bjornson-topper bjornson-topper

Kompetanseområder


Av Merethe Myrvang


11.09.2012 10:23

Ta kontakt dersom du har spørsmål knyttet til noen av våre kompetanseområder.

Kontakt:
juss@nb.no
Tlf. 810 013 00

Juridiske tjenester
Nasjonalbibliotekets jurister tilbyr gratis rådgivning innen opphavsrett, personvern og pliktavlevering, samt annen relevant lovgivning til abm-institusjoner. Send e-post til , eller ring  hvis du har spørsmål du tror juristene kan svare på. Juristene holder jevnlig foredrag og kurs. Ta kontakt med oss hvis det er av interesse for din virksomhet.

Kontakt:
metadata@nb.no

Metadata og kunnskapsorganisering
Nasjonalbiblioteket setter nasjonale standarder for for produksjon av metadata for de media som er omfattet av pliktavleveringsloven. Dette gjelder også standarder for digitalt materiale.

Digital og analog bevaring
Nasjonalbiblioteket er et nasjonalt kompetansesenter innen digital og analog bevaring, konservering og restaurering av alle medietyper. For spørsmål knyttet til dette, kontakt NBs konservatorer.

Kontakt:
SBU@nb.no

Bibliotekutvikling
Nasjonalbiblioteket bidrar til å utforme og gjennomføre en nasjonal bibliotekpolitikk for folke- og fagbibliotek. Sekretariat for bibliotekutvikling arbeider med å utvikle dette området.


Share

Bjørnson i media