bjornson-topper bjornson-topper

Åpningshelg for Bjørnsonåret i Oslo 24. april


Av Tone Dahle, informasjonsdirektør Nasjonalbiblioteket


06.01.2010 12:10

Nasjonalbiblioteket og Nationaltheatret vil i Oslo sammen markere 100-årsdagen for Bjørnsons død med åpning av Bjørnson- utstillingen i Nasjonalbiblioteket, etterfulgt av en festforestilling i Nationaltheatret samme kveld.


Postkort fra Nasjonalbibliotekets samlinger, med teksten; Norge, Norge! hytter og hus og ingen borge blidt eller haardt; du er vort, du er vort du er fremtidens land. Bj. Bjørnson.

Visjonen til den nasjonale markeringen er Bjørnson for vår tid, og dette vil gjenspeiles både i utstillingen og festforestillingen, hvor man med moderne uttrykk skaper interesse for, innsikt og engasjement rundt Bjørnsons diktning og samfunnsmessige innsats. Samtidig søker man i markeringen å aktualisere de verdier Bjørnson sto for som dikter og samfunnsaktør.

Bjørnson-utstillingen tar utgangspunkt i menneskers møte med Bjørnson i dag. Hvem leser hans verk og hvor blir teaterstykkene hans fremført? Hvorfor er det verdt å lytte til ham og hva kan vi gjenoppdage i hans litterære og dramatiske verker? I utstillingen vil du møte en Bjørnson som snakker til deg og som engasjerer mer enn du kanskje hadde trodd.

Festforestillingen skal foregå på Nationaltheatrets hovedscene, men også teatrets hovedbygning tas i bruk i markeringen.

Temaet ”Bjørnson for vår tid” innebærer at forestillingen skal vise spennet i Bjørnsons liv og virke, og de mange motsetninger i mannen:

Nasjonalisten – Skandinaven

Hjemmekjær - Internasjonal

Prestesønnen – Darwinisten

Ektemannen – Rundbrenneren

Patrioten – Nynorskhateren

Republikaneren – Monarkisten

Forbildet – Bråkmakeren

Statsmannen – Høyforræderen

Radikaleren – Teatersjefen

Dramatikeren – Kritikeren

Politikeren – Opportunisten

Romantikeren – Modernisten

Den refuserte – Nobelprisvinneren

Det er Per Olav Sørensen som er engasjert av Nationaltheatret som konseptutvikler og regissør av forestillingen.

Som regissøren selv uttrykker det:
”Hvis man skal prøve å oversette dette spennet hos et menneske på en 100 minutters scenegalla/produksjon så vil det nesten være en forbrytelse mot Bjørnsons minne å ikke forsøke å være moderne, uberegnelig, politisk, påståelig, fargerik, provoserende og

Nasjonalbibliotekets arrangementskalender.


Share

Bjørnson i media