logo kart Lenker Bibliografier Film og lyd Foto og trykk Amerikabrev Artikler og bøker Tidslinje


  Bibliografier


 

Bibliografi over norsk-amerikanske tekster.

Bibliografien supplerer kapitlet ”Emigrantlivet i den norsk-amerikanske diktningen” i Litteratur om utvandringen fra Norge til Nord-Amerika (1825-1975) redigert av Johanna Barstad og utgitt av Universitetsbiblioteket i Oslo i 1975.

Referanser

Inkluderer forkortelser (abbreviations) forfatteren har brukt i bibliografien og liste over de forskjellige genrene som står i parentes i slutten av hver innførsel i bibliografien. Viktig å konsultere mens man bruker bibliografien.
 

{short description of image}