bjornson-topper bjornson-topper

Hvilket år, hvor og hva hendte?


Av Anders Ole Hauglid, Dikterhjemmene, Maihaugen


23.01.2013 19:40

Her får du en oversikt over Bjørnsons liv

År:

Hendelser:
1832 Elise Bjørnson nedkommer med sin førstefødte den 8. desember. Bjørgan prestegård i Kvikne i Nord-Østerdalen
1833 24. februar blir gutten døpt Bjørnstjern Martinius. (Seinere blir det Bjørnstjerne). Dåpen foregår i Kvikne kirke. Faddere: klokker Brattbust, bøndene Morten Graneng og Kristoffer I. Støen samt jomfru Grøntvedt og jomfru Schiødt. Moren Elise bar gutten over dåpen mens far og prest Peder foresto den.
1834-37 Oppvekst i Kvikne med en streng faderlig oppdragelse
1838 Familien flytter til Nesset i Romsdal der faren, Peder Bjørnson, er blitt utnevnt til sogneprest. Bjørnstjerne er fem år, fire måneder og tre dager gammel ved ankomsten den 11. april. En lang sledetur med ”Blakken” er over. De ankommer med båt.
1840 Går på omgangsskolen i Nesset prestegjeld
1841 Faren tar han med på en henrettelse av en ung gutt. Hendelsen setter dype spor.
1844 Bjørnstjerne fyller 12 år det året han flytter til Molde.
1845 Stifter og utgir skoleavisen Friheten.
1848 Leser om februarrevolusjonen i Romsdals Budstikke, og skriver ”Frihetens tale” til moldenserne. Innlegget publiseres i Romsdals Budstikke.
1849 Dimitteres fra middelskolen, og kommer hjem til Nesset
1850 Reiser over Oppdal til Kristiania og flytter inn på kvisthybel hos onkelen, morens bror, George Marcus Nordraak i Kongens gt. 12. Fra februar er han hospitant på Heltbergs studentfabrikk .
1851 På Heltbergs studentfabrikk treffer han Henrik Ibsen , Jonas Lie og Aasmund Olavsson Vinje
1852 Examen artium
1853 Peder Bjørnson med familie flytter til Søgne i juni, og Bjørnstjerne er lærer for sine søsken
1854 Endelig lykkes han med full studenteksamen, og blir ”hjemkalt til Søgne”, som ”formannskapssekretær” for faren i en periode.
Reiser tilbake til Kristiania som journalist og skribent, og støtten hjemmefra bortfaller. Signaliserer et litterært skifte: ”En Nytaarsbog” i Morgenbladet den 15. januar. Medarbeider i Krydseren. Korrespondent for Drammens Blad, referent fra Lagtinget for Christiania Posten.
1855 Arbeider som journalist og skribent. Skriver artikler som vil reformere det akademiske liv
1856 Skribent, i spissen for teaterslaget i Kristiania. Visjon som forfatter
1857 ”Synnøve Solbakken” utgis som føljetong i Illustrert Folkeblad. Den 10. august blir den bok. Bjørnson overtar som teaterinstruktør etter Ibsen på Ole Bulls teater fra november.
1858 Teaterinstruktøren forlover seg med Karoline Johanne Elisabeth Reimers 16. mai og 11. september vier Peder Bjørnson dem i Søgne kirke. Teaterturné til Trondheim, (fem ukers gjestespill), deretter til Eikesdalen, så til Bergen, Søgne og tilbake til Bergen hvor de nygifte flytter inn på en liten hybel. Redaktør av Bergensposten.
1859 I mars og april driver Bjørnson valgkamp i Bergen. Han er fortsatt redaktør. Flytter tilbake til Kristiania i løpet av sommeren og bosetter seg der. Sønnen Bjørn blir født den 15.11.
