Resultater

testavstemning

ja eller nei?

jaja

100% Stemmer: 2

neinei

0% Stemmer: 0

kanskjekanskje

0% Stemmer: 0

vet ikkevet ikke

0% Stemmer: 0

2 stemmer totalt