (1966), s. 138-44.)

Nelson, Knute. Some Civil war letters of Knute Nelson. Ed. by Millard L. Gieske. (I: Norwegian-American studies, 23 (1967), s. 17-50.)

Grinager, Mons H. The letters of Mons H. Grinager, pioneer and soldier. Collected by Per Hvamstad. Transl. and annotated by C. A. Clausen. (I: Norwegian-American studies, 24 (1970), s. 29-77.) Noen av brevene har vært trykt på norsk i Decorah-Posten.

Clausen, C. A., utg. Norwegian soldiers [from Texas] in the Confederate forces. [Letters to the Questad family 1862-1865. Transl. and ed.] by C. A. Clausen and Derwood Johnson. (I: Norwegian-American studies, 25 (1972), s. 105-41.)

Lokalhistorie / Local History in the United States

(Her også menighetenes historie)

Reinton, Lars. Litt om historie og lokalhistorie i Amerika. (I: Heimen, 9 (1952-54), s. 480-86.)

- Norsk historie i Amerika og lokalhistoria i Noreg. (I: Heimen, 10 (1955-57), s. 107-14.)

Finne, John. Kart over staterne i Nordamerika til brug for emigranter. Maalestokk I : 10 300 000. Udarb. efter Kiepert, Berghaus og amerikaneren Young af J. Finne. [Chra] 1853.

Ulvestad, Martin. Norge i Amerika med kart. Oplysninger om de norske amerikanere, deres bosteder, beskjæftigelse, større foretagender, kirkelige virksomhed ... Minneap., Minn. 1901. 603 s.

 • Norge i Amerika. Med kart over de Forenede Stater og et særskilt kart over Minnesota, Wisconsin, Nord og Syd Dakota ... med angivelse af norske steder og strøg paa begge kart. Lommeudgave. Minneap., Minn. 1901. 32 s.
 • Norge i Amerika med et kart over de Forenede Stater og et over de norske strøg specielt. Ny omarb. og reduceret udg. Minneap., Minn. 1902. 64 s.
 • [De norske settlementer i Amerika.] (I forf.'s: Nordmændene i Amerika, deres historie og rekord. [B. 1.] Minneap., Minn. 1907. S. 13-240.) Ordnet etter stater.

Thuland, Conrad M. Norske pionerer paa Amerikas vestkyst. (I: Nordmanns-Forbundet, 5 (1912), s. 330-47.)

Gottenborg, G. H. Norsk æt og norskfødte inden de Forenede Stater, Kanada, Mellem- og Sydamerika. [Statistikk ordnet efter sted.] (I: Nordmanns-Forbundet, 7 (1914), s. 320-27.)

Larson, Laurence M. Norwegian element in the Northwest. (I: American historical review, 40 (1934), s. 69-91) - Også trykt i forf.'s: The changing West and other essays. Northfield, Minn. 1937. S. 67-81.

Qualey, Carlton C. Norwegian settlement in the United States. Northfield, Minn. 1938. 285 s. Illustr. (Publications of the Norwegian-American historical association.) Bibliografi, s. 255-72. - Fotografisk reprod. av 1. utg. N.Y. 1970.

Bjork, Kenneth. Norwegian gold seekers in the Rockies. (I: Norwegian-American studies and records, 17 (1952), s. 47-83.)

Nelson, Peder H. [Trekk fra nybyggersagaen.] En rekke artikler fra forskjellige norske settlementer i Amerika, trykt i Nordmanns-Forbundet fra årg. 46, 1953 og fremover.

Bjork, Kenneth. Early Norwegian settlement in the Rockies. (I: Norwegian-American studies and records, 18 (1954), s. 44-81.)

- West of the great divide. Norwegian migration to the Pacific coast. 1847-1893. Northfield, Minn. 1958. 671 s. Illustr. (Publications of the Norwegian-American historical association.)

ALASKA

Holme, John G. The reindeer industry in Alaska. (I: American-Scandinavian review, 10 (1922), s. 356-61.)

Preus, Johan C. K. Alaska, romance and reality. (I: Jul i Vesterheimen, 1927. (9 s.)

Peterson, Arthur S. The introduction of domesticated reindeer into Alaska. (I: Norwegian-American studies and records, 11 (1940), s. 98-113.)

Kjølås, Gerhard. Gull. Kampen om gullet i Alaska. 2. oppl. Bergen 1948. 142 s.

Clausen, Clarence A., utg. Life in the Klondike and Alaska gold fields. Letters transl. and ed. by Clarence A. Clausen. (I: Norwegian-American studies and records, 16 (1950), s. 120-60.) Brev trykt i Washington Posten og Tacoma Tidende 1897-1902.

Lomen, Carl J. Fifty years in Alaska. Foreword by Richard E. Byrd. N.Y. 1954. 302 s.

Endresen, Fridtjof. Norskættede i Alaska. (I: Nordmanns-Forbundet. Julen 1955. S. 59-64.)

- Alaska kaller. Nordmenns liv og eventyr i Alaska. Oslo 1956. 267 s. Illustr.

Gravem, Knute L. Pioneering in Alaska. (I: Norwegian-American studies and records, 20 (1959), s. 111-42.)

Lutro, Olav A. Gullgravarliv i Alaska for 70 år sidan. Brev frå Olav Arneson Lutro 4. januar 1896. Ved T. Lutro. (I: Hardanger. Tidsskrift, 1966, s. 582-89.)

CALIFORNIA

Beretning om Californien og dets guldrigdom. Chra 1849. 124 s.

Guldtørsten eller California-feberen i America. Arendal 1852. 12 s.

Mosheim, Adolf M. I Californien for 60 aar siden. (I: Nordmanns-Forbundet, 6 (1913), s. 180-85.)

Stabæk, Tosten K. Beretning om en reise til California i 1852. (Ved S. G. M.) (I: Numedalslaget. Aarbok, 14 (1928), s. 62-85.)

- An account of a journey to California in 1852. Transl. by Einar I. Haugen. (I: Norwegian-American historical association. Studies and records, 4 (1929), s. 99-124.)

Grimley, O. B. Til California efter gull. (I: Nordmanns-Forbundet, 34 (1941), s. 171-75.)

Bjork, Kenneth O. Hvistendahl's mission to San Francisco, 1870-1875. (I: Norwegian-American studies and records, 16 (1950), s. 1-63.)

Roinestad, Soren C. A hundred years with Norwegians in the East Bay. Oakland 1963. 79 pag. bl. Stensilert.

Norway's constitution 150 years, May 17, 1814-1964. (Souvenir program.) [Publ. by] the May 17th committee, San Fransisco. [S. Franc. 1964.168 s. Illustr. - Inneholder artikler om de første norske innvandrere til San Franciscoområdet, norsk-amerikanske institusjoner der m. m.

Mount Olive Lutheran church, Santa Monica, California. 25th anniversay. June 11, 1967. Santa Monica, Cal. 1967. 6 bl. Illustr.

Hatlen, Carsten L. Peter Storm og Bjørneflagget [i California 1846]. (I: Norges jul, 1968, s. 54-58.)

Benson, Thomas I. Gold, salt air and callouses. (I: Norwegian-American studies, 24 (1970), s. 193-220.)

HAWAII

Davis, Eleanor H. Norwegian labor in Hawaii. The Norse immigrants. By Eleanor H. and Carl D. Davis. [Publ. by] the University of Hawaii, Industrial relations center. Honolulu 1962. 39 s.

ILLINOIS

A history of the Norwegians of Illinois. A concise record of the struggles and achievements of the early settlers together with a narrative of what is now being done by the Norwegian-Americans of Illinois ... Comp. and ed. by A. E. Strand. Chic. 1905. 560 s. Illustr.

The Norse-American centennial of Illinois 1825-1925. Homecoming of the sloopers, September 6-7, 1925, Ottawa, Illinois. Minneap., Minn. [1925] 60 s.

Gates, Paul W. The campaign of the Illinois Central railroad for Norwegian and Swedish immigrants. (I: Norwegian-American studies and records, 6 (1931), s. 66-88.)

Chicago

Unonius, Gustaf. Minnen från en sjuttonårig vistelse i nordvestra Amerika. 2. uppl. B. 2. Upsala 1862. - Noe stoff om norske forhold i Wisconsin og Chicago.

Daae, Peter. Om Chicago. Amerikas mest amerikanske by og den tredje største norske by i verden. Kra 1903. 160 s.

Our Savior's Norwegian evangelical Lutheran church, Chicago. Vor Frelsers N. Ev. Luth. kirke. Femtiaars-jubilæum, 1858-1908. [Chic. 1908]. 15 bl. Illustr.

- “Festskrift” published in commemoration of the jubilee celebrated ... October 19th, 1913. Chic., [1913]. 68 s. Illustr.

St. John's Norwegian evangelical Lutheran church, Chicago. Twenty-fifth anniversary celebration. 1891 - 1916. Chic. 1916. 12 bl. Illustr.

Jevne, Christian H. Chicago as viewed by a Norwegian immigrant in 1864. A letter transl. and ed. by Brynjolf J.Hovde. (I: Norwegian-American historical association. Studies and records, 3 (1928), s. 65-72.)

Clausen, Otto. Det norske Chicago. (I: Nordmanns-Forbundet, 26 (1933), s. 142-46.)

Buch, Leif B. Innvandringen til Chicago. (I: Nordmanns-Forbundet, 27 (1934), s.75-78.)

Osland, Birger. Norwegian clubs in Chicago. (I: Norwegian-American studies and records, 12 (1941), s. 105-27.)

Kane county

Fallstad, Trygve. Odølinger og hedemarkinger i Elgin, Illinois. (I: Østlendingen, 1938, nr 99.)

La Salle county

Centennial celebration of the first permanent Norwegian settlement in the United States in the Fox River valley, La Salle county, Illinois, in 1834. Under auspices of Illinois state historical association, Department of history, University of Illinois, June 22, 23, 24, 1934. Prep. under the direction of John J. Sonsteby. Mappe med innklebede avisutklipp, meddelelser etc.

Kildal, Arne. Hundreårs festen i Norway, Ill.. (I: Nordmanns-Forbundet, 27 (1934), s. 248-51.)

Qualey, Carlton C. The Fox River Norwegian settlement. Springfield 1934. S. 133-77. Særtrykk av Quarterly journal of the Illinois state historical society, 1934.

Lee county

Lee county norsk lutherske menighed. Lee county norsk lutherske menigheds historie. 1858-1908. Lee, Ill. [1908]. 31 s. Illustr.

IOWA

Iowa. [Avisutklipp om norsk-amerikansk historie og biografi.] (Alfred Knutsen, utg.: Utklippsbind, 15, 26-27, 37-38.)

Wick, B. L. The earliest Scandinavian settlernent in Iowa. - Xerox-kopi av artikkel i Iowa historical record, 16 (1902)' s. 21-29.

Flom, George T. [Chapters on Scandinavian inimigration to Iowa.]: The Scandinavian factor in the American population. The coming of the Norwegians to Iowa. The early Swedish immigration to Iowa. The Danish contingent in the population of early Iowa. The growth of the Scandinavian factor in the population of Iowa. - Xerox-kopi av artikler i Iowa journal of history and politics, 3 (1905), s. 57-91, 347-83, 583-615; 4 (1906), s. 220-44, 267-85.

Swansen, H. F. The Norse in Iowa to 1870. Diss. abstract. - Xerox-kopi av University of Iowa studies. Studies in the social sciences, 10 (1937), s. 81-93.

Reque, Sigurd S. Fra pionertiden og fremover. - Artikkelserie trykt i Decorah-Posten 18/8 - 23/9 1938.(I: Alfred Knutsen, utg.: Utklippsbind, 37.)

Estrem, Andrew. An early Norse settlement in Iowa. - Xerox-kopi av artikkel i Iowa journal of history and politics, 39 (1941), s. 387-402.

Allamakee county

Preus, Lulla. Minder fra den gamle Paint Creek præstegaard. (I: Symra, 7 (1911), s. 1-15.)

Koren, Dikka Hjort. Minner fra Paint Creek prestegård. (I: Jul i Vesterheimen, 1941, s. 18-21.)

Benton county

Wick, B. L. The Pioneer memorial association of Norway. An address delivered at Norway, Iowa, August 9, 1931. [U. s. 1931] 11 s.

Chickasaw county

Crane Creek Lutheran church. Seventy-fifth anniversary 1867-1942. Chickasaw county, Iowa [1942]. 21 s. Illustr.

Emmet county

Svendsen, Gro. Frontier mother. The letters of Gro Svendsen. Transl. and ed. by Pauline Farseth and Theodore C. Blegen. Northfield, Minn. 1950. 153 s. (Publications of the Norwegian-American historical association. Travel and description series. 5.)

Humboldt county

Lund, Jens E. Minder fra et nybygge [i Norway township, Humboldt county, Iowa i 1890-årene]. (I: Jol i Hardanger, 1935, s. 24-29.)

Jordal, Samson. Om og rundt Hardangersettlementet i Norway township, Humboldt county, Iowa. (I: Hardanger. Tidsskrift, 1968, s. 158-65.)

Lee county

Swansen, H. F. The Sugar Creek settlement in Iowa. (I: Norwegian-American studies and records, 9 (1936), s. 38-44.)

Marshall county

Swansen, H. F. The Norwegian quakers of Marshall county, Iowa. (I: Norwegian-American studies and records, 10 (1938), s. 127-34.)

Polk & Story counties

[Nelson, Oley]. En kort historie af det første norske settlement i Story og Polk counties, Iowa 1855-1905. [Chic. 1905.] 23 s.

Henderson, A. M. Historical events and reminiscences of the St. Petri Lutheran congregation, Story City, Iowa and its present day activities on the occasion of its seventy-fifth anniversay festival, June 17-19, 1932. U.s. [1932]. 61 s. Illustr.

Hodnefield, Jacob. The Story county colony of 1855. - Xerox-kopi av artikkel i Annals of Iowa, 33 (1955), s. 34-43.

Winnebago county

Larson, Laurence M. The convention riot at Benson Grove, Iowa, in 1876. (I: Norwegian-American studies and records, 6 (1931), s. 122-32.) - Også trykt i forf.'s: The changing West and other essays. Northfield, Minn. 1937. S. 39-48.

Winneshiek county

(Koren, Vilhelm) Mindeblade om jubelfesten paa Washington Prairie, holdt i anledning af dr.V. Korens 50-aarige virksomhed som prest for Washington Prairie og Calmar menigheder den 19. juli 1903. [Decorah, Iowa 1903.] 37 s. Illustr.

Koren, Vilhelm. Nogle erindringer fra min ungdom og fra min første tid i Amerika. (I: Symra, 1 (1905), s. 11-37.) - Opptrykt i forf.'s: Samlede skrifter. B. 4. Decorah, Iowa 1912. S. 5-40.

Madison og Lincoln menigheder. Mindeblade i anledning af festen til fædrenes minde i Madison og Lincoln menigheder holdt i Prestegaardslunden den 29 de august 1909. Decorah, Iowa 1909. 24 bl. Illustr.

Springfield menighed. Mindeskrift ved 60-aars-festen 1913, den 22de juni. [Springfield] 1913. 64 s.

Koren, Elisabeth. Fra pioneertiden. Uddrag af Elisabeth Korens dagbog og breve fra femtiaarene. Udg. af hendes børn. Decorah, Iowa 1914. 210 s. Illustr.

- The diary of Elisabeth Koren, 1853-1855. Transl. and ed. by David T. Nelson. Northfield, Minn. 1955. 381 s. Illustr. (Publications of the Norwegian-American historical association.)

Hansen, Carl G. O. Decorah som norskhetscentrum. (I: Nordmanns-Forbundet, 9 (1916), s. 600-08.)

Jøssendal, Johannes. Litt av Big Canoe menighets historie. Decorah, Iowa [1922?]. 29 s. Illustr.

Brandt, Reaff O. Pastor R. O. Brandts ungdomsminder fra Decorah. Fra Decorah i 60- og 70-aarene. (I: Decorah-Posten, 1924, 5/9.)

Lidt norsk pionerhistorie. Et og andet om de første norske settlere i Winnesh[ie]k county. (I: Decorah-Posten, 1924, 5/9.)

Bakken, Amelia J. Fra gamle dage. Optegnelser om de første norske settlere i Winneshiek Co. - Artikkelserie trykt i Decorah-Posten 9/12 1938 - mars 1939. (I: Alfred Knutsen, utg.: Utklippsbind, 37.)

Naeseth, Caroline M. K. Memories from Little Iowa parsonage. Transl. and ed. by Henriette C. Koren Naeseth. (I: Norwegian-American studies and records 13 (1943), s. 66-74.)

Woodbury county

St. Petri tidende. Menighedsblad for St. Petri norske luth. menighed i Sioux City. 1, nr. 12; 2, nr. 1. Sioux City, Iowa 1912.

Wright county

Vigenstad, Paul. Ringsaker norsk-evangelisk-lutherske menigheds historie. Decorah 1917. 24 bl. Illustr.

MASSACHUSETTS

Figved, E. N. Blandt nordmændene i Boston. (I: Nordisk Tidende. Jubileumsnummer, 1825-1925. N.Y. 1925. S. 58-62.)

MICHIGAN

Qualey, Carlton C. Pioneer Scandinavian settlement in Michigan. - Xerox-kopi av artikkel i Michigan history magazine, 24 (1940), s. 435 - 50.

Feddersen, Christian T. Scandinavians in Michigan. With special reference to Detroit and environs. Vol. 1, Romeo, Mich. 1968. 297 s. Illustr.

Vanderhill, C. Warren. Settling the Great Lakes frontier: Immigration to Michigan, 1837-1924. Lansing 1970. 96 s.

MINNESOTA

Minnesota history bulletin. Publ. by the Minnesota historical society. 1-5, (1915/16 - 1923/24). St. Paul 1916-24. Forts. som Minnesota history. 6 (1925)

Minnesota. [Avisutklipp om norsk-amerikansk historie og biografi.] (Alfred Knutsen, utg.: Utklippsbind, 3-4, 6, 25, 28, 30-32, 34, 39, 41, 48.)

Hjelm-Hansen, Paul. En nordmand opdager Minnesota. (I: Decorah-Posten, 1942, 25/9, 29/9, 2/10.) Opptrykt etter Nordisk folkeblad, 1869, 24/11.

Mattson, Hans. Land for emigranter ved Lake Superior og Mississippi jernveien mellem St. Paul og Duluth i staten Minnesota, Nord-Amerika. Minneap., Minn. 1871. 8 s.

Arctander, Jno W. Praktisk haandbog for skandinaver i staten Minnesotas lovgivning, særligt afpasset for farmerbefolkningen. Willmar, Minn. 1877. 583 s. - 2. opl. med tittel: Praktisk haandbog i Minnesotas lovgivning, særligt afpasset for farmerbefolkningen. Minneap., Minn. 1896. 627 s.

Beskrivelse af staten Minnesota og dens naturlige hjælpekilder med hensyn til agerbrug, fabrikdrift og handel, tilligemed en kort fremstilling af dens historie, fremskridt og nærværende udviklingsstandpunkt, samt af de fordele den tilbyder indvandrere. Udg. af Statens indvandrings-kommission. St. Paul, Minn. 1882. 64 s. Illustr.

Johnsen, John S. Minnesota. En kortfattet historie av nordmændenes bebyggelse av staten, deres gjøremaal, foreninger og livsvilkaar. Med avsnit om den norske kirkes historie. I anledning Minnesotas deltagelse i Norges jubilæumsutstilling 1914. St. Paul [1914]. 322 s. Illustr.

Appel, Livia. Official encouragement of immigration to Minnesota during the Territorial period. By Livia Appel and Theodore C. Blegen. (I: Minnesota history bulletin, 5 (1923), s. 167-203.)

Blegen, Theodore C. Minnesota's campaign for immigrants. - Illustrative documents. - Xerox-kopi av artikkel i Yearbook of the Swedish historical society of America, 11 (1926), s. 3-83.

Qualey, Carlton C. Pioneer Norwegian settlement in Minnesota. (I: Minnesota history, 12 (1931), s. 247-80.)

Ødegaard, Ørnulf. Emigration and insanity. A study of mental disease among the Norwegian-born population of Minnesota. Cph. 1932. 206 s. (Acta psychiatrica et neurologica. Suppl. 4.) Dr. avh., Oslo.

Blegen, Theodore C. Minnesota. Its history and its people. A study outline with topics and references. Minneap., Minn. 1937. 237 s.

Nelson, Helge. Minnesotas bebyggande. Med särskild hänsyn till svenskars, norrmänns och tyskars andel i densamma. (I: Svensk geografisk årsbok, 1937, s. 164-90.)

Blegen, Theodore C. Building Minnesota. Bost. 1938. 450 s. Illustr.

Minnesota. The North Star state in pictures. St. Paul 1946. 30 bl. (Minnesota historical society. Centennial publications. 2.)

Siqveland, Thorgeir, utg. Klipp fra aviser om Generalkonsulatet i Minneapolis og om norsk-amerikanernes virksomhet i Minnesota 1946-1962. 5 b.

Qualey, Carlton C. Some national groups in Minnesota. (I: Minnesota history, 31 (1950), s. 26-28.)

Orfield, Didrick J. Sing about Minnesota. Minneap. 1951. 80 s.

(Gopher historian) Gopher reader. Minnesota's story in words and pictures. Selections ... ed. by A. H. Poatgieter and James T. Dunn. St. Paul 1958. 308 s. Illustr.

Bjork, Kenneth O. Mormon missionaries and Minnesota Scandinavians. (I: Minnesota history, 36 (1959), s. 285-93.)

Blegen, Theodore C. Minnesota history. A guide to reading and study. By Theodore C. Blegen and Theodore L. Nydahl. Minneap., Minn. 1960. 223 s.

- Minnesota. A history of the state. Minneap., Minn. 1963. 688 s. Illustr.

Carlsson, Sten. Skandinaviska politiker i Minnesota 1882-1900. En studie rörande den etniska faktorns roll vid politiska val i en immigrantstat. Upps. 1970. 58 s. (Folia historica Upsaliensia. 1.)

- Scandinavian politicians in Minnesota around the turn of the century. A study of the role of the ethnic factor in an immigrant state. (I: Americana Norvegica. 3. Oslo 1971. S. 237-71.)

Lungmark, Lars. For sale - Minnesota. Organized promotion of Scandinavian immigration 1866-1873. Akad. avh. (Göteborg). Sth. 1971. 303 s. (Studia historica Gothoburgensia. 13.)

Red River Valley (Se også Clay og Polk counties' og Red River Valley North Dakota og Manitoba i Canada)

Tollefson, Axel. Historical notes on the Norwegians in the Red River Valley. - Xerox-kopi av artikkel i North Dakota historical collections, 7 (1925), s. 131-91.)

Eltor, Ingolf. Red-River-dalens pioner [Paul Hjelm-Hansen]. (I: Nordmanns-Forbundet, 50 (1957), s. 98-100.)

Drache, Hiram M. The challenge of the prairie: Life and times of Red River pioneers, Fargo, N. Dak. 1970. 360 s. Illustr.

Anoka county

Scandinavian evangelical Lutheran congregation, Glen Cary township, Anoka county, Minnesota. Festskrift. 1870-1967. Glen Cary, Minn. 1967. 71 bl. - Xerox-kopi. (Gunderson's manuscript. 380.)

Benton county se Sherburne county

Brown county

Broste, Ole K. We came from Norway (1868). (I: Theodore C. Blegen & Philip D. Jordan, utg.: With various voices. St. Paul 1949. S. 258-62.) Tatt fra Ole Brostes manuskript som finnes i Minnesota historical society.

Clay county

Kluxdal, Gudmund. Fifty years of Bethlehem Lutheran congregation, Ulen, Minnesota. 1876-1926. By G. Kluxdal and O. E. Reiersgord. [Ulen, Minn. 1926.] 85 s. Illustr.

Reiersgord, O. E. History of Ulen. (A half century of progress, 1886-1936, Ulen, Minn. July 17.-18, 1936.) [Ulen, Minn. 1936.] 11 bl. Illustr.