1860 Karoline og Bjørn bor hos svigerforeldrene Elise og Peder på prestegården i Søgne. Bjørnson reiser til København, hvor han møter Rosalinde Thomsen, som han innleder ett forhold til. Reiser videre gjennom Tyskland og ankommer Roma 24.12. ”Italien er en kuranstalt for strihårede ugreie germaner”
1861 Karoline og Bjørn kommer etter til Roma og familien gjenforenes og forsones
1862 Familien bor i Roma til og med påsken, deretter på reise. Feirer 30-årsdag hos familien Finsen i Als.
1863 Bjørnson reiser via Hamburg, Hannover, Düsseldorf og Köln til Paris hvor han blir i to måneder. Karoline blir i Als til han henter henne i mars. De er tilbake i Søgne sist i april. Ved hjemkomsten blir han tildelt diktergasje.
1864 Blir teaterdirektør 15. desember på Christiania Theater , og ankommer Kristiania i januar. Sønnen Einar blir født 15. juli.
1865 Er teaterdirektør ved Christiania Theater. Reiser til København om sommeren
1866 Redaktør i Norsk Folkeblad fra 3.3. Er på reise til Stockholm i to måneder om sommeren.
1867 Avskjed som teaterdirektør ved sesongslutt i juni, og reiser fra Kristiania tidlig på sommeren via Søgne til København hvor han blir til neste sommer.
1868 Sønnen Erling blir født den 19. april i København. Bjørnson skriver ”Jeg velger meg april. I den det gamle faller”
1869 Foredragsturne i Østfold og Vestfold om våren, deretter studentermøte på Ringerike. To måneders reise til Nord-Norge, Kristiania - Hammerfest tur/retur, fra 3. juli til 8. september. ”Jeg kom som en prins og dro som en konge”.
Kjøper tilbake Norsk Folkeblad som er konkurs. Redaktør av Norsk Folkeblad på nytt.
Valgt til formann i Studentersamfunnet.
Bergljot blir født 16. juni og døpt den 11. september.
1870 Bjørnsons Digte og Sange blir utgitt for første gang, og Bjørnson arrangerer det første 17.maitoget for gutter i Kristiania.
1871 H.C. Andersen kommer på besøk. Bjørnson tar med den danske dikteren på en tur Ringerike rundt for å vise fram selveste ”Norges blomsterdal”. Fest og dikt til ære for H.C. Andersen . Datteren Dagny (I) blir født 16. mai og døpt 26. juni.
”Hver gledesstund du fikk på jord, betales skal med sorg.”
Bjørnsons far, Peder, dør den 25. august, samme dag som H.C. Andersen reiser tilbake til Danmark.
1872 Et mørkt år i Bjørnsons liv: den yngste datteren Dagny dør den 22. januar.
Grundtvigs død og Bjørnsons gravtale utløser ”Signalfeiden” med danske venner. Norden blir tema for Bjørnsons iver, men Morgenbladet skriver: Politikk eller dikt – et valg som krever større selvinnsikt enn det Bjørnson evner!
1873 I august reiser Bjørnstjerne med hele familien samt hushjelp og språklærer via Göteborg, Malmö, Stralsund og Berlin til München og videre til Schwaz, deretter til Firenze hvor de blir i tre måneder. I jula skriver Bjørnson til broren Peter og ber om at han er på utkikk etter en bondegård som kan bli deres framtidige bosted. Samtidig kommer tilbudet om Aulestad fra Karl Seip.
1874 Ankommer Roma den 26.1. Bjørnson inngår avtale om å kjøpe Aulestad den 27. februar. Utstrakt brevveksling med alle om Aulestad. Familien reiser i juni til Schwaz og blir ut august før de reiser tilbake til Roma.
1875 Familien forlater Roma den 3. april, drar til Napoli, så Venedig, deretter Schwaz og så hjem til deres nye hjem Aulestad i juni. Ungene er syke underveis. Bjørnson opplyser at han er bonde i Folketellingen 1875. Arkitekt Gegerfelt blir bedt om å tegne ny hovedbygning for dem på Aulestad. Gegerfelts storslagne bolig blir aldri realisert. Skjøtet fra Otto Jørstad, datert den 14. september blir tinglyst den 27. september.
1876 Bjørnson starter arbeidet med å dyrke opp og forbedre gården. Han vil være en foregangsmann for bøndene. Venner og kollegaer inviteres til gården. Datteren Dagny blir født 4. desember.
