bjornson-topper bjornson-topper

Litteraturen

Bergljot

Det lange diktet ”Bergljot” står i en særstilling i forfatterskapet. Francis Bull regner ”dette fullkomne kunstverket” som det ”kanskje ypperste Bjørnson noen gang har skapt”.


Les mer ...

Bjørnson som nobelpriskandidat, 1903

Bjørnson ble foreslått som nobelpriskandidat av litteraturforskeren Christen Collin. En undersøkelse av Christen Collins Bjørnsonbiografi og hans brevveksling med Bjørnson og omtale av Bjørnson er en viktig forutsetning for å forstå tildelingen.

 


Les mer ...

Bedømmelseskomiteens arbeid

I 1902 ble Bjørnson også vurdert som kandidat til prisen. Nobelkomiteen diskuterte å gi prisen til Ibsen, eller Bjørnson alene eller på deling. De er ikke blitt enige fordi noen komitémedlemmer har funnet "andra sidor af Björnsons skriftställareverksamhet" "motbjudande". Også Ibsen ble funnet for lett. Komiteen kunne heller ikke bestemme seg for å dele prisen, fordi de to dikterne hver for seg er for betydningsfulle til å kunne motta bare halvparten av den.
I 1903 blir han igjen foreslått.


Les mer ...

De nasjonale og internasjonale reaksjoner, mottagelse i pressen

Reaksjonen på tildelingen av nobelprisen til Bjørnson i 1903 kan i Norge stort sett sorteres i et skille mellom Venstre og Høyre. De radikale var kritiske, mens de konservative stilte seg positive til at Bjørnson fikk prisen.


Les mer ...

Senere vurderinger av tildelingen

Når det gjelder de senere vurderinger av Bjørnsons nobelpristildeling i 1903, har man vært skeptisk til at Ibsen ble forbigått. I Helmer Långs bok om nobelprisen i litteratur fra midten av 1980-tallet, fastslås det uten omsvøp at først da Selma Lagerlöf fikk prisen i 1909, ble den tildelt "en dikter av første rang". Han har nok mange med seg når han videre hevder at det virker som en av de alvorligste uretter i nobelprisens historie at prisen ikke ble delt mellom Ibsen og Bjørnson, eller gitt til Ibsen alene.


Les mer ...

Bjørnson får Nobelprisen 10. desember 1903

Torsdag 10. desember var det gråvær i Stockholm, men byen var kledd til fest, og det ble flagget fra offentlige og private bygninger. Prisutdelingen fant sted i Akademiens store sal, som var dekorert med girlandere og laurbærkranser. Salen var fylt til siste plass, og til stede var medlemmer av den svenske regjering og den norske statsrådsavdeling.


Les mer ...

Geometri med kjærlighet – cirka hybris. Om en respons-i-emning til Bjørnsons Over Ævne I-ll

Bjørnsons Over Ævne-stykker skulle i utgangspunktet bare være et referansepunkt. Skuespillerne Pia Maria Roll og Marius Kolbenstvedt og litteraturviter Drude von der Fehr hadde invitert meg til å delta i en diskusjon om dramaets særstilling som både litterær genre og tekstlig forelegg for teaterarbeid. Jeg foreslo at vi tok for oss et stykke av Bjørnson.


Les mer ...

Bjørnson i Shanghai

I Kina vart Bjørnson-året 2010 opna på ein uoffisiell og uvanleg måte, da Teaterakademiet i Shanghai torsdag 4. desember 2009 hadde premiere på De Nygifte Bjørnsons ekteskapskomedie frå 1865. For ein norsk observatør som har til gode å sjå De Nygifte på scenen i forfattarens heimland, var det underleg å vera vitne til korleis stykket engasjerte eit kinesisk publikum.


Les mer ...

Teaterreformatoren.

Bjørnsons første skuespill heter "Mellom slagene", og er en middelalderhistorie med Kong Sverre i hovedrollen. Men, tittelen sier også noe om kampene som foregikk rundt teatret på den tiden.


Les mer ...

De gode gjerninger redder verden– en forestilling om Bjørnstjerne Bjørnson

I 2010 er det 100 år siden Bjørnstjerne Bjørnson døde. Men, hvem var han egentlig, og hva vet vi om ham? Teater Uro har gjenoppdaget mannen, og laget forestilling om oppdagelsene.


Les mer ...

Bjørnson i media