logo kart Lenker Bibliografier Film og lyd Foto og trykk Amerikabrev Artikler og bøker Tidslinje


  Bibliografier


 

”Some Recent Publications” – bøker og artikler utgitt 1929–2000

The Norwegian-American Historical Assocation (NAHA), Northfield, Minnesota ble grunnlagt i 1925. Siden den tid har NAHA utgitt en lang rekke bøker og essamsamlinger. Det første utgaven av Norwegian-American Studies ble utgitt i 1926. I bind V hadde redaksjonsrådet besluttet å inkludere en liste over bøker og artikler innen det norsk-amerikanske feltet som nylig hadde utkommet. Siden da har 30 kapitler stått i Norwegian-American Studies, det siste i bind XXXV, som utkom i 2000, redigert av professor Odd S. Lovoll.

Neil A. Hofland, som har skannet alle de 31 kapitlene, har også blandet dem til en alfabetisk liste over bøker og artikler, oppgitt alfabetisk etter forfatter. Henvisningen til ”Volume number...” etter hver innførsel viser til angjeldende bind der referansen forekom. Tiden har ikke tillatt videre redigering av listen.

The Norwegian-American Historical Association har gitt tillatelse til at denne listen inkluderes på nettstedet.

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |

Oversikt over personer som har samlet inn referansene

 

{short description of image}