1877 Bjørnson kommer i konflikt med Christopher Bruun om hva som er rett lære og hva som er ”sannhet”. Han drar på forelesningsturne til Trondheim, Kristiansund og Molde, Gudbrandsdalen og Østerdalen med avstikkere til Göteborg og Kristiania, kanskje også Berlin. ”Med skrytet for det være slutt. Men ikke med håpet, ikke med arbeidet, ikke med sannheten.(…)jeg tenker å vise, hva som feiler.”
31. oktober holder han foredraget ”Om å være i sannhet” i Studentersamfunnet.
I november tilbyr han gården for salg uten å lykkes.
1878 Oppgjøret med kirken og presteskapet fører til at Bjørnson blir utestengt fra Vonheim. I oktober reiser han i Tyskland og så til Paris. I november han hjem via København
1879 Bjørnson kritikk av de kristne dogmene, av presteskapet, kirken, - og kongehuset, gjør han svært lite populær. Kravet om et rent norsk flagg, gjør at han mister venner i alle samfunnslag. I Arbeidersamfunnet blir han pepet ut. 1879 er valgår og redaktør Berner i Dagbladet er engstelig for at Bjørnsons skriverier og angrep skal skade avisen. Bjørnson ble kalt ”kristendommens fiende” og Dagbladet ”vanntroens organ”! I slutten av september reiser Karoline og Bjørnstjerne for å besøke Bjørn i Wien.
1880 Striden med Christopher Bruun tilspisser seg. Bjørnson føler seg ”jaget som skogens ville dyr.” Ole Bull dør (17.8) og Bjørnson holder gravtalen over han den 23.august. Invitasjonen fra Ole Bulls enke er en kjærkommen anledning til å komme over til fremtidens land, til USA. Bjørnson reiser fra Bergen den 8.september og ankommer New York den 26. september. Han bor hos familien Thorpe i Boston. Han vil studere republikken på nært hold. I Boston er han nær maktens sentrum.Kort etter reiser han til Amerika.
Karoline fyller Aulestad med håndverkere og setter i gang et omfattende arbeid i hovedhuset mens ektemannen er i USA.
1881 Bjørnson starter på en foredragsreise i Nord- og Midtvesten som varte fra desember 1880 til april 1881. Han kommer hjem og avduker statuen av Henrik Wergeland 17. mai, fortsatt en stridens mann, elsket og hatet som få. Talen vitner om en retorikkens mester! På Aulestad blir det gamle stabburet tatt ned og et nytt blir bygget, vognskjul og stabbur i ett. Bjørnson er begeistret for hva Karoline har gjort i hans fravær og kaller Aulestad et paradis!
1882 25 års jubileet for utgivelsen av ”Synnøve Solbakken” feires på Aulestad i august med gjester fra fjern og nær. Henrik Ibsen sender avbud og utlegger i brevet Bjørnsons betydning som dikter med ordene: ”Hans liv var hans beste diktning.” ”Å realisere seg selv gjennom sin diktning og sitt liv er det største av alt.”
Fra mars til september drar Bjørnson i skytteltrafikk mellom i alt 23 folkemøter i Sør-Norge med agitasjon og valgkamp. I november flytter familien til Paris. Der bor de for en lengre periode, fram til 1887.
1883 Bjørnson har forlatt Norge for å få tid til å dikte, resultatet blir:
En hanske og Over Ævne I .
Sølvbryllup feires og hele familien fotograferes den 11.september. Fotografiet sendes som hilsen til deres venn, forleggeren Hegel.
1884 Bjørnson følger med på omveltingene i Norge og begår fornærmelse mot majesteten i VG. Strindberg: ”Bjørnson! Du er falsk som en festtalare” Dette blir innledning til den store nordiske moralkrigen.
Ibsen møter Bjørnson i Schwaz etter 20 år.
Bjørnson klager over smerter rundt hjertet.
1885 Bjørnson portretteres av Erik Werenskiold .
Skuespillet Geografi og kjærlighet , blir utgitt. Dette året får Bjørnson beskjed om at han må ta hensyn til at han lider av ”angina pectoris”. Aktiviteten senkes!
1886 Sommer i Norge og på Aulestad. Bjørn gifter seg den 11. oktober med den 13 år eldre Jenny Sandberg.
1887 30. juni frasir Bjørnson seg sin diktergasje i protest mot behandlingen av Alexander Kielland. Han bryter med den danske kritikeren Georg Brandes .Foredraget ”Engifte og mangegifte” blir en nordisk suksess som fører til splittelse blant kristenfolket i Norge.