Dakota county

Ruh, Martin P. En reise til Minnesota i 1856 og dannelsen av Christiania-settlementet. (I: Symra, 5 (1909), s. 96-112.)

Dodge county se Olmstead county

Freeborn county

Round Prairie Lutheran church. Diamond jubilee 1865-1940. Sunday, September 22, 1940. Glenville, Minn. 1940. 61 s. Illustr.

Goodhue county

Muus, Bernt J. Kort oversigt over Holden menigheds ydre historie i de første 25 aar. (I forf.'s: Søger hjem. Decorah, Iowa. 1881. S. 133-39.)

Holden menighed, Goodhue county, Minnesota. Festskrift. Jubelfest holdt i Holden menighed, Goodhue co., Minn. fra 12te til 16de september 1906 i anledning af femtiaarsdagen for menighedens stiftelse. Referat er skrevet af L. M. Biørn. Minneap., Minn. 1908. 88 s. Illustr.

Nydahl, Theodore L. Social and economic aspects of pioneering as illustrated in Goodhue county, Minnesota. (I: Norwegian-American historical association. Studies and records, 5 (1930), s. 50-60.)

Hennepin county (Se også Minneapolis)

Blegen, Theodore C. The saga of Saga Hill. Repr. ed. St. Paul 1971. 78 s. Illustr.

Houston county

Johnson, O. S. Nybyggerhistorie fra Spring Grove og omegn, Minnesota. Minneapolis, Minn. 1920. 448 s. Delvis tidligere trykt i Samband.

Houston Lutheran church, Houston, Minnesota. Seventy-fifth anniversary of the Houston Lutheran church. 1855-1930. [Houston, Minn. 1930.] 29 s. Illustr.

Spring Grove church organizations. History of the Spring Grove church organizations. Spring Grove, Minn. 1933. 69 s. Illustr.

Qualey, Carlton C. A typical Norwegian settlement: Spring Grove, Minnesota. (I: Norwegian-American studies and records, 9 (1936), s. 54-66.)

Kandiyohi county

Illustrated history and descriptive and bibliographical review of Kandiyohi county, Minnesota. Comp.: Victor E. Lawson [and] Martin E. Tew. Willmar, Minn. 1905. 446 s.

Crow river evangelical Lutheran church. Crow River norsk ev. luth. kirke i Kandiyohi og Stearns counties, Minn. 1861-1911. Femtiaarsfest. Decorah, 10. 1911. 16 bl. Illustr.

- - Diamond jubilee 1861-1936. Festival services Sunday, September 20, 1936. U. s. 1936. 2 bl.

Jordahl, Daniel C. Norway Lake og indianeropstanden der. (I: Symra, 10 (1914), s. 49-57.)

Steene, Gabriel. Pioneer-minder. - Artikler trykt i Minneapolis Tidende og til dels i noen andre norsk-amerikanske aviser 1932-1934; 1938. (I: Alfred Knutsen, utg.: Utklippsbind, 45, 47.)

Gausdal Lutheran church. 60 th anniversary. 1891-1951. Ringville Prairie, Georgeville, Minn. (Comp. and ed. by Carl M. Gunderson.) [Georgeville, Minn. 1951]. 48 s. Illustr. Stensilert.

- History of Gausdal Lutheran church. [75th anniversary 1966. Ed. by] Erwin N. Kalevik. [New London, Minn. 1966.] 16 bl. Illustr.

Round Robin of Kandiyohi county. Centennial year 1858-1958. Ed., priv. pr. and publ. by Karl & Helen Thurn. Willmar, Minn. 1958. 253 s. Illustr.

Hambro, Johan. Rødhudene ved Norway Lake. Et hundreårs-minne. (I: Nordmanns-Forbundets julehefte, 1962, s. 37-42.)

Innvik, Erling. Hundre år siden indianerne herjet norske bygder i USA. (I: Aftenposten, 1962, 18/8. Uketillegg nr 33.)

The History of New London. 1865-1965. Publ. in conjunction with New London centennial days, June 17, 18 and 19, 1965. [Ed. by] Erwin Kalevik [&c.] New London, Minn. 1965. 207 s. Illustr.

Trinity Lutheran church, New London, Minnesota 1892-1967. New London, Minn. [1967]. 14 bl. Illustr.

Nelson, Peder H. Fra indianerkrigens dager. Overfallet på nybyggerne ved Norway Lake i Minnesota i 1862. (I: Nordmanns-Forbundet, 67 (1974), s. 217-18.)

Lyon county

Askevold, Bernt. Korte uddrag af en gammel prærieprests dagbogsoptegnelser fra hans prestelige virksomhed paa Minnesota-prærien i nybyggerlivets dage. (I: Nordmanns-Forbundet, 6 (1913), s. 237-52, 313-321, 469-80.)

Meeker county

Norlie, Olaf M. Ness jubelskrift, 1911. Ness norsk luthersk menighed, Meeker county, Minn. Minneap., Minn. 1911. 154 s.

Mille Lacs county se Sherburne county

Minneapolis

Zions evangelisk-lutherske menighed, Minneapolis. Festskrift udgivet til indvielsen af Zions ev. luth. menigheds kirke ... Minneapolis, Minn. søndag den 25 de juni 1911. Minneap., Minn. 1911. 37 s. Illustr.

Trefoldighets menighet, Minneapolis. Aarbok. 1914-15, 1922. Minneap., Minn. [1915]-1922.

- 1868-1918. Historisk oversigt i anledning dens femtiaarsjubilæum 7-14. april, 1918. Minneap., Minn. 1918. 95 s. Illustr.

Bratager, Laura R. Over hav og land. Lyngblomstens historie. Pionerliv i Minneapolis med flere skildringer. Minneap., Minn. 1925. 128 s. Illustr.

Helland, Andreas. The St.Olaf Lutheran congregation, Minneapolis, Minnesota. 1874-1949. In collab. with Clarence J.Carlsen. Minneap. 1949. 74 s. Illustr.

Hansen, Carl G. O. My Minneapolis. A chronicle of what has been learned and observed about the Norwegians in Minneapolis through one hundred years. Minneap. 1956. 406 s. Illustr.

Mower county

Hansen, Hans J. Little Cedar settlement og menigheds historie. Udg. for menighedens femtiaars jubelfest den 26. november 1909. Minneap., Minn. 1909. 61 s. Illustr.

Hanson, Lars G. A brief history of the Bear Creek community, Mower county, Minnesota. [By] Lars G. Hanson and Ole Jørgens. U. s. [1915]. 10 bl.

Olmstead county

East and West St. Olaf Lutheran congregations, Olmstead and Dodge counties, Minnesota. One hundreth anniversary. (1856-1956.) June 29th - July st 1956. [Ed. by] D. J. Borge. [Byron, Minn. 1956.] 40 s. Illustr.

Polk county

Sundheim, Jørgen M. Little Norway menighed, Polk county, Minn. Et 40-aars mindeskrift. Minneapolis, Minn. [1920]. 95 s. Illustr.

Pope county

Lee, Gustav T. Lidt om det kirkelige arbeide i Pope county, Minnesota, 1865-1909. Glenwood, Minn. [1909]. 30 s. Illustr.

Johnshoy, Martinus C. A brief history of Fron evangelical Lutheran congregation, Starbuck, Pope county, Minnesota. 1880-1942. [U. s.] 1942. 29 s. Illustr.

Rice county

St. John's Norwegian Lutheran church, Northfield, Minnesota. A record of the first fifty years. 1869-1919. Northfield, Minn. 1920. 104 s. Illustr.

Schilling, W. F., utg. A history of the Northfield and Dundas churches. Northfield, Minn. [1952]. - Av innholdet: P. M. Glasoe: St. John's congregation, s. 60-75. - Anna Nystuen, utg.: Bethel Lutheran church. A survey of forty years, 1908-1948, s. 85-93.

Sherburne county

Langseth, Peder. Norske settlementer og menigheder i Sherburne, Benton og Mille Lacs countier, Minn. Udg. af P. Langseth, A. Larsgaard og R. J. Meland. U. s. 1903. 60 s. Illustr.

Stearns county

Crow River evangelical Lutheran church. Crow River norsk ev. luth. kirke i Kandiyohi og Stearns counties, Minn. 1861-1911. Femtiaarsfest. Decorah, Ia. 1911. 16 bl. Illustr.

- Diamond jubilee 1861-1936. Festival services Sunday, September 20, 1936. U.s. 1936. 2 bl.

Big Grove Norwegian Lutheran church, Brooten, Minnesota. Big Grove norsk lutherske kirke. 60 aarsjubilæum. 1867-1927. [Brooten, 1927.] 83 s. Illustr.

- 75th anniversay. 1867-1942. [Ed. by] Gena Lee Gilbertson. [Brooten 1942? ] 90 s. Illustr.

Winona county

Johnson, Syvert H. Biographic sketches of the early original settlers in Rush Creek Valley, Winona county, Minnesota. Bellingham, Wash. 1941. 144 s. Illustr. På omsl. står: Hardanger dalen.

Yellow Medicine county

Yellow Medicine Lutheran church, Hanley Falls, Minnesota. 100 years of God's grace. 1868-1968. Hanley Falls, Minn. 1968. 47 s. Illustr.

Narvestad, Carl. A history of Yellow Medicine county, Minnesota 1872-1972. By Carl and Amy Narvestad. Sites maps and research by Simon Melzer. [Publ.by] Yellow Medicine county historical society. Granite Falls, Minn. 1972. 870 s. Illustr.

MISSOURI

Rygg, A. N. A Norwegian settlement in Missouri. (I: Norwegian-American studies and records, 13 (1943), s. 108-113.)

MONTANA

Montana. [Avisutklipp om norsk-amerikansk historie og biografi.] (I: Alfred Knutsen, utg.: Utklippsbind. 49.)

Fretheim, Severt J. A little reminder of the pioneer days of the Lutheran church in the Plentywood parish, Montana 1910-1919. [Plentywood, Montana 1919.] 32 bl. Illustr.

Norske pionerer i Montana. (I: Nordmanns-Forbundet, 36 (1943), s. 211-12.)

Bye, John O. Back trailing along the Little Missouri. Early settlement of Capitol, Montana. [Belle Fourche] 1952. 29 bl. Illustr.

Arestad, Sverre. Pioneering in Montana. (I: Norwegian-American studies, 22 (1965), s. 104-43.)

NEW YORK

Folkestad, Sigurd. Norske i Brooklyn - New York. (I: Symra, 4 (1908), s. 79-97.)

Jahr, Torstein. Nordmænd i Nieuw-Nederland. (I: Symra, 5 (1909), s. 65-79.)

Evjen, John O. Scandinavian immigrants in New York 1630-1674. With appendices on Scandinavians in Mexico and So.America, 1532-1640, Scandinavians in Canada, 1619-1620, some Scandinavians in New York in the eighteenth century ... Minneap., Minn. 1916. 438 s. Illustr. - Reprint. Baltimore 1972.

Vor Frelsers norsk evangelisk lutherske menighed, Brooklyn, N.Y. Kort historisk overblik over virksomheden i menigheden i anledning dens femti-aars jubilæum den 15-22.oktober 1916. Minneap., Minn. 1916. 63 s. Illustr.

Nordisk Tidende. Jubileumsnummer 1825-1925. N.Y. 1925. 64 s. Illustr. Vesentlig stoff om norsk-amerikanske forhold i New York og Øststatene.

Facts about the Norwegian-American colony in Brooklyn, N.Y. and Nordisk Tidende, “America's leading Norwegian Newspaper”. Publ. in connection with Nordisk Tidende's 50th anniversary. N.Y. 1941. 32 s. Illustr.

Rygg, Andrew N. Norwegians in New York 1825-1925. N.Y. [1941]. 296 s.

Nordisk Tidende. 60 år. 1891-1951. Særnr. av Nordisk Tidende, N.Y. 10. mai 1951. Om norsk-amerikanske forhold særlig i New York.

Gomsrud, Arthur A. Scandinavian what? who? where? in Greater New York. 1953. N.Y. 1953. 79 s.

Canuteson, Richard. A little more light on the Kendall colony. (I: Norwegian-American studies and records, 18 (1954), s. 82-101.)

De Pillis, Mario S. Still more light on the Kendall colony. A unique slooper letter. (I: Norwegian-American studies and records, 20 (1959), s. 24-31.)

- Cleng Peerson and the communitarian background of Norwegian immigration. (I: Norwegian-American studies, 21 (1962), s. 137-57.) Om Kendall settlementet.

Hoover, Knight. Norwegians in New York. (I: Norwegian-American studies, 24 (1970), s. 221-31.)

Ljone, Oddmund. Nordmenn i Ny Amsterdam. (I: Norges Jul, 1970, s. 52-59.)

Daasvand, Sigurd. Det norske kirkeliv i Brooklyn. (I: Årbok for Agder bispedømme, 24 (1974), s. 104-09.)

NORTH DAKOTA

(Her skrifter om Dakota territory)

Blegen, John H. A missionary journey on the Dakota prairies in 1886. Transl. and ed.by Theodore C. Blegen. - Xerox-kopi av artikkel i North Dakota historical quarterly, 1 (1927), no 3, s. 16-29.

Jacobson, Abraham. A pioneer pastor's journey to Dakota in 1861. Transl. by J. N. Jacobsen. (I: Norwegian-American studies and records, 6 (1931), s. 53-65.)

Grimstad, Carl M. Pioneers in Dakota territory, 1879-89. Ed. by Henry H. Bakken. (I: Norwegian-American studies and records, 13 (1943), s. 1-45.)

North Dakota. [Avisutklipp om norsk-amerikansk historie og biografi.] (Alfred Knutsen, utg.: Utklippsbind. 7, 23, 35-36, 49.)

Ager, Waldemar. Blandt norske nybyggere. (I: Nordmanns-Forbundet, 5 (1912), s. 37-42.)

Jervell, Hans. Northwest. 1. Illustrations with text. Fargo, N. Dak. [ca 1915]. 64 s.

- North Dakota, pioneers, farmers and farms, churches, schools, hospitals, prominent men etc. [Fargo, N. Dak. 1918? ] 68 s. Illustr.

Qualey, Carlton C. Pioneer Norwegian settlement in North Dakota. - Xerox kopi av artikkel i North Dakota historical quarterly, 5 (1930), Oct., s. 14-37.

Løvoll, Odd S. The Norwegian press in North Dakota. (I: Norwegian-American studies, 24 (1970), s. 67-101.)

Red River Valley (Se også Cass, Grand Forks, Traill og Walsh counties, og Red River Valley i Minnesota og Manitoba i Canada)

Saugstad, Christian. Beretning om missionsreiserne i Red River dalen (1879). (I: Lutheraneren og missionsbladet, 13 (1879), s. 411-16.)

Tollefson, Axel. Historical notes on the Norwegians in the Red River Valley. - Xerox-kopi av artikkel i North Dakota historical collections, 7 (1925), s. 131-91.)

Thortvedt, Levi. Settling on the Red River trail. (1860s - 1870s) (I: Theodore C. Blegen & Philip D. Jordan, utg.: With various voices. St. Paul 1949. S. 294-304.) Tatt fra forf.'s manuskript: The early history of the Red River Valley, som finnes i Minnesota historical society.

Drache, Hiram M. The challenge of the prairie: Life and times of Red River pioneers. Fargo, N. Dak. 1970. 360 s.

Bottineau county

Redal, Olav. En norsk bygds historie. Nordre Bottineau county, North Dakota. U.s. 1917. 240 s. Illustr. Xerox-kopi.

Cass county

Hertsgaard, Jørgen P. Early community history, Kindred, North Dacota. (1870-1900.) Northfield, Minn. [1946?] 32 s. Illustr.

Grand Forks county

Raaen, Aagot. Grass of the earth. Immigrant life in the Dakota country. Northfield, Minn. 1950. 238 s. (Publications of the Norwegian-American historical association.)

Northwood, North Dakota. Diamond jubilee, 1884-1959. Ed.: Orville Bakken, Palmer J. Sougstad [a. o.]. Northwood, N. Dak. 1959. 112 s. Illustr.

Griggs county

Herigstad, Omon B. First Norwegian settlement in Griggs county, North Dakota. - Xerox-kopi av artikkel i North Dakota historical collections, 1 (1906), s. 131-53.

Nelson county

Sheyenne Lutheran church, Pekin, North Dakota. Diamond jubilee 1882-1957. Pekin, N. Dak. 1957. 44 bl. Illustr. Xerox-kopi. (Gunderson's manuscript. 340.)

Sigdal evangelical Lutheran church, Hamar, North Dakota. Diamond jubilee 1882-1957. Hamar, N. Dak. 1957. 89 s. Illustr. Xerox- kopi. (Gunderson's manuscript. 341.)

Traill county

Bruflat Lutheran church. Bruflat menighets historie. 1874-1924. Portland, N. Dak. [1924]. 47 s. Illustr.

- Seventy-fifth anniversary. 1874-1949. Portland, N. Dak. 1949. 44 s. Illustr.

Walsh county

Nordbø, Halvor. Setlinga i området omkring Park River, Walsh county, North Dakota. (I: Årbok for Telemark, 1972, s. 101-11.)

Ward county

Reishus, Martha, utg. The builders. Chapters of history of the pioneer Lutheran church at Minot, North Dakota. [Minot, N. Dak. 1933?] 80 s. Illustr. - Av innholdet: Bjug Harstad: Three weeks in a tent. (From Goose River to Mouse River, D.T.), s. 3-32. Opprinnelig trykt i For hjemmet, 23 (1882), med tittel: Tre uger i telt. (Fra Goose River til Mouse River, D.T.)

Wells county

Levorsen, Barbara. Early years in Dakota. (I: Norwegian-American studies, 21 (1962), s. 158-97.)

- Our bread and meat. (I: Norwegian-American studies, 22 (1965), s. 178-97.)

OREGON

Solum, Nora O. Oregon and Washington territory in the 1870's, as seen through the eyes of a pioneer pastor [Anders Emil Fridrichsen]. (I: Norwegian-American studies and records, 16 (1950), s. 64-90.)

PENNSYLVANIA

Amerika, Ole Bull og det nye Norge. Bergen 1852. 168 s.

[Meidell, Ditmar] En splinterny vise til Oleanas pris. Digtet af en Oleanafarer. Mel.: Rio Janeiro. -Xerox-kopi av vise trykt i Krydseren, 5. marts 1853.

- The ballad of Oleana. A verse translation [by] Theodore C. Blegen. (I: Norwegian-American studies and records, 14 (1944), s. 117-21.)

Jahr, Torstein. Oleana. Et blad av Ole Bulls og den norske indvandrings historie. [Decorah 1910.] 92 s. Illustr. Særtrykk av Symra, 6 (1910).

Shoemaker, Henry W. Ole Bull in Pennsylvania. (I: Jul i Amerika, 1919, s. 41-42.)

Blegen, Theodore C. Oleana: A colonization project in Pennsylvania. (I forf.'s: Norwegian migration to America 1825-1860. Northfield, Minn. 1931. S. 287-307.)

Smith, Mortimer. Oleana. The story of Ole Bull's colony in Pennsylvania. (I: American-Scandinavian review, 30 (1942), s. 139-48.

Semmingsen, Ingrid. Ole Bull og Oleana. Et hundreårs-minne. (I: Nordmanns-Forbundet, 45 (1952), s. 32-35.)

Bull, Inez. Ole Bull returns to Pennsylvania. The biography of a Norwegian violin virtuoso and pioneer in the Keystone state. N.Y. 1961. 124 S. Illustr.

- Cross Fork tales. True stories from the Pennsylvania Black Forest and Ole Bull's lost colony. N.Y. 1970. 60 s.

SOUTH DAKOTA

(Se North Dakota for skrifter om Dakota territory)

South Dakota. [Avisutklipp om norsk-amerikansk historie og biografi.] (Alfred Knutsen, utg.: Utklippsbind. II.)

Ravndal, Gabriel B. The Scandinavian pioneers of South Dakota. – Xerox-kopi av artikkel i South Dakota historical collections, 12 (1924), s. 297-330.

Blilie, Johan A. Early days in South Dakota. (I: J. C. K. Preus. Widening the frontier. Minneap. 1929. S. 35-40.)

Haugen, Einar. Norwegians at the Indian Forts on the Missouri River during the seventies. (I: Norwegian-American studies and records, 6 (1931), s. 89-121.)

Hustvedt, Halvor B. The Missouri flood of 1881. Transl. by Katherine Hustvedt. (I: Norwegian-American studies and records, 9 (1936), s. 77-94.)

Johansen, John P. Immigrants and their children in South Dakota. Brookings, S. Dak. 1936. 47 s. Illustr. (South Dakota state college of agriculture and mechanic arts. Department of rural sociology. Agricultural experiment station. Bulletin. 302.)

Day county

Anders, J. Olson. From Selbu to the Dakota prairie. Recollections of frontier life on the middle border. [About Anders Olson Størset.] U. s. 195? 22 s.

Deuel county

Brandt, [Thalette M.] Social aspects of prairie pioneering. The reminiscences of a pioneer pastor's wife. [By] Mrs. R. O. Brandt.(I: Norwegian-American studies and records, 7 (1933), s. 1-46.)

Minnehaha county

Njus, L. J. Fra Midtvestens saga. (I: Jul i Vesterheimen, 1946, s. 41-45.)

Pennington county

Malmin, O. G. Chapel in the Hills. A notable church structure in Rapid City, South Dakota. Rapid City, S. Dak. 1969. 32 s. Illustr.

Roberts county

Goodwill evangelical Lutheran church, Sisseton, South Dakota. Fiftieth anniversary 1894-1944, Sisseton, South Dakota, July 14, 15, 16, 1944. Sisseton, S. Dak. 1944. 42 s. Illustr.

TEXAS

Reiersen, Johan R. Republiken Texas. (I forf.'s: Veiviser for norske emigranter til de Forenede nordamerikanske stater og Texas. Chra 1844. S. 136-50.)

 • Reiersen's Texas. Transl. and ed. by Derwood Johnson. (I: Norwegian-American studies, 21 (1962), s. 252-68.)
 • Beretning fra Texas. (I: Norge og Amerika, 1 (1845-46), s. 125-28, 138-60, 170-75.)

Wærenskjold, Elise. Beretning om de norske settlementer i Texas. Af E. W. (I: Billed-magazin, Madison, 2 (1870), s. 58-60, 66-67, 75-76.)

Arneson, Axel. Bemerkninger om norsk indvandring til Texas og om Bosque settlementet i særdeleshet. (I: Nordmanns-Forbundet, 5 (1912), s. 94-105.)

Ash, Hans. Norge i Texas. (I: Nordmanns-Forbundet, 25 (1932), s. 106-08.)

Thorson, P. E. Some facts regarding the early history of Norwegians and the church in central Texas. (I: Lutheran almanac, 1934, s. 45-54.)

Unstad, Lyder L., utg. The first Norwegian migration into Texas. Four “America letters” [from T. Grimseth, J. Brunstad, Elise Wærenskjold and Johan R. Reiersen in 1852]. Transl. and ed. by Lyder L. Unstad. (I: Norwegian-American studies and records, 8 (1934), s. 39-57.) Opprinnelig trykt i Arbeiderforeningernes blad, 1852-53.

Arneson, Axel. Norwegian settlements in Texas. - Xerox-kopi av artikkel i Southwestern historical quarterly, 45 (1941), s. 125-35.

Hastvedt, Knudt O. Recollections of a Norwegian pioneer in Texas. Transl. and ed. by Clarence A.Clausen. (I: Norwegian-American studies and records, 12 (1941), s. 91-104.)

Wærenskjold, Elise. A Texas manifesto. Transl. and ed. by Clarence A. Clausen. (I: Norwegian-American studies and records, 20 (1959), s. 32-45.)

- The lady with the pen. Elise Wærenskjold in Texas. Ed. by C. A. Clausen. Foreword by Theodore C. Blegen. Northfield, Minn. 1961. 183 s. Illustr. (Publications of the Norwegian-American historical association. Travel and description series. 6.)

Pool, William C. Bosque territory. A history of an agrarian community. Clifton, Texas 1964. 206 s.

