bjornson-topper bjornson-topper

Bjørnsons kamp for småfuglene.


12.04.2010 09:10

Solidaritet starter i det små, mente Bjørnson. Derfor gikk han til kamp for småfuglene i Syd- Europa.


Foto:William Lovell Finley.

I Frankrike var jakt på småfugler en viktig inntektskilde for bøndene. En lov som innskrenket mulighetene for denne jakten møtte stor motstand, men Bjørnson engasjerte seg i kampen for å redde småfuglene. Han henvendte seg til den franske avisen L’Européen og ba nok en gang om folkets solidaritet. (Sist han ba om dette folkets solidaritet gjennom samme avis var da han opplyste dem om at utenlandske lån til Russland opprettholdt de uholdbare tilstandene der).

”Denne Gang henvender jeg mig- jeg kan uden Overdrivelse sige i Millioner Menneskers Navn- til denne samme store og høisindede Nation med Bøn om, at den vil spare vore smaa Sangfugle. Spar de smaa Venner, der befrir vore Marker, vore Haver og vore Trær for skadelige Insekter, og som forlener vor korte Sommer med Sang og især vore Børn med en saadan Glæde!

De smaa Reisendes Familieidyl under vore Tage, i vore Trær, paa vore Marker lader Børnene forstaa Naturens husholdning, føder i deres hjerter Medfølelse for det, der ikke tilhører dem, og vækker deres Fantasi, der på den Maade gjør sin første Reise mot Syden”.

Bjørnson støtter seg på Darwin og andre ledende lærde når han understreker viktigheten av å beholde en stor småfuglstamme. På denne måten blir ikke antall skadeinsekter for høyt. Dessuten har småfuglene en viktig oppdragene effekt på barna. Solidaritet starter i det små, og skal man bli en god og solidarisk verdensborger kan man begynne med å ta vare på småfuglene!


Share

Bjørnson i media