bjornson-topper bjornson-topper

Bjørnson-året

Aulestad 2010 – et eventyrlig år

Aulestad er en del av Dikterhjemmene/Maihaugen. Bjørnsonåret 2010 markeres både på Aulestad i Gausdal og på Maihaugen i Lillehammer.


Les mer ...

Folkefest på Lillehammer.

Til helgen gjenåpner Aulestad etter omfattende restaureringsarbeid.
Det blir folkefest, og dronning Sonja vil være tilstede.


Les mer ...

Festdag på Lillehammer.

15. mai gikk den andre nasjonale Bjørnson-markeringen av stabelen.
Dagen startet med dronningbesøk og gjenåpning på Aulestad og ble avsluttet med festforestilling på Maihaugen.


Les mer ...

Øregodt og løvepudding.

Både øre og gane fikk sitt da en liten delegasjon utenlandske journalister besøkte Vestre Gausdal.


Les mer ...

Se bildene fra 17. mai på Aulestad.

Over hele landet er Bjørnson feiret i dag. Og kanskje aller mest på Aulestad i Gausdal.


Les mer ...

Bjørnsonfestivalen, 29. august til 5. september 2010

Bilden av norsk litteratur utomlands är i hög grad präglat av Ibsen. Det er naturligtvis rätt. Men samtidigt borde det finnas plats för att frammana även Björnsons storhet. I en tid när den politiska demokratin når allt längre ut i världen, finns det många skäl att erinra om det arbete Björnson gjorde i det utvecklingsland som Norge den gången var. Stegen från den litterära Björnson är inte heller långt från den politiska Björnson.
Henning Mankell, 1. desember 2009


Les mer ...

Bjørnsonåret i Nesset kommune

Innbyggarane i Nesset er stolte av Bjørnstjerne og har eit omfattande program i samband med Bjørnsonåret 2010. Nesset kommune sitt slagord er: ”Jeg velger meg Nesset”. Etter diktet valg. (Jeg velger meg april)


Les mer ...

Forberedelser til utstilling

26. april åpner den store utstillingen Bjørnstjerne Bjørnson i Nasjonalbiblioteket. De mange forberedelsene er godt i gang.


Les mer ...

Bjørnson i media