Nystel, Ole T. Lost and found. Three months with the wild Indians. A brief sketch of the life of Ole T. Nystel embracing his experience while in captivity to the Comanches, and subsequent liberation from them. Introd. and notes by Derwood Johnson. Publ. by Bosque memorial museum. Clifton, Texas 1967. 32 s. Illustr. Med reprod. av orig. tit. bl. Dallas, Texas 1888.

Salvesen, Sigvald. Den store utvandring til Texas fra Åmli, Gjøvdal, Tovdal og Holt i 1840-50 åra. (I: Agderposten, 1967, 11/1.)

Johansen, Kjell. Some observations on Norwegian in Bosque county, Texas. (I: Texas studies in bilingualism. Berl. 1970. S. 170-78.)

The Norwegian Texans. [Publ. by] the University of Texas, Institute of Texan cultures. San Antonio 1970. 18 bl. Illustr. (The Texians and the Texans.)

Clausen, C. A., utg. Norwegian soldiers [from Texas] in the Confederate forces. [Letters to the Questad family 1862-1865.] [Transl. and ed.] by C. A. Clausen and Derwood Johnson. (I: Norwegian-American studies, 25 (1972), s. 105-41.)

Rosenberg, Kjell. Fra Agder til Texas. Johan R. Reiersen ledet den første organiserte utvandring fra Lillesand-trakten til USA og grunnla særpregede norske kolonier. (I: Nordmanns-Forbundet, 68 (1975), s. 40-43.)

UTAH

Lee, John D. J. D. Lee's bekjendelse, samt fuldbyrdelsen af hans dom paa de blodige Mountain Meadows marker. 2. opl. Salt Lake City, Utah 1877. 35 s. Illustr.

Bjork, Kenneth O. A covenant folk, with Scandinavian colorings. [The Scandinavian portion of the Mormon population of nineteenth-century Utah.] (I: Norwegian-American studies, 21 (1962), s. 212-51.)

Utseth, Sverre. Frøyværinger i Utah. (I: Fosen historielag. Årbok, 7 (1968), s. 60-67.)

Christiansen, Alfred. Norske mormoner i USA. Sterkt norskt innslag i Utah hvor norske pionerer var med helt fra den første bosetning i 1847. (I: Nordmanns-Forbundet, 64 (1971), s. 30-33.)

- Scandinavians and the New Zion in the West. (I: American-Scandinavian review, 60 (1972), s. 263-71.)

Seljaas, Helge. Norwegians in “Zion” teach themselves English. (I: Norwegian-American studies, 26 (1974), s. 220-28.)

VIRGINIA

Christophersen, H., utg. En beskrivelse fra den norske og danske koloni i Staten Virginia. Omarb. efter orig. udg. i en mere forkortet og sammentrængt form. Arendal 1906. 16 s.

Gunderson, H. M. Norge i Virginia. (I: Nordmanns-Forbundet, 28 (1935), s. 8-10.)

Bronner, Hedin. Norge i Virginia. (I: American-Scandinavian review, 45 (1957), s. 258-63.)

WASHINGTON

Stine, Thomas O. Scandinavians on the Pacific, Puget Sound. [Seattle, Wash.] 1900. - Opptrykt med tittel: Scandinavians on the Pacific. S. Franc. 1968. 208 s.

Blomlie,O. Puget Sound distriktet i Wash. og vore utvandrede landsmænd der. (I: Nordmanns-Forbundet, 4 (1911), s. 136-42.)

Immanuel lutherske kirke, Seattle. Festskrift udgivet i anledning Immanuel lutherske kirkes fem og tyve aars jubilæum, Seattle, Washington fra 26de februar - 1ste mars 1915. Seattle, Wash. 1915. 18 s. Illustr.

Ulvestad, Martin. Pionerer på Stillehavskysten. (I: Nordmanns-Forbundet, 35 (1942), s. 156-57.)

Storseth, John. Pioneering on the Pacific coast. With a foreword by Einar Haugen. (I: Norwegian-American studies and records, 13 (1943), s. 133-62.)

Iverson, O. B. From prairie to Puget Sound. Ed. by Sverre Arestad. (I: Norwegian-American studies and records, 16 (1950), s. 91-119.)

Solum, Nora O. Oregon and Washington territory in the 1870's, as seen through the eyes of a pioneer pastor [Anders Emil Fridrichsen]. (I: Norwegian-American studies and records, 16 (1950), s. 64-90.)

Central Lutheran church, Everett, Washington. Looking backward in gratitude. . . forward in confidence. (Golden jubilee. Comp. by Henry W. Ringman.) Everett, Wash. [1955]. 18 bl. Illustr.

Birkeland, Torger. Echoes of Puget Sound. Fifty years of logging and steamboating. With a foreword by Joshua Green. Caldwell, Idaho 1960. 251 s. Illustr.

WISCONSIN

(15. Wisconsin regiment se Borgerkrigen 1861-1865)

Wisconsin magazine of history. Publ. by the State historical society of Wisconsin. 1 - . Madison, Wis. 1917/18 -.

Wisconsin. [Avisutklipp om norsk-amerikansk historie og biografi.] (Alfred Knutsen, utg.: Utklippsbind. 2, 24.)

Fribert, L. J. Haandbog for emigranter til Amerikas vest med anviisning for overreisen samt beskrivelse af livet og agerdyrkningsmaaden nærmest i Viskonsin. Chra 1847. 96 s.

Løvenskiold, Adam. Beretning om de norske setlere i Nordamerika... Bergen 1848. 16 s. Med liste over norske settlementer i Wisconsin 1839-44. - Engelsk overs. i Wisconsin magazine of history, 8 (1924/25), s. 77-88.

Wisconsins stats-historiske selskab. Aarlig rapport, tilligemed anhang. 2 (1855) - 3 (1856). Madison, Wis. 1856 - 57. - Rapporten for 1856 med tittel Aarsberetning.

Raport fra den for at undersøge de Legislaturen i 1856 tillagte bedragerier og bestikkelser ved landgrantets bortgivelse, og for andre øiemed nedsatte udvalgte committee. Madison, Wis. 1858. 130 s.

Unonius, Gustaf. Minnen från en sjuttonårig vistelse i nordvestra Amerika. 2. uppl. B. 2. Upsala 1862. - Noe stoff om norske forhold i Wisconsin og Chicago.

Staten Wisconsin. Dens hjelpekilder, frembringelser, klima, befolkning og andre oplysninger. Udg. af Wisconsins indvandrings-kommission. Overs. fra engelsk af C. F. Solberg. Madison, Wis. 1867. 24 s. 5000 eksemplarer beordret trykt på norsk.

Beskrivelse over staten Wisconsin, dens klimat, jordbund, agerdyrkning samt natur- og kunstprodukter. Udg. efter Legislaturens ordre af Statens immigrations-departement. La Crosse, Wis. 1870. 40 s.

Johnson, Ole C., utg. Beskrivelse over staten Wisconsin, dens klimat, jordbund og frembringelser. Bergen 1872. 128 s. - Ny utg. med tittel: Wisconsin. Et hjem for udvandrere. 1874. 132 s.

[Norges jubilæumsutstilling, Kristiania 1914.] Wisconsin-afdelingen. 100-aars jubilæums udstillingen, Kristiania 1914. U. s. [ 1914]. 8 s. Illustr.

Sommerfelt, A. Fra Wisconsins skogland. (I: Nordmanns-Forbundet, 7 (1914), s. 15-26.)

Helgeson, Thor. Fra “Indianernes lande”. Nogle minder om Indilandets første beboere og de første rydningsfolk. Efter forskjellige forf. og beretninger af de ældste settlere. Samlet i kulturhistorisk interesse. Saml. 1-2. [Minneap., Minn. ca 1915-19.] Saml. 1: 333 s., saml. 2: 242 s. Saml. 2 med tittel: “Fra Indianernes lande” og andre steder i Wisconsin.

Smith, Guy-Harold. Notes on the distribution of the foreignborn Scandinavian in Wisconsin in 1905. (I: Wisconsin magazine of history, 14 (1930/31), s. 419-36.)

Still, Bayrd. Norwegian-Americans and Wisconsin politics in the forties. (I: Norwegian-American studies and records, 8 (1934), s. 58-64.)

Jarstad, Anton. The melting pot in northeastern Wisconsin. (I: Wisconsin magazine of history, 26 (1942/43), s. 426-32.)

Smedal, Elaine. Norwegian design in Wisconsin. A portfolio of serigraphs. By Elaine Smedal and Anne Tressler. Madison 1946. 2 bl. 20 pl.

Haugen, Einar. En ætling av Romerike forteller om livet i Wisconsin. Norsk-amerikanske språkprøver. (I: Romerike. Studier og samlinger. 1. Oslo 1948. S. 39-49.)

Munch, Peter A. Social adjustment among Wisconsin Norwegians. - Xerox-kopi av artikkel i American sociological review, 14 (1949), s. 780-87.

Xan, Erna O. Wisconsin my home. As told by her mother Thurine Oleson. Madison 1950. 223 s. Illustr.

Munch, Peter A. Segregation and assimilation of Norwegian settlements in Wisconsin. (I: Norwegian-American studies and records, 18 (1954), s. 102-40.)

Harstad, Peter T. Disease and sickness on the Wisconsin frontier. (I: Wisconsin magazine of history, 43 (1959/60), s. 83-96, 203-20, 253-63.)

Frimannslund, Rigmor. Blant norsk-amerikanere i Wisconsin. (I: By og bygd, 14 (1960), s. 1-34.)

Wyman, Roger E. Wisconsin ethnic groups and the election of 1890. (I: Wisconsin magazine of history, 51 (1967/68), s. 269-93.)

Baitz, Karl B. Norwegians and tobacco in western Wisconsin. By Karl B. Baitz and Cotton Mather. - Xerox-kopi av artikkel i Annals of the Association of American geographers, 61 (1971), s. 684-96.

Columbia county

Mindeblade til jubelfesten paa Spring Prairie 30.juli 1901. 1851-1901. U. s. [1901]. 16 s.

Preus, Christian K. Minder fra Spring Prairie prestegaard. (I: Symra, 2 (1906), s. 18-30.)

Spring Prairie Lutheran church. 1847-1947. Morrisonville, Wis. [1947]. 24 bl. Illustr.

Preus, Caroline D. M. K. Linka's diary. On land and sea, 1845-1864. Transl. and ed. by Johan Carl Keyser Preus and his wife Diderikke Margrethe, née Brandt. Minneap. 1952. 288 s. Illustr.

Dane county

Dietrichson, Johannes W. C. “Kirkeregister”. Church register of the East Koshkonong, West Koshkonong and Liberty prairie congregations as constituted during the years of reverend J. W. C. Dietrichson's incumbency of the pastorate from 1844 to 1850, and as recorded by reverend Dietrichson. (I: G. T. Flom: A history of Norwegian immigration to the United States from the earliest beginning down to the year 1848. Iowa City 1909. S. 314-30.)

- The Koshkonong parish journal. Transl. by Harris E. Kaasa. - Originalens tittel: Kirkebog for den Norsk Lutherske menighed paa Koskonongs prairier i Dane og Jefferson countier i Wisconsin i Nordamerika. - (I forf.'s: A pioneer churchman. N.Y. 1973. S. 147-222.)

Bremer, Fredrika. [A visit to the Norwegian settlement in Koshkonong.] (I forf.'s: The homes of the New world. Transl. by Mary Howitt. Vol. 1. N.Y. 1854. S. 631-36.)

Minde fra jubelfesterne paa Koshkonong. Decorah, Iowa 1894. 63 s. Illustr.

Reque, Lars D. Nybyggerliv blandt de ældre indvandrede vosser i Nordamerika. Af Lars Davidsen Rekve. (I: Natur, folkeliv og folketro. [Udg.] af Th. S. Haukenæs. 11. Bergen 1896. S. 262-69.)

Johnson, Tjeran. En kort menighedshistorie. Skrevet i anledning af Norway Grove menigheds femtiaars-fest 1. october 1899. Ved T. J. U.s. [1899] . 24 s.

Teigen, Knut M. Fra jul til efter nytaar. (I forf.'s: Ligt og uligt i skisser, humoresker, eventyr og pennebilleder fra livet blandt Vestens vikinger. 2. rev. opl. Minneap., Minn. 1907. S. 162-77.) - Opptrykt med tittel: Jul i Koshkonong. (I: Norges Jul, 1966, s. 15-17.)

Jacobsen, Clara. Minder fra Perry prestegaard. (I: Symra, 8 (1912), s. 92-110.)

- Memories from Perry parsonage. (I: Norwegian-American studies and records, 14 (1944), s. 139-58.)

Ylvisaker, Erling. Under the oaks. (West Koshkonong church.) (I forf.'s: Eminent pioneers. Minneap., Minn. 1934. S. 15-26.)

Holmes, Frederick L. Old World Wisconsin. Around Europe in the Badger state. Eau Claire, Wis. 1944. 368 s. Illustr. - Av innholdet: Festive Vikings devour lutefisk, Stoughton and Westby, s. 89-108.

Drotning, Phil. Norway in Wisconsin. (I: American-Scandinavian review, 38 (1950), s. 149-54.)

Anderson, Gerald. The West Koshkonong story. 1844-1969. A 125th anniversary year history and directory. [Koshkonong 1969.] 24 s. Illustr.

Garstein, Oskar. The beginnings of the Koshkonong settlement. (East Koshkonong 125th anniversary lectures.) (Delivered at the East Koshkonong Lutheran church) March 4, 1969. [Madison 1969.] 9 pagbl. Stensilert.

Nordbø, Halvor. Dei setlement som dei første telemarkingar slo seg ned i. (I: Årbok for Telemark. 1972, s. 74-88.)

Door county

Holand, Hjalmar R. Old peninsula days. Tales and sketches of the Door county peninsula. 4. ed. Ephraim, Wis. 1928. 257 s. Illustr. - 7. ed. 1946. 319 s.

Schafer, Joseph. Scandinavian Moravians in Wisconsin. (I: Wisconsin magazine of history, 24 (1940/41), s. 23-28.)

Gabrielsen, Thor. En norsk øy i en amerikansk innsjø. [Washington Island.] (I: Nordmanns-Forbundets julehefte, 1957, s. 61-64.)

Dunn county

Barum Lutheran church, Elk Mound, Wisconsin. 1859-1959. July 31, August 1 and 2. [Elk Mound 1959.] 16 bl. Illustr. Xerox-kopi.

Eau Claire county

[Tangjerd, Peder]. Menighedshistorie for den første norsk-ev. luth. menighed i Eau Claire, Wis. [Eau Claire, Wis. 1913.] 27 s. Illustr.

Green county

Hain, Iver A. Fra pionertiden i Wisconsin. De første norske settlere i Town of York og Town of Adams, Green county, Wisconsin. [9 artikler]. (I: Decorah-Posten, 11/12, 1925 - 5/2, 1926.)

Jefferson county

Skoponong evang. Lutheran church, Jefferson county. Eighty-fifth and eightieth anniversaries July 19-21, 1929. Skoponong evang. Lutheran church, Jefferson county. Heart Prairie evang. Lutheran church, Walworth county. Sugar Creek evang. Lutheran church, Walworth county. Whitewater, Wis. [1929]. 4 bl. Illustr.

Juneau county

Mindeblade til jubelfesten i Lemonweir 24de og 25 de juli 1904. Decorah, Iowa [1904]. 26 s. Illustr.

Lafayette county

The strange American way: Letters of Caja Munch from Wiota, Wisconsin, 1855-1859. - An American adventure. Excerpts from “Vita mea”. An autobiography written in 1903 for his children. By Johan Storm Munch. Transl. by Helene Munch and Peter A. Munch. And with an essay: Social class and acculturation. By Peter A. Munch. Carbondale 1970. 274 s.

Lincoln county

Odegard, Ethel J. Farewell to an old homestead. (I: Norwegian-American studies, 26 (1974), s. 146-59.)

Manitowoc county

Manitowoc - Gjerpen -Valdres congregations. In remembrance of the seventyfifth anniversay Manitowoc - Gjerpen - Valdres congregations, September 6, 1925. Decorah, Iowa [1925]. 48 s. Illustr.

Marinette county

Vor Frelsers menighet, Marinette, Wisconsin. Mindeblade om femtiaarsfesten i Vor Frelsers menighet, Marinette, Wisconsin. 30. november - 3. december 1922. 1872-1922. Udg. av M. B. Michaelsen. [Marinette, Wis. 1922.] 66 s. Illustr.

Milwaukee county

Langbach, Peder. Litt om nordmændene i Milwaukee. (I: Nordmanns-Forbundet, 18 (1925), s. 132-35.)

Portage county

North New Hope Lutheran church, Amherst junction, Wisconsin. One hundredth anniversary, October 12 th and 13 th. 1857-1957. Amherst junction, Wis. 1957. 16 bl. Illustr.

Rosholt, Malcolm. A pioneer diary from Wisconsin. [Knut Halverson.] (I: Norwegian-American studies, 21 (1962), s. 198-211.)

Racine county

Muskegosettlementet. Beretning fra Nordamerika. [Underskrevet av 80 settlere i Muskego 6. jan. 1845.] (I: Morgenbladet, 1845, 1/4.) - Også trykt uten underskriftene i: Amerikabrev. Utg. av Theodore C. Blegen. Oslo 1958. S. 166-69.

- An American manifesto by Norwegian immigrants. [Transl.] With an introd. by Sigurd Bernhard Hustvedt. (I: American Scandinavian review, 13 (1925), s. 619-22.)

Stub, Hans A. Efterretninger fra pastor Stub i Muskigo i Nord-Amerika. (I: For fattig og riig, 2 (1849), sp. 21-24, 27-32.)

Stub, Hans A. Den ældste norske kirke i Amerika. (I: Bergens Aftenblad, 1898, 7/5.) Om Muskego kirken.

Holand, Hjalmar R. Muskego. (I: Symra, 3 (1907), s. 187-96.)

Stub, Hans G. Fra fars og mors liv. [Hans Andreas og Ingeborg Arentz Stub.] (I: Symra, 3 (1907), s. 14-42.) - Inneholder også “Bedstemor” av Valborg Hovind Stub. Opprinnelig trykt i bladet Amerika 1889, 6/3.

- Reminiscences from bygone days. (I: North Star, 4 (1922), s. 3-32.)

Barton, Albert O . Muskego, the most historic Norwegian colony. (I: Scandinavia, 1 (1924), s. 22-29.) - Opptrykt noe forkortet i Wisconsin magazine of history, 21 (1937/38), s. 129-38.

Eventyret om “Old Muskego”. Et hundre-aarsminne. (I: Nordmanns-Forbundet, 36 (1943), s. 269-75.)

Rønning, Nils N. The saga of Old Muskego. Waterf., Wis. 1943. 73 s.

Bache, Søren. A chronicle of Old Muskego. The diary of Søren Bache, 1839-1847. Transl. and ed. by Clarence A. Clausen and Andreas Elviken. Northfield, Minn. 1951. 237 s. Illustr. (Publications of the Norwegian-American historical association.)

Perrin, Richard W. E. John Bergen's log house. An architectural remnant of Old Muskego. (I: Wisconsin magazine of history, 44 (1960/61), s. 12-14.)

Muskego church. (I: Minnesota history, 38 (1962/63), s. 231-33.)

Rock county

Langseth, Peder O. Nordmændenes historie i Rock county, Wis. og nærmeste omegn. Af P. Langseth og C. H. Tollefsrud. 1914. 377 s. Maskinskrevet og med håndskrevne tilføyelser. Kom ut som bok i 1917, men denne mangler i UB.

Hansen, Blaine. The Norwegians of Luther Valley. (I: Wisconsin magazine of history, 28 (1944/45), s. 422-30.)

St. Croix county

Solheim, Oswald J. It happened in Hudson. Comp... by Willis H. Miller. [Hudson, Wis.] 1962. 89 s. Illustr. Artikler trykt i Hudson Star-Observer 1958-61.

Vernon county

Holand, Hjalmar R. Coon Prairie. En historisk beretning om den norske evangeliske lutherske menighet paa Coon Prairie. Skrevet i anledning av dens 75aars-fest i 1927. Minneap., Minn. 1927. 236 s. - Av innholdet: Pastor Brandts ministerialbok. (Coon Prairie 1851-1854), s. 37-47. - Biografier, s. 110-227.

- Coon Valley. En historisk beretning om de norske menigheter i Coon Valley. Skrevet i anledning av kaldets 75-aarsfest i 1928. Minneapolis, Minn. 1928. 272 s. Illustr. Biografier, s. 143-263.

Holmes, Frederick L. Old World Wisconsin. Around Europe in the Badger state. Eau Claire, Wis. 1944. 368 s. Illustr. - Av innholdet: Festive Vikings devour lutefisk, Stoughton and Westby, s. 89-108.

Torgersrud, Ole A. Gudbrandsdøler som utvandra til Coon Prairie i tida 1848-1877. (I: Årbok for Gudbrandsdalen, 38 (1970), s. 7-24.)

Nordbø, Halvor. Coon Valley i Wisconsin. (I: Årbok for Telemark, 1972, s. 89-100.)

Walworth county se Jefferson county

Waupaca county

Duus, Olaus F. Frontier parsonage. The letters of Olaus Fredrik Duus, Norwegian pastor in Wisconsin 1855-1858. Transl. by the Verdandi study club of Minneapolis and ed. by Theodore C. Blegen. (Publications of the Norwegian-American historical association. Travel and description series. 4.) Northfield, Minn. 1947. 120 s.

Erickson, Alfred O. Scandinavia, Wisconsin. (I: Norwegian-American studies and records, 15 (1949), s. 185-209.)

Rosholt, Malcolm. Two men of Old Waupaca. [Olaus Fredrik Duus and Thomas Knopli.] (I: Norwegian-American studies, 22 (1965), s. 75-103.)

CANADA

Canada. [Avisutklipp om norsk-amerikansk historie og biografi.] (Alfred Knutsen, utg.: Utklippsbind. 33.)

Canada. En kortfatted skildring af dets geographiske beliggenhed, produkter, klima, beskaffenhed, opdragelses- og borgerlige institutioner & c. Overs. af A. Jørgensen. Quebec 1857. 26 s.

Canada. Veiledning for nybyggere og andre som vil søge et nyt hjem i Amerika, også beskrivende Manitoba og det canadiske Nordvesten hvor henimod to millioner acres af det rigeste prairieland er bleven aabnet af den nye canadiske Pacific jernbane ... Liverpool 1882. 9+7 s. Illustr.

Evjen, John O. Scandinavians in Canada, 1619-1620. (I forf.'s: Scandinavian immigrants in New York 1630-1674. Minneap., Minn. 1916. Appendix 2. S. 376-83.)

Myrvold, Peter. Det norske Canada. (I: Nordmanns-Forbundet, 18 (1925), s. 233-41.)

Borgedal, Paul. Kanada som emigrasjonsland. (I: Ny jord, 15 (1928), s. 4-77.)

Olsen, Ingvar. Nordmænd i Canada. (I: Nordmanns-Forbundet, 24 (1931), s. 87-91.)

Haddeland, Knute. Nybyggere i Canada. (I: Nordmanns-Forbundet, 30 (1937), s. 373-75.)

Lokke, Carl L. From the Klondike to the Kougarok. (I: Norwegian-American studies and records, 16 (1950), s. 161-89.)

- Klondike saga. The chronicle of a Minnesota gold mining company. Minneap. 1965. 211 s. (Publications of the Norwegian-American historical association. Travel and description series. 7.)

Canada. Immigration service. Canadiske forhold. Kultur- og friluftsliv. Oslo 1967. 28 s. Illustr.

- Canadiske forhold. Sosiale goder. Oslo 1967. 22 s. Illustr.

Bjork, Kenneth O. Scandinavian migration to the Canadian prairie provinces, 1893-1914. (I: Norwegian-American studies, 26 (1974), s. 3-30.)

Alberta

Steen, Ragna. Pioneer days in Bardo, Alberta. Including sketches of early surrounding settlements. By Ragna Steen and Magda Hendrickson. Introd. by N. N. Ronning. Publ. by the Historical society of Beaver Hills Lake. Tofield, Alberta 1944. 228 s. Illustr.

