bjornson-topper bjornson-topper

Om nettstedet


23.01.2013 19:41

Nettstedet www.bjornstjerne.no /www.bjørnstjerne.no skal formidle Bjørnsons liv og diktning blant annet gjennom materiale fra Nasjonalbibliotekets samling.
I Bjørnsonåret 2010 fungerer i tillegg nettsiden som en felles informasjonskanal for samarbeidspartnere og andre som ønsker å bruke sidene til å informere om sine arrangementer.


Nettstedet
Nettstedet utvikles og driftes av Nasjonalbiblioteket, og videreføres etter markeringsåret 2010.

Design/Teknisk utvikler.
Sidene er utviklet og designet av Nasjonalbiblioteket.

Logo
Motorfinger AS
www.motorfinger.no

Redaktør
Ingjerd Skrede
ingjerd.skrede@nb.no
23276038

Opphavsrett
Nettstedet er omfattet av åndsverklovens bestemmelser, og alt materiale er lagt ut for at det skal kunne ses på skjerm. Enhver eksemplarframstilling (gjenbruk) og tilgjengeliggjøring er bare tillatt i den utstrekning det er hjemlet i lov eller tillatt gjennom avtale med rettighetshaverne/eierne.


Share

Bjørnson i media