1888 Konfliktene i Venstre fører nådeløse Bjørnson inn på arenaen. Ole Richters selvmord i Stockholm blir en tung anklage mot Bjørnson.
1889 Sønnen Erling gifter seg med Anna Mæhlum den 11. oktober. Stor fest på Aulestad med blant andre husmennene som innbudte gjester. (utenkelig i bygda)Bjørnson engasjerer seg med foredrag og innlegg for streiken fyrstikkpakkerskene gjennomfører for sin sak.(utenkelig i landet)
1890 Valgtaler på 50 folkemøter. Bjørn vil skilles og uenighet fører Karoline til Paris. Den yngste sønnen, Erling, overtar gården allerede den 4. april.
1891 Bjørnson engasjerer seg i utenrikspolitikk og foreslår at Russland får tilgang til havner i Nord-Norge. Han blir nå omtalt som ”fedrelandsforæder”. Karoline og Bjørnstjerne møter Bjørns nye flamme, Gina Oselio, eller Ingeborg Aas som hun egentlig heter, i Hamburg. Karoline er på tur hjem til Aulestad og nye utfordringer.
1892 Fredstale på Himmelbjerget den 19. juni. Hjemme i Norge turnerer han i august i Stor-Elvedalen sammen med pianistinnen Erika Nissen . Bergljot Bjørnson vies til Sigurd Ibsen på Aulestad den 11.oktober. Henrik Ibsen melder avbud, men Suzannah Ibsen kommer sammen med sin bror, Høyesterettsassessor Thoresen.
1893 Erika Nissen: ”- du har gjort mig aldeles gal av glede og beundring”. Karoline ”frelser” Bjørnstjerne ut av hennes ”klør”, og fra ”hennes tryllekrets”. Familien reiser sørover i begynnelsen av juni! Først bor de hos Hegel på Skovgård i Danmark, så til Schwaz. Herfra drar de i slutten av november til Roma for 3. gang.
1894 Bjørnsons stemme var på frammarsj gjennom Europa. Han var kjent fordi hans medium var aviser og blader. Nå vil de unge møte dikteren! Vennen og maleren Christian Meyer Ross lager vakre og flotte pasteller av så vel datteren Dagny som av Karoline og Bjørnstjerne under deres opphold i byen.
1895 Albert Langen er blitt Bjørnsons forlegger i Tyskland og Europa. I Schwaz har Dagny møtt sin tilkommende ektemann Albert Langen året før.
1896 Dobbeltbryllup med to søskenpar i München den 10. mars:
Elsbeth og Einar,
Dagny og Albert. Bjørnson drar til barndomstraktene i Nesset og til Molde, der han var skoleelev, sammen med Elsbeth og Einar som er på bryllupsreise.
1897 I november reiser de til Roma for fjerde gang. Her blir de møtt på stasjonen av sine venner, Bernt Lie og Christian Meyer Ross.
1898 Alfred Dreyfus tar oppmerksomheten. Det blir en kamptid i Roma om rettferdighet skal skje fyldest. Åpent brev til Émil Zola om Dreyfus i den frisinnede verdenspresse: ”Hvor gjerne vilde jeg have været i Deres sted…”
1899 Bjørnson: ”For meg er Roma en enestående by i verden”. I juni har han norsk grunn under føttene igjen. Ferie i Albanerfjellene sammen med blant andre redaktør Thomessen i VG med frue, Nina og Edvard Grieg , herr og fru Bernt Lie og Christian Meyer Ross. Nationalteateret åpnes 1. september, Stephan Sindings to statuer, av Ibsen og Bjørnson, foran teateret avdukes.
1900 Bjørnsons ønske om et ”Revue Nobel” sammen med Albert Langen, fører til strid i Den norske Nobelkomiteen. Aulestad framstår som ”et godviljens høvdingsete i Norden”. Hit kommer folk, kunstnere, kolleger, venner for å møte gjestfriheten.
