bjornson-topper bjornson-topper

Standard objektvisning. Klikk for å lage en ny tilpasset mal, Node-ID: 2335, Objekt-ID: 2422

Arnfinn Å på talerstolen

Arnfinn Å på talerstolen

Doktorand, Arnfinn Åslund poå talerstolen i Universitetets gamle festsal.

Foto: Ingjerd Skrede

Arnfinn Å på talerstolen

Bjørnson i media