Brunvand, Jan. Norwegian settlers in Alberta. Ottawa 1974. 71 s. Illustr. (Canadian centre for folk culture studies. Paper. No 8.)

British Columbia

Bjork, Kenneth O. Bella Coola. (I: Americana Norvegica. 3. Oslo 1971. S. 195-222.)

- The founding of Quatsino colony. (I: Norwegian-American studies, 25 (1972), s. 80-104.)

Manitoba

Manitoba ved Red River dalen i det store nordvestlige America hvor henimod 200 millioner acres af det rigeste prairieland, det bedste hvedeland er bleven aabnet af den nye Can. Pacific jernbane og hvor 160 acres frit land anvises ankommende nybyggere af regjeringen. Liverpool 1884. 43 s.

Holand, Hjalmar R. Norway House i Canadas skoger. (I: Nordmanns-Forbundet, 22 (1929), s. 377-81.)

Knaplund, Paul. Norwegians in the Selkirk settlement 1815-1870. (I: Norwegian-American studies and records, 6 (1931), s. 1-11)

Torgersen, Magnus. Manitoba. Det forjettede land. (I: Stavanger aftenblad, 1970, julenummer.)

Ontario

Provindsen Ontario, dens jordbund, klima, hjælpekilder, free-grant-lands ( dvs. til fri afstaaelse udlagte landstrækninger) etc. Til underretning for personer, der agte at udvandre. Udg. efter bemyndigelse af Ontarios regjering. Overs. paa norsk ved nævnte regjerings foranstaltning. Chra 1872. 47 s. Illustr.

Quebec

Holand, Hjalmar R. Gaspé. Et trist blad i vor nybyggersaga. (I: Symra, 5 (1909), s. 2-8.)

Wick, B. L. Den første koloni i Gaspé, Quebec. (I: Samband, no 80, 1915, s. 103-06.)

Saskatchewan

Rødvik, Sigv. Fortællinger fra Canada. Optegnelser fra nybyggerlivet i norske settlementer i Saskatchewan. St. Paul, Minn. 1921. 160 s.

Amerikabrev / America Letter

(I Universitetsbibliotekets håndskriftsamling finnes en rekke Amerikabrev, men disse må søkes under de enkelte brevskriveres navn i Håndskriftsamlingens katalog.)

Amerikabrevene. Oprop fra det Norsk-amerikanske historielag. (I: Heimen, 2 (1926-30), s. 43-45.)

Blegen, Theodore C. The America letters. Oslo 1928. 25 s. (Det Norske videnskaps-akademi i Oslo. Avhandlinger II. 1928. No 5.)

- Amerikabrevene. Overs. fra engelsk av Arne Odd Johnsen. (I: Heimen, 2 (1926-30), s. 369-87.)

Semmingsen, Ingrid. Utvandringen, Amerikabrevene og norsk samfunnsutvikling i det 19. århundre. (I: Samtiden, 52 (1941), s. 335-45.)

Reinton, Lars. Utvandrings- og innvandringshistorie og Amerika-brev. (I: Heimen, 10 (1955-1957), s. 433-41.)

Blegen, Theodore C. The immigrant image of America. (I: Norwegian-American studies and records, 19 (1956), s. 1-14.) - Tidligere trykt som innledningskapitel i Land of their choice. Ed. by T. C. Blegen. Minneap. 1955.

Semmingsen, Ingrid. Emigration and the image of America in Europe. (I: (Blegen, Theodore C.) Immigration and American history. 2. print. Minneap. 1962. S. 26-54.)

- Utvandring og kontakt med Amerika. (I: Amerika och Norden. Sth. 1964. S. 65-74.)

Samlinger

Malmin, Gunnar. Nybyggerbreve fra Amerika 1850-1875. - Amerikabreve i aviserne. Artikkel 10-12 i forf.'s artikkelserie: Norske landnam i U. S., trykt i Decorah-Posten, 1925, 16/1, 23/1, 30/1.

Norse immigrant letters. Glimpses of Norse immigrant life in the Northwest in the fifties. Compiled by Richard B. Eide. Minneap., Minn. 1925. 46 s.

Barton, Albert O. Norwegian-American emigration societies [correspondence societies] in the forties and fifties. (I: Norwegian-American historical association. Studies and records, 3 (1928), s. 23-42.) Inneholder utdrag av brev.

Blegen, Theodore C., utg. Immigrant women and the American frontier. Three early “America letters” [from Jannicke Sæhle in 1847, Henrietta Jessen in 1850 and Guri Endresen in 1866.] Transl. and ed. by Theodore C. Blegen. (I: Norwegian-American historical association. Studies and records, 5 (1930), s. 14-29.)

Vossebrev 1838-49. (I: Skandinaven, 1931-32, 1935-36.) Brev skrevet av vossinger i Amerika til slekt og venner på Voss. Brevene ble senere kopiert på Voss av Lars Nielssen Nesheim og samlet i en bok som nå finnes i St. Olaf college, Northfield, Minnesota.

Unstad, Lyder L., utg. The first Norwegian migration into Texas. Four “America letters” [from T. Grimseth, J. Brunstad, Elise Wærenskjold and Johan R. Reiersen in 1852 ]. Transl. and ed. by Lyder L. Unstad. (I: Norwegian-American studies and records, 8 (1934), s. 39-57.) Opprinnelig trykt i Arbeiderforeningernes blad, 1852-53.

Myran, Olaf H. Amerikabreve fra gamle tider. Samlet under et ophold i Norge. Trykt i Decorah-Posten 20/5-1938 - aug. 1938. (I: Alfred Knutsen, utg.: Utklippsbind, 27.)

Clausen, C. A. Life in the Klondike and Alaska gold fields. Letters transl. and ed. by C. A. Clausen. (I: Norwegian-American studies and records, 16 (1950), s. 120-60.) Brev trykt i Washington-Posten og Tacoma Tidende 1897-1902.

Agder og Amerika. En samling gamle Amerika-brev. Med innl. av Tolv Aamland og Ingrid Semmingsen. Utg. av Nordmanns-Forbundet. Oslo 1953. 84 s. Illustr. (Nordmanns-Forbundets småskrifter. 2.)

Land of their choice. The immigrants write home. Ed. by Theodore C. Blegen. Minneap. 1955. 463 s.

Amerikabrev. Utg. av Theodore C. Blegen. Med et forord til den norske utg. av Ingrid Semmingsen. Inl. er overs. av Hans Geelmuyden. Oslo 1958. 407 s.

Matre, Lars, utg. Amerika-breva [1844-77]. (I: Sunnhordland, 40 (1959), s. 83-114.)

Folkedahl, Beulah. Norwegian become Americans. (The Lindas papers 1849-74.) Transl. and ed. by Beulah Folkedahl. (I: Norwegian-American studies, 21 (1962), s. 95-135.)

Jerstad, Johan. Fjøtland. Lesebok. Oslo 1964. - Inneholder Amerikabrev 1878-1949.

Amerikabrev. (I: Romerike ættehistorielags årbok, 4 (1965-72), s. 69-75, 82-84, 93-95.

Qualey, Carlton C., utg. Seven America letters to Valdres [1851-93]. Transl. and ed. by Carlton C. Qualey. (I: Norwegian-American studies, 22 (1965), s. 144-61.)

Enkelte brev

Bache, Søren. [Amerikabrev datert La Salle county ved Fox River, Illinois 31/12 1839.] Fra Joh[annes] Johansen og S[øren] Bache. (I: Tiden, Drammen, 1840,3/3.)

 • An immigrant exploration of the Middle West in 1839. A letter by Johannes Johansen and Søren Bache. Transl. by the Verdandi study club. (I: Norwegian-American studies and records, 14 (1944), s. 41-53.)
 • An immigrant's advice on America. Some letters [1842-43]. Transl. and ed. by Clarence A. Clausen. (I: Norwegian-American studies and records, 15 (1949), s. 77-84.)

Bakken, Lars Osmondsen. Avskrift av Amerika-brev til Peder Olsen Tjostheim fra Lars Osmondsen Bakken. Dagsatt Lemmenvæk 5.januar 1865. Ved Samuel V.Vinje. (I: Ætt og heim, 1967, s. 116-21.)

Bilde, Lars N. Amerikabrev [1883] frå Lars Nilsson Bilde som utvandra 1837. (I: Hardanger. Tidsskrift, 1970, s. 483-86.)

Bjotveit, Synneva og Engel. Norsk-amerikanske brev frå 1850-60-åri. [ Frå] Synneva og Engel Bjotveit. Ved Josef Lutro. (I: Hardanger. Tidsskrift, 1957, s. 618-34; 1958, s. 126-38; 1959, s. 202-11.)

Bleie, Johannes og Lars Larssønner. 100 år gamle Amerikabrev. [Frå Hans Mikkelsen Lothe og Johannes og Lars Larssønner Bleie.] (I: Hardanger. Tidsskrift, 1954, s. 235-44.)

Brandt, Hans Christian. Fra Amerika. [Uddrag af Amerikabrev fra cand. med. Brandt.] (I: Morgenbladet, 1841. no 261. Tillæg.)

Dietrichson, Johannes W. C. [Breve fra Amerika.] - Trykt i en rekke norske aviser som Morgenbladet 1844, Stavanger amtstidende og adresseavis 1845, Bergens stiftstidende 1846, Bratsberg amts correspondent 1846-47, Nordlyset, Thjem, 1847, Rigstidende 1847 o. s.v.

Duus, Olaus Fredrik. Frontier parsonage. The letters of Olaus Fredrik Duus, Norwegian pastor in Wisconsin 1855-1858. Transl. by the Verdandi study club of Minneapolis and ed. by Theodore C. Blegen. Northfield, Minn. 1947. 120 s. (Publications of the Norwegian-American historical association. Travel and description series. 4.)

Edland, Anna-Maria og Torgeir. Amerikabrev. [Av] Anna-Maria og Torgeir Edland. [Nærbø] 1973-74. 3 b. Maskinskrevet.

Eielsen, Elling. [Brev til Klemmet Grendal, Chicago, 1882.] Thjem [1883]. 2 bl.

 • Eit brev frå Elling Eielsen [1845]. (I: Grannen, 16 (1930). s. 1-4.)
 • Elling Eielsens brev [fra New York 1839 og 1841]. (I: Lutheraneren, 15 (1931), s. 489, 548-49.) - Brevet fra New York 4/9 1839 også trykt i Samling af religiøse breve skrevne af forskjellige forfattere i det nittende aarhundrede, Krsund 1880, s. 19-21.

Endreson, Guri. Guri Endreson, frontier heroine. [A letter written in 1866.] Transl. by Theodore C. Blegen. (I: Minnesota history, 10 (1929), s. 425-30.)

Engebretsen, Gulbrand. Et Amerikabrev fra 1845. Meddelt av Arne Odd Johnsen. (I: Nordmanns-Forbundet, 27 (1934), s. 14-16.)

Espe, Vigleik Olsen. Amerikabrev frå 1865. (I: Hardanger. Tidsskrift, 1953, s. 88-91.)

Evenvold, Christian. Tvo Amerikabrev. [Frå Christian Evenvold, 1850 og Ole Wiborg, 1875.] Ved Arne Odd Johnsen. (I: Årbok for Dølaringen, 1934, s. 111-20.)

The Fraser river gold rush. An immigrant letter of 1858. Transl. and ed. by C. A. Clausen. (I: Norwegian-American studies and records, 7 (1933), s. 47-52.) - Opprinnelig trykt i Stavanger amtstidende og adresseavis, høsten 1858.

Gasmann, Hans. [Brev til beslægtede, dateret Pein-Lek pr Milwaukee den 18. oct. 1843.] 8 s.

Gasmann, Hans og Johan. The Gasmann brothers write home [1844-64]. Transl. and ed. by C. A. Clausen. (I: Norwegian-American studies, 23 (1967), s. 71-107.)

Gilderhus, Nils S. A. Norwegian pioneer letter [1842]. Addressed to Sjur Anderson Gilderhus, Voss. Transl. from Norwegian. (I: Wisconsin magazine of history, 16 (1932/33), s. 449-50.)

Gjerdrum, Jørgen. Jørgen Gjerdrum's letters from America 1874-75. (I: Norwegian-American studies and records, 11 (1940), s. 82-97.) Carlton C. Qualey har her gjenfortalt og delvis sitert fra 18 brev opprinnelig trykt i Dagladet 1874-75.

Grinager, Mons H. Amerikabrev 1853-56. [Med] innledning til Amerikabrevet av Per Hvamstad. (I: Årbok for Hadeland, 1968, s. 75-85; 1969, s. 33-40; 1970, s. 105-07; 1971, s. 77-81; 1972, s. 102; 1973, s. 22-25; 1974, s. 118-21.)

- The letters of Mons H. Grinager: Pioneer and soldier. Collected by Per Hvamstad. Transl. and annotated by C. A. Clausen. (I: Norwegian-American studies, 24 (1970), s. 29-77.) Noen av brevene har vært trykt på norsk i Decorah-Posten.

Hauso, Lars J. Emigrantbrev frå Lars J. Hauso [1883-84]. (I: Hardanger. Tidsskrift, 1955, s. 272-83.)

Helland, Ole Øysteinson. To Amerikabreve fra 1835. [Fra Gjert Gregoriussen Hovland og Ole Øysteinson Helland.] (I: Nordmanns-Forbundet, 4 (1911), s. 265-71.)

Hereid, Anders Conradsen. Gamle Amerikabrev. [Frå Hans Olsen Spilde 1849 og Anders Conradsen Hereid 1857.] (I: Hardanger. Tidsskrift, 1952, s. 545-54.)

Hildal, Lars Olsen. Fra en gammel harding i Amerika. [Brev ved O. Olafsen.] (I: Hardanger. Tidsskrift, 1916, s. 20-25.)

Hovland, Gjert Gregoriussen. Trende breve fra en i Nordamerika bosat normand [1835 og 1842]. (I: Christianssandsposten, 1843, 23/2.)

- To Amerikabreve fra 1835. [Fra Gjert Gregoriussen Hovland og Ole Øysteinson Helland.] (I: Nordmanns-Forbundet, 4 (1911), s. 265-71.) - Overs. av Gjert G. Hovlands brev fra 22/4 1835 i Theodore C. Blegen, utg.: The America letters, trykt i North Star, 2 (1920), s. 43-45, og med tittel: A typical “America letter”, i Mississippi Valley historical review, 9 (1922/23), s. 68 -75.

Hæve, Ole Olsen. [Amerikabrev 1853. Fra Margrete N. Næsheim og Ole Olsen Hæve. Utg. ved] Henrik Kvalem. (I: Hardanger. Tidsskrift, 1971, s. 14-24.)

Haajem, Sjur Jørgensen. [Brev dateret 22/4, 1839, Midlepent on Fox River, Illinois.] Meddeelt af biskop Neumann. (I: Bergens Stiftstidende, 1840, 5/3, 8/3.)

Ibsen, Johan A. A. Amerikabrev 28. mai 1850 fra Henrik Ibsens eldste bror. Meddelt av Halvdan Koht. [Oslo 1964.] S. 9-16. Særtrykk av Ibsen-årbok, 1963-64.

Jelse, Thore. En ryfylking skriver hjem [fra Illinois 1876]. (I: Ætt og heim, 1974, s. 65-67.)

Jensen, Ole H. Gamle Amerikabrev [1856-63. Utg.] av Jakob Jakobsson. (I: Ætt og heim, 1956, s. 132-48.)

Jevne, Christian H. Chicago as viewed by a Norwegian immigrant in 1864. A letter transl. and ed. by Brynjolf J. Hovde. (I: Norwegian-American historical association. Studies and records, 3 (1928), s. 65-72.)

Johansen, Johannes. [Amerikabrev dateret La Salle county ved Fox River, Illinois 31/12 1839.] Fra Joh[annes] Johansen [og] S[øren] Bache. (I: Tiden, Drammen, 1840, 3/3.)

- An immigrant exploration of the Middle West in 1839. A letter by Johannes Johansen and Søren Bache. Transl. by the Verdandi study club. (I: Norwegian-American studies and records, 14 (1944), s. 41-53.)

Kjærkebøn, Svennung O. Pioneer Kjærkebøn writes from Coon Prairie. Ed. by John A. Houkom. Transl. from Norwegian. (I: Wisconsin magazine of history, 27 (1943/44), s. 439-45.) Brev 1856 og 1866.

Larson, Martha og Lars. Letters from the Sloop-folk [Martha and Lars Larson]. (I: American-Scandinavian review, 13 (1925), s. 361-64.)

Leqve, Brynnild. Om udvandringen til Amerika. Afskrift af et brev undertegnet Anders Wiig, Brynnild Leqve og Johannes Wiig og dateret Iowa county at Wisconsin territory 11/1, 1841. [Uddrag.] (I: Bergens stiftstidende, 1841, 29/7.)

- Amerikabrev frå [8/12] 1841. [Frå Brynjulv Lekve.] (I: Hardanger. Tidsskrift, 1956, s. 462-69.)

Lothe, Hans Mikkelsen. 100 år gamle Amerikabrev. [Frå Hans Mikkelsen Lothe og Johannes og Lars Larssønner Bleie.] (I: Hardanger. Tidsskrift, 1954, s. 235-44.)

Lutro, Olav Arneson. Gullgravarliv i Alaska for 70 år sidan. Brev frå Olav Arneson Lutro 4. januar 1896. Ved T. Lutro. (I: Hardanger. Tidsskrift, 1966, s. 582-89.)

Lømo, Per. Nytt frå Amerika 1868. [Brev frå Per Lømo 1868 og K. Throndsen 1867.] Ved Håvard Skirbekk. (I: Årbok for Glåmdalen, 27 (1968), s. 56-60.)

Løvbraaten, Hans Pedersen. Et Amerikabrev fra 1850. [Fra Hans Pedersen Løvbraaten og Hans Julsen Skare.] (I: Gamalt frå Hadeland, 8 (1964), s. 81-84.)

Løvøen, Elen og Johannes Larsen. To brev fra utvandrede husmenn: Elen og Johannes Larsen Løvøen [skrevet 1873]. (I: Eilert G. Schanche: Utstein kloster. Stvg. 1973. S. 127-30.)

Maurset, Per Jonson. Amerikabrev frå Per jonson Maurseth 1837. (I: Hardanger. Tidsskrift, 1967, s. 58-66.)

Meidell, Frithjof. Breve fra Amerika. (I: Skilling-Magazin, 1861, 16/3, 23/3, 3013, 6/4, 11/5.) - Opprinnelig trykt i Aftenbladet, 1855-57.

 • Et Amerikabrev fra 1855. Meddelt av Arne Odd Johnsen. (I: Nordmanns-Forbundet, 27 (1934), s. 50-53.)
 • Pioneer town building in the West. An America letter written at Springfield, Illinois, in 1855. Transl. with a foreword by Clarence A. Clausen. (I: Norwegian-American studies and records, 9 (1936), s. 45-53.)

Melgård, Erland O. Gamle Amerika-brev frå Fron [1856-83]. Ved Einar Hovdhaugen. (I: Årbok for Gudbrandsdalen, 38 (1970), s. 30-37.)

Munch, Caja. Letters of Caja Munch from Wiota, Wisconsin 1855-1859. Transl. by Helene Munch and Peter A. Munch. (I: The strange American way. Carbondale 1970. S. 1-151.)

Muskegosettlementet. Beretning fra Nordamerika. [Underskrevet av 80 settlere i Muskego 6. jan. 1845.] (I: Morgenbladet, 1845, 1/4.) Også trykt uten underskriftene i: Amerikabrev. Utg. av Theodore C. Blegen. Oslo 1958. S. 166-69.

- An American manifesto by Norwegian immigrants. [Transl.] With an introd. by Sigurd Bernhard Hustvedt. (I: American Scandinavian review, 13 (1925), s. 619-22.)

Nordboe, Johannes. Ein utvandrar. Ikring pioneeren Johannes Nordboe og eit forvitnelig brev han skreiv frå Amerika i 1837. [Utg.] av Arne Odd Johnsen. (I: Heimen, 3 (1930-34), s. 285-303.) - Også trykt i Einar Hovdhaugens artikkel Bygdegeni, opprørar og nybyggarpioner, i Årbok for Gudbrandsdalen, 27 (1959), s. 8-12. - Utdrag av et annet av Nordboes brev er trykt i Statsborgeren, 1837, 13/7.

- Johannes Nordboe and Norwegian immigration. An “America letter” of 1837. Ed. by Arne Odd Johnsen. [Transl. by C. A. Clausen.] (I: Norwegian-American studies and records, 8 (1934), s. 23-38.)

A Norwegian schoolmaster looks at America. An America letter transl. and ed. by C. A. Clausen. (I: Norwegian-American studies and records. 13 (1943), s. 75-91.)

Næsheim, Margrete N. [Amerikabrev 1853. Fra Margrete N. Næsheim og Ole Olsen Hæve. Utg. ved] Henrik Kvalem. (I: Hardanger. Tidsskrift, 1971. s. 14-24.)

Ragna. Amerikabreve fra en tjenestepike. (I: Nordmanns-Forbundet, 5 (1912), s. 667-74.)

Reiersen, Johan R. Behind the scenes of emigration. A series of letters from the 1840's. Transl. by Carl O. Paulson and the Verdandi study club. Ed. by Theodore C. Blegen. (I: Norwegian-American studies and records, 14 (1944), s. 78-116.) - To av brevene, et fra Iowa City 1844 og et fra Cincinnati, Ohio 1844 var opprinnelig trykt i Christianssandsposten 1/7 og 5/7 1844.

Rui, Targjerd Talleivsdatter. Amerikaoppholdet og Targjerds brev hjem. [Med faksimile av brevene.] (I: Svein B. Manum: Svein Bendikson Rui (1857-1949) og Targjerd Talleivsdatter (1857-1939). Oslo 1975. S. 20-31.)

Ræder, Ole Munch. Uddrag af breve fra Amerika. (I: Den norske rigstidende, 1847, no 258, 261, 264-68, 272-73, 275, 278, 281-82; 1848, no 11, 17, 45, 49, 62, 171-78, 185.)

- America in the forties. The letters of Ole Munch Ræder. Transl. and ed. by Gunnar J. Malmin. Minneap. 1929. 244 s. (Publications of the Norwegian-American historical association. Travel and description series. 3.)

Skare, Hans Julsen. Et Amerikabrev fra 1850. [Fra Hans Pedersen Løvbraaten og Hans Julsen Skare.] (I: Gamalt frå Hadeland, 8 (1964), s. 81-84.)

Spilde, Hans Olsen. Gamle Amerikabrev. [Frå Hans Olsen Spilde 1849 og Anders Conradsen Hereid 1857.] (I: Hardanger. Tidsskrift, 1952, s. 545-54.)

Spillum, Ole. Immigration as viewed by a Norwegian-American farmer in 1869. Transl. and ed. by Jacob Hodnefield. (I: Norwegian-American historical association. Studies and records, 2 (1927), s. 53-61.)

Stortroen, Anders Jensen. Et nybyggerbrev [1857]. (I: Nordmanns-Forbundet, 28 (1935), s. 52-54.)

 • Et Amerikabrev fra 1858. (I: Nordmanns-Forbundet, 30 (1937), s. 265-67.)
 • Norwegian immigrant letters [1857-1862]. Transl. by Paul B. Bjerkeng. (I: Wisconsin magazine of history, 15 (1931/32), s. 356-69.)

Strandvold, Martin og Martea. Amerikabrev [1869 fra Martin og Martea Strandvold]. Ved Håvard Skirbekk. (I: Årbok for Glåmdalen, 1950, s. 96-100.)

Svendsen, Gro. Frontier mother. The letters of Gro Svendsen [1861-80]. Transl. and ed. by Pauline Farseth and Theodore C. Blegen. Northfield, Minn. 1950. 153 s. (Publications of the Norwegian-American historical association. Travel and description series. 5.)

Svendsen, Ole. Brev fra California 1860. (I: Ætt og heim, 1974, s. 39-41.)

Thrane, Marcus. Marcus Thrane in America: Some unpublished letters from 1880-1884. Transl. and ed. by Waldemar Westergaard. (I: Norwegian-American studies and records, 9 (1936), s. 67-76.)

