bjornson-topper bjornson-topper

Standard objektvisning. Klikk for å lage en ny tilpasset mal, Node-ID: 7313, Objekt-ID: 7331

Ikke kutt, men økt støtte til kulturens grunnmur

Ikke kutt, men økt støtte til kulturens grunnmur

Regjeringas forslag om kutt i innkjøpsordningene i Norsk kulturfond har skapt debatt, en debatt som har dreid seg om kulturfondbøker som hyllevarmere i overfylte bibliotek. Nå skal kulturfondordningen evalueres.

https://www.retriever-info.com/go/?a=32903&d=00671920140218198320931&p=563646&sa=2017875&u=http%3A%2F%2Fwww.bokogbibliotek.no%2Findex.php%3Foption%3Dcom_content%26view%3Darticle%26id%3D111785%3Aikke-kutt-men-okt-stotte-til-kulturens-grunnmur%26catid%3D103%26Itemid%3D121&x=83ec85dec16d895abc8ed1f6df9a3872

Bjørnson i media