bjornson-topper bjornson-topper

Molde/Nesset

Bjørnsonfestivalen, 29. august til 5. september 2010

Bilden av norsk litteratur utomlands är i hög grad präglat av Ibsen. Det er naturligtvis rätt. Men samtidigt borde det finnas plats för att frammana även Björnsons storhet. I en tid när den politiska demokratin når allt längre ut i världen, finns det många skäl att erinra om det arbete Björnson gjorde i det utvecklingsland som Norge den gången var. Stegen från den litterära Björnson är inte heller långt från den politiska Björnson.
Henning Mankell, 1. desember 2009


Les mer ...

Bjørnsonåret i Nesset kommune

Innbyggarane i Nesset er stolte av Bjørnstjerne og har eit omfattande program i samband med Bjørnsonåret 2010. Nesset kommune sitt slagord er: ”Jeg velger meg Nesset”. Etter diktet valg. (Jeg velger meg april)


Les mer ...

Bjørnson i media