bjornson-topper bjornson-topper

Bjørnsonåret 2010: Bjørnson for vår tid


17.12.2009 16:27

Kultur- og kirkedepartementet har bedt Nasjonalbiblioteket om å ta et sentralt ansvar for markeringen av hundreårsdagen for Bjørnstjerne Bjørnsons død i 2010. Departementet legger til grunn at Nasjonalbiblioteket planlegger og gjennomfører markeringen i samarbeid med andre institusjoner som er relevante i forhold til Bjørnsons liv og virke.

Bjørnsonåret 2010 vil bidra til at arven etter Bjørnstjerne Bjørnson blir tatt vare på, synliggjort og brukt.

Ved siden av sitt forfatterskap var Bjørnson både en politisk tenker og en politisk aktivist. Som nasjonsbygger i sin tid ville han sivilisere Norge. Samtidig markerte han seg som kosmopolitt og engasjerte seg i datidens store saker i Europa.
I dag er Bjørnsons verk på en og samme tid svært kjent og helt glemt.

Målet for markeringen er:
- Å skape interesse for, innsikt og engasjement rundt Bjørnstjerne Bjørnsons diktning og samfunnsmessige innsats.
- Å gjøre Bjørnson dikting mer tilgjengelig.
- Å aktualisere de verdier Bjørnson sto for som dikter og samfunnsaktør.

Organisering
Nasjonalbiblioteket har opprettet et prosjektforum som gir råd og bidrar til å koordinere de nasjonale markeringene.
Forumet består av representanter fra Dikterhjemmene/Maihaugen, Bjørnsonfestivalen og forskningsmiljøene. Utenriksdepartementet er representert som observatør i prosjektforumet.


Leder, Nasjonalbibliotekar Vigdis Moe Skarstein. Foto: Ketil Born

Nasjonalbibliotekar, Vigdis Moe Skarstein.
vigdis.skarstein@nb.no
23276001

Direktør ved avdeling for informasjon, utstillinger og jubileer, Tone Dahle
tone.dahle@nb.no
23276086

Rådgiver, Marte-Kine Sandengen
marte-kine.sandengen@nb.no
23276060 /900 90 765

Professor dr. philos. Petter Aaslestad
Institutt for nordistikk og litteraturvitenskap NTNU
petter.aaslestad@hf.ntnu.no
73596423 /91520535

Bjørnsonfestivalen, Silje Engeness
silje@bjornsonfestivalen.no
71258099/93412918

Dikterhjemmene/Maihaugen, Anders Ole Hauglid og Ågot Gammersvik,
anders.ole.hauglid@maihaugen.no
agot.gammersvik@maihaugen.no
61 28 89 10

Utenriksdepartementet (observatør), Anne Rikter-Svendsen
anne.rikter-svendsen@mfa.no

Mange aktører
Markeringen av Bjørnstjerne Bjørnsons død i 2010 vil foregå over hele landet og i utlandet. I Norge vil skoler, fagmiljøer, organisasjoner, kommuner, fylkeskommuner og andre aktører som ønsker å bidra til å utbre kunnskap om Bjørnsons liv og forfatterskap delta. Nasjonalbiblioteket inviterer alle arrangører til å melde inn sine arrangementer til bjørnstjerne.no

Bjørnsonmarkeringen er en del av Utenriksdepartementets arbeid med profilering av Norge i utlandet.


Share

Bjørnson i media