Throndsen, K. Nytt frå Amerika 1868. [Brev fra Per Lømo 1868 og K. Throndsen 1867.] Ved Håvard Skirbekk. (I: Årbok for Glåmdalen, 27 (1968), s. 56-60.)

Trovatten, Ole Knudsen. Et par gamle breve. (I: Telesoga. H. 5, 1910, s. 2-9.) Brev datert Vernon i Wisconsin 28/6, og 7/12-1842. - Trovattens brev 28/6-1842 er også trykt med tittel: En emigrants skildring fra Amerika i 1840 årene, i Nordmanns-Forbundet, 9 (1916), s. 669-73. Brevet er oversatt til engelsk av Theodore C. Blegen og trykt i hans artikkel: The America letters, i North Star, 2 (1920), s. 75-77.

Wiborg, Ole. Tvo Amerikabrev. [Frå Christian Evenvold 1850 og Ole Wiborg 1875.] Ved Arne Oddjohnsen. (I: Årbok for Dølaringen, 1934, s. 111-20.)

Wiig [Week], Anders og Johannes. Om udvandringen til Amerika. Afskrift af et brev undertegnet Anders Wiig, Brynnild Leqve og Johannes Wiig og dateret Iowa county at Wisconsin territory 11/1, 1841. [Uddrag.] (I: Bergens stiftstidende, 1841, 29/7.)

Wærenskjold, Elise. Elise Wærenskjolds breve. Et uddrag ved Emil Olsen. (I: Tønsberg blad, 1925, 14/5 - 26/5.)

 • A Texas manifesto. A letter [1851]. Transl. and ed. by Clarence A. Clausen. (I: Norwegian-American studies and records, 20 (1959), s. 32-45.) - Opprinnelig trykt i Hamars budstikke 1852.
 • The lady with the pen. Elise Wærenskjold in Texas. [Letters 1851-95.] Ed. by C. A. Clausen. Foreword by Theodore C. Blegen. Northfield, Minn. 1961. 183 s. Illustr. (Publications of the Norwegian-American historical association. Travel and descritpion series. 6.)

Memoarer - Dagbøker / Memoirs. Diaries

(se også Amerikareisen)

Fra pioner-presternes saga. Oplevelser og hændelser fra livets løb mellem menigmand gjennem pionertiden, skrevet af dem som levede med. Udg. af M. O. Wee, O. M. Norlie [o. a.]. Decorah, Iowa 1931. 199 s.

Anderson, Peder. The story of Peder Anderson. Transl. and ed. by Eva L. Haugen. (I: Norwegian-American studies, 26 (1974), s. 31-48.)

Anderson, Rasmus B. Life story. Written by himself. With the assistance of Albert O. Barton. Madison, Wis. 1915. 678 s. Anderson-bibliografi, s. 673-78.

Askevold, Bernt. Korte uddrag af en gammel prærieprests dagbogsoptegnelser fra hans prestelige virksomhed paa Minnesota-prærien i nybyggerlivets dage. (I: Nordmanns-Forbundet, 6 (1913), s. 237-52, 313 - 21, 469-80.)

Bache, Søren. A chronicle of Old Muskego. The diary of Søren Bache, 1839-1847. Transl. and ed. by Clarence A. Clausen and Andreas Elviken. Northfield, Minn. 1951. 237 s. Illustr. (Publications of the Norwegian-American historical association.) - Utdrag på norsk med tittel: Dagbogsoptegnelser under [Søren Baches] ophold i Amerika aarene 1839-1842 og 1843-1847, er trykt i Norsk ungdom, 1927, dec. - 1929, juli, som mangler i UB.

Balchen, Bernt. Come north with me. An autobiography. N. Y. 1958. 318 s. Illustr.

Balling, Ole P. H. Nogle erindringer af gamle Balling fra hans bedste tid i Amerika. Kra 1901. 20 s. Illustr.

- Erindringer fra et langt liv. Tr. som ms. Kra 1905. 144 s.

Birkeland, Torger. Echoes of Puget Sound. Fifty years of logging and steamboating. With a foreword by Joshua Green. Caldwell, Idaho 1960. 251 s. Illustr.

Blegen, Theodore C. The saga of Saga Hill. Repr. ed. St. Paul 1971. 78 s. Illustr.

Brandt, Nils. Pastor Nils Brandts erindringer fra aarene 1851 til 1855. (I: Symra, 3 (1907), s. 97-122.)

Brandt, Realf O. Pastor R. O. Brandts ungdomsminder fra Decorah. Fra Decorah i 60- og 70-aarene. (I: Decorah-Posten, 1924, 5/9.)

Brandt, [Thalette M.]. Social aspects of prairie pioneering. The reminiscences of a pioneer pastor's wife. [By] Mrs. R. O. Brandt. (I: Norwegian-American studies and records, 7 (1933), s. 1-46.)

Bratrud, Otto M. Beating to windward. Afloat and ashore with Otto M. Bratrud. Foreword by Kenneth O. Bjork. Seattle 1961. 242 s. Illustr. - Utdrag av manuskriptet tidligere trykt i Norwegian-American studies and records, 20 (1959), s. 58-110.

Brekhus, Edward. En kortfattet levnetsbeskrivelse. Fortalt af ham selv. Minneap., Minn. 1897. 28 s.

Broste, Ole K. We came from Norway (1868). (I: Theodore C. Blegen & Philip D. Jordan, utg.: With various voices. St. Paul 1949. S. 258-62.) Tatt fra Ole K. Brostes manuskript i Minnesotas historical society.

Brun, Nils C. Første aars oplevelser. (I: Symra, 7 (1911), s. 110-19.)

Dahl, Borghild. I wanted to see. 5. print. N.Y. 1946. 2 10 s.

- Finding my way. 6. print. N.Y. 1967. 121 s.

Dahl, Dorthea. Jenta fra Osen som ble forfatterinne i Amerika. Utklipp fra Østlendingen, 1951, 17/9.

Davis, Helene E. The year is a round thing. N.Y. 1938. 213 s. Illustr.

Drewsen, Gudrun. Man minnes mangt. Oslo 1937. 246 s.

Fedde, Elizabeth. Elizabeth Fedde's diary 1883-88. Transl. and ed. by Beulah Folkedahl. (I: Norwegian-American studies and records, 20 (1959), s. 170-96.)

Gade, John A. All my born days. Experiences of a naval intelligence officer in Europe. N.Y. 1946. 408 s. Illustr.

Gasmann, Johan. Brudstykker af skibscapitaine Johan Gasmanns optegnelser paa en reise fra New York til Wisconsin sommeren 1844. (I: Bratsberg amts correspondent, 1845, 3/2, 10/2, 27/2, 3/3, 6/3, 10/3.) - Også trykt i Christianssandsposten 1845, 7/2, 14/2, 28/2, 13/3, 17/3.

- From New York to Wisconsin in 1844. Transl. and ed. by Carlton C. Qualey. (I: Norwegian-American historical association. Studies and records, 5 (1930), s. 30-49.)

Gravem, Knute L. Pioneering in Alaska. (I: Norwegian- American studies and records, 20 (1959), s. 111-42.)

Grimstad, Carl M. Pioneers in Dakota territory, 1879-89. Ed. by Henry H. Bakken. (I: Norwegian-American studies and records, 13 (1943), s. 1-45.)

Halverson, Knut. A pioneer diary from Wisconsin. By Malcolm Rosholt. (I: Norwegian-American studies, 21 (1962), s. 198-211.)

Hanson, James C. M. What became of Jens? A study in Americanization based on the reminiscences of J. C. M. Hanson, 1864-1943. Ed. by Oivind M. Hovde. Decorah, Iowa 1974. 321 s.

Hastvedt, Knudt O. Recollections of a Norwegian pioneer in Texas. Transl. and ed. by Clarence A. Clausen. (I: Norwegian-American studies and records, 12 (1941), s. 91-104.)

Haugen, Nils P. Pioneer and political reminiscences. Evansville, Wis. [1930?]. 198 s. Særtrykk av Wisconsin magazine of history, 11 (1927/28) - 13 (1929/30).

Hendrickson, Henry. Out from the darkness. An autobiography unfolding the life story and singular vicissitudes of a Scandinavian Bartimæus. Chic. 1879. 399 s.

Hoen, Peter L. Mit levnetsløb. Brookfield, Ill. 1932. 62 s.

Holand, Hjalmar R. My first eighty years. N.Y. 1957. 256 s. Illustr.

Jacobsen, Clara. Minder fra Perry prestegaard. (I: Symra, 8 (1912), s. 92-110.)

- Memories from Perry parsonage. (I: Norwegian-American studies and records, 14 (1944), s. 139-58.)

Jacobsen, Hans R. Growing up in Norway. Priv. print. N.Y. 1971. 99 s. Illustr.

Jacobson, Abraham. Fra gamle dage. (I: Symra, 4 (1908), s. 146-56.)

- A pioneer pastor's journey to Dakota in 1861. Transl. by J. N. Jacobsen. (I: Norwegian-American studies and records, 6 (1931), s. 53-65.)

Janson, Kristofer. Hvad jeg har oplevet. Livserindringer. Kra 1913. 276 s.

Johnson, Simon. An immigrant boy on the frontier. Transl. with an introd. by Nora O. Solum. (I: Norwegian-American studies, 23 (1967), s. 51-70.) - Oversatt utdrag av kap. 2 av forf.'s utrykte selvbiografi: Opplevd. Noen minner, funderinger og skildringer - og livsoppgjør tilslutt. - Maskinskrevet manuskript til hele selvbiografien finnes i UB's Håndskriftsamling.

Juul, Ole. Erindringer. Decorah, Iowa 1902. 331 s.

Kampen, Ingvald A. Minder fra ferden. Trykt i Decorah-Posten 1938. (I: Alfred Knutsen, utg.: Utklippsbind. 26.)

Kankrud, Johan. Eventyret om husmannsgutten [Simon Benson] fra Østre Gausdal som ble millionær i Amerika og noen livshendinger omkring forfatterens liv, 1878-1958. Gjøvik [1960]. 138 s. Illustr.

Knaplund, Paul. Moorings old and new. Entries in an immigrant's log. Foreword by Merle Curti. Madison 1963. 276 s. Illustr.

Koren, Dikka H. Minner fra Paint Creek prestegård. (I: Jul i Vesterheimen, 1941, s. 18-21.)

Koren, Elisabeth. Fra pioneertiden. Uddrag af Elisabeth Korens dagbog og breve fra femtiaarene. Udg. af hendes børn. Decorah, Iowa 1914. 210 s. Illustr.

- The diary of Elisabeth Koren, 1853-1855. Transl. and ed. by David T. Nelson. Northfield, Minn. 1955. 381 s. Illustr. (Publications of the Norwegian-American historical association.)

Koren, Vilhelm. Nogle erindringer fra min ungdom og fra min første tid i Amerika. (I: Symra, 1 (1905), s. 11-37.) - Opptrykt i forf.s: Samlede skriften B. 4. Decorah, Iowa 1912. S. 5-40.

Kulberg, Martha. The story of my life. N.Y. 1930. 143 s. Illustr.

Langeland, Knud. En udvandrers erindringer fra livet i Norge og Amerika. (I forf.'s: Nordmændene i Amerika. Chic. 1888. S. 119-224.)

Larsen, Henry A. Henry med det store skipet. I samarb. med Edvard Omholt Jensen og Frank Sheer. Oslo 1964. 276 s. Illustr.

Larsen, Laurentius. Nogle gamle minder. (I: Symra, 9 (1913), s. 162-70, 241-50.)

Larson, Laurence M. The log book of a young immigrant. Northfield, Minn. 1939. 318 s. (Publications of the Norwegian-American historical association.)

Lenroot, Clara C. Long, long ago. [Trykt i U. S.A.] 1929. 68 s. Illustr.

Levorsen, Barbara. Early years in Dakota. (I: Norwegian-American studies, 21 (1962), s. 158-97.)

- Our bread and meat. (I: Norwegian-American studies, 22 (1965), s. 178-97.)

Lillehei, I. L. Erindringer. 92 kortfattede religiøse fortællinger om svar paa bønner, Guds aands veiledning, guddommelig helbredelse o. s. v. Minneap., Minn. 1917. 64s.

Lillehei, T. A. Fra sjælenes verden. Nogle optegnelser. Minneap., Minn. [1921]. 95 s.

Lindelie, A. H. Nogle erindringer og betragtninger. Artikkelserie i Decorah-Posten 1935. (I: Alfred Knutsen, utg.: Utklippsbind. 13.)

Lomen, Carl J. Fifty years in Alaska. Foreword by Richard E. Byrd. N.Y. 1954. 302 s.

Mikkelsen, Amund. Nogle af en prests erfaringer i en af de store byer. Decorah, Iowa 1892. 350 s.

Munch, Johan S. An American adventure. Excerpts from “Vita mea”. An autobiography written in 1903 for his children. Transl. by Helene Munch and Peter A. Munch. (I: The strange American way. Carbondale 1970. S. 161-92.)

Naeseth, Caroline M. K. Memories from Little Iowa parsonage. Transl. and ed. by Henriette C. Koren Naeseth. (I: Norwegian-American studies and records, 13 (1943), s. 66-74.)

Nelson, Knute. En hard og lang livsvei. Knute Nelsons egen livsskildring. (I: Nordmanns-Forbundet, 49 (1956), s. 240-43.) Selvbiografisk brev. - Også trykt med tittel: Et brev til fru Emilie Smith, og med forord av Hallvard S. Bakken, i Gamalt frå Voss, 3 (1971), s. 51-62. - Fotostatkopi av brevet finnes i UB's håndskriftsamling.

Nelson, Nelson B. Et amerikansk eventyr. Nelson B. Nelson fortæller “N. T.” litt om sit eget liv, men meget mere om hvad der gjøres for at lede storbyens gutter frem til at bli gode borgere. Trykt i Nordisk Tidende, 1930, 1714. (I: Alfred Knutsen, utg.: Utklippsbind. 14.)

Nissen, Hartvig. Autobiography. U. s. 1921. 45 s.

Norborg, Sverre. Seksti selsomme år. Oslo 1962. 283 s.

Nystel, Ole T. Lost and found. Three months with the wild Indians. A brief sketch of the life of Ole T. Nystel embracing his experience while in captivity to the Comanches, and subsequent liberation from them. Introd. and notes by Derwood Johnson. Publ. by Bosque memorial museum. Clifton, Texas 1967. 32 s. Illustr. Med reprod. av orig. tit. bl. Dallas, Texas 1888.

Nystuen, John T. Erindringer. U. s. 1917. 39 s.

Odegard, John T. Erindringer. B. 1: Lom, Long Lake, Fargo, Minneapolis. Trykt som manuskript. Oslo 1930. 218 s.

Ohnstad, Karsten. Verden i mine hender. Overs. av Knut Monrad. Oslo 1954. 288 s. Illustr. - Orig. utg. med tittel: The world at my finger tips, utkom i Indianapolis, N.Y. 1942.

Oleson, Thurine. Wisconsin my home. By Erna Oleson Xan as told by her mother Thurine Oleson. Madison 1950. 223 s. Illustr.

Olsen, Petra M. Et blad av en slektshistorie. Spredte erindringer om min mors og fars slekt. Amerikareisen. Barndom på Highland Prairie. Tilbakereisen. Av Petra Marie Olsens etterlatte papirer. U. s. [etter 1946]. 34 pag. bl. Illustr. Stensilert.

Osland, Birger. A long pull from Stavanger. The reminiscences of a Norwegian immigrant. Northfield, Minn. 1945. 263 s. (Publications of the Norwegian-American historical association.)

Parker, Hjørdis H. “Mamma, fortell om da du var liten”. Halden 1961. 59 s. Illustr.

 • “Mamma, tell me about when you were little”. Rockport, Mass. 1968. 124 s. Illustr.
 • Into the melting pot. Rockport, Mass. 1972. 76 s.

Paulson, Ole. Erindringer. Efter hans død gjennemseet af Sven Oftedal. Minneap., Minn. 1907. 245 s.

Pedersen, Carl J. P. Hvad jeg oplevede under de 6 første aar af min virksomhed i America. Chic. 1867. 190, 28, 6 s.

Pederson, Thomas. Some recollections of Thomas Pederson. (I: Wisconsin magazine of history, 21 (1937/38), s. 16-34, 175-90, 301-21, 405-19; 22 (1938/39), s. 46-73, 176-94.)

Preus, Caroline D. M. K. Linka's diary. On land and sea, 1845-1864. Transl. and ed. by Johan Carl Keyser Preus and his wife Diderikke Margrethe, née Brandt. Minneap. 1952. 288 s. Illustr.

Preus, Christian K. Minder fra Spring Prairie prestegaard. (I: Symra, 2 (1906), s. 18-30.)

Preus, Lulla. Minder fra den gamle Paint Creek præstegaard. (I: Symra, 7 (1911), s. 1-15.)

Reishus, Tørjus S. Diary of the Reverend T. S. Reishus. Overs. fra norsk av Martha Reishus. (I: Martha Reishus: The builders. [Minot, N. Dak. 1933?] S. 37-68.)

Reque, Lars D. Nybyggerliv blandt de ældre indvandrede vosser i Nordamerika. Af Lars D. Rekve. (I: Natur, folkeliv og folketro. [Udg.] af Th. S. Haukenæs. 11. Bergen 1896. S. 262-69.)

Ring, Frederick. Mine reiser og oplevelser paa begge sider af Atlanterhavet i over 60 aar - 44 aar i Chicago. En norsk bog med historier ifra Norge og Amerika. Chic. [1933?]. 88 s. Illustr.

Ruh, Martin P. En reise til Minnesota i 1856 og dannelsen af Christiania-settlementet. (I: Symra, 5 (1909), s. 96-112.)

- Erindringer. Eau Claire, Wis. 1922. 79 s.

Rødvik, Sigv. Fortællinger fra Canada. Optegnelser fra nybyggerlivet i norske settlementer i Saskatchewan. St. Paul, Minn. 1921. 160 s.

Rønning, Nils N. The boy from Telemark. Minneap., Minn. 1933. 150 s. Illustr.

- Fifty years in America. Minneap., Minn. 1938. 243 s.

Sevareid, Eric. Not so wild a dream. N.Y. 1946. 516 s.

Skougaard, Lorentz S. Lorentz Severin Skougaard. A sketch, mainly autobiographic. Ed. or written by Alfred Corning Clark. N.Y. [1885]. 248 s.

Slettedahl, Erick B. Vidunderlige oplevelser. Seattle, Wash. 1934. 199 s. Illustr.

Solberg, Carl F. Reminiscences of a pioneer editor. Ed. by Albert O. Barton. (I: Norwegian-American historical association. Studies and records, 1 (1926), s. 134-44.)

Steensland, Halle. Erindringer fra min Amerika-reise og mine første aar i Amerika. (I: Symra, 5 (1909), s. 80-89.)

Storseth, John. Pioneering on the Pacific coast. With a foreword by Einar Haugen. (I: Norwegian-American studies and records, 13 (1943), s. 133-62.)

Strømme, Peer O. Erindringer. Efter hans død utg. av en komite. Minneap., Minn. 1923. 429 s.

Søyland, Carl. Skrift i sand. Bruddstykker av utvandrersagaen - opplevd og fortalt i artikler, intervjuer og mellomspill - av en vandrer som ble medarbeider i en norsk-amerikansk avis. Oslo 1954. 290 s.

Thorpe, L. O. Mit første aar i Amerika. (I: Symra, 5 (1909), s. 197-208.)

Thrane, Marcus. Autobiographical reminiscences. Transl. by Vasilia Thrane Struck in 1917. U. s. & å. 16 pag. bl. Stensilert.

Trovatten, Ole K. The trials of an immigrant. The journal of Ole K.Trovatten. Transl. and ed. by Clarence A. Clausen. (I: Norwegian-American studies and records, 19 (1956), s. 142-59.)

Ueland, Andreas. Recollections of an immigrant. N.Y. 1929. 262 s.

Weenaas, August. Mindeblade, eller Otte aar i Amerika. Volden 1890. 136 s.

- Livserindringer fra Norge og Amerika. Bergen 1935. 290 s. Illustr. (Bibliotheca Norvegiae sacrae. 12.)

Wilse, Anders B. En emigrants ungdomserindringer. Oslo 1936. 122 s. Illustr.

Wroolie, Mrs T. S. V. An immigrant's memories. (I: Wisconsin magazine of history, 30 (1946/47), s. 433-40.)

Aakhus, Eivind D. Minne frå Noreg og Amerika. Krsand 1930. 128 s. Illustr.

Aaraas, Tollef O. Min Amerikareise i sommeren 1902. Udført og beskreven af mig selv, tilligemed et kort omrids af mit levnedsløb. [Udg. af Halvor Aaraas.] Porsgrunn 1927. 104 s.

Biografi / Biography

Ulvestad, Martin. Norsk-amerikansk bogavl. (I forf.'s: Nordmændene i Amerika, deres historie og rekord. [B. 1.] Minneap., Minn. 1907. S. 445-55.)

Dictionary of American biography (Lond., N.Y. 1928-) inneholder biografier over følgende norsk-amerikanere: Hjalmar H. Boyesen, Claus L. Clausen, Theodor H. Dahl, Johannes W. C. Dietrichson, Elling Eielsen, Andrew Furuseth, Gilbert N. Haugen, Nils P. Haugen, Elling Hove, Gjermund Hoyme, Kristofer N. Janson, Erik K. Johnsen, Johan (John) N. Kildahl, John Koren, Ulrich Vilhelm Koren, Peter Laurentius Larsen, Laurence M. Larson, Victor F. Lawson, Knute Nelson, Nelson O. Nelson, Sven Oftedal, Floyd B. Olson, Alfred Owre, Cleng Peerson, Christian K. Preus, Johan R. Reiersen, Knute K. Rockne, Ole Rynning, Ole E. Rølvaag, Peer O. Strømme, Hans G. Stub, Georg Sverdrup, Bertha F. Tapper, Thorstein B.Veblen, Agnes Mathilde Wergeland.

History of the Scandinavians and successful Scandinavians in the United States. Comp. and ed. by O. N. Nelson. Minneap., Minn. 1893-97. 2 b. - Inneholder biografier av skandinaver i Minnesota, Iowa og Wisconsin. - 2. rev. ed. 1901 2 b. i 1. - 2. rev. ed. [Reprint.] N.Y. 1969. 2 b.

Anderson, Rasmus B. The first chapter of Norwegian immigration, (1821-1840.) Its causes and results. Madison, Wis. 1895. 476 s. Illustr. Inneholder en rekke biografier.

Evjen, John O. Scandinavian immigrants in New York, 1630-1674. With appendices on Scandinavians in Mexico and So. America, 1532-1640, Scandinavians in Canada, 1619-1620, some Scandinavians in New York in the eighteenth century. Minneap., Minn. 1916. 438 s. Illustr. - Reprint. Baltimore 1972.

Jervell, Hans. Nordmænd og norske hjem i Amerika, samt kirker, skoler, hospitaler, alderdomshjem og lignende institutioner reist væsentlig av nordmænd. Saml. 1: Illustreret slægts- og settlementshistorie. Navnene ordnede efter bygdelag. Fargo, N. Dak. 1916. 208 s. Illustr.

Souvenir “Norse-American women” 1825-1925. A symposium of prose and poetry, newspaper articles and biographies, contributed by one hundred prominent women. Ed. by Alma A. Guttersen and Regina Hilleboe Christensen. St. Paul, Minn. 1926. 454 s. Illustr.

Ylvisaker, Erling. Eminent pioneers. Norwegian-American pioneer sketches. Minneap., Minn. 1934. 162 s. Illustr.

Kildal, Arne. De gjorde Norge større. [Bergen] 1945. 221 s. Illustr.

Bergmann, Leola N. Americans from Norway. Philad. 1950. 324 s. (The Peoples of America series.)

Ore, Øystein. Norwegian emigrants with university training 1830-1880. (I: Norwegian-American studies and records, 19 (1956), s. 160-88.)

