bjornson-topper bjornson-topper

Bjørnson på norske forlag


Av Anne Eidsfeldt, Nasjonalbiblioteket


10.06.2010 13:07

Usikkerhet om når det første maskinfremstilte partibindet ble produsert i et norsk forlag.

Når det gjelder de store forlegger-bokhandlerne i Norge på 1800-tallet, ta for eksempel Johan Dahl og J. W. Cappelen, er det vanskelig å si med sikkerhet om deler av de bøkene de utga på midten av 1800-tallet ble solgt ferdigbundet i like bind, altså med det vi kaller et forlagsbind. Johan Dahl og J. W. Cappelen var jo også bokhandlere. Av Cappelens arkiver (Håndskriftsamlingen, Nasjonalbiblioteket) kan vi lese at han lot enkelte bøker i sitt sortiment, særlig salmebøker som tradisjonelt gjerne skulle være vakre, binde inn av en bokbinder før salg. Slike bokhandlerbind var vanlig ute i Europa på 1700-tallet. Når de første maskinfremstilte partibind i regi av et forlag oppsto i Norge, er imidlertid uklart. I perioden ca. 1840 – 1870 finner vi en rekke bind som ser ut som tradisjonelle forlagsbind slik vi kjenner dem fra siste halvdel av århundret: de er bundet i sjirting i forskjellige farger, de har gjerne tittel og forfatternavn preget i gull på forpermen kanskje i en kartusj eller sammen med en vignett. Om dette er bind som uavhengige bokbindere har stått for, eller om det er ett av flere helt like bind som forlaget har bestilt gjennom en bestemt bokbinder er uklart. For de samtidige sjirtingbind som finnes på Bjørnsons norske førsteutgaver fra 1850-tallet, gjelder den samme usikkerheten. Bjørnson fikk utgitt fem bøker på norske forlag før han gikk over til Gyldendal i 1861. Vi skal se nærmere på noen eksemplarer av disse bindene i artiklene nedenfor.

Synnøve Solbakken

Mellem slagene

Halte-Hulda

Arne

Smaastykker


Share

Bjørnson i media