bjornson-topper bjornson-topper

Nasjonalbiblioteket og bibliografier = sant.


Av Ingjerd Skrede. Foto: Marte-Kine Sandengen.


14.06.2010 16:24

Auditoriet var fullt da Bjørnson-bibliografien ble lansert i dag.


"Bjørnsonbibliografien er et lite skritt for Nasjonalbiblioteket, men et stort steg for forskningsmiljøet", sa professor Tore Rem i sin tale.

Nasjonalbiblioteket og bibliografier = sant, slik åpnet nasjonalbibliotekar, Vigdis Moe skarstein, lanseringen i dag. Arbeidet med bibliografien har pågått i tre år, og arbeidet er kommet langt nok til at det kan presenteres.

One giant leap.
Professor Tore Rem har sett på forfatterjubileene med skrått forskerblikk. Han sa i sin tale at Bjørnson-bibliografien er det mest betydningsfulle som er kommet ut av Bjørnsonåret 2010. - Det kunne muligens oppfattes som støvete og trivielt, men sannheten er at bibliografien er et vesentlig bidrag til forskningsinfrastrukturen, sa Rem.

 

 

 

Drep ikke en sangfugl.
Skuespiller Per Christian Ellefsen leste en artikkel Bjørnson skrev for å få slutt på småfugljakten i Sør-Europa. ”De smaa Sangfugle”.

Forskningsarbeid.
Hege Stensrud Høsøien er forskningsbibliotekar og prosjektleder for bibliografiarbeidet. Hun presenterte arbeidet som ikke bare et registreringsarbeid, men også et forskningsarbeid. Det krever godt kjennskap til innhold i de aktuelle artiklene for å kunne registrere dem riktig. Høsøien viste også hvordan man kan søke i bibliografien som inneholder Bjørnsons artikler i tillegg til litteratur om Bjørnson.


Share

Bjørnson i media