bjornson-topper bjornson-topper

Bjørnson og nobelprisen

Bjørnson som nobelpriskandidat, 1903

Bjørnson ble foreslått som nobelpriskandidat av litteraturforskeren Christen Collin. En undersøkelse av Christen Collins Bjørnsonbiografi og hans brevveksling med Bjørnson og omtale av Bjørnson er en viktig forutsetning for å forstå tildelingen.

 


Les mer ...

Bedømmelseskomiteens arbeid

I 1902 ble Bjørnson også vurdert som kandidat til prisen. Nobelkomiteen diskuterte å gi prisen til Ibsen, eller Bjørnson alene eller på deling. De er ikke blitt enige fordi noen komitémedlemmer har funnet "andra sidor af Björnsons skriftställareverksamhet" "motbjudande". Også Ibsen ble funnet for lett. Komiteen kunne heller ikke bestemme seg for å dele prisen, fordi de to dikterne hver for seg er for betydningsfulle til å kunne motta bare halvparten av den.
I 1903 blir han igjen foreslått.


Les mer ...

De nasjonale og internasjonale reaksjoner, mottagelse i pressen

Reaksjonen på tildelingen av nobelprisen til Bjørnson i 1903 kan i Norge stort sett sorteres i et skille mellom Venstre og Høyre. De radikale var kritiske, mens de konservative stilte seg positive til at Bjørnson fikk prisen.


Les mer ...

Senere vurderinger av tildelingen

Når det gjelder de senere vurderinger av Bjørnsons nobelpristildeling i 1903, har man vært skeptisk til at Ibsen ble forbigått. I Helmer Långs bok om nobelprisen i litteratur fra midten av 1980-tallet, fastslås det uten omsvøp at først da Selma Lagerlöf fikk prisen i 1909, ble den tildelt "en dikter av første rang". Han har nok mange med seg når han videre hevder at det virker som en av de alvorligste uretter i nobelprisens historie at prisen ikke ble delt mellom Ibsen og Bjørnson, eller gitt til Ibsen alene.


Les mer ...

Bjørnson får Nobelprisen 10. desember 1903

Torsdag 10. desember var det gråvær i Stockholm, men byen var kledd til fest, og det ble flagget fra offentlige og private bygninger. Prisutdelingen fant sted i Akademiens store sal, som var dekorert med girlandere og laurbærkranser. Salen var fylt til siste plass, og til stede var medlemmer av den svenske regjering og den norske statsrådsavdeling.


Les mer ...

Bjørnson i media