Prester

Livsbilleder fra den lutherske kirke i Amerika. Decorah, Iowa [u. å.] 315 s. Illustr. Særtrykk av Evangelisk-luthersk kirketidende.

Roseland, Jens C. American Lutheran biographies, or, Historical notices of over three hundred and fifty leading men of the American Lutheran church, from its establishment in about 1645 to the year 1890. By J.C. Jensson. Milwaukee, Wis. [1890.] 901 s. Illustr. - [New ed.] Austin 1905.

Askevold, Bernt. En kort biografi af prester og professorer, som endnu er eller har været i Synodens tjeneste. (I: Norske synode. Festskrift 1853-1903. Decorah, Iowa 1903. S. 374-431.)

Norlie, Olaf M., utg. Norsk lutherske prester i Amerika 1843-1913. Minneap., Minn. 1914. 624 s. Illustr. - 2. rev. udg. med tittel: Norsk lutherske prester i Amerika 1843-1915. Minneap., Minn. 1915. 695 s. - 3. ed. med tittel: Who's who among pastors in all the Norwegian Lutheran synods of America 1843-1927. Transl. and rev. by Rasmus Malmin, O. M. Norlie and O. A. Tingelstad. Minneap., Minn. 1928. 662 s.

Nogen prominente lægmænd. (I: Olaf M. Norlie, utg.: Norsk lutherske menigheder i Amerika 1843-1916. B. 2. Minneap., Minn. 1918. S. 727-70.)

Fortegnelse over prester i Amerika fra Stavanger amt. (I: Stavanger amtlaget i Amerika. Festskrift. 1911-1936. Story City, Iowa 1936. S. 20-27.)

Garder, Johan. Romerikinger som prester i Amerika. Av J. G. (I: Romerike ættehistorielags årbok, 2 (1946), s. 136-39.) - Tillegg ved Olav Tveter i årboken for 1972, s. 295-96.

Evangelical Lutheran church. A biographical directory of pastors of the Evangelical Lutheran church. Comp. by John Peterson, Olaf Lysnes land] Gerald Giving. Minneap. 1952. 651 s. Illustr.

American Lutheran church. A biographical directory of pastors of the American Lutheran church. Comp. by John M. Jensen, Carl E. Linder [and] Gerald Giving. Minneap. 1962. 857 s. Illustr. - Supplement ... listing the pastors of the Lutheran free church. Comp. by Lillian Miller [and] Gerald Giving. 1963. 41 s. Illustr.

Bergesen, Bernhard. Nogle prester fra Stavanger-kanten. (I: Ætt og heim, 1974, s. 113-16.)

Andre yrker

Norlie, Olaf M., utg. School calendar 1824-1924. A who's who among the teachers in the Norwegian Lutheran synods of America. Minneap., Minn. 1924. 800 s. Illustr.

Hofstead, John A. American educators of Norwegian origin. A biographical dictionary. Minneap. 1931. 316 s.

Klaveness, Eivind. Norske læger i Amerika. 1840-1942. St. Paul, Minn. 1943. 87 s.

Bjork, Kenneth. Saga in steel and concrete. Norwegian engineers in America. [Publ. by the] Norwegian-American historical association. Northfield, Minn. 1947. 504 s. Illustr.

ENKELTE PERSONER

Handagard, Idar. Waldemar Ager. (I forf.'s: Fem folkedigtere. Thjem 1915. S.75-105.)

Hasås, Sigurd. Waldemar Ager. Avholdsakens og norskdomens dikter i Amerika. (I: Norsk tidsskrift om alkoholspørsmålet, 14 (1962), s. 193-214.)

Vangsnes, O. P. Pastor Nils Amlund. (I: Symra 7 (1911), s. 152-65.)

Barton, A. O. Hans Alfred Anderson. (I: Wisconsin magazine of history, 23 (1939/40), s. 259-63.)

Larson, Agnes M. John A. Anderson. An uncommon American. [Publ. by] the Norwegian-American historical association. Northfield, Minn. 1969. 312 s. Illustr.

Haugen, Eva L. Peder Anderson of Bergen and Lowell. Artist and ambassador of culture. By Eva L. Haugen and Ingrid Semmingsen. (I: Americana Norvegica. 4. Oslo 1973. S. 1-29.)

Ager, Waldemar. En gammel kjæmpe. [Rasmus B. Anderson.] (I: Nordmands-Forbundet, 23 (1930), s. 408-11.)

Ylvisaker, Erling. Immigrants' children of blue blood. (Rasmus B. Anderson. (I forf.'s: Eminent pioneers. Minneap., Minn. 1934. S. 29-38.)

Birge, Edward A. Dr. [Rasmus B.] Anderson in the university. (I: Wisconsin magazine of history, 20 (1936/37), s. 251-54.)

Haugen, Einar. A critique and a bibliography of the writings of Rasmus B. Anderson. (I: Wisconsin magazine of history, 20 (1936/37), s. 255-69.)

- Wisconsin pioneers in Scandinavian studies. [Rasmus B.] Anderson and [Julius E.] Olson, 1875-1931. (I: Wisconsin magazine of history, 34 (1950/ 51), s. 28-39.)

Knaplund, Paul. Rasmus B. Anderson. Pioneer and crusader. (I: Norwegian-American studies and records, 18 (1954), s. 23-43.)

Næss, Harald. Knut Hamsun and Rasmus Anderson. (I: (Leach, Henry G.) Scandinavian studies. Seattle 1965. S. 269-77.)

Hustvedt, Lloyd. Rasmus Bjørn Anderson. Pioneer scholar. Northfield, Minn. 1966. 381 s. Illustr. (The Norwegian-American historical association. Authors series. 2.) Bibliografi, s. 359-69.

Lawrence, John. Bernt Balchen. Viking of the air. N.Y. 1931. 165 s. Illustr.

Knight, Clayton. Hitch your wagon. The story of Bernt Balchen. By Clayton Knight and Robert C. Durham. 2. print. Drexel Hill, Pa. 1950. 332 s. Illustr.

Cramer, Richard S. Ole P. Balling. Painter of Civil war heroes. (I: American-Scandinavian review, 54 (1966), s. 138-44.)

Koht, Halvdan. Hans Barlien. (I: Norsk biografisk leksikon. B. 1. Kra 1923. S. 378-80.)

Ristad, Ditlef G. A doctrinaire idealist: Hans Barlien. (I: Norwegian-American historical association. Studies and records, 3 (1928), s. 13-22.)

(Barlien, Hans). Namdalsbonden Hans Barlien. Hundre år forut for sin tid. (I: Nordmanns-Forbundet, 35 (1942), s. 207-08.)

(Barlien, Hans). En merkelig emigrantskikkelse. Hans Barlien fra Trøndelag. (I: Nordmanns-Forbundet, 57 (1964), s. 15-16.)

Manning, Florence M. Carl G. Barth, 1860-1939. A sketch. (I: Norwegian-American studies and records, 13 (1943), s. 114-32.)

Heitmann, John. Julius B. Baumann. A biographical sketch. (I: Norwegian-American studies and records, 15 (1949), s. 140-75.)

Kankrud, Johan. Eventyret om husmannsgutten [Simon Benson] fra Østre Gausdal som ble millionær i Amerika og noen livshendinger omkring forfatterens liv, 1878-1958. Gjøvik [1960]. 138 s. Illustr.

Tordhol, Kristian. Gausdølen Simon Benson som vart mangemillionær i Amerika - eit eventyr frå det verkelege livet. (I: Årbok for Gudbrandsdalen, 35 (1967), s. 42-49.)

(Bergh, Knut E.) Knut Ellefsen Bergh. Efter “Evangelisk luthersk kirketidende” for 1875. (I: Livsbilleder fra den lutherske kirke i Amerika. Decorah, Iowa u. å. S. 247-57.)

Haukenæs, Th. S. Professor Knut Ellefsen Bergh. (I: Natur, folkeliv og folketro. [Udg. ] af Th. S. Haukenæs. 11. Bergen 1896. S. 199-218.)

(Bergsland, Hans H.) Professor H. H. Bergsland. An evaluation of the man and his work together with translations of two of his shorter writings. Ed. by Arthur Rholl. Minneap., Minn. 1935. 64 s.

Qualey, Carlton C. Theodore C. Blegen. (I: Norwegian-American studies, 21 (1962), s. 3-13.)

Shepherd, Zephyra E. Theodore C. Blegen. A bibliography. Based on a compilation by Zephyra E. Shepherd. (I: (Blegen, Theodore C.) Immigration and American history. Minneap. 1962. S. 157-61.)

Hvamstad, Per. Pioneren Peder Borderud og hans “log cabin”. (I: Årbok for Glåmdalen, 26 (1967), s. 11-22.)

Seip, Didrik A. Gisle Bothne. (I: Norsk biografisk leksikon. B. 2. Oslo 1925. S. 109-10.)

Eikeland, P. J. Thrond Bothne som lærer. (I: Symra, 4 (1908), s. 10-24.)

Hambro, Carl J. Hjalmar Hjorth Boyesen. (I: Norsk biografisk leksikon. B. 2. Oslo 1925. S. 126-27.)

Larson, Laurence M. Hjalmar Hjorth Boyesen. (I forf.'s: The changing West and other essays. Northfield, Minn. 1937. S. 82-115.)

Glasrud, Clarence A. Hjalmar Hjorth Boyesen. Northfield, Minn. 1963. 245 s. (Norwegian-American historical association. Authors series. 1.) Bibliografi, s. 229-37.

Seyersted, Per E. Bjørnsons ukjente vennskap og brevveksling med Hjalmar Hjorth Boyesen. Oslo 1964. S. 18-48. Særtrykk av Edda, 51 (1964).

Herndon, Margaret N. Hjalmar Hjorth Boyesen. (I: American- Scandinavian review, 54 (1966), s. 268-74.)

Seyersted, Per E. Hjalmar Hjorth Boyesen. Outer success, inner failure. [Oslo 1966.] S. 206-38. Særtrykk av Americana Norvegica. 1. Oslo 1966.

- The drooping Lily. H. H. Boyesen as an early American misogynist. (I: Americana Norvegica. 3. Oslo 1971. S. 74-87.)

Ylvisaker, Erling. The missionary and his cane. (Nils Brandt. ) (I forf.'s: Eminent pioneers. Minneap., Minn. 1934. S. 53-64.)

Brun, Nils C. Et minde, eller Elen Bruns liv og død. Chic. 1881. 68 s.

Haukenæs, Th. S. Andrew Nelson Brække. (I: Natur, folkeliv og folketro. [Udg.] af Th.S. Haukenæs. 11. Bergen 1896. S. 218-21.)

Shoemaker, Henry W. Ole Bull i Pennsylvania. (I: Jul i Amerika, 1919, s. 41-42.)

Barton, Albert O. Ole Bull and his Wisconsin contacts. (I: Wisconsin magazine of history, 7 (1923/24), s. 417-44.)

Smith, Mortimer. The life of Ole Bull. Princeton, N. J. 1947. 220 s.

Headland, Helen. Ole Bull. Norwegian minstrel. Rock Island, Ill. 1949. 142 s. Illustr.

Ager, Waldemar. Ole Amundsen Buslett. (I: Symra, 8 (1912), s. 214-24.)

Haukenæs, Th. S. Iver Larssen Bø. (I: Natur, folkeliv og folketro. [Udg.] af Th. S. Haukenæs. 11. Bergen 1896. S. 191-99.)

Nelson, Marion J. A pioneer artist and his masterpiece. (Lars Christenson. (I: Norwegian-American studies, 22 (1965), s. 3-17.)

Bergmann, Leola N. Music master of the Middle west. The story of F. Melius Christiansen and the St. Olaf choir. With a new foreword by Frederick Freedman. 2. ed. N.Y. 1968. 230 s. (Da Capo press music reprint series.)

Strand, Svein. Pastor C. L. Clausen. (I: Symra, 9 (1913), s. 204-23.)

Andersen, Rasmus. Pastor Claus Laurits Clausen. Banebryder for den norske og danske kirke i Amerika, første skandinaviske feltpræst. Kirkehistorisk bidrag. N.Y. 1921. 252 s. Illustr.

Clausen, Claus L. Claus L. Clausen, pioneer pastor and settlement promoter. Illustrative documents [1850-1853]. Transl. and ed. by Carlton C. Qualey. (I: Norwegian-American studies and records, 6 (1931), s. 12-29.)

Dehlin, Harald S. Den første norske prestekonen i Amerika. [Martha Frederikke Clausen ] (I forf.'s: Kvinneskjebner og salmevers. Oslo 1960. S. 68-76.)

Dahl, Andreas L. Et mindeblad til erindring om vor kjære hensovede datter Sara Dahl født i Lodi, Wis., den 6te nov. 1881, død i Mt. Morris, Wis. den 18. aug. 1889. Wittenb. , Wis. u. å. 32 s.

Dietrichson, Otto. Isak Levin Preus Dietrichson, born July 25, 1849 died December 16, 1920. (Fifth generation of Dietrichson ancestry.) Descendant of major-general Erasmus Dietrichson, born 1673 - died 1737. (A brief biography and a tribute.) U. s. [ 197?] 10 bl.

Brandrud, Andreas. Johannes Wilhelm Christian Dietrichson. (I: Norsk biografisk leksikon. B. 3. Oslo 1926. S. 320-22.)

Haugen, Einar. Pastor [Johannes W.C.] Dietrichson of Old Koshkonong. (I: Wisconsin magazine of history, 29 (1945/46), s. 301-18.)

Jahr, Torstein. Andreas Dreyer (Andries Draeyer) Commander at Fort Nassau (Albany, N. Y.) 1673-74; rear-admiral of the Dano-Norwegian navy. Grand Forks, N. Dak. 1924. S. 22-29. Særtrykk av Scandinavia, 1 (1924), no 3.

Rosholt, Malcolm. Two men of Old Waupaca. [Olaus Fredrik Duus and Thomas Knoph.] (I: Norwegian-American studies, 22 (1965), s. 75-103.)

(Eastvold, Carl J.) Rev. C. J. Eastvold, 1863-1929. His life and work. Minneap. 1930. 359 s. Illustr.

Engen, Sigleif. Kleng og Knut, pionerene våre i Amerika. 1. Knut Olson Eia. (I: Ætt og heim, 1962, s. 66-76.)

Norlie, Olaf M. Eielsen was first. A bibliography. Northfield, Minn. 1942. 118 pag. bl.

Brohaugh, Christoffer O. Kortfattet beretning om Elling Eielsens liv og virksomhed. Ved Chr. O. Brohaugh og I. Eisteinsen. Chic. 1883. 208 s.

Haukenæs, Th. S. Elling Eielsen. (I: Natur, folkeliv og folketro. [Udg.] af Th. S. Haukenæs. 11. Bergen 1896. S. 221-34).

Mørstad, Erik O. Elling Eielsen og den “Evangelisk-lutherske kirke” i Amerika. Minneap., Minn. 1917. 474 s.

Fridrichsen, Anton. Elling Eielsen. (I: Norsk biografisk leksikon. B. 3. Oslo 1926. S. 458-60.)

Ylvisaker, Erling. “My little girl”. (Anna Ellestad.) (I forf.'s: Eminent pioneers. Minneap., Minn. 1934. S. 41-50.)

Laut, Agnes C. Guri Endreson. A daughter of the Vikings. (I: North Star, 3 (1920), s. 37-51.)

Wold, Arne. Evnerike gausdøler i Amerika. Bilethoggaren Bernt Evenvold og pedagogen Kristiane Skjerve. (I: Årbok for Gudbrandsdalen, 36 (1968), s. 25-39.)

Bjork, Kenneth. Ole Evinrude and the outboard motor. (I: Norwegian-American studies and records, 12 (1941), s. 167-77.)

Mohberg, Nora F. A home for Agate [Fladeboe]. Grafton, N. Dak. 1966. 135 s. Illustr.

Williams, C. A. Biographical sketch [of George T. Flom]. (I: (Flom, George T.) Scandinavian studies presented to George T. Flom by colleagues and friends. Urbana, Ill. 1942. S. 9-15.) Bibliografi over G. T. Floms publikasjoner finnes i samme verk, s. 16-31.

(Furuseth, Andrew). Andrew Furuseth. A bibliographical list. Comp. by Grace Hadley Fuller under direction of Florence S. Hellman. [Ed. by] the Library of Congress, Division of bibliography. [Wash.] 1942. 19 bl. Maskinskrevet kopi.

(Furuseth, Andrew). Andrew Furuseth 1854-1938. Publ. by the American federation of labor. [Wash. 1938.] 8 bl. Illustr.

Rygg, Andreas N. Andrew Furuseth. (I: American-Scandinavian review, 26 (1938), s. 123-33.)

Nielsen, Arthur W. Andrew Furuseth. (I: Samtiden, 53 (1942), s. 95-101.)

(Furuseth, Andrew). Symposium on Andrew Furuseth. New Bedford, Mass. 1948. 233 s.

Gunderson, Carl M. Biography and ancestry of Andrew Furuseth, president of the International seamen's union of America. (1908-1938.) Los Angeles, Cal. [1970]. 23 pag. bl. Illustr. (Gunderson's manuscript. 245.) Maskinskrevet.

Hagen, Ingeborg R. “Vi løfter de lenkede hendene våre”. Et skuespill i 2 akter med epilog og etterspill. [Tangen] 1972. 44 pag. bl. Illustr. På omsl.: Minne om Andrew Furuseth.

Hammer, S. C. Fredrik Herman Gade. (I: Norsk biografisk leksikon. B. 4. Oslo 1929. S. 339-41.)

Nelson, Marion J. Herbjørn Gausta, Norwegian-American painter. (I: Americana Norvegica. 3. Oslo 1971. S. 105-28.)

(Gimmestad, Lars M.) Mindebok om L.M. Gimmestad Minneap., Minn. 1944. 65 s. Illustr. (Nordfjordlagets årbok, 1943-44.)

Nelson, David T. Knut Gierset. (I: Norwegian-American studies, 25 (1972), s. 27-53.)

Gjerset, Knut. A Norwegian-American landnamsman. Ole S. Gjerset. (I: Norwegian-American historical association. Studies and records, 3 (1928), s. 82-100.)

Agersborg, Helmer P. von W. K. A future American, or A biographical sketch of Hans Peter of Gjersvik. Lond. [1934]. 177 s.

Hermundstad, Knut. Pastor Anders H. Gjevre. (I: Tidsskrift for Valdres historielag, 1972, s. 47-52.)

(Glasøe, Oluf). Oluf Glasøe. (I forf.'s: Omsorg for sine egne. Minneap., Minn. 1919. S. 5-79.)

Brækken, Kristoffer. En utvandrer blir biskop. Oluf Olsen Glasøe. (I: Årbok for Namdalen, 1967, s. 61-62.)

Hammer, S. C. Nicolai Andreas Grevstad. (I: Norsk biografisk leksikon. B. 4. Oslo 1929. S. 596-97.)

Høifjeld, Johannes. Festdigt i anledning pastor og fru Olaf Guldseths guldbryllup den 8de februar 1938. U. s. [1938]. 7 bl.

Hagen, Ole E. Erik O. Hagen. Kort omrids af hans liv og virksomhed i Norge og Amerika. Et haugiansk livsbillede. Madison, Wis. 1909. 93 s. Illustr. Mikrofilm.

Lindsheim, Per. Mannen som berga Skjåk-almenninga. Litt om Erik O. Hagen. (I: Årbok for Gudbrandsdalen, 35 (1967), s. 176-81.)

Blegen, Theodore C. O[le] E. Hagen, a pioneer Norwegian-American scholar. (I: (Ander, Oscar Fritiof): The immigration of ideas. Rock Island, Ill. 1968. S. 43-65.)

(Hanson, James C. M.) Papers in honor of the seventieth birthday of James Christian Meinich Hanson. Chic. 1934. S. 127-370. (Library quarterly, 4 (1934), No 2.) Hanson- bibliografi.

Ylvisaker, Erling. What became of Jens? (J. C. M. Hanson.) (I forf.'s: Eminent pioneers. Minneap., Minn. 1934. S. 145-62.)

(Haugen, Einar). Einar Haugen bibliography. (I: Americana Norvegica. 3. Oslo 1971. S. 374-86.)

Kolltveit, Olav. Lars Jonson Hauso 1825-1901. (I: Hardanger, Tidsskrift, 1955, s. 257-71.)

Blegen, Theodore C. Colonel Hans Christian Heg. [Menasha, Wis. 1920.] 28 s. Særtrykk av Wisconsin magazine of history, 4 (1920/21), no 2.

Hambro, Carl J. Hans Heg. (I forf.'s: Portræter og profiler. Oslo 1937. S. 9-39.)

Eckers, H. A. Ludvig Hektoen. (I: Nordmanns-Forbundet, 19 (1926), s. 272-74.)

Haugen, Einar. Thor Helgeson. Schoolmaster and raconteur. (I: Norwegian-American studies, 24 (1970), s. 3-28.)

Heg, E. Biddle. Stephen O. Himoe, Civil war physician. (I: Norwegian-American studies and records, 11 (19 40), s. 30-56.)

Hansen, Carl G. O. Paul Hjelm-Hansen. (I: Jul i Vesterheimen, 1927. 3 s.)

Koht, Halvdan. Paul Hjelm-Hansen. (I: Norsk biografisk leksikon. B. 6. Oslo 1934. S. 131-33.)

Eltor, Ingolf. Red River-Dalens pioner. [Paul Hjelm-Hansen.] (I: Nordmanns-Forbundet, 50 (1957), s. 98-100.)

(Hjelm-Hansen, Paul). Red Riverdalens pioner. Et hundreårsminne. (I: Nordmanns-Forbundet, 60 (1967), s. 114-15.)

(Hjort, Alf). Alf Hjort. Electrical engineer. Builder of subways and tunnels. 1877-1944. N.Y. 1945. 7 bl. (Prominent men of New York. Individual biographic studies with character portraits. Library ed.)

Koren, Vilhelm. Ved pastor O[ve] J[akob] Hjorts jordefærd. Prædiken holdt i Østre Painted Creek kirke den 18de december 1879. U.s. u.å. 7 s.

Ylvisaker, Erling. The funny side of things. C. John Hosaas.) (I forf.'s: Eminent pioneers. Minneap., Minn. 1934. S. 105-14.)

Skard, Sigmund. Ein norsk-amerikanar. Bryn Hovde. (I: Syn og segn, 60 (1954), s. 448-54.)

(Hoyme, Gjermund). Mindeskrift over formand G. Hoyme. Minneap. 1902. 54 s. Illustr.

Jacobsen, Clara. A pioneer pastor who knew Lincoln. [Abraham Jacobsen. (I: Scandinavia, 1 (1924), no 3, s. 38-39.)

(Jacobsen, Jacob D.) Mindeskrift over Jacob D. Jacobsen, professor ved det Norske Luther-college, Decorah, Iowa, død den 1ste april 1881. U. s. u. å. 31 s.

Andersen, Thor M. A Torstein Jahr bibliography. - Xerox-kopi av artikkel i Americana Norvegica. 3. Oslo 1971. S. 235-36.

Kildal, Arne. Torstein Jahr. A Norwegian-American scholar. (I: Americana Norvegica. 3. Oslo 1971. S. 223-34.)

Jahr, Torstein. Nordmenn i Ny Nederland. Anneke Jans fra Marstrand, hennes farm og hennes slekt. (I: Symra, 9 (1913), s. 9-34.)

 • Anneke Jans van Masterland. (I: American-Scandinavian review, 4 (1916), s. 336-41.)
 • The Anneke Jans delusions. [Grand Forks, N. Dak. 1924.] 4 s. Særtrykk av Scandinavia, 1 (1924).

Midttun, Olav. Kristofer Nagel Janson. (I: Norsk biografisk leksikon. B. 6. Oslo 1934. S. 593-98.)

- Kristofer Janson 1841 - 5. mai - 1941. (I: Syn og segn, 47 (1941), s. 193-206.)

Handagard, Idar. Kristofer Janson. Oslo 1944. 23 s. (Småskrifter for bokvenner. 46.)

Draxten, Nina. Kristofer Janson's lecture tour, 1879-80. (I: Norwegian-American studies, 22 (1965), s. 18-74.)

