bjornson-topper bjornson-topper

Om Bjørnson2010

Bjørnsonåret 2010: Bjørnson for vår tid

Kultur- og kirkedepartementet har bedt Nasjonalbiblioteket om å ta et sentralt ansvar for markeringen av hundreårsdagen for Bjørnstjerne Bjørnsons død i 2010. Departementet legger til grunn at Nasjonalbiblioteket planlegger og gjennomfører markeringen i samarbeid med andre institusjoner som er relevante i forhold til Bjørnsons liv og virke.


Les mer ...

Bjørnson i media