1901 Bjørnson kjøper tilbake Aulestad siden Erling ikke makter å drive gården etter oppgjøret og skilsmissen med Anna Mæhlum. Kunstnersommer på Aulestad med P. S. Krøyer og A. T. Steinlen som maler blant annet kattene på peisen, Bjørnson i positur og familien samlet rundt middagsbordet.
1902 Bjørnson fyller 70 år den 8. desember og blir hyllet med stor festivitas over hele Norden og blant venner ute i Europa.
1903 Bjørnson og Karoline reiser flere ganger til Kristiania, også til København, så til Stockholm for å motta Nobelprisen i litteratur.: ”Det er livssammenhengen vi søker i kunsten” sier han ved sin taffeltale den 10.desember.
1904 Fredssaken og et stort engasjement for de små nasjoner, for de undertrykte og for de uprivilegerte, gjør at Bjørnsons stemme blir hørt av mange her hjemme og ute i Europa i takknemlighet, særlig i Slovakia. Han reiser til Roma for femte gang våren 1904. Bor i Monterenzio i Bologna i et halvt år.”Daglandet” tilegnet Svenska Akademien i takknemlighet fullføres her! Knut Hamsun er i harnisk: ”Hvad tror De nu, det er for et Eksempel, De har git Landets Ungdom?”
1905 Kommer hjem til Norge via Danmark i juni, ”utestengt” fra begivenhetene i 1905. Men kongedømmet blir en forutsetning for oppløsning av unionen med Sverige! Derfor går republikaneren Bjørnson inn for valget av den danske prins Carl som Kong Haakon og taler hans sak.
1906 Avduker obelisken på Rikard Nordraaks grav i Berlin den 17. mai før han og Karoline reiser til Danmark i pinsen. Holder sin store tale andre pinsedag: ”Om Nordens framtid” for nærmere 15 000 mennesker på Skamlingsbanken i Sør-Jylland i Danmark.
1907 ”Vi er hjemme hele vinteren”. skriver han i brev i januar. Feiring av 50-års jubileum for ”Synnøve Solbakken den 10.august. Bjørnson: ”Synnøve var begynnelsen på mitt kampliv, det nye Norges gjenreisning.”
Den 19. november reiser de til Roma for sjette og siste gang! 75-årsdagen feires.”Jeg maa sydover” forkynner Bjørnson i Morgenbladet i oktober.
”Jeg trænger at faa arbeide for aabne Vinduer. Der er ingen anden By for mig derude- jeg maa did.” Hendelsene i Cernova den 27.oktober bekrefter ungarernes overgrep på slovakene.
1908 Den 11. september feires gullbryllup på Aulestad. I november reiser de til Paris og bor der. Dagnys ekteskap med Albert Langen ender med separasjon. De var uenig om oppdragelsen av barna. Langen for ”tysk”, Dagny ”fransk”. Det er heller ikke uten betydning at Albert Langen har innledet et forhold til en annen kvinne.
1909 Hjemme i Norge var landsmålet stridens kjerne for Bjørnson som rigsmålforkjemper. Han var engstelig for at ”..vort Kulturmaal skal fortrænges”. Bjørnson kommer hjem til kurbehandling i Larvik om sommeren. Så til Aulestad, som han den 8. november tar farvel med for siste gang, om bord i den danske kongevognen fra Fåberg stasjon.
1910 Bor på Hotell Wagram der han skal behandles med en ”elektrifiseringskur”. Han dør om kvelden 26. april. Båren føres med tog fra Paris via Berlin til København der en uhyre folkemengde tar avskjed med Bjørnson før båren føres om bord i panserskipet ”Norge”. På akterdekket er Bjørnsons båre er svøpt i det norske flagget. De ankommer Kristiania den 1. Mai og blir møtt med Kongesalutt, 21 skudd, fra Akershus festning. Oslofjorden er full av båter som vil ”ta imot liket av Bjørnson”. Kanskje var så mange som 30 - 40 000 mennesker møtt fram i gatene i Kristiania? Etter en ”ikke kirkelig” og storslagen seremoni i Trefoldighetskirken blir båren ført til Vår Frelsers gravlund ”og senket ned i klippens mytekammer” som Olaf Bull beskriver det i ”De hundrede år”.

Share

Bjørnson i media