Sveino, Per. Kristofer Janson and his American experience. (I: Americana Norvegica. 3. Oslo 1971. S. 88-104.)

Dittmann, Reidar. Theodore Jorgenson. (I: Johan Jerstad: Fjotland. Lesebok. Kvinesdal 1964. S. 350-53.)

(Kildahl, John Nathan). Dr. John Nathan Kildahl. En mindebok. Utg. ved R. Malmin. Minneap., Minn. 1921. 347 s. Illustr.

Rosholt, Malcolm. Two men of Old Waupaca. [Olaus Fredrik Duus and Thomas Knoph.] (I: Norwegian-American studies, 22 (1965), s. 75-103.)

Folkedahl, Beulah. Knud Knudsen and his America book. (I: Norwegian-American studies, 23 (1967), s. 108-25.) Med engelsk oversettelse av den norske originalutgave av Knud Knudsens bok, utgitt i Drammen 1840.

(Koren, Vilhelm). Mindeblade om jubelfesten paa Washington Prairie, holdt i anledning af dr. V. Korens 50-aarige virksomhed som prest for Washington Prairie og Calmar menigheder den 19. juli 1903. [Decorah, Iowa 1903.] 37 s. Illustr.

(Koren, Vilhelm). The Koren eighty-fifth anniversary festival, Sunday, September 4, 1938, Decorah, Iowa [1938]. 29 s. Illustr.

Bu, O. A. Lidt om pastor J[ens I.] Krohns liv og virksomhed. Wittenberg, Wis. 1889. 16 s.

Andersen, Arlov W. Knud Langeland. Pioneer editor. (I: Norwegian-American studies and records, 14 (1944), s. 122-38.)

Langland, Harold S. Samuel S. Langland. Attorney at law, Seattle. 1855-1928. Minneap. 1968. 34 s. Illustr.

Ottesen, Jacob Aa. Tale ved doktor Herman Larsens baare i Decorah kirke den 24de januar 1895. U. s. [1895.] 8 s.

Swenson, Laurits S. Prof. dr. Laur. Larsen. De norsk-amerikanske skolemænds nestor. (I: Symra, 5 (1909), s. 190-96.)

Larsen, Karen. The adjustment of a pioneer pastor to American conditions. Laur. Larsen, 1857-1880. (I: Norwegian-American historical association. Studies and records, 4 (1929), s. 1-14.)

- Laur. Larsen. Pioneer college president. Northfield, Minn. 1936. 358 s. Illustr. (Publications of the Norwegian-American historical association.)

Canuteson, Richard L. Lars and Martha Larson: “We do what we can for them.” (I: Norwegian-American studies, 25 (1972), s. 142-66.)

Simonsen, Sevald. Lars Larsen Geilane. (I: Ætt og heim, 1974, s. 11-19, 24.)

Johnsen, Arne O. En norsk-amerikansk historiker. [Laurence M. Larson.] (I: Heimen, 5 (1938-41), s. 164-76.)

Haukenæs, Th. S. Kirkesanger Lars Josefsen Lie. (I: Natur, folkeliv og folketro. [Udg.] af Th. S.Haukenæs. 11. Bergen 1896. S. 234-38.)

Knaplund, Paul. H. Tambs Lyche. Propagandist for America. (I: Norwegian-American studies, 24 (1970), s. 102-11.)

Ylvisaker, Erling. He made an honest wagon. (T. G. Mandt.) (I forf.'s: Eminent pioneers. Minneap., Minn. 1934. S. 93-102.)

Eggen,Thore. Erindringer om pastor [Bernt Julius] Muus. (I: Symra, 6 (1910), s. 51-64.)

Blegen, Theodore C. The Norse argonauts. Ole and Ansten Nattestad. (I: North Star, 1 (1919), s. 420-22; 2 (1920), s. 18-20.)

Haukenæs, Th. S. Knute Nelson. (I: Natur, folkeliv og folketro. [Udg.] af Th. S. Haukenæs. 11. Bergen 1896. S. 238-51.)

Stenholt, Lars A. Knute Nelson. En studie. Minneap. 1896. 116 s.

(Nelson, Knute). Senator Knute Nelson. (I: North Star, 1 (1919), s. 321-24.)

[Bergo, Andres]. Senator Knute Nelson. Ved avdukingshøgtidi av monumentet på Evanger 6. juli 1924. Voss [1924]. 24 s.

(Nelson, Knute). Memorial addresses delivered in the United States Senate in memory of Knute Nelson, late a senator from Minnesota. Sixty-eight Congress, March 9, 1924. Wash. 1925. 43 s.

Preus, Jacob A. O. Knute Nelson. (I: Minnesota history, 5 (1924), s. 329-47.)

Odland, Martin W. The life of Knute Nelson. Minneap. 1926. 335 s. Illustr.

Hambro, Carl J. Knute Nelson. (I forf.'s: Portræter og profiler. Oslo 1937. S. 76-120.)

Slinde, Leiv. Knute Nelson. Fra fattiggutt til verdenskjent statsmann. Oslo 1950. 16 s. (Fagbiblioteket Frilesning. Nr 89.)

Rongen, Bjørn. Utvandrergutten. Knute Nelsons saga. Oslo 1959. 141 s.

Gunderson, Carl M. Historie om senator Knute Nelson med hans stamtavle. Los Angeles, Cal. 1964. 11 bl. Maskinskrevet.

Berge, Rikard. Aasm.und Aslaksson Nestestog. (I: Norsk biografisk leksikon. B. 10. Oslo 1949. S. 19-20.)

Gunderson, Carl M. Historie om guvernør Ragnvald Nestos med hans stamtavle. (Førhenverende guvernør og senator av North Dakota, U.S.A.) Los Angeles, Cal. 1964. 9 bl. Maskinskrevet.

Ristad, Ditlef G. Svein Nilsson, pioneer Norwegian-American historian. (I: Norwegian-American studies and records, 9 (1936), s. 29-37.)

Ihlen, Chr. Sverre Norborg. (I: Norsk biografisk leksikon. B. 10. Oslo 1949. S. 182-83.)

Hovdhaugen, Einar. Fyrste gudbrandsdøl som drog til Amerika. Jehans Nårbu [dvs: Johannes Nordboe] frå Venabygd. (I: Årbok for Gudbrandsdalen, 1947, s. 74-75.)

- Bygdegeni, opprørar og nybyggarpioner. [Jehans Nordbu dvs: Johannes Nordboe] (I: Årbok for Gudbrandsdalen, 27 (1959), s. 3-15.) Inneholder bl. a. et Amerikabrev fra Nordboe 1837, 30/4.

Lid, Nils. Sondre Nordheim. (I: Norsk biografisk leksikon. B. 10. Oslo 1949. S. 204.)

Norlie, Olaf M. Ho ga te me. (She gave to me.) A centennial sketch of Martha Karolina (Juel) Norlie 1846-1918, a Norwegian-American pioneer. Northfield, Minn. 1946. 202 pag. bl. Illustr.

(Norlie, Olaf M.) Biographical data on Olaf Morgan Norlie. [Minneap. 1932?] 15 s.

Norlie, Olaf M. He made good. A centennial sketch of Ole Halvorson Norlie 1845-1896, a Norwegian-American pioneer. Northfield, Minn. 1945. 87 pag. bl. Illustr.

(Norstog, Jon). Liste over bøker av og om Jon Norstog. 1 maskinskrevet bl. Xerox-kopi.

Hauge, Ivar. Jon Norstog. (I: Symra, 10 (1914), s. 218-25.)

Sevre, Ingebregt. Eit minneord um diktaren Jon Norstog. (I: Nordmanns-Forbundet, 36 (1943), s. 64-66.)

Torvik, Ingvald. Jon Norstog. Landsmålsdiktaren på prærien i Nord-Dakota. Oslo 1952. 10 s. Særtrykk av Syn og segn, 58 (1952).

Gjerset, Knut. Pastor Johan Olsen. (I: Symra, 4 (1908), s. 120-33.)

Ager, Waldemar. Julius E. Olson. (I: Nordmanns-Forbundet, 25 (1932), s. 294-97.)

Haugen, Einar. Wisconsin pioneers in Scandinavian studies. [Rasmus B.] Anderson and [Julius E.] Olson, 1875-1931. (I: Wisconsin magazine of history, 34 (1950/51), s. 28-39.)

Corbett, Elizabeth. Sagaman of Wisconsin. Julius Emil Olson (1858-1944.) (I: American-Scandinavian review, 41 (1953), s. 338-42.)

Olson, Ole B. Mindeblade efter Ole Br. Olson. Udg. af en kommitte til fordel for den efterladte familie. Eau Claire, Wis. 1903. 152 s. Illustr.

Baldwin, Charles C. Martha Ostenso, daughter of the Vikings. N.Y. [1931]. 8 bl.

(Ottesen, Jacob Aall). Jacob Aall Ottesen. Efter “Evangelisk luthersk kirketidende”. (I: Livsbilleder fra den lutherske kirke i Amerika. Decorah, Iowa u.å. S. 259-315.)

Wilson, Netta W. Alfred Owre, dentistry's militant educator. Minneap., Minn. 1937. 329 s. Illustr. Bibliografi.

(Parr, Albert E.) Bibliography 1926-1967. (I forf.'s: Selected papers. 1959-1967. [N.Y. 1968.] 11 s.)

[Olafsen, Olaf]. Knud Pederson, mormonbiskop fra Eidfjord. (I: Hardanger, 1911, s. 1-5.)

Den norske udvandrings fædre. [Ole Rynning og Kleng Peerson.] (I: Stavanger Amtstidende, 1879, 15/12 - 17/12.) Etter “Skandinaven”.

Anderson, Rasmus B. Kleng Peerson, the father of Norwegian immigration to America. (I: American-Scandinavian review, 8 (1920), s. 502-09.)

Blegen, Theodore C. Cleng Peerson and Norwegian immigration. (I: Mississippi Valley historical review, 7 (1921), s. 303-31.) - Også trykt i North Star, 3 (1921), s. 196-220.

Anderson, Rasmus B. Cleng Peerson og sluppen “Restaurationen”. Chic. [ca 1925]. 82 s.

Kildal, Arne. Cleng Peerson. (I: Norsk biografisk leksikon. B. 11. Oslo 1952. S. 19-22.)

Hauge, Alfred. Cleng Peerson. Oslo 1961-65. 3 b. - Engelsk overs. vil foreligge i løpet av 1975.

De Pillis, Mario S. Cleng Peerson and the communitarian background of Norwegian immigration. (I: Norwegian-American studies, 21 (1962), s. 136-57

Engen, Sigleif. Kleng Person Hesthammars reisebeskrivelse fra Amerika. (I: Ætt og heim, 1962, s. 77-78.)

Bakkevig, Erik, sen. Litt om Cleng Peersons heimstad og ætt. (I: Ætt og heim, 1971, s. 155-58.)

Hodnefield, Jacob. Erik L. Petersen. (I: Norwegian-American studies and records, 15 (1949), s. 176-84.)

Eltzholtz, C. F. Livsbilleder af O[le] P. Petersen, grundlægger af den biskoppelige methodistkirke i Norge og medgrundlægger af den norsk-danske methodisme i Amerika. Chic. 1903. 372 s. Illustr.

Johnsen, Arne O. Ein heidøl som dro til Amerika. Kristian Prestgard. (I: Årbok for Dølaringen, 1937, s. 77-82.)

Naeseth, Henriette C. K. Kristian Prestgard, an appreciation. (I: Norwegian-American studies and records, 15 (1949), s. 131-39.)

Tordhol, Kristian. Redaktør Kristian Prestgard. 100 år sidan han vart fødd. (I: Årbok for Gudbrandsdalen, 34 (1966). s. 82-90.)

(Preus, Christian K.) Christian Keyser Preus. Samlet av O. A. Tingelstad og O. Norlie. Minneap., Minn. 1922. 406 s. Illustr. Artikler om og av C. K. Preus. Preus-bibliografi av Carl W. Strom, s. 237-46.)

(Preus, Herman Amberg). Herman Amberg Preus. Mest efter K. Throndsens “Mindeblade” i “Folkekalender”. (I: Livsbilleder fra den lutherske kirke i Amerika. Decorah, Iowa u. å. S. 55 - 94.)

Bredesen, Adolf. Herman Amberg Preus som jeg kjendte ham. (I: Symra, 6 (1910), s. 114-62.)

Olafsen, Olaf. Doktor Nils Qvale. (I: Hardanger, 1936, s. 57-59.)

Biørn, Ludvig M. Pastor P[eter] A. Rasmussen. En livsskitse. Minneap. 1905. 270 s. Illustr.

(Redal, Olav). Olav Redal. Minneord. Av K. R. - Utklipp av Firda folkeblad, 1937. Julenummer.

Haugen, Einar. J. R. Reiersens “indiscretions”. (I: Norwegian-American studies, 21 (1962), s. 269-77.)

Ylvisaker, Erling. The wood-carver's masterpiece. (Knute Reindahl. ) (I forf.'s: Eminent pioneers. Minneap., Minn. 1934. S. 129-42.)

Bøe, A. Sophie. Lars Davidson Reque, pioneer. (I: Norwegian-American studies and records, 6 (1931), s. 30-52.)

Reymert, Martin L. James Denoon Reymert and the Norwegian press. (I: Norwegian-American studies and records, 12 (1941), s. 79-90.)

Stuhldreher, Harry A. Knute Rockne, man builder. Philad. 1931. 335 s. Illustr.

Gunderson, Carl M. Historie om Knute Kenneth Rockne (verdensberømte fodbollspiller) med hans stamtavle. Los Angeles, Cal. 1964. 9 bl. Illustr. Maskinskrevet.

Aasum, John. John Rustgard Memorial church. Litt av en emigrants saga. (I: Årbok for Nordtrøndelag historielag, 46 (1967/68), s. 42-47.)

Den norske udvandrings fædre. [Ole Rynning og Kleng Peerson.] (I: Stavanger Amtstidende, 1879, 15/12 - 17/12.) Etter “Skandinaven”.

Blegen, Theodore C. Ole Rynning's true account of America. Introduction. (I: Minnesota history bulletin, 2 (1917), s. 221-35.)

- Ole Rynning and the America book. (I: North Star, 1 (1919), s. 363-66, 388-91.)

Kildal, Arne. Ole Rynning. (I: Norsk biografisk leksikon. B. 12. Oslo 1954. S. 86-89.)

Larsen, H. A. Ole Edvart Rølvaag. (I: American-Scandinavian review, 20 (1932), s. 7-9.)

(Rølvaag, Ole Edvart) Ole Edvart Rølvaag. In memoriam. (I: Nord-Norge, no 63, 1932, s. 1-11.)

Haugen, Einar. O. E. Rølvaag: Norwegian-American. (I: Norwegian-American studies and records, 7 (1933), s. 53-73.)

Olsen, Julius E. Ole Edvart Rølvaag, 1876-1931. (I: Norwegian-American studies and records, 7 (1933), s. 121-30.)

Jorgenson, Theodore. Ole Edvart Rølvaag. A biography. By Theodore Jorgenson and Nora O. Solum. N.Y. 1939. 446 s. Illustr.

Bjork, Kenneth O. The unknown Rølvaag; Secretary in the Norwegian-American historical association. (I: Norwegian-American studies and records, 11 (1940), s. 114-49.)

Solum, Nora O. The sources of the Rølvaag biography. (I: Norwegian-American studies and records, 11 (1940), s. 150-59.)

Heitmann, John. Ole Edvart Rølvaag. (I: Norwegian-American studies and records, 12 (1941), s. 144-66.)

Dittmann, Erling. The immigrant mind. A study of Rølvaag. Northfield, Minn. 1952. S. 3-45. Særtrykk av Christian liberty, 1 (1952), no 1.

Gvåle, Gudrun H. O. E. Rølvaag, nordmann og amerikanar. Oslo 1962. 435 s. Illustr. (Scandinavian university books.) Dr. avh.

Reigstad, Paul. Journey to Rølvaag. A visit to the birthplace of the famous Norwegian-American author. (I: Norseman, 1967, s. 56-59.)

- Rølvaag. His life and art. Lincoln 1972. 160 s. Illustr. Bibliografi, s. 151-56.

Fossland, Sam. Jermias Schefstad, 1871-1912. Ein fiolinmeister frå Helgeland. Eit minneskrift. [Olderskog 1974]. 39 s. Illustr. (Helgeland historielag. Småskrifter. Nr. 2.)

Ricker, Elizabeth M. [Leonhard] Seppala, Alaskan dog driver. Boston 1931. 295 s. Illustr.

Nansen, Elisabeth. [Leonhard] Seppala, hundekjøreren. Oslo 1932. 247 s. Illustr.

Ross, Martin. [Henrik] Shipstead of Minnesota. By Martin Ross, assisted by Katherine Ferguson Chalkley. Chic. 1940. 140 s. Illustr.

Gunderson, Carl M. Biografi - historie av norsk-amerikaneren senator Hendrik Shipstead med hans stamtavle som viser hans slektskap med genealogistredaktør Andrew A. Rowberg. Los Angeles, Cal. 1964. 15 pag. bl. Illustr. (Slektshistorie. B. 4.) Maskinskrevet.

Gunderson, S. Ole and Ingrid Simley. [Mt. Horeb, Wis. 1914.] 8 bl.

Wold, Arne. Evnerike gausdøler i Amerika. Bilethoggaren Bernt Evenvold og pedagogen Kristiane Skierve. (I: Årbok for Gudbrandsdalen, 36 (1968), s. 25-39.)

Pålsrud, Kr. To husmannsgutar frå Tretten som vart prestar i Amerika. [Hans og Kristian Skyberg.] (I: Årbok for Gudbrandsdalen, 24 (1956), s. 167-70.)

(Skørdalsvold, Johannes J.) In honor of J. J. Skørdalsvold on his 77th birthday. Complimentary dinner given by friends Thursday, October 30, 1930, Citizens' club. U. s. [1930]. 2 bl.

Dorrum, I. O[le] S. Sneve. (I: Nordmanns-Forbundet, 6 (1913), s. 698-715.)

Handagard, Idar. Ole [S.] Sneve. (I forf.'s: Fem folkedigtere. Thjem 1915. S. 37-74.)

Hanson, J. C. M. Thorvald Solberg, the first register of copyrights. (I: Scandinavia, 1 (1924), no 2, s. 75-78.)

Broch, Hjalmar. Leonhard Hess Steineger. (I: Norsk biografisk leksikon. B. 14. Oslo 1962. S. 493-97.)

Sevre, Ingebregt. Heidøl som kunne 10 framande språk og gav ut nynorske blad i Amerika. Litt om den evnerike Peer Storeygard og det allsidige arbeidet han dreiv. (I: Årbok for Gudbrandsdalen, 36 (1968), s. 130-33.)

(Strandenæs, Brynjulf). A Norwegian portrait painter. (I: American-Scandinavian review, 12 (1924), s. 364-66.)

Stub, Hans G. Fra fars og mors liv. [Hans Andreas og Ingeborg Arentz Stub.] (I: Symra, 3 (1907), s. 14-42.) - Inneholder også “Bedstemor”, av Valborg Hovind Stub. Opprinnelig trykt i bladet Amerika 1889, 613.

- Reminiscences from bygone days. (I: North Star, 4 (1922), s. 3-32.)

Bergesen, B. E. Hans Gerhard Stub. (I: Jul i Vesterheimen, 1931. 3 s.)

(Stub, Jacob Aall Ottesen). Anniversary service in honor of twenty-fifth anniversary of the ministry of Jacob Aall Ottesen Stub, during the last seven years pastor of the Central Luth. church, Minneapolis, Minn. 1901-1926. Sixteenth Sunday after Trinity, September 19th, 1926. [Minneap., Minn. 1926.] 8 bl. Illustr.

(Svarlien, Oscar). Trønder i Amerika med verdensberømmelse. - Utklipp av Aftenposten, 1936, 16/12.

Pettersen, Wilhelm M. Professor Georg Sverdrup. Minneap., Minn. 1907. 32 s. Illustr.

Even, John O. Et bidrag til forstaaelse af prof. Georg Sverdrup og hans samlede skrifter i udvalg: B. 1. Skisser og afhandlinger. B. 2. Menigheden. Minneap., Minn. [1910]. 45 s. Særtrykk av Folkebladet, 1910, 4/5, 11/5, 18/5.

Helland, Andreas. Professor Georg Sverdrup. (I: Symra, 7 (1911), s. 65-88.)

Evjen, John O. Georg Sverdrup. Lpz. 1913. S. 537-55. Utsnitt av Realenzyklopädie für protestantische Theologie und Kirche. 3. Aufl. Erg. b. 2. Lpz. 1913.

Helland, Andreas. Georg Sverdrup. The man and his message 1848-1907. A biographical sketch. Minneap., Minn. 1947. 309 s.

(Sverdrup, George). George Sverdrup. 1879-1937. President Augsburg college and theological seminary. Minneap., Minn. 1938. 34 s.

Hambro, Carl J. Magnus Swenson. (I forf.'s: Portræter og profiler. Oslo 1937. S. 121-34.)

Hougen, Olaf. Magnus Swenson, inventor and chemical engineer. (I: Norwegian-American studies and records, 10 (1938), s. 152-75.)

Teigland, Jon. Ola Johann Særvold. (I: Frå Fjon til Fusa, 1953, s. 37-49.)

Holand, Hjalmar. Nils Otto Tank. Madison 1909. S. 146-54. Særtrykk av Proceedings of the State historical society of Wisconsin, 1908.

Titus, W. A. Nils Otto Tank. Norwegian aristocrat and philanthropist. (I: Wisconsin magazine of history, 22 (1938/39), s. 385-95.)

Hambro, Johan. From verdensmann blant pionerene. [Nils Otto Tank.] (I: Nordmanns-Forbundets julehefte, 1963, s. 56-60.)

Flynn, Andrea K. Tom Tellepsen. Builder & believer. A biography. Salado, Texas 1956. 193 s. Illustr.

Ylvisaker, Erling. The mail arrives - on skis. (Snowshoe [John Albert] Thompson.) (I forf.'s: Eminent pioneers. Minneap., Minn. 1934. S. 67-78.)

- The story of Snowshoe Thompson. N.Y. [1937?]. 15 s. Illustr.

Bjork, Kenneth O. “Snowshoe” Thompson. Fact and legend. (I: Norwegian-American studies and records, 19 (1956), s. 62-88.)

Stoutenburg, Adrien. Snowshoe Thompson. By Adrien Stoutenburg and Laura Nelson Baker. N.Y. 1957. 215 s. Illustr.

Gunderson, Carl M. Ancestral chart and short biography of John Anon “Snowshoe” Thompson [Rui]. Connecting with the Luraas family and Abraham Jacobsen. Los Angeles, Cal. 1971. 26 pag. bl. Illustr. (Gunderson's manuscript. 29.) Delvis maskinskrevet.

Gvåle, Gudrun H. Ein telemarking i Amerika. Snowshoe Thompson. (I: Årbok for Telemark, 1972, s. 61-73.)

(Thorkveen, Lars P.) Mindeblade om pastor L. P. Thorkveen. Et udvalg af hans skrifter, samt flere biografiske skisser. Udg. af T. P. Laingen. Red. af J. O. Hall. Chic. 1930. 192 s. Illustr.

Kvaale, Olav T. Pastor L. P. Thorkveen frå Lom. Folkekjær prest hos nordmenn i Amerika gjorde stor innsats for bygda og dalen. (I: Årbok for Gudbrandsdalen, 41 (1973), s. 40-49.)

Struck, Vasilia Thrane. Marcus Thrane. U. s. u. å. 14 pag. bl. Stensilert.

Koht, Halvdan. Marcus Thrane i Amerika. (I: Syn og segn, 7 (1901), s. 111-20.)

- Marcus Thrane. Til hundreårsdagen 14. oktober 1917. Kra 1917. 72 s. (Det tyvende aarhundrede. Tilleggshefte.)

Støylen, Sigvald. Marcus Thrane i Amerika. (I: Syn og segn, 71 (1965), s. 176-82.)

