bjornson-topper bjornson-topper

Samfunnet

Omfattende restaureringsarbeid på Aulestad

Vinteren 2007 ble det avdekket store råteskader i hovedbygningen på Aulestad. Trolig skrev skadene seg fra taklekkasjer midt på 1800-tallet. Reparasjon av tømmerkonstruksjonen begynte på senvinteren 2008, og det meste av arbeidene sluttføres i løpet av 2010.


Les mer ...

Bjørnsons arbeid for ytringsfrihet og menneskerettigheter

Knut Ødegård er president for Bjørnstjerne Bjørnson-Akademiet som han startet i 2003. Akademiet viderefører Bjørnstjerne Bjørnsons arbeid for menneskerettigheter og ytringsfrihet.


Les mer ...

Bjørnson mot Bernadottene

Bjørnstjerne Bjørnson var ingen parlamentariker, i sin kjerne var han knapt nok demokrat. Når han lovpriste folket, var det slekten han mente.


Les mer ...

Her vokste mine inntrykk

11. april 1838 kom det ny sogneprest til Nesset prestegjeld. Peder Bjørnson og familien hadde hatt ei lang reise med hest og slede frå Bjørgan på Kvikne over Oppdal, ned Sunndalen, med båt til Eidsøra og vidare med hest og slede eller vogn over Tiltereidet til Eidsvågen og Prestegarden. Med i reisefølget var ein 5 år gamal gut ; Bjørnstjerne Martinius Bjørnson.


Les mer ...

150 år siden Bjørnsons dødsstraffaksjon.

25. februar 1860 skrev Bjørnson en avisartikkel for å hindre at den dødsdømte Arne Kulterstad ble henrettet. Tittelen på artikkelen var ”Arne Kulterstad” og stod i Aftenbladet


Les mer ...

Bjørnsons halve liv

Bjørnson var den første kjende personen som offentleg stod fram og forsvarte homoseksualitet. Alt i 1891 skreiv Bjørnson i Dagbladet at homoseksuelle er uimottakelege for straff.


Les mer ...

Bjørnson og poetokratiet

Poetokraten var en slags intellektuell med de noe motstridende egenskapene folkeleder, urostifter, kunstner og dilettant. Bjørnstjerne Bjørnson er den første som fikk betegnelsen.


Les mer ...

d

Bjørnson hjalp sålemaker Ole Thorsteinsen Øde fra Drammen med markedsføring av såler.


Les mer ...

Språkstrid og Riksmålforbundet

Språksaken ble en av Bjørnsons viktigste kampsaker i 1890-årene. I 1899 var han en av pådriverne til dannelsen av Norsk rigsmaalsforening.


Les mer ...

"Blødgjøre de haarde Hjerter"

25. februar 1860 skrev Bjørnson en avisartikkel for å hindre at den dødsdømte Arne Kulterstad ble henrettet. Kampanjen fortsatte utover våren. 4. april ble Kulterstad benådet.


Les mer ...

Bjørnson i media