bjornson-topper bjornson-topper

Logo


21.12.2009 14:33

Bruk av logo
Logoen er merke både for dette nettstedet og for 100-årsmarkeringen for Bjørnstjerne Bjørnsons død.

Følgende retningslinjer gjelder for bruk av logoen:
Arrangører kan benytte logoen i sin kommunikasjon med publikum, dvs. i annonser og på plakater og programmer o.l.
Når logoen brukes, skal det være tydelig hvilken institusjon eller organisasjon som står bak og har det faglige/kunstneriske ansvar for arrangementet.
Logoen skal ikke brukes i forbindelse med planlegging av tiltak, f.eks. ved søknad om finansiering, inngåelse av kontrakter og samarbeidsavtaler osv.
Logoen for Bjørnsonmarkeringen i 2010 er utviklet av designbyrået Motorfinger AS.Spørsmål?

Kontakt: bjornson@nb.no


Share

Bjørnson i media