Nissen, Bernt A. Marcus Thrane. (I: Norsk biografisk leksikon. B. 16. Oslo 1969. S. 301-12.)

Tjernagel, H. M. Toftezons. Et kapitel av norsk-amerikansk historie. [Martin, Emmerentze og Bernhardine Toftezon.] (I: Symra, 10 (1914), s. 240-50.)

Utseth, Sverre. Rasmus Udseth, hitterværing og amerikaner. (I: Fosen historielag. Årbok, 10 (1971), s. 73-80.)

Ylvisaker, Erling. “Character met you at the door”. (Thomas and Kari Veblen.) (I forf.'s: Eminent pioneers. Minneap., Minn. 19 34. S. 1-12.)

Falnes, O. J. Thorstein Veblen. A significant Norwegian-American contribution to the social sciences. (I: American-Scandinavian review, 23 (1935), s. 24-33.)

Dorfman, Joseph. Thorstein Veblen and his America. 4. print. N.Y. 1945. 556 s. Bibliografi, s. 519-24.

Daugert, Stanley M. The philosophy of Thorstein Veblen. N.Y. 1950. 134 s.

Riesman, David. Thorstein Veblen. A critical interpretation. N.Y. 1953. 219 s. (Twentieth century library.)

Hovstad, Johan. Thorstein Veblen. Samfunnskritikaren og samfunnsgranskaren. (I: Syn og segn, 60 (1954), s. 150-62.)

Svare, Bjarne. Thorstein B. Veblen. Ein norsk-amerikansk pioner i moderne samfunnsvitenskap. Oslo 1970. 110 s. (Orion-bøkene. 97.)

Gunderson, Carl M. Biografi av Aad Johannesson Vinje, justitarious (chief justice of the supreme court) of Wisconsin med hans stamtavle... Los Angeles, Cal. 1964. 14 pag. bl. (Slektshistorie, 5.) - Maskinskrevet.

Nakling, Arne. Første namdaling i Dakota. [Jens Magnus Wahl.] (I: Årbok for Namdalen, 11 (1969), s. 84-86.)

Rosholt, Malcolm. The brothers [Andrew and John Riber] Week (Wiig). (I: Norwegian-American studies, 26 (1974), s. 75-102.)

Weenaas, August. En kristenkvindes enfoldige liv og salige død. [Valborg Wilhelmine Weenaas.] 2. opl. Minneap., Minn. 1874. 52 s.

Wefald, Jon M. Congressman Knud Wefald. A Minnesota voice for farm parity. (I: Minnesota history, 38 (1962), s. 177-85.)

Lunde, Nils. Et mindeskrift over afdøde O. K. Weium. Decorah, Iowa. 1895. 32 s.

Michelet, Maren. Glimt fra Agnes Mathilde Wergelands liv. Mindeutg. Minneap., Minn. 1916. 279 s. Illustr.

- Glimpses from Agnes Mathilde Wergelands life. Minneap., Minn. 1916. 235 s. Illustr.

Semmingsen, Ingrid. Agnes Mathilde Wergeland. (I: Nordmanns-Forbundet, 45 (1952), s. 102-04.)

Aanensen, Erik. Kvinne-pioner i den nye verden. Agnes M. Wergeland, Norges første kvinne med doktorgraden - professor i Wyoming. (I: Nordmanns-Forbundet, 66 (1973), s. 166-69, 194-97.)

Widtsoe, John A. In the gospel net. The story of Anna Karine Gaarden Widtsoe. 2. ed. Salt Lake city, Utah 1942. 140 s. Illustr.

Heien, Johanna M. En utvandrerssaga. Dr. John A. Widtsoe. (I: Maurits Fugelsøy. Frøyaboka. 3. Theim 1972. S. 110-17.)

Fønnebø, Reidar. En annen generasjon numedøls karriere i Amerika. [Alexander Wiley.] (I: Numedalslaget i Oslo. 1909-1959. Oslo 1959. S. 106-08.)

(Wist, Johannes B.) In memoriam Johannes B. Wist. Tr. som ms. på foranledning av Symra-foreningen. Decorah, Iowa 1924. 6 bl.

Olsen, Emil. Elise Amalie Wærenskjold, f. Tvede. En karakteristik av Svend Foyns første hustru. (I: Tønsberg blad, 1925, 11/5, 12/5, 13/5.)

(Ylvisaker, Nils Thorbjørnsen). Nils Thorbjørnsen Ylvisaker. Mest efter ældre aargange af Kirketidende. (I: Livsbilleder fra den lutherske kirke i Amerika. Decorah, Iowa u. å. S. 169-213.)

Muus, Bernt J. Niels Thorbjørnsen Ylvisaker. En kort livsskildring. Kra 1884. 30 s. Opprinnelig trykt i Evangelisk luthersk kirketidende.

Slektshistorie - Stamtavler / Geneaology. Family Histories

Gløersen, Jørgen. Liste over norsk-amerikansk slektshistorisk litteratur. Vesentlig etter Morten Hansen's bibliografi “Norske slektsbøker”, Oslo 1964. Oslo 1967. 9 pag. bl. Stensilert.

Olstad, Jan H. How to trace your ancestors in Norway. Ms. by Jan H. Olstad and Gunvald Bøe. Publ. by the Royal Norwegian ministry of foreign affairs, Department of cultural relations. 3. ed. Oslo 1971. 7 s.

Vanberg, Bent. So deep are my roots. Publ. by Sons of Norway. Minneap., Minn. [1972]. 47 s. Illustr.

Kvisle, Ola. I ring om Fjøslia. Slektshistorie fra Numedal, Sigdal og U. S. A. m. v. Samlet og red. av Ola Kvisle i samarb. med Narve H. Lid, Ola K. Hov og Nils G. Stærnes m. fl. [Sigdal] 1950. 298 s. Illustr.

Rosdail, Jesse H. The sloopers. Their ancestry and posterity. The story of the people on the Norwegian Mayflower - the sloop “Restoration”. Broadview, Ill. 1961. 688 s. Illustr.

Gunderson, Carl M. R. Famous Americans of Norwegian descent. Descendents of Ragnvald Mørejarl (892). Los Angeles, Cal. 1968. 51 pag.bl. Illustr. (Gunderson's manuscript. 21.) Maskinskrevet.

Karstad, Andreas. Henrikslekta frå Solheimsdalen. Ei ættesoge frå Sunnfjord i heimlandet gjennom 200 år, i Amerika etter 1866. Bergen 1968. 461 s.

Hansen, Lester W. The Anderson-Krogh genealogy. Ancestral lines and descendants. St. Petersb., Fla. 1956. 323 s. Illustr. - Ryggtit.: Anderson-Amundson von-Krogh family. - Maskinskrevet supplement 1969. 114 pag. bl. - Supplement. 1971. 165 s.

Askevold, Bernt. Askevold-slægten og nogle i den indgifte slægter. Genealogiske optegnelser. Jersey City, N. J. 1915. 217 s.

Thorsen, Duane W. Asle Thorson, immigrants ancestor of Asleson, Thorson, and Thorsen. A family genealogy. Oconomowoc, Wis. 1971. 65 pag. bl. 44 bl. Illustr.

Beck, Magnus O. Becks of Normanna. [San Antonio] 1964. 198 s. Illustr.

Tveter - Bolson family record in Norway [and U.S.A.]. U.s. [196? ]. 30 bl. - Stensilert. Xerox-kopi.

Norlie, Olaf M. Six generations of Gunder A. Bonhus. Northfield, Minn. 1958. 257 pag. bl. Stensilert.

Thorsen, Duane W. Arnfinn Botolvson in Norway, and some of his many relatives. A family genealogy. Oconomowoc, Wis. 1970. 45 pag.bl.

Willoughby, Raymond R. A Norwegian heritage. The authentic family history of Birgit Botten, a young girl who left her home in Norway in 1890 to seek better living conditions in America. . . Ed. and brought up to date by Miranda Goodrie Willoughby. Riverside, Rhode Island 1970. 35 s. Illustr.

Mohberg, Nora. The straddlebug. [The story of the Boyum family.] Grafton, N. Dak. 1968. 261 s.

Lomen, Gudbrand J. Genealogies of the Lomen (Ringstad), Brandt and Joys families. Northfield, Minn. 1929. 361 s. Illustr.

Jahr, Torstein. Normænd i Nieuw-Nederland. [Bratt-ætten.] (I: Symra, 5 (1909), s. 65-79.)

Baalson centennial. 1861-1961. [Brooten, Minn. 1961.] 38 s. Illustr.

Casberg, Selma S. Our family history. Holmen, Wis. 1974. 220 pag. bl. Illustr.

Hogen, Karen E. E. Ancestral history of the Kluge-Ostvold-Eastvold-Eastwold family. By Karen E. Eastwold Hogen [and] Conrad E. Eastwold, sr. Los Angeles 1964. 117 pag. bl. Illustr.

Sivesin, Minerva B. The Eggebraaten-Elvestuen family history and record. (1796-1947.) Norway-America. Comp. and ed. by Minerva Bergrud Sivesin [and] Eleanor Ruen. Decorah, Iowa [1947]. 174 s.

Westby, George. Chronicles of the Jacob and Marit Elefson, ancestors and descendants 1600-1972. By George Westby and Mildred Westby Gjerdrum. Cresskill, N. J. 1972. 160 s. Illustr.

Naeseth, Gerhard B. The Naeseth-Fehn family history. The history and genealogy of two large interrelated families. Including the cognate lines of Stuverud, Neset, Bonhus, Gunderson, Haraldsen, Stephens, Ullevig and Stenstadvold. Madison, Wis. 1956. 346 s. Illustr.

Langland, Harold S. Fossum and Gilbertson families from Nes, Romerike, Norway. Minneap., Minn. 1955. 54 pag. bl. 3 stamtavler.

Gunderson, Carl M. Stamtavle av Søndre Fougner-ætten samt descendenter og andre opplysninger om slegten i Norge og Amerika. Los Angeles, Cal. 1968. 118 pag. bl. Maskinskrevet.

Foxvog, Donald R. The Foxvog saga. Chevy Chase, Md. 1959. 152 s. Illustr.

Gunderson, Carl M. Biography and ancestry of Andrew Furuseth, president of the International seamen's union of America. (1908-1938.) Los Angeles, Cal. [1970]. 23 pag. bl. Illustr. (Gunderson's manuscript. 245.) Maskinskrevet.

Langland, Harold S. Fossum and Gilbertson families from Nes, Romerike, Norway. Minneap., Minn. 1955. 54 pag. bl. 3 stamtavler.

Hjortaas, Hans C. G. Stamtavle for Grey-, Hjortaas- og Lawson-ættene. (I: Hardanger, 1962, s. 1-15.)

Gunderson, Carl M. Ancestral history of the Grey-Lawson-Hjortaas family. Publ. by Louis Hjortaas Horton. Inglewood, Cal. 1963. 52 pag. bl. Illustr. - Maskinskrevet.

Waldeland, Caia. Stamtavle over Waldeland-slægten og over endel af Grude-familien. Minneap., Minn. 1912. 25 s.

Harstad, Bjug A. A brief history of Valle, Saetersdal, Norway and of some families from there. Parkland, Wash. 1930. 64 s. Illustr. Film.

Haugen, Arnold O. The Haugen-Talhaug relationship. Ames, Iowa 1965. 43 pag. bl. med innklebet stamtavle.

Hertsgaard, Oscar I. The Hertsgaard family history. Comp. by Oscar I. and Palmer J. Hertsgaard. Minneap., Minn. 1965. 28 s. Illustr.

Breien, Haakon H. Slegten Hesselberg og Hesselberg gaard i Norderhov, Ringerike nær Hønefoss, Norge. Ann Arbor, Mich. 1954. 72 pag. bl. Xerox-kopi. - Manuskriptet finnes i UB's Håndskriftsamling.

Hjortaas, Hans C. G. Stamtavle for Grey-, Hjortaas- og Lawson-ættene. (I: Hardanger, 1962, s. 1-15.)

Gunderson, Carl M. Ancestral history of the Grey - Lawson - Hjortaas family. Publ. by Louis Hjortaas Horton. Inglewood, Cal. 1963. 52 pag. bl. Illustr. - Maskinskrevet.

Holtan, George T. Holtan family history. Comp. by George T. Holtan, Agnes Brackey [and] G. Carl Holtan. Lake Mills, Iowa 1950. 86 s. Illustr. På tittelbladet står C. Carl Holtan.

Rutt, Anna Hong. Our Norwegian ancestors and their siblings and descendants. Decorah, Iowa 1968. 319 s. Illustr. Sæbu og Hong slekten.

Hydle, Odmund. A brief history of the Hydle family. Sunland, Cal. 1964. 19 s. Stensilert.

Corning, Robert N. Jacob and Anna Johnson and descendants. 1860-1972. [Mason City, Iowa] 1972. Flere pag. Illustr.

Johnson, Merrill W. A family tree from Norwegian seed. The saga of a Norwegian immigrant family: Jacob and Anna Johnson. Cedar Falls, Iowa 1974. 31 pag. bl. Illustr.

Lomen, Gudbrand J. Genealogies of the Lomen (Ringstad), Brandt and Joys families. Northfield, Minn. 1929. 361 s. Illustr.

Sundvor, Johannes. Stam-tavle for en norsk-amerikansk gren af Kjosaas-ætten. Bergen 1910. Bl.

Hogen, Karen E. E. Ancestral history of the Kluge - Østvold - Eastvold - Eastwold family. By Karen E. Eastwold Hogen [and] Conrad E. Eastwold, sr. Los Angeles, 1964. 117 pag. bl. Illustr.

Peterson, Olivia. The Koefod family. A brief outline of a Norwegian and American branch of the Bornholm family, descendants of Holger Hansen Koefoed, 1663-1752. Comp. and ed. by Olivia Peterson and Henning Koefoed. Oslo 1972. 72 s. Illustr.

Hansen, Lester W. The Anderson-Krogh genealogy. Ancestral lines and descendants. St. Petersb., Fla. 1956. 323 s. Illustr. Ryggtit.: Anderson - Amundson - von Krogh family. - Maskinskrevet supplement. 1969. 114 pag. bl. - Supplement. 1971. 165 s.

Ganders, Harry S. The Krogstad and Siverson relatives of Elva Ganders. (I forf.'s: Pioneering Ganders. N.Y. 1974. S. 76-98.)

Gunderson, Carl M. Ancestral forefathers of Vera Joyce Fox Kvamme. Los Angeles, Cal. 1973-74. 11 b. (Gunderson's manuscript.) Maskinskrevet.

Refsaas, J. Nogle oplysninger om Kvistad-folket. Fargo, N. Dak. [1912]. 15 s. - Interfoliert eksemplar med tilføyelser og rettelser.

Knutsen, A. Langelandslekten i Amerika. (I: Frå Fjon til Fusa, 1953, s. 21-36.)

Hjortaas, Hans C. G. Stamtavle for Grey-, Hjortaas og Lawson-ættene. (I: Hardanger, 1962, s. 1-15.)

Gunderson, Carl M. Ancestral history of the Grey - Lawson - Hjortaas family. Publ. by Louis Hjortaas Horton. Inglewood, Cal. 1963. 52 pag. bl. Illustr. - Maskinskrevet.

- Leif Erikson's genealogi og stamtavle. Los Angeles, Cal. 1967. 58 pag. bl. Illustr. (Gunderson's manuscript. 9.) Maskinskrevet.

Lekwa, Verl L. The Lekwa family. Familien Lekva. Written and publ. by Verl L. Lekwa from material gathered by Verl L. Lekwa and Barbara Jean Lekwa Sansgaard and James Ernest Sansgaard. Conesville, Iowa 1973. 129 s. Illustr.

Printz, Carl J. [Stamtre over etterkommerne av John Lie, f. 1799.] Toronto 1939. Bl.

Lien, Abel E. A brief history of the Lien family. Norwegian pioneers of East Koshkonong, Dane county, Wisconsin. Portland, N. Dak. 1930. 71 s.

Lomen, Gudbrand J. Genealogies of the Lomen (Ringstad), Brandt and Joys families. Northfield, Minn. 1929. 361 s. Illustr.

Gunderson, Carl M. Ancestral chart and short biography of John Anon “Snowshoe” Thompson, connecting with the Luraas family and Abraham Jacobsen. Los Angeles, Cal. 1971. 26 pag. bl. Illustr. (Gunderson's manuscript. 29.) Delvis maskinskrevet.

Meland, Rasmus J. The John J. Maland and Mari Brekke genealogy. Ancestral lines and descendents. Minneap., Minn. 1959. 152 s.

Printz, Carl J. Meinich-[stam]tre fra 1600-1947. Toronto 1948. Bl.

Muus, Bernt J. Niels Muus's æt. [1.] Chic. 1890. 28 s.

 • - Rettelser og tillæg samt andre norske Muus'er. Decorah, Iowa 1897. 56 s. Utgitt som b. 2.
 • Niels Muus’s æt. Muus-slegten i Snaasa. 1642-1942. Ved Bernt Julius og og Alfred Muus. Thjem 1942. 123 s.

Naeseth, Gerhard B. The Naeseth-Fehn family history. The history and genealogy of two large interrelated families. Including the cognate lines of Stuverud, Neset, Bonhus, Gunderson, Haraldsen, Stephens, Ullevig and Stenstadvold. Madison, Wis. 1956. 346 s. Illustr.

Sundvor, Johannes. Ættartalet aat guvemør og senator Knute Nelson. Bergen 1905. Sammenfoldet bl. Illustr. Særtrykk av Gula Tidend, 1905, 6/12. - Opptrykt 1925.

Gunderson, Carl M. Historie om senator Knute Nelson med hans stamtavle. Los Angeles, Cal. 1964. 11 bl. Maskinskrevet.

- Historie om guvernør Ragnvald Nestos med hans stamtavle. (Førhenverende guvernør og senator av North Dakota, U.S.A.) Los Angeles, Cal. 1964. 9 bl. Maskinskrevet.

Olden, Ole F. The Olden family in Norway and Amerika[! ]. Stvg. 1958. 53 s.

Opsahl, O. K. Neal C. Paulson and his ancestors. 1663-1963. Transl.: Ragnhild Paulsen. [Flå 1962.] 25 pag. bl. Illustr. Stensilert.

Preus, Johan C. K. Herman Amberg Preus. A family history. Priv. pr. [Minneap.] 1966. 164 s. Illustr.

Reishus, Martha. The rag rug. N.Y. 1955. 252 s.

Gunderson, Carl M. Historie om Knute Kenneth Rockne (verdensberømte fodbollspiller) med hans stamtavle. Los Angeles, Cal. 1964. 9 bl. Illustr. Maskinskrevet.

Rui, se Thompson

Muus, Bernt J. Jens Rynnings æt. Ved hans taknemmelige dattersøn. [U.S.A.?] 1894. 7 s. Fotostatkopi.

Gunderson, Carl M. Biografi - historie av norsk-amerikaneren senator Hendrik Shipstead med hans stamtavle som viser hans slektskap med genealogist-redaktør Andrew A. Rowberg. Los Angeles, Cal. 1964. 15 pag. bl. Illustr. (Slektshistorie, 4.) Maskinskrevet.

- Aall - Siqveland families. Forefathers of Thorgeir T. Siqveland. Listing descendants of the Aall family in America. Siqveland - Ottesen - Hiort - Preus - Brandt - Stub families in United States of America. Los Angeles, Cal. 1971. 50 pag. bl. Illustr. (Gunderson's manuscript. 31.) - Maskinskrevet.

Ganders, Harry S. The Krogstad and Siverson relatives of Elva Ganders. (I forf.'s: Pioneering Ganders. N.Y. 1974. S. 76-98.)

Skavlem, Halvor L. The Skavlem and Ødegaarden families. Being a genealogical record and pioneer history of the Skavlem and Ødegaarden families from their emigration from Norway down to the present. Madison, Wis. 1915. 245 s. Illustr.

Smedal, Erling A. The Smedal family history and genealogy. Decorah, Iowa 1966. 140+52 s. Illustr.

Steen, Hans H. Family tree for a family Steen in Norway, Denmark and the United States. Bridgeton, N. J. 1896. 57 s.

Meinich, Jørgen H. Stibolt-familien i Danmark-Norge, USA og Bornholm. Komplettert og rev. utg. [Oslo] 1968. 205 pag. bl. - Utgitt i 5 maskinskrevne eksemplarer.

Rutt, Anna Hong. Our Norwegian ancestors and their siblings and descendants. Decorah, Iowa 1968. 319 s. Illustr. Sæbu og Hong slekten.

Haugen, Arnold O. The Haugen - Talhaug relationship. Ames, Iowa 1965. 43 pag. bl. med innklebet stamtavle.

Gunderson, Carl M. Ancestral chart and short biography of John Anon “Snowshoe” Thompson, connecting with the Luraas family and Abraham Jacobsen. Los Angeles, Cal. 1971. 26 pag. bl. Illustr. (Gunderson's manuscript. 29.) Delvis maskinskrevet.

Thorsen, Duane W. Asle Thorson, immigrant ancestor of Asleson, Thorson, and Thorsen. A family genealogy. Oconomowoc, Wis. 1971. 65 pag. bl. 44 bl. Illustr.

Thorvilson family history. Comp. by George Holtan, Adolph Thorvilson, Amanda Schuck, Selma Fjelstad, Agnes Brackey. Lake Mills, Iowa 1952. 108 s. Illustr.

Olson, Ellef. Slegt register over Turkup familjen i Amerika. Canton, S. Dak. [1923]. 32 s.

Tveter - Bolson family record in Norway [and U.S.A.]. U. s. [196?]. 30 bl. Stensilert. Xerox- kopi.

Veblen, Andrew A. Veblen genealogy. An account of the Norwegian ancestry of the Veblen family in America, which was founded by Thomas Anderson Veblen and his wife Kari Bunde Veblen. San Diego, Cal. 1925. 156 s.

Gunderson, Carl M. Biografi av Aad Johannesson Vinje, justitarious (chief justice of the supreme court) of Wisconsin med hans stamtavle ... Los Angeles, Cal. 1964. 14 pag. bl. (Slektshistorie, 5.) - Maskinskrevet.

Waldeland, Caia. Stamtavle over Waldeland-slægten og over endel af Grudefamilien. Minneap., Minn. 1912. 25 s.

Gunderson, Carl M. George Washington's forefathers. Los Angeles, Cal. [1963]. 4 bl. Illustr. Maskinskrevet.

- General George Washington's norske stamfedre (gjennem 151 aner). Los Angeles, Cal. 1969. 67 pag. bl. Illustr. (Gunderson's manuscript. 19.) Maskinskrevet.

Westby, George. The descendants of Gulbrand and Maria Westby 1869-1969. The first six generations in America. By George Westby and Mildred Westby Gjerdrum. Decorah, Iowa 1969. 194 s. Illustr.

Skavlem, Halvor L. The Skavlem and Ødegaarden families. Being a genealogical record and pioneer history of the Skavlem and Ødegaarden families from their emigration from Norway down to the present. Madison, Wis. 1915. 245 s. Illustr.

Hogen, Karen E. E. Ancestral history of the Kluge - Østvold - Eastvold - Eastwold family. By Karen E. Eastwold Hogen [and] Conrad E. Eastwold, sr. Los Angeles 1964. 117 pag. bl. Illustr.

The Aaker saga. (1797-1914.) Being the genealogical record of the descendants of Knut S. and Mari L. Aaker, founders of the Aaker family in America. [Red. af] A. A. R[owberg]. Northfield, Minn. 1914. 60 s. med innklebet slektstavle.

Aakhus, Eivind D. Ættesoge. Skriva av Eivind Danielson Aakhus vetren 1914 aa '15. Grand Forks, N. Dak. [1915?]. 42 s. Illustr.

Gunderson, Carl M. Aall - Siqveland families. Forefathers of Thorgeir T. Siqveland. Listing descendants of the Aall family in America. Siqveland - Ottesen - Hiort - Preus - Brandt - Stub families in United States of America. Los Angeles, Cal. 1971. 50 pag. bl. Illustr. (Gunderson's manuscript. 31.) Maskinskrevet.